राज बरोबर रोमांसने भरलेला सेक्स

हेलो मित्रानो, माझे नाव सोनिया आहे आणि माझे राज बरोबर चे प्रेमा ने भरलेले जीवन खूप चांगले असे चालू होते आणि आता आम्ही हळू हळू एक मेकाला मना पासून खूप पसंत करू लागलो होतो आणि आम्ही सेक्स मध्ये पण खूप काही नवीन करू लागलो होतो, आणि असेच एक दोन महिने निघून गेले आणि मग वेलेंटाईन चा दिवस आला आणि तेव्हा राज ने मला खूप चांगल्या रीतीने प्रपोज केले आणि आम्ही तो सर्व दिवस बरोबर घालविला होता आणि आम्ही एका खूप चांगल्या हॉटेल मध्ये लंच केले आणि मग फिल्म पाहायला निघून गेलो आणि मग संध्याकाळी परत एका हॉटेल मध्ये जेवण करायला बसलो.

मित्रानो आम्ही जी फिल्म पाहायला गेलो होतो ती लागून तेव्हा एक आठवडा झाला होता आणि त्या मुळे थेटर मध्ये माणसांची काही जास्त म्हणता येईल अशी गर्दी नव्हती आणि खूप सीट्स मोकळ्या दिसत होत्या आणि मग आम्ही दोघांनी एक कॉर्नर च्या दोन सीट्स बुक केल्या आणि आम्ही आत निघून गेलो. मी आत ल्या बाजूला बसले होते आणि मग फिल्म चालू झाली आणि मग राज ने लगेच माझा हात त्याच्या हाता मध्ये घेलता.

त्या पिचर च्या सुरुवातीला १५ मिनिटा मध्ये किसिंग सीन येऊ लागला होता आणि तो पाहून मला पण आता कीस करायची इच्छा होऊ लागली होती आणि म्हणून मी राज चा हात खूप जोर करून पकडून घेतला आणि त्याचे तोंड मी माझ्या हाताने पकडून मझ्या कडे करून टाकले आणि त्याच्या ओठा जवळ मी माझे ओठ घेऊन गेले होते. मग राज मला म्हणाला कि मी तुला खूप प्रेम करतो आहे आणि मग तो मला स्मुच करू लागला होता.

आम्ही असेच दहा मिनिटे स्मुच करीत राहिलो आणि त्याने हळूच त्याचा हात माझ्या बुब्स वर नेला आणि तो हळू हळू माझे बुब्स माझ्या कपड्या वरून दाबू लागला होता. मग मी त्याला म्हणाले कि मला तुझा लंड चोकायचा आहे तर तो एकदम घाबरून गेला कि आपण थेटर मध्ये आहोत आणि आजू बाजू ला खूप लोक बसले आहेत आणि आपण ते इथे कसे काय करणार आणि कोणी आम्हाला असे काही गैर वर्तन करताना पहिले तर काय होईल? आणि जर कोणी पहिले तर आमची फार वाट लागून जाईल.

मग मी त्याला म्हणाले कि तू अजिबात काळजी करू नकोस आणि अजिबात घाबरू पण नकोस, कारण असे काही पण होणार नाही आणि मग मी त्याच्या जीन्स ची जीप उघडून टाकली आणि त्याचा लंड पकडून बाहेर काढला आणि माझ्या हात मध्ये घेतला. जसा मी त्याचा लंड माझ्या हाता मध्ये घेतला तो एकदम मस्त झाला आणि त्याने त्याचे दोन्ही डोळे बंद करून टाकले आणि मी तिथे आजू बाजू ला पहिले तर आम्हाला पाहू शकेल असे तिथे कोणी नव्हते.

मग मी थोडा खाली वाकले आणि त्याचा लंड माझ्या ओठाला लावला आणि त्याला माझ्या जीभे ने थुक लावून ओला करू लागले काही वेळ मी माझी जीभ त्या वर चांगली फिरवली आणि मग त्याला ओला केला आणि मग मी त्याच्या लंडा च्या वरून माझी ओली जीभ फिरवू लागले त्या मुळे तो खूप उत्तेजित झाला आणि त्याचा लंड पण ताठू लागला होता. मग त्याचा लंड काही वेळाने चांगला कडक बांबू सारखा झाला आणि मग मी तो गप करून माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याचा तोंडून आह्छ्ह आवाज निघाला मग मी त्याचा लंड हळू हळू आत बाहेर करू लागले आणि तो पण डोळे मिटून त्याची मजा घेऊ लागला आणि मला पण त्याचा लंड चोकताना खूप खूप मजा येत होती. मित्रानो काही गोष्ट ना घाबरता करणे आणि ती ची गोष्ट घाबरत करणे या मध्ये खूप फरक आहे. आपण जी गोष्ट घाबरत करत असतो ती करायचा बाकी चे लोक विचार पण करीत नाहीत आणि त्या मुळे त्या गोष्टीचा एक वेगळाच रोमांच असतो आणि तुम्ही तो क्षण कधी पण विसरू शकत नाही आहे. आणि मला पण तसाच रोमांच अनुभव करायचा होता म्हणून मी इतक्या लोकां च्या समोर असे करायचे धाडस करीत होते. मग मी काही वेळ लंड चोकला आणि मग त्याने आह अह्हह उम्म्म अहःह करत त्याचा गरम गरम लावा बाहेर सोडला आणि त्याने वीर्य चा फवारा आमच्या समोर च्या सीट वर टाकला जिथे कोणी पण बसलेले नव्हते.

मग मूवी चा इंटरवल झाला आणि राज माझ्या साठी बाहेर स्नेक्स घेण्या साठी गेला, त्याने मला विचारले कि काय खाणार आहेस, तर मी म्हणाले कि मला काय खायचे होते ते मी खाऊन टाकले आहे आणि आता मला काही नको तर तो हसू लागला आणि निघून गेला. मग तो थोड्या वेळाने परत आला आणि तो माझ्या साठी पोप कोर्न आणि थम्स अप घेऊन आला आणि माझ्या कडे हसत हसत ते दिले. मग काही वेळाने मूवी चालू झाली आणि अंधार झाला आणि मग तो म्हणाला कि मला तुझे बॉल चोकायाचे आहेत तर मी त्याला म्हणाले कि तू वेडा झाला आहेस कि काय तुझा लंड तर खाली होता आणि माझे बॉल तर वर आहेत आणि ते सर्व लोकांना दिसेल ना आणि मग काय होईल याचा तू काही विचार केला आहेस कि नाहीस? पण तो आता खूप गरम झाला होता आणि तो माझे काही पण ऐकायला तयार नव्हता. मी तेव्हा एक सेक्सी शर्ट घातला होता, मग त्याने पटकन माझ्या शर्टा चे वर चे दोन बटन उघडले आणि मग त्याने माझा बॉल पण बाहेर काढून घेतला आणि मग त्याने मागून माझ्या ब्रा चे हुक पण उघडून टाकले आणि त्यामुळे माझे बुब्स खूप आरामात बाहेर आले.

मित्रानो मी खरे सांगू तर तेव्हा खूप घाबरले होते, पण तो जेव्हा बुब्स चोकू लागला तेव्हा मला खुप मजा येऊ लागली आणि मला आता हळू हळू त्याची भीती पण कमी होऊ लागली होती. आता तो वर माझे बुब्स चोकत होता आणि मग त्याने त्याचा एक हात हळू हळू खाली घेतला आणि मग तो माझ्या पेंट मध्ये त्याचा हात घेऊन गेला आणि मग तो माझी पुच्ची माझ्या पेंटी वरून घासू लागला आणि वर माझे बुब्स पण चोकू लागला होता. मग तो हळू हळू माझ्या पेंटी मध्ये त्याचा हात घातला आणि मग तो माझी पुच्ची हाताने घासू लागला आणि मग शेवटी त्याने माझ्या पेंटी च्या आत मध्ये त्याचा हात टाकला आणि तो माझ्या पुच्ची मध्ये त्याचे एक बोट घालू लागला आता त्याच्या बोटाने माझी पुच्ची बाहेरून घासू लागला आणि मला खूप उत्तेजना होऊ लागली होती आणि मग काही वेळाने मी त्याचे डोके माझ्या बॉल वर झोराने दाबू लागले आणि माझ्या तोंडून पण आता आह्ह्ह उम्म्म्म ब्दस्स्स्स आःह्ह उम्म्म्मम यस्स्स्स आवज निघू लागले होते. मग त्याने पण खूप उत्तेजित होऊन माझ्या बॉल वर त्याच्या दाताने थोडा चावा घेतला आणि मग त्यावर एक गोड पप्पी केली, मला तर खूप मजा येत होती मला तर असे वाटत होते कि आता माझे सर्व कपडे कडून टाकते आणि त्याला खाली झोपवून त्या च्या वर दणादण उड्या मारून माझी पुच्ची शांत करून घेते पण तेव्हा असे करणे शक्य नव्हते कारण आजू बाजू ला खूप लोक होते आणि मी पण खूप उत्तेजित होऊन त्याच्या कानात म्हणत होते ओह येस्स अजून कर जोरांत कर प्लीज आह्छ्ह अम्म्म्मम मग तो पण त्याचे बोट जोर जोरा ने माझ्या पुच्ची मध्ये घासू लागला आणि मग मी पण आह्ह करून माझे सर्व पाणी त्यच्या हाता वर काढून टाकले. मग त्याने माझ्या पाण्याने भरलेला त्याचा हात चाटून स्वच्छ केला आणि मग मी त्याला म्हणाले कि राजा आज खूप मजा आली आणि हा दिवस मी कधी पण विसरू शकणार नाही आहे. मग मी त्याला म्हणाले कि आता माझ्या ब्रा चे हुक बंद करून दे कारण तू ते उघडले आहेस, तर तो म्हनाला कि त्याला असेच राहू दे बंद करू नको.

Marathi Zavazavi  माझ्या आंटीची कामुकता शांत केली

मग आम्ही काही वेळ फिल्म पाहू लागलो पण फिल्म मध्ये काय चालू आहे ते आम्हाला काही माहिती नव्हते कारण आम्ही दोघे तर आमच्या वेगळ्या जगात फिरत होतो आणि आम्हाला एक मेका शिवाय दुसरे काही पण दिसत नव्हते. मग काही वेळाने फिल्म संपली आणि आम्ही दोघे त्याच्या गाडी वर बसून एका चांगल्या हॉटेल मध्ये जेवण करायला गेलो. तेव्हा पण माझ्या ब्रा चे हुक उघडे होते आणि माझे बुब्स एकदम ढिले होऊन लटकत होते, पण राज मला माझी ब्रा चे हुक बंद करायला देत नव्हता. मग राज ने मला जेवताना एक गिफ्ट दिले. आणि मग त्या गिफ्ट बॉक्स मध्ये एक रिंग होती आणि मग मी त्या मध्ये एक कागद पहिला आणि तो उघडून पहिला तर त्या वर लिहिलेले होते कि तू माझ्या बरोबर सेक्स करणे पसंत करशील का? मला तुझ्या बरोबर सेक्स करायची खूप इच्छा आहे.

मग मी तो कागद वाचला आणि लगेच त्याचा कडे पाहिले आणि मग त्याला विचारले कि केव्हा? तर तो माझ्या तोंडून हे शब्द ऐकून एकदम खुश झाला आणि मग तो मला म्हणाला कि उद्या तुला मी माझ्या बरोबर बाहेर घेऊन जाणार आहे, पण तू स्कार्फ घेऊन जरूर ये आणि तुझे एखादे आई डी कार्ड पण घेऊन ये.

मग मी त्याला म्हणाले कि ठीक आहे आणि मग आम्ही जेवण केले आणि मग त्यने मला त्याच्या गाडी वरून माझ्या घरी सोडून दिले आणि मग तो पण त्याच्या घरी निघून गेला, पण मी जेव्हा झोपायचा प्रयत्न करू लागले तेव्हा मला जोप लागत नव्हती आणि मी पूर्ण रात्र हाच विचार करीत बसले कि उद्या माझ्या बरोबर काय होईल? आणि मग हा विचार करता करता मला कधी झोप लागली हे मला काही समजले नाही.

मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी राज ला भेटले तर तो माझ्या घरी बाईक घेऊन आला होता. मग मी त्याच्या बाईक च्या मागे बसले आणि आम्ही दोघे निघालो, पण मला माझ्या मनात फक्त एकच प्रश्न येत होता कि आज माझ्या बरोबर काय काय होणार आणि तो काय कसे कसे करणार? आणि बहुतेक त्याच्या मनात पण हेच प्रश्न येणे चालू होते कारण हे आमचे दोघांचे पहिले सेक्स होते आणि मग तो मला एका हॉटेल मध्ये घेऊन गेला, तिथे भाड्याने रूम मिळतात. मग तो मला म्हाणाला कि त्याला त्याच्या एका मित्राने ही जागा सांगितली होती. मग त्याने मला तिथे जायच्या आधी माझ्या तोंडा वर स्कार्फ घालायला सांगितले आणि मग आम्ही तिथे पोचलो तर पहिले कि तिथे खूप गाड्या उभ्या होत्या आणि एक माणूस तिथे डायरी घेऊन बसला होता.

मग राज ने माझ्या कडून माझे आयडी कार्ड घेतले आणि मग तो त्या माणसा कडे गेला ज्या च्या कडे डायरी होती. मग त्या माणसाने डायरी मध्ये काही तरी एन्ट्री केली आणि मग दुसरा माणूस आम्हाला एका रूम पर्यंत घेऊन गेला आणि तो माणूस त्याच्या बरोबर दोन टोवेल, पाणीची बॉटल आणि साबण घेऊन आला होता. आम्ही जसे रूम मध्ये गेलो तसे राज ने त्या माणसाला म्हणले कि दोन तास आणि मग राज ने त्याला काही पैसे दिले आणि मग तो माणूस निघून गेला आणि मग त्याने पटकन उठून दरवाजा बंद करून टाकला.

आता माझ्या मनात खूप जोराने हलचल होऊ लागली होती. तो रूम थोडा लहान होता आणि तिथे एक चांगला बेड होता आणि बरोबर बेड च्या समोर एक मोठा आरसा होता आणि मग त्या आरशा मध्ये बेड पूर्ण दिसत होता आणि तिथे एक खुर्ची पण ठेवलेली होती. मग मी काही वेळ बसले आणि मग मी वोश रूम मध्ये गेले आणि माझा स्कार्फ काढून टाकला आणि मी बेड वर जाऊन बसले. मी बाहेर आल्या वर तो वोश रूम मध्ये गेला. मी अजून पण हाच विचार करत होते कि आता काय होणार? राज वोश रूम मधून बाहेर आला आणि सरळ माझ्या समोर खुर्ची वर येऊन बसला आणि मग आम्ही दोघे तिथे इकड तिकड चे बोलू लागलो. मगदहा मिनिटे बोलून झाल्या वर माझ्या चेहर्या कडे पाहून राज मला म्हणाला कि असे काय विचार करीत आहेस?

मी : नाही, काही नाही.

तो : नाही . तुझ्या मनात काही तरी जरूर चालू आहे आणि तू तोच विचार करीत आहेस?

मी : नाही बास असेच.

पृष्ठे: 1 2

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत