नवर्यासमोर जवण्याची मजा

काजल बेडवर बसली होती आणि मी तिच्या शेजारी बसलो होतो. मग मी तिला कीस करू लागलो, तिचे ओठ खूप गोड होते आणि मी तिची जीभ चोकू लागलो आणि ती माझी जीभ चोकू लागली. मी हलक्या हाताने तिचे बॉल दाबू लागलो आणि तिचा नवरा मला पाहत होता आणि काजल मला पूर्ण साथ देत होती. मग मी तिचे टोप काढून टाकले आणि तिच्या बॉल ला तिच्या ब्रा वरून चोकु लागलो. ती मजे घेत होती आणि ती तिचा नवरा जास्त मजे घेत होता. मग मी तिची ब्रा काढून टाकली आणि आता तिचे मस्त बॉल माझ्या समोर होते.

मी तिचे मनुके दाबू लागलो आणि ती उछ्ह्ह स्स्सस्स्स उम्म्म्मम करू लागली आणि माझ्या छातीवर हात फिरवू लागली.

मग ती म्हणाली कि मी तुला ब्रा दाखवली आणि तिची चव पण दिली, आता तू पण मला काही तरी दाखव. मग मी म्हणालो कि मी तुझाच आहे तुला पाहिजे तसे बघ आणि चव घे. मग काजल ने पटकन माझा शर्ट काढून टाकला आणि मी बनियन घातले नव्हते त्यामुळे माझी छाती तिच्या समोर होती. मग ती भुकेल्या शेरनी सारखी माझ्यावर तुटून पडली आणि माझे मनुके चोकू लागली मला खूप मजा येत होती. ती १० मिनिट माझे मनुके चोकत राहिली आणि मी मजे घेत राहिलो.

मग तिचा नवरा म्हणाला कि लवकर कर मला सहन होत नाही मग मी म्हणालो कि त्यामुळेच तुझी पत्नी आनंदी होत नाही तू गप्प बसून बघत राहा. आता काजलने माझी जीन्स काढून टाकली आणि माझी अंडरवियर पण काढून टाकली आणि माझा मोठा लंड एकदम बाहेर आला आणि काजलच्या तोंडाला धडकला.

मग मी म्हणालो याला तुझ्या तोंडामध्ये जायचे आहे आणि मग पुच्चीत जायचे आहे. मग ती म्हणाली कि मी तुझ्या गोड लंडाला निराश करणार नाही आणि असे म्हणून तिने लंड तिच्या तोंडात घेतला. आता मी तर स्वर्गात उडत होतो आणि ती मस्त माझा लंड चोकत होती आणि माझी गट्टी दाबत होती आणि मी पूर्ण माझे घेत होतो.

१५ मिनिट लंड चोकल्यावर मी म्हणालो कि माझे वीर्य निघणार आहे आणि ती हे ऐकून जोर जोरात माझा लंड चोकू लागली, मी काही वेळात वीर्य सोडले आणि ती माझे सर्व वीर्य पिऊन गेली. आता तिची पुच्ची घेण्याची वेळ आली होती. मी तिला झोपवले आणि तिला कीस करू लागलो आणि तिचे मनुके दाबू लागलो मी तिच्या डोळ्यावर कीस करू लागलो. ती उछ्ह्ह उम्म्म्म ओह्ह्ह्ह करत होती आणि मी तिचे ओठ चोकू लागलो ती पण मजे घेत होती. मग मी तिच्या गळयाजवळ आलो आणि माझ्या थुकीने तिचा गळा ओला केला आणि त्यावर तोंडाने फुंकू लागलो तर ती एकदम वेडी झाली. मग मी तिचे बॉल चोकू लागलो आणि दुसरा बॉल जोराने दाबू लागलो. तिने मला असे दाबले होते जणू मी लहान मुलगा आहे आणि ती मला दुध पाजत आहे. मी मजेत तिचे मनुके चोकत होतो आणि ती एक हाताने माझा लंड हलवत होती.

मग मी तिच्या बेंबी वर आलो आणि तिच्या भोकात जीभ टाकून तिची खोली पाहु लागलो तर तिने माझा चेहरा तिचा हाताने एकदम बेंबी वर दाबला. काही वेळ बेंबी चोकून मी तीची पुच्चीवर झाकलेली स्कर्ट काढून टाकली. आता तिच्या शरीरावर फक्त पेंटी होती आणि पेंटीने स्वर्गाला लपवून ठेवले होते.

मी हळूच पेंटी वरून तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला कीस केली तर ती वेड्या सारखी झाली, मग मी दूर झालो आणि तिच्या मांडी वर कीस करू लागलो आणि कीस करत करत तिच्या पायाच्या बोटा पर्यंत आलो आणि ते तोंडात घेऊन चोकू लागलो, ती सेक्सने भरली होती आणि मस्त झाली होती. मग मी परत वर आलो आणि एकदा तिच्या पुच्चीवर कीस केली आणि हळू हळू तिची पेंटी काढून टाकली. आता तिची क्लीन शेव पुच्ची माझ्या समोर होती. ती वरून एकदम गोरी आणि आतून लाल होती. मी तिच्या पुच्चीवर एक कीस केली आणि मग दुसरी कीस केली आणि मग किसचा पाऊस केला. ती वेडी झाली होती. मग मी तिच्या पुच्चीच्या दाण्याला माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागलो आणि एक बोट तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करू लागलो.

Marathi Zavazavi  शेजारी अंकलच्या मुलीला जवले

तिचे डोळे बंद होते. ती एक हाताने तिचे तोंड माझ्या पुच्चीवर दाबत होती. मी तर चोकन्याची मजा मानत होतो आणि तिने अचानक माझे तोंड पुच्चीवर जोरात दाबले आता ती पाणी सोडणार होती.

मग मी बाजूला झालो कारण मला पहायचे होते कि ती पाणी सोडताना कशी दिसते. ती खूप मस्त दिसत होती. तिने पाणी सोडल्यावर ती शांत झाली आणि मी माझे तोंड तिच्या पुच्चीला लावले आणि तिचे अमृत जल चाटू लागलो आणि पुच्च्चीत बोट घालू लागलो.

माझे काम तिचा नवरा पाहत होता, मी जोराने तिची पुच्ची चाटू लागलो आणि ५ मिनिटाने ती म्हणली कि समीर मला आता त्रास देऊ नको आता आत टाकून दे राजा. मी म्हणालो कि जशी तुझी इच्छा. मग मी तिला पकडून बेडवर नेली. मी तिंचे पाय माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि माझा ७ इंच लंड तिच्या पुच्चीवर ठेवून एकाच ठोक्यात आत घातला. ति एकदम ओरडली म्हणाली कि समीर प्लीज हळू हळू, पण मी कुठे ऐकणार होतो. मी लंड पूर्ण बाहेर काढला आणि एका ठोक्यात पूर्ण आत टाकला आणि ती परत किंचाळली.

मग मी असे ४-५ वेळा केले आणि मग लंड आत टाकून तिला ठोके देऊ लागलो, तिच्या तोंडातून मादक आवाज येत होते आणि म्हणत होती कि समीर आय लव यु मला जव आणि जोरात ठोक मला तुझा लंड खूप चांगला आहे. मग मी पोजिशन बदलली आणि आता ती माझ्या वर होती. ती माझ्या लंडा वर तिची पुच्ची उडवत होती आणि तिचा नवरा सर्व पाहत होता. आम्हाला ठोकाठोकी करून १५ मिनिटे झाली होती आणि तिने पुच्चीने माझा लंड जोरात पकडला.

मग मी पटकन तिच्या वर आलो आणि पूर्ण ताकत लावून माझा लंड ठोकू लागलो. मग १०-१२ ठोक्यावर ती आणि मी आपापले पाणी काढू लागलो. मग मी तिच्यावर झोपून राहिलो आणि तिचे मनुके चोकू लागलो. ती पूर्ण संतुष्ट दिसत होती.

मग तिचा नवरा माझ्याकडे आला आणि म्हणाला थेंक यु तू मला सांगितलेस कि सेक्स ची मजा कशी घेतात. मी आता काजल बरोबर असेच सेक्स करेन. मी म्हणलो ठीक आहे पण वेगवेगळ्या पोजिशन मध्ये कर म्हणजे मजा येईल. मग मी आणि काजलने कपडे घातले. मग काजल म्हणाली समीर प्लीझ आज रात्री इथेच थांब, मला पुन्हा एकदा तुझ्या बरोबर मजा करायची आहे.

मग मी तिच्या नवर्याकडे पहिले तर तो पण हो म्हणाला. मग मी म्हणालो ठीक आहे. त्या रात्री आम्ही खूप सेक्स केले आणि एकत्र तिघांनी पण केला. मी सकाळी जाऊ लागलो तर काजल म्हणाली कि ही सगळी प्लानिंग तिची होती कारण तिला माझ्या लंडाकडून ठोकून घ्यायचे होते आणि तिला तिच्या नवर्याला धोकाही द्यायचा नव्हता. मग तिने हा आयडिया तिच्या नवर्याला सांगितला आणि तिच्या पतीसमोर माझ्या लंडाची मजा घेतली. मग मी हसू लागलो आणि परत माझ्या घरची वाट धरली.

Pages: 1 2