पुत्रवधु पूर्ण घराची रांड बनली

तो : काही नाही भाभी फक्त पेंट टाईट करीत होतो.

मी : असे का?

तो : तुम्हाला काय वाटले?

मी : काही नाही या वया मध्ये सर्वांची हालत अशी होते.

आता इतक्यात माझे पती दरवाजा जवळ येऊन उभे राहिले होते आणि आता मी पण घाबरले होते. मग ते म्हणाले कि तुमचे दोघांचे हाल खूप वाईट आहेत का?

मी : रडत रडत म्हणले तुम्ही काही तरी चुकीचे समजत आहात.

मग तरुण आणि रवी दोघे खूप जोर जोराने हसू लागले आणि मग ते म्हणाले कि मी तुला एक सांगू कि या घरा मध्ये फक्त एक स्त्री आहे आणि त्यामुळे तुला माझ्या भावांचे चांगले लक्ष ठेवावे लागणार आहे.

मी : म्हणजे?

रवी : काही खूप चांगले लक्ष ठेवावे लागणार आहे.

मी : तुम्ही एकदम खरे बोलत आहात का?

रवी : हो माझी रांड.

आता मी खूप खुश झाले कि आता माझी सील तुटून जाईल. मग तरुण माझ्या जवळ आला आणि तो माझ्या बुब्स वरून हात फिरवत होता. मग आम्ही लोक होल मध्ये गेलो आणि मग मला माझा पती रवी म्हणाला कि तू खूप माजलेली स्त्री आहेस आणि तुला जवायची खूप खाज आहे, आणि तुला पूर्ण परवानगी आहे कि तू घरा मध्ये कोणा कडून पण जवून घेऊन शकतेस.

मी : हो, मी सर्वांची काळजी घेईन.

तेव्हा बेल वाजली, आता राज पण कोलेज मधून आला होता, तो खूप नोटी होता. मग तो मला म्हणू लागला कि माझ्या साठी पाणी घेऊन या आणि मग तो सोफ्या वर जाऊन बसला. मग मी पाणी घेऊन आले तर तरून ने मला पाहून डोळा मारला आणि मग मी पाणी त्याच्या अंगावर पडून दिले.

रवी : रांडे बघून काम करू शकत नाहीस का?

मग मी पाणी बाजूला करायचे नाटक करून त्याच्या लंडा वर माझा हात फिरवू लागले आणि मग तो खूप खुश झाला आणि मला म्हणाला कि माझे कपडे बदलून दे रांड कुठली. मग त्याने मला जवळ बसवले आणि माझ्या गांडी वर हात फिरवत म्हणाला कि भाऊ तुम्ही तर हिची गांड मारून एकदम सुजवली आहे. तुमच्या लंड ने याच्या पुच्ची ची काय अवस्था झाली असेल बरे? मग मी त्याला कीस करू लागले आणि मग तो माझे बुब्स घसू लागला होता.

Marathi Zavazavi  जिजाजी सोबत ट्रेनमध्ये माझं पहिलं सेक्स

मग तरून ने माझे सर्व कपडे काढून टाकले आणि मग मी त्या तिघांना एकदम नागडे करून टाकले. आता मी त्या तिघांचा लंड चोकू लागले होते, राज चा लंड ८ इंच होता आणि तो थोडा कमी जाड होता. तरून चा लंड एकदम मोठा आणि ९ इंच होता आणि तो पण ३ इंच जाड असा होता. आता मी तर त्याचा लंड पाहून खूप घाबरले, आता ते माझ्या शरीराच्या एक एक अंगाने खेळू लागले होते, आणि मी पण जोश मध्ये येऊन पाणी काढले होते.

मग रवी ने राज ला सांगितले आज तर हिला जवून हिचा बेंड वाजवून दे. मग राज ने पटकन त्याचा लंड माझ्या पुच्ची वर लावला आणि मग त्याने पटकन तीन झटके मारले आणि माझी सील तोडून टाकली आणि मग मला मुली पासून एक स्त्री बनवून टाकले आणि मला त्याने जवान करून टाकले. मला तर खूप आनंद झाला होता आणि मग मी तो सर्व त्रास पण सहन करून टाकला.

मग त्याने मला ३० मिनिट जवले नी तो बाजूला झाला. मग तरून ने त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत घातला आणि मला ठोकू लागला माझे पाणी निघाले होते आणि तो मला जवत होता. मग त्याने पण त्याचे पाणी माझ्या पुच्ची मध्ये टाकून दिले. मग रवी आला आणि आता त्याचा लंड पण खूप आरामात माझ्या पुच्ची मध्ये घुसला आणि मग मी तेव्हा तरून चा लंड चोकत होते.

मग रवीने मला उलटी करून त्याचा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये टाकला आणि राज त्याचा लंड माझ्या तोंडात टाकून जवू लागला. आणि मग तरुण पण मागे येऊन त्याचा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये घालू लागला ज्यामध्ये एक लंड आधी पासून होता. मग रवी थांबला आणि त्याने माझी पुच्ची धरून पसरली आणि त्याचा लंड घासू लागला. आता माझ्या पुच्ची मध्ये दोन दोन मोठे मोठे लंड होते. आणि मग राज ने पण त्याचा लंड माझ्या गांडी मध्ये टाकला आणि मला जवू लागला. आता मी एकदम आरामात तीन तीन लंड घेऊ लागले होते आणि मी असे कधी करेन असा विचार पण केला नव्हता.

पृष्ठे: 1 2