प्रेम आणि वैराचे जाळे

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव नेहा आहे आणि मी ३२ वर्षांची आहे आणि मी एक गृहिणी आहे. ही माझी पहिली गोष्ट आहे आणि ईथे मी तुमच्या बरोबर एक खूप वेगळा सेक्स अनुभव शेयर करणार आहे. ही गोष्ट ६ वर्षा पूर्वीची आहे जेव्हा मी पहिल्या वेळी सेक्स चा अनुभव केला होता. हे ऐकून तुम्हाला विचित्र वाटेल कि मी कोलेज ला असताना सेक्स केले नव्हते आणि कोलेज नंतर पण केले नव्हते आणि माझी अशी इच्छा होती कि माझा पहिला सेक्स अनुभव माझ्या पती बरोबर व्हावा आणि तो पण माझ्या सुहाग रात्री. माझा पहिला सेक्स सुहाग रात्री झाला पण तो माझ्या पती बरोबर झाला नाही आणि हीच ती गोष्ट आहे जी मी तुम्हाला सांगायला जाणार आहे.

माझे लग्न ६ वर्षा पूर्वी अमित बरोबर ठरले होते आणि मी खूप आनंदी होते, अमित एका कंपनीत काम करीत होता आणि तो खूप चांगल्या पोस्ट वर होता पण सर्व काही ठीक नव्हते. मग माझे लग्न ठरून झाल्या वर २ आठवडे झाले असतील आणि मला एका माणसाचा फोन आला, त्याने त्याचे नाव मला निखील सांगितले आणि तो मला म्हणाला तुला तुझे आणि अमित चे भले हवे असेल तर मला कॉफी शोप मध्ये भेट.

मग मी विचार केला कि कोणाला तरी सांगते, पण मग मी ठरवले कि आधी पाहू तर दे हा कोण आहे? मी घाबरट नाही आणि भेटायचे पण कॉफी शोप मध्ये होते आणि शेवटी गोष्ट लग्नाची होती, आणि मग मी न घाबरता त्याला भेटायचे ठरवले. मग मी निखील नावाच्या मुलाला भेटले. तो माझ्या पेक्षा वयाने मोठा होता, पण तो चेहऱ्याने नाराज दिसत होता.

मी त्याला विचरले कि तुम्ही कोण आहात आणि काय सांगायचे आहे? तर निखील म्हणाला कि तो अमित ला ओळखतो आणि अमित हा त्याच्या आणि त्याच्या पत्नी च्या तलाका चे कारण बनला आहे. शेवटी तलाक होणे नक्की झाले होते पण निखील म्हणत होता कि त्याची दोन्ही मुले त्याच्या जवळ रहावीत, ते तिच्या पत्नी कडे राहू नयेत. हे ऐकून मला टेन्शन होऊ लागले कि अमित ने मला सोडून दिले आणि मग काही टेन्शन झाले तर.

मग मी निखील ला म्हणाले कि मी शोध घेते जर अमित दुसऱ्या कोणा बरोबर खुश असेल तर त्याने मला सांगितले असते तर चांगले झाले असते तर निखील ने मला मध्ये अडवले आणि म्हणाला कि अमित माझ्या बायको बरोबर प्रेम वगेरे करीत नाही. तो आणि माझी पत्नी एका प्रायवेट कंपनी मध्ये स्कीम करीत आहेत आणि त्यामुळे त्यांचे अफेयर होते. मग खूप पैसे जमा करून माझ्या पत्नी ने एका श्रीमंत मुलाला फसवले आहे, आणि आता ती अमित बरोबर नाही आहे. मग मी निखील ला म्हणाले,ते जे असेल ते जाऊ दे पण तुला काय हवे आहे?

मग निखिल म्हणाला कि तू आधी नक्की कर कि मी जे सांगितले ते खरे आहे कि नाही आणि हे माझ्या बायकोने अमित बरोबर काही फोटो सांभाळून ठेवले आहेत आणि मी त्यांची कोपी बनवली आहे. तू अमित ला विचार आणि जे ठरवाल ते मला जरूर सांगा, ठीक आहे मी तुला दोन दिवसांनी कॉल करेन. मग तो निघून गेला आणि मग मी संध्या काळी अमित ला कॉल केला आणि नेहमी प्रमाणे प्रेमाचे बोलणे झाले.

मग मी त्याला भेटायला बोलवले आणि मग आम्ही रात्री मॉल मध्ये भेटायचे ठरवले. मग मी अमित ला सांगितले कि मला एक मेल आला आहे, माहित नाही कोणाचा आहे ते? पण त्यामध्ये तुझा आणि एका बाईचा फोटो आहे. मग मी तो फोटो अमितला दाखवला. तो पाहून अमित थोडा हैराण झाला. मग तो म्हणाला कि ही प्रिया होती जी त्याच्या बरोबर ऑफिस मध्ये होती आणि मग तो म्हणाला कि त्याचे तिच्या बरोबर एक नॉर्मल अफेयर झाले होते. मग मी त्याला विचरले कि तू कंपनी मध्ये काही चुकीचे काम केले होते का?

मग अमित म्हणाला कि आज काल कोण करीत नाही? आपण या सर्वांपासून एक वेळा ऑस्ट्रेलिया सेटल होऊ. मग तो म्हणाला कि खरे सांगतो ते एक अफेयर झाले होते, पण आपले ठरल्या वर माझे कोणा बरोबर काही संबंध नाही आहेत, तूला पाहिजे तर माझे कॉल चेक करून घे आणि माझा मेल पण चेक करून घे, मी २८ वर्षाचा आहे आणि समजून घे यार, मी सेक्स केले नसेल असे असू शकत नाही.

एका दृष्टी ने अमित बरोबर होता. त्याने आमच्या साखर पुड्याला सांगितले होते कि त्याचा संबंध होता. मग दोन दिवसांनी निखील चा कॉल आला आणि मग आम्ही परत भेटलो. मी म्हणाले अमित ने मला सर्व सांगितले आहे, पण तो त्याचा भूत काळ होता आणि असे बोलुन मी जाऊ लागले तर निखील म्हणाला कि तो भूत काळ अजून संपलेला नाही आहे आणि तो तसा पण नव्हता कि मी त्याला विसरू शकेन, माझे सर्व कुटुंब उध्वस्त होण्याच्या मार्गा वर आहे. मग मी म्हणाले कि मला त्याचे दुख आहे, पन मी काही करू शकत नाही आहे.

Marathi Zavazavi  मामे बहिणीला ठोकले

मग तो म्हणाला कि एक सी.डी. पाहून घे, मग मी त्याला म्हणाले कि ही प्रिया आणि निखील ची सी. डी. आहे तर मला ती पहायची नाही, तो त्याचा मागचा भूत काळ होता. मग तो म्हणाला कि सी.डी अमित आणि प्रिया ची आहे पण यामध्ये स्कीम आहे, आता मी चकित झाले. मग मी पहिले आणि मला समजले कि अमित ने खूप मोठ्या रकमेचा घोटाळा केला होता.

मग मी रागाने निखील ला म्हणाले कि तू मला ब्लेकमेल करू शकत नाही. मग तो म्हणाला कि मी ब्लेकमेल करीत नाही आणि करायचा प्रयत्न पण करीत नाही. मला फक्त एक सौदा करायचा आहे. मग मी त्याला विचारले कि तुला काय हवे आहे? तर तो म्हणाला कि सरळ बाब आहे, ही गोष्ट मला माहिती आहे आणि जर ही सी.डी प्रायवेट कंपनी मध्ये पोचली तर त्याचे आयुष्य संपले असे समजा, कारण प्रायवेट कंपनी कसे पण करून ते पैसे काढून घेणार आणि मग ते जेल मध्ये टाकून देतील.

मी त्याच्या बरोबर पण डील करू शकतो, पण यामुळे माझा बदला पूर्ण होणार नाही. मला दोन गोष्टी हव्या आहेत, पहिली ही कि माझी आणि अमित ची मारामारी झाली होती आणि त्यामुळे माझ्या वर केस आहे, आणि त्यामुळे त्याच्या कडे बाहेरचा विझा असून पण त्याला जॉब मिळू शकत नाही आहे, तर तो केस काढून घ्या, आणि दुसरी गोष्ट लग्न झाल्या वर तू माझ्या बरोबर सुहाग रात्र साजरी करायची, हे ऐकून मी चकित झाले. मग मी म्हणाले कि तू असा विचार करू पण कसा शकतोस कि मी तयार होईन? तर तो म्हणाला कि मला माहिती आहे कि तुझ्या कडे दुसरा रस्ता नाही आहे. तुझी मोठी बहिण जी तिच्या सासर वाडीतून परत आली आहे तिचे पण निखील च्या कुटुंबा मध्ये एका मुला बरोबर लग्न होणार आहे ना? तर लग्न तुझे पण मोडेल आणि तिचे पण मोडेल.

मग मी निखील ला म्हणाले कि तुझ्या वरचा केस बाजूला होईल आणि तुला काय पाहिजे? माझे आयुष्य का बरबाद करीत आहेस? तर तो म्हणाला कि बरोबर प्रश्न विचारला आहेस तू, तू सुंदर आहेस, पण बाजारा मध्ये काही रंडी ची कमी नाही आहे, पण अमित च्या वकिलाच्या सांगण्या वरून तलाक च्या केस मध्ये प्रिया ने मला नामर्द म्हणले होते आणि लोक माझ्या वर हसत होते आणि माझी दोन मुले दुसर्याच्या नावाने शिव्या खात होती. मला माहित आहे कि हे करून मी सर्वंचे तोंड बंद तर करू शकत नाही आणि मला त्याची चिंता पण नाही आहे. मला फक्त एवढे पाहिजे कि मी जेव्हा स्वतः ला आरशा मध्ये पाहीन तेव्हा स्वतः ला नामर्द समजणार नाही आणि ते तेव्हा होणार जेव्हा मी बदल घेणार. माझा तो बदला तेव्हा पूर्ण होणार जेव्हा मी अमित च्या पत्नीला म्हणजे कि तुला ठोकणार आणि तुझ्या सुहाग रात्री तुला जवणार, तर मी म्हणाले कि हे शक्य नाही.

मग निखील म्हनला कि असे नाही आहे, मला माहित आहे कि तू मेडिकल प्रोफेशन मध्ये आहेस आणि मला माहिती आहे कि त्याला कसे झोपवायचे आहे आणि बाकीचे तुला माहिती आहे. आणि नाही केले तर मग जेल मध्ये भेटायला तयार हो. आता जर तुला डील करायची असेल तर मला सांग, मला काही जोर जबरदस्ती नको आहे आणि मी काही जास्त मागत नाही आहे. त्याचे बोलणे ऐकून मला टेन्शन आले, काय करावे मला काही समजत नव्हते. घरी सांगून काही फायदा नव्हता, मग मी निखील ला कॉल केला आणि आम्ही परत भेटलो.

मग मी त्यला विचारले कि काय गेरेंटी आहे कि तू मला नंतर त्रास देणार नाहीस? तर तो म्हणाला कि तुला माझ्या वर विश्वास तर करावाच लागेल. मी बेरोजगार बसलो आहे कारण माझ्या वर केस आहे, आणि मी आणि काही असे केले तर तू आणि तुझे कुटुंब मला सोडणार नाही. आपण कॉल मध्ये बोललो आहोत आणि या हॉटेल च्या सीसी टीवी केमेर्या मध्ये आपण आलो आहोत. तु माझ्या वर केस केलास तर माझ्या हातून माझी मुले पण जातील आणि माझे करियर पण खराब होऊन जाईल, पण तुला तर फक्त एक रात्र सहन करावे लागेल.

मग मी खूप विचार केला आणि त्याला हो म्हणाले. मग मी आणि काही पेपर मागितले जो तो द्यायला तयार झाला होता. काही पेपर त्याने मला दोन दिवसात देऊन पण टाकले. मग मी अमित ला केस मागे घेण्या साठी हे सांगून तयार केले कि आपल्याला भविष्या मध्ये बाहेर जाऊन सेट व्हायचे आहे आणि तो तयार झाला. आता सुहाग रात्र विषयी विचार करावा लागत होता आणि मला माझ्या चांगल्या भविष्या साठी चुकीचे काम करावे लागत होते. मग मी अमित ला एका टूरीस्ट आईसलेन्ड मध्ये हनिमून करायला तयार केले होते.

मग आमचे लग्न झाले आणि आम्ही त्याच रात्री फ्लाईट पकडून निघून आलो. अमित ला दारू प्यायची वाईट सवय होती आणि ती त्याला पटकन चढत होती आणि त्याची ही सवय आज मला कामी येणार होती.

पृष्ठे: 1 2