पुच्चीचे सरबत आणि गांडीचा हलवा

आता मी वेड्या सारखा बूब ला दाबू लागलो आणि चोकू लागलो आणि मध्ये मध्ये चावू पण लागलो. मी हे सर्व इतक्या जोराने करीत होतो कि तिचे श्वास वाढले आणि ती आह्ह्ह उछ्ह्ह ओम्म्म्म करू लागली आणि म्हणू लागली दाब आणि जोरात दाब. हे ऐकून मी वेड्या सारखा दाबू आणि चोकू लागलो. तिचे बॉल दाबयला खुप मजा येत होती. हे सर्व १५ मिनिटे चालले आणि ती इतकी गरम झाली होती कि जेव्हा मी माझा हात तिच्या पेंटी मध्ये टाकला तेव्हा ती पेंटी तिच्या पाण्याने ओली झालेली होती.

मग मी पटकन तिची पेंटी काढून बाजूला फेकली आणि मग पुच्चीला पाहत राहिलो, काय मस्त पुच्ची होती देवाआआ? एकदम क्लीन शेव, पिंक रंगाची आणि इतकी गरम होती कि काय सांगू तुम्हाला? तिला पाहून मी तिच्या वर तुटून पडलो आणि वेड्या सारखा तिच्या पुच्चीला चाटू लागलो आणि माझ्या दोन्ही हातांनी तिचे बॉल पण दाबू लागलो. तर ती सरळ सातव्या आकाशात पोचली आणि खूप सेक्सी आवाज काढू लागली उछ्ह उम्म्म्म येस्स्स उस्स्स्स अह्ह्छ्ह ओह्छ्ह्ह जाआआआआआआआनु.

मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागली. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो. तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो. मग तिने माझे डोके माझे केस पकडून धरले आणि तिच्या पुच्चीत घुसवले आणि मग जोर जोराने मुतू लागली आता ती तिचे पाय पसरून मुतत होती आणि मी तिचा गुलाम बनून त्या गोरी रांड चा मूत पीत बसलो होतो.

मग तिचे मूत संपून गेले आणि तिने माझे केस सोडले आणि मग ती पण ढिली पडली. आता तिच्या पुच्ची मधून थोडे पांढरे आणि चिकट पाणी बाहेर पडत होते तिने बहुतेक पाणी सोडले होते आणि मी ती सर्व क्रीम चाटून गेलो.

आता ती उठली आणि तिने माझा लवडा तोंडात घेतला आणि ती १० मिनिटे माझा लंड चोकत राहिली आणि ती अशी चोकत होती कि मला कंट्रोल करणे अवघड जात होते आणि माझे वीर्य निघाले आणि तिने मजे ने माझे सर्व पाणी पिऊन टाकले. आता आम्ही दमलो होतो आणि मग ५ मिनिटे आम्ही असेच पडून राहिलो. मग तिने लंड परत चोकायला सुरुवात केली आणि तो ताठला. आणि मी तिची पुच्ची चाटून तिला गरम करू लागलो. मग १० मिनिटांनी तिला कंट्रोल करणे अवघड जाऊ लागले आणि ती म्हणाली कि आता पटकन आत टाकून दे राजाआआ.

मग मी माझा लंड पुच्ची वर ठेवला आणि आत बाहेर करू लागलो, पण माझा लंड थोडाच आत जात होता, तेव्हा मला समजले कि तिच्या नवर्याचा लंड छोटा असेल त्यामुळे तो हिला संतुष्ट करू शकत नसेल किंवा हिची जवण्याची इच्छा जास्त असेल. मग मी उशीर न लावता एक जोरात ठोका दिला तर माझा अर्धा लंड तीच्या पुच्चीत गेला आणि ती ओरडली बाहेर काढ खूप दुखते आहे मला.

मग मी लंड बाहेर काढला आणि १ मिनिटा नंतर परत एक जोरात ठोका तिला दिला आणि माझा लंड पूर्ण तिच्या पुच्चीत गेला आणि मी तिला लगेच कीस करू लागलो जेणेकरून तिचा आवाज बाहेर येणार नाही. कारण मला माहित होते कि ओरडणार आणि मग तिच्या डोळ्यातून अश्रू येऊ लागले. मग काही वेळ मी शांत राहिलो. तिला खूप दुखत होते

आता तिचा त्रास पण कमी झाला होता आणि मला पण जोश आला. मग मी तिचे पाय माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि तिला ठोके द्यायला सुरुवात केली, आता तिला खूप मजा येत होती, ती अह्हह उछ्ह येस्स बेबीईइ येस्स्स फक मी फक मी हार्ड ठोक मला फाडून टाक माझी पुच्ची आज ठोकून दे सालीला खूप तहानलेली आहे बिचारी.

Marathi Zavazavi  रसिकाची भारदस्त गांड

मग १० मिनिटाने माझे वीर्य निघणार होते आणि मी तिला सांगितले कि माझे निघणार आहे. तर ती म्हणाली आतच टाकून दे, मग मी माझे वीर्य आतच टाकून दिले. आता आम्ही दोघे दमून एकमेकाच्या मिठीत झोपलो होतो. मग थोड्या वेळाने ती मला म्हणाली मला तुझ्या वर बसून ठोकायचे आहे. मी मग झोपलो आणि ती माझ्या वर चढून बसली आणि तिने माझा लंड हाताने तिच्या पुच्चीत थोडा घातला आणि त्यावर उड्या मारू लागली. ती माझे हात धरून तिच्या बॉल वर दाबू लागली आणि मला बॉल दाबायचा इशारा करू लागली. मित्रांनो या पोजिशन मध्ये सेक्स करायची मला खूप मजा येते आणि तुम्ही पण या पोजिशन चा आनंद जरूर घ्या. या पोजिशन मध्ये पुरुषाचे वीर्य जास्त वेळ टिकते आणि स्त्रीला पण खूप आनंद मिळतो. ती सतत १० मिनिटे माझ्या वर उड्या मारत राहिली आणि मग तिने पाण्याचा फवारा सोडला आणि दमून माझ्यावर झोपली आणि कीस करू लागली. मग मी थोडा वेळ आराम केला आणि परत माझा लवडा तिला ठोकायला तयार झाला होता.

मग ती उठली आणि माझ्या समोर तिची गांड उघडून बसली आणि माझ्या नाका वर तिच्या गांडी चे भोक घासू लागली आणि तिच्या नखाने माझ्या पोटावर नाख मारू लागली मग मी तिची गांड उचलली आणि तिचे भोक तोंडावर घेऊन चाटू लागलो. पण या वेळी त्या कुत्रीने माझ्या वर शी केली. आत तिची गरम आणि मुलायम शी माझ्या तोंडात गेली होती आणि मी ती एकदम खाऊन गेलो होतो.

मग तिने परत तिच्या शी चा एक पिवळा तुकडा माझ्या तोंडात टाकला आणि ती मला शिव्या देऊ लागली आणि मी तो पण खाऊन गेलो. मग ती माझ्या समोर वाकली आणि माझ्या गट्टी मुठीत घेऊन हलवू लागली आणि माझ्या लंडा वर थुकू लागली.

मग मी तिची पुच्ची माझ्या तोंडात घेतली आणि तिचा चावा घेतला तर ती उठली आणि मला धक्का देऊन बेड वरून खाली आली. मी पटकन तिला माझ्या मांडी वर बसवले आणि माझा लवडा तिच्या पुच्चीत घातला तर ती ओरडू लागली आणि माझा लवडा तर आत घुसला होता. मग मी तिच्या तोंडा वर माझा हात ठेवला आणि तिला जोर जोराने ठोके देऊन जवू लागलो. ती पळायचा प्रयत्न करीत होती पन मी तिला दोन्ही हाताने पकडले आणि तिला जवू लागलो.

आता ती नो नो नो प्लीज नो टेक इट आउट प्लीज लिव मी आह्ह उउह्ह आःह्ह प्लीज सेव मी अहः नो नो करत होती आणि रडत होती. मग मी मी तिला डॉगी स्टाईल ने झोपवले आणि तिची गांड मारू लागलो.

आता मी तिचे गांडी चे भोक ठोकून ठोकून तिची गुहा बनवली होती आणि मी माझे वीर्य तिच्या गांडी मध्ये सोडले. आता आम्ही दोघे खूप दमलो होतो मग मी तिचे शरीर माझ्या जिभेने चाटले. आता ती बिचारी उभी पण राहू शकत नव्हती आणि मी तिच्या पुच्ची ला भोसडा बनवून टाकले होते.

मग मी बाथ रूम मध्ये मुतायला गेलो आणि मग परत येऊन तिला १५०$ दिले आणि जास्तीचे ५०$ दिले आणि त्यामुळे ती थोडी हसली आणि हे या गोष्टीचे सिग्नल होते कि ती परत ठोकून घ्यायला तयार होईल. मग मी तिला कपडे घालायला मदत केली आणि मी तिची युनिफोर्म आणि ब्रा फाडून टाकली होती म्हणून मी तिला माझी टी शर्ट घातली आणि मग तिला सोरी म्हणालो. आणि मग ती निघून गेली आणि मी बाथरूम मध्ये गेलो आणि आंघोळ केली. त्या नंतर पण मी तिला २ वेळा फुकट मध्ये ठोकले आणि मग माझे काम करून भारतात आलो.

पृष्ठे: 1 2

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत