Online Setting – 1

नमस्कार !!! खूप दिवस बऱ्याच कथा वाचल्या मग विचार केला आपणही आपला अनुभव सांगावा.

त्यावेळी मी कॉलेज मध्ये शिकत होतो, आणि आजकालच्या social media च्या जगात खूप लवकर तुमची setting लागते  त्यावेळी ही असच झाल ऑनलाईन असताना माझी एका मुलीसोबत ओळख झाली ती कॉलेज लाइफ तिच्यासाठी नवीनच होती तीच नाव होत शार्मिन. दिसायला खूप कडक होती. पुढून मागून भरलेलीच एकदम मॉडेल सारखीच दिसायची. ऑनलाईन chat करताना आमची identity लपुनच होती आणि त्यामुळे आम्हाला बिनदस्त बोलायची मुभाच होती. रोज ऑनलाईन एकमेकांना सुखी आणि आनंदी करून आम्ही निवांत झोपी जायचो एक दिवस आम्ही भेटायचं ठरवलं आणि मॉल मध्ये भेटलो. मॉल मध्ये छान कॉफी आणि snacks खाल्यानंतर आम्ही ऑटो पकडून निघालो तिला स्टेशनला सोडून मी पुढे जाणार होतो. रिक्षा highway ला होती आणि मी तिच्या जवळच होतो आणि मी तिला किस केलं आम्ही दोघेही खूप दिवसांचे उपाशी होतो आणि जागेच भान नाही राहील आणि वेड्यासारखा तुटून पडलो एकमेकांवर एकमेकांचे ओठ चुपत होतो खूप वेळ नंतर आम्ही वेगळे झालो पण मनाची इच्छा अपुर्ण होती एकमेकांना bye करत आम्ही घरी गेलो आणि रात्री खूप सेक्स चाट केलं आणि त्यारात्री तिने पहिल्यांदा मला तिचे बॉल दाखवले आणि हळूहळू ती पूर्ण नागडी झाली आणि तिची पुची चोळायला लागली मी सुद्धा तिला माझा लंड दाखवला जो पाहून ती अजून उतेजित झाली त्यारात्री खूप उशिरा आम्ही झोपलो. दुसऱ्या दिवशी आम्ही तिच्या घरी भेटायचे ठरवले.

मी घरी गेल्यावर आम्ही थोडा वेळ सोफ्यावर बोलत बसलो पण दोघांनाही आता राहवत नव्हतं आणि मी तिला जवळ घेऊन तिच्या ओठांवर किस केलं खूप वेळ आम्ही एकमेकांचे ओठ चुपत होतो मी माझा हात तिच्या बाँलांवर ठेवलं आणि दाबायला लागलो तिने गाऊन घातलेला आणि आत ती पूर्ण नागडी होती मी तिला सोफ्यावर झोपवलं आणि गाऊन वर केला तिच्या बेंबीवर किस केल आता ती खूपच गरम झालेली हळूहळू मी पूर्ण गाऊन काढला आणि तिचे मोठे बॉल तोंडात घेतले 36 चे तिचे मोठे बॉल पण नाजूक आणि बारिक निप्पल्स मी माझ्या जिभेने चाटुन चाटून चुपयला लागलो आणि एक हात तिच्या पुचीजवळ घेऊन चोळायला लागलो ती आवाज काढू लागली अहहहहउंम्म्म अहह मग मी बोट भरलं एक आत आणि तिला झवायला लागलो बोटांनी.. खूप वेळानी तिच पाणी पडलं आम्ही दोघेही बेडवर पडून राहिलो मग तिने माझा लंड हातात घेतला आणि हळूहळू हलवायला लागली आणि बघता बघता तिन त्याला तोंडात घेतला आणि मस्त चोकायला लागली मी तिचे डोकं पकडून मागे पुढे करत होतो मग तिला माझ्याकडे ओढून घेतलं आणि तिच्या मागून तिला मिठी मारली आणि तिच्या पाठीवर किस करायला लागलो मग मानेवर उमम्माहहह ती आवाज करत होती मग मी माझा लंड तिच्या पुचीजवळ घेऊन तिला चोळत होतो कधी तिच्या पुचीवर तर कधी थोडं आत भरून बाहेर काढत होतो त्याने ती चांगलीच चिडली  भर ना लवकर मला नाही राहवत मग मी तिच्या वर आलो तिचे दोन्ही पाय फाकवले आणि जोरात लंड भरला आत ती चांगलीच ओली झालेली मी तिचे दोन्ही पाय खांद्यावर घेऊन जोर जोरात शॉट मारू लागलो अहहह अहहह ओरडत होती ज्यानें मला अजुनच चेव चढला मग तिच्यावर झोपून हळूहळू करू लागलो दोन्ही बॉल चुपयला लागलो मग तिच्या आतच पाणी सोडून आम्ही तसेच नागडे झोपून गेलो…

This content appeared first on new sex story .com

To be Continued….
आपला अभिप्राय नक्की कळवा…

This story Online Setting – 1 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page