पैश्यासाठी चोदून घेतली माझी नाजूक योनी

मी कॉलेज ला असल्यापासूनच खूप देखणी मुलगी होते. मला तर सतत सगळे असेच म्हणत असत कि मी एक तर मॉडेलिंग करावे किंवा मी पिक्चर मध्ये काम तरी करावे. म्हणजे तुम्ही अंदाज बांधू शकता कि मी कशी दिसत असेल ते.

मी आधी पासूनच माझ्या शरीराची जादू काय आहे ते ओळखले होते. कारण जेव्हा मी कॉलेज ला होते तेव्हाच माझ्या एका मैत्रिणीने मला सांगितले “अग प्रिया तुझी  बॉडी खूपच मस्त आहे. तुझी फिगर कमालीची सेक्सी आहे आणि तू जर का यावर काम केले नीट ना तर तुला तर कोणी पण मिळेल हि गोष्ट वेगळीच आहे. पण तुझे करियर पण मॉडेलिंग किंवा पिक्चर मध्ये अगदीच आरामात होईल.”

तिचे म्हणणे तसे  चुकीचे नव्हते. कारण मी खरोखरच दिसायला देखणी होते. माझी उंची साडे पाच फूट होती आणि मी त्या उंची प्रमाणेच माझे अंग पण राखून होते. माझ्या छातीचे ते मांसल गोळे असे काही गोल होते कि काही विचारू नका. माझ्या गोलाकार आणि भरदार छातीला बघून सगळी मुले अशी काळ लाळ घोटत असत कि काही विचारू नका.

माझी फिगर ३६-२४-३६ अशी होतीच पण माझ्या बेंबीच्या खोलगटपणा असेल कि माझ्या त्या गच्च मांड्या असतील सगळेच कसे मस्त मस्त होते. माझी गोलाकार आणि कमालीची भरलेली गांड म्हणजे मुलांच्या रोजच्या मुठेची सोय होती. मी चालू लागले कि माझ्या खाली वर होणाऱ्या छातीला आणि माझ्या त्या गांडीला बघायला पोरांची लाईन लागलेली असत. त्यामुळे तर मी जास्तच खुश होत असे.

मला जिम लावणे काही शक्य नव्हते कारण माझ्या घरची परिस्थिती काही फार चांगली नव्हती. पण मी म्हणून काही माझ्या वागण्यात तशी होती असे अजिबात नाही. मी खूप मुलांना खुश केले होते. कोणी पण असा नव्हता कि मी त्याला काही दिले नव्हते. याचे सगळ्यात मोठे कारण हे होते कि मुळातच मला खाज जास्त होती. माझा स्वभाव झवाडा होता आणि त्यामुळे माझी हि झवाडी कीर्ती सगळीकडे पसरली होती.

माझ्या कॉलेजची च मुले नव्हेत तर दुसऱ्या कॉलेज ची पण मुले आणि गल्लीतील मुले पण माझ्या मागे सतत लागलेली असत आणि मी खूप जणांना असे काही खुश केले होते कि काही विचारू नका. मीच मुळात फार दिवस संभोग न  करता राहू शकत नव्हते आणि त्यामुळेच तर मला सतत नवनवीन सोटे उपभोगण्यासाठी लागत असत आणि मी त्याच्याच शोधात सतत असे.

मी असेच एकदा माझ्या एका मैत्रिणी बरोबर कॉफी शॉप मध्ये बसले असताना एक माणूस माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला “तू खूप सुदर दिसते. तुला पिक्चर मध्ये काम करायला आवडेल का?”

असे अचानक असा काही प्रश्न आल्याने मी खूपच गोंधळले. पण मग त्याने मला त्याचा नंबर दिला आणि तो निघून  गेला. त्याला फोन कर असे तो मला सांगून गेला होता. मी आधी काही फार मनावर ते घेतले नाही. पण एकदा निवांत असताना माझ्या मनात त्याचा विचार आला आणि त्याला मी फोन केला. त्याने मला भेटायाला बोलावले.

त्याच कॉफी शॉप मध्ये आम्ही भेटलो. तो मला म्हणाला “हे बघ मी फार काही इकडे तिकडे करून बोलणार नाही. मला माहित आहे कि तू खूप सेक्सी आहेस ते आणि तू खूप मुलांसोबत फिरली पण आहेस.मला तुझी सगळी माहिती आहे. तुला मी एक अशी संधी देईन कि ज्यामुळे तुझ्या दोन्ही पण गरजा पूर्ण होतील. एक तर तुझी संभोगाची सोय पण होईल आणि त्या बदललं तुला खूप पैसे पण मिळतील. इतके पैसे मिळतील कि तू त्याचा कधी विचार केला नसशील आणि त्यामुळे तू तुझ्या सगळ्या गरजा पूर्ण करू शकशील.”

“काय आहे ते प्रपोजल?” मी त्याला विचारताच तो मला म्हणाला “हे बघ पिक्चर मध्ये असे कधी काही काम मिळत नसते हे तुला पण माहित आहे. या जगात एकच गोष्ट पटकन विकली जाते आणि ती म्हणजे सेक्स. तुला अश्याच पिक्चर मध्ये काम करायचे आहे आणि त्या बदल्यात तुला खूप पैसे मिळतील. काळजी करायची गरज नाही कारण हि मुले सगळी दुसऱ्या राज्यातील असतील आणि तुमचा हा पिक्चर पण तिकडेच रिलीज होईल. त्यामुळे तुला अजिबात काही घाबरण्याची गरज नाही.”

त्याने मला पुढे खूप वेळ या बद्दल समजावून सांगितले आणि मग तो निघून गेला. मी पुढे एक आठवडा यावर विचार करत होते. करू कि नको असा विचार करत असतानाच मी पण तोच विचार केला जो तो माणूस मला सांगत होता. एक तर मी तसेही संभोग करत होतेच आणि ते पण फुकट. त्या बदल्यात जर पैसे मिळणार असतील तर कोणाला नको होते. म्हणून मग मी त्याला फोन केला आणि माझा होकार दिला. पैसे पैसे आणि पैसे एवढेच मला माहीत होते.

त्याने मला एक पत्ता दिला आणी मला तिथे येण्यास सांगितले. मी आवरून तिथे गेले आणि तिथेले वातावरण बघून आधी खूपच जास्त नर्व्हस झाले. माझा हा पहिलाच अनुभव होता ना. मी तिथे गेल्यावर माझ्यासाठी एक मॉडेल तयार होताच. तो खूपच देखणा मुलगा होता आणि त्याला बघून मी मनोमन खुश झाले कि मला याच्याशी संभोग करायचा आहे म्हणून.

एक मुलगी माझ्या जवळ आली आणि मला आत घेऊन गेली. आत गेल्यावर तिने माझे कपडे काढायला लावले आणि आधी अंघोळ करून येण्यास लावले. मी तसे केले आणि मग ती मुलगी पुन्हा एकदा माझ्या कडे आली आणि ती मला मेकअप करू लागली. मला वाटले कि ते चेहऱ्याला मेकअप करेल पण तिने तर माझ्या शरीराचा एक पण अवयव शिल्लक ठेवला नाही.माझ्या कपाळा पासून ते माझ्या छाती पर्यंत आणि माझ्या योनीच्या बारीक भागापासून ते माझ्या गांडीच्या भोका पर्यंत तिने सगळीकडे मेकअप केला.

मी मग बाहेर आले आणि तो मुलगा माझ्यासाठी तयार होताच. मी सुरवातीला थोडी बावरले होते. पण मग मी जसे त्याच्या जवळ गेले तसे त्याने मला झटकन त्याच्या मिठीत घेतले. त्याच्या जवळ जाताच माझी छाती त्याच्या छातीवर जाऊन थांबली आणि त्याने त्याचे तोंड माझ्या तोंडात दिले. त्याने मला असे काही त्याच्या ओठाने खाण्यास सुरवात केली कि माझे गुलाबी नाजूक ओठ लाल झाले होते.

तो माझ्यावर  तुटून पडला होता आणि वेड्या सारखे माझ्या बॉडी वरून त्याचा हात एकसारखा फ़िरवत होता. मी पण आता आजूबाजूला काय आहे ते सगळे विसरून गेले होते आणि त्याच्या सोट्याला मी माझ्या हातात पकडून त्याला हलविण्यास सुरवात केली होती. खूप वेळ तो माझे स्मूचिंग करत होता आणि मी त्याचा सोटा हलवत होते.

त्याने मग मला बाजूला केले आणि खाली झोपवले. तो माझ्या छातीला असे काही जोरजोरत त्याच्या हाताने दाबत होता कि काही विचारू नका. त्याचे हात खूपच कडक होते आणि त्यामुळे दाबून दाबून त्याने माझी छाती खूपच मोठी केली होती. माझ्या निप्पल्स ना तर तो असे काही चोकू लागला कि आजवर ते कधी इतके बाहेर आले नव्हते तितके ते बाहेर आले होते. चोकून चोकून त्याने ते खूपच मोठे व कडक केले होते.

त्याने मग माझे दोन्ही पाय बाजूला केले आणि त्याची जीभ तो माझ्या योनवरुन फिरवू लागला. आजवर माझे ओरल कोणीच केले नव्हते. आज पहिल्यांदाच मी ते काही तरी करून घेत होते आणि त्यामुळे माझी योनी खूपच मोठी झाली होती. त्याने त्याच्या जिभेने हळू हळू करत माझ्या योनीचे पदर अलगद बाजूला करायला चालू केले आणि तो आतील मांसल गुलाबी भागाला पण चाटू लागला.

त्याची जीभ अशी काही सर सर करत फिरत होती कि त्यामुळे माझा आतील दाना वळवळ करू लागला होता. त्याने माझ्या योनीत त्याची जीभ पूर्णपणे आत घातली आणि तो त्याचे तोंड एकसारखे मागे पुढे करून माझी योनी खाऊ लागला होता. तो मग बाजूला झाला आणि त्याने त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला. त्याचा तो भलामोठा सोटा माझ्या तोंडात देताच त्याला मी वेड्यासारखे चोकू लागले.

माझे तोंड मी असे काही मागे पुढे करत होते कि त्याच्या सोट्याचा आकार त्यांमुळे होता त्यापेक्षा किती तरी मोठा झाला होता. त्याच्या शिरा दिसू लागल्या आणि मग मी बाजूला झाले.

त्याने मला पुन्हा एकदा खाली झोपवले आणि माझे दोन्ही पाय फाकवले. माझ्या योनीत मग त्याने त्याचा सोटा कचकन कोंबला. मला ठोकून घेण्याचा अनुभव होताच आणि त्यामुळे एकाच हिसड्यात त्याचा पूर्ण सोटा माझ्या योनीत गेला आणि मग तो जोरजोरात त्याची कंबर मागे पुढे करून मला ठोकू लागला.

त्याची कंबर प्रचंड वेगाने मागे पुढे होत होती आणि तो मला ठोक ठोक ठोकून काढू लागला होता. खूप वेळ त्याने मला न थांबता ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग त्याचे सगळे वीर्य शेवटी त्याने माझ्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. त्या पिक्चर नंतर आम्ही नंतर पण नियमितपणे हि मजा घेऊ लागलो होतो.

You cannot copy content of this page