नवर्याची अदलाबदली

बाजारात माझी नजर अचानक तृप्ती वर गेली.. आणि तिला पाहून मी ओरडले… माझा नवरा रवी माझ्या बरोबर होता. तो म्हणाला- काय वेडेपणा आहे ह? एवढ्या मोठ्याने कोणी ओरडते का?

मी म्हणाले – माझी मैत्रीण आहे मला ५ वर्षांनी भेटली आहे.

मग आम्ही दोघी एकमेकाला मिठी मारून भेटलो.

तृप्ती पण तिच्या नवर्याबरोबर राहुल बरोबर होती.

माझे घर शेजारीच होते आम्ही चौघे माझ्या घरी आलो. आम्ही मैत्रिणी बोलू लागलो

तृप्ती माझी सिनियर होती, तिने माझी रेगिंग केली होती आणि मला पुच्च्चीचा टेस्ट करायला लावला होता.

तीन वर्षामध्ये आम्ही सेक्स विषयी सर्व काही शिकलो होतो. लग्नानंतर तृप्ती मुंबईला गेली होती.

तृप्ती तिरक्या नजरेने रविला पाहत म्हणाली यार रेणू लग्नानंतर एकच लंडाचा टेस्ट करून करून कंटाळले आहे, थोडी मदत करून दे.

मला पण तिचा नवरा आवडला होता.

तृप्तीला समजले ती म्हणाली- तू कितीही प्रयत्न केलास तरी राहुल तुझ्या कडे पाहणार नाही. मी तिला पैज लावली आणि म्हणाले कि मी लवकरच त्याला फोन करते.

तृप्ती गेल्यावर मी रविला सर्व सांगितले आणि म्हणाले कि मला हारणे आवडत नाही.

माझे ऐकून रवीने तृप्ती आणि राहुलला चंदीगढ ला बोलवायला सांगितले.

मग काही दिवसानी आम्ही चौघे चंदीगढ ला होतो. आम्ही दिवसभर फिरलो आणि रात्री हॉटेल मध्ये आलो तर रवी सरळ बाथरूम मध्ये घुसले, आणि अंघोळ करून टोवेल गुंडाळून बाहेर आले.

मग मी पण अंघोळ केली आणि टोवेल गुंडाळून बाहेर आले.

बाहेर येऊन पहिले तर रवी आणि राहुल एका सोफ्यावर बसले होते.

समोर तृप्ती बसली होती मी तिच्या कडे जाऊन बसले.

मी पहिले कि रवीने टोवेल असा गुंडाळला होता कि तृप्तीला त्याचा लंड सरळ दिसत होता. ती मला म्हणाली – मस्त लंड आहे यार एक वेळ मला मिळवून दे.

Marathi Zavazavi  मेडमच्या पुच्चीत लंड आणि गांडीत बोट

मला समजले होते कि रवी एकदम गरम झाला आहे. मी सोफ्यावरून उठले आणि चालू लागले आणि मुद्दामून पडू लागले, मी पडताच माझा टोवेल निघाला आणि मी एकदम नागडी उभी होते.

तृप्ती माझ्या कडे पाहून हसत होती बहुतेक तिला माझा प्लान समजला होता. मला नागडी पाहून रविला जोश आला आणि त्याने पण टोवेल बाजूला फेकला आणि मला चीटकला.

मी खोटे खोटे म्हणाले- अरे खोली मध्ये तृप्ती आणि राहुल पण आहेत.

रवी म्हणाला – ज्यांना लाज वाटत असेल त्यांनी डोळे बंद करावे आता मी जवल्याशिवाय थांबणार नाही.

रविचे ऐकून राहुल म्हणाला- करून टाक भाऊ मी तर डोळे बंद करतो.

पण तृप्तीने तिचे कपडे काढून टाकले आणि राहुलला ओरडत म्हणाली – आज जर तू मला नाही जवले तर मी रवी कडून जवून घेईन.

राहुलने तरी डोळे बंद ठेवले तर तृप्ती म्हणाली.. ठीक आहे, रवी रेणूला सोड मी तयार आहे.. माझी पुच्ची तयार आहे, नवीन पुच्चीची मजा घे. जुनी तर जुनी असते.

पृष्ठे: 1 2