रविना ऐवजी राजेशची गांड मारली

त्याची गांड थोडी लाल लाल दिसत होती.

कोठे? मला काही दिसत नाही असे म्हणत तो मागे वळून पाहण्याचा प्रयत्न करू लागला.

इथे, .. असे म्हणत मी त्याच्या गांडी ला हात लावला जिथे लाल झाले होते.

जास्त लाल आहे का?

नाही थोडेच आहे, थोड्या वेळाने ठीक होईल.

आणि काही कुठे लागले आहें का?

मला समजले कि तो मला त्याची गांड पाहायला सांगत आहे.

तुला कोठे दुखते आहे का? मी त्याला विचारले.

नाही पण नंतर समजेत त्यापेक्षा आता पाहिलेले बरे.

हात लावून बघ , मी म्हणालो.

इकडे बघ इकडे असे म्हणत तो मला त्याची गांड दाखवू लागला.

इतक्यात एक लाट आली आणि तो धडपडला.

मी त्याला पडताना वाचवण्या साठी धरले आणि माझे अर्ध नग्न शरीर त्याच्या नग्न शरीराला चिकटले.

एक काम करू आपण किनार्या जवळ जाऊ. मी म्हणालो.

इथे पाण्यात मजा येत आहे तो म्हणाला.

एवढ्यात आणि एक लाट आली आणि याची चड्डी त्याच्या हातातून सुटली. मी पटकन ती पकडली.

चल याला बाहेर मातीवर ठेऊ आणि मग परत आत येऊ मी त्याला म्हणालो.

आम्ही दोघे बाहेर आलो, त्याची चड्डी आम्ही मातीवर ठेवली.

तू पण तुझी काढून टाक ना, त्याने मला म्हणाले.

का? मी विचारले.

हे कसे वाटते? मी एकदम नागडा आहे आणि तू कपडे घातले आहेस. आणि मी माझी चड्डी काढून टाकली.

तो माझा ताठ्लेला लंड पाहत होता.

चल आता आत जाऊ असे म्हणून आम्ही दोघे समुद्र कडे जाऊ लागलो.

तो पुढे गेला आणि माती उचलून माझ्या वर टाकली. मी त्याला पकडले आणि त्याच्या वर बसलो.

मी ओली माती त्याच्या शरीरावर घासू लागलो.

आणि लावू का सांग लावू का? मी त्याला म्हणू लागलो.

Marathi Zavazavi  डान्स शिकवून आंटीला जवले

तो मला खाली करून माझ्या वर यायचा प्रयत्न करू लागला.

मी त्याला गांडीवर मारले आणि त्याने माझा लंड पकडून दाबला त्यामुळे माझा बेलेंस गेला आणि मग एकमेकावर जाण्यासाठी आम्ही धडपडू लागलो.

काही वेळाने बस थांब मी दमलो आहे असे म्हणून राजेश माझ्या वर झोपला.

आमचे दोघांचे लंड जवळ घासत होते.

खूप मजा आली यार.. असे म्हणून तो माझी छाती वर हात फिरवू लागला.

आता मी पण खुप गरम झालो होतो आणि सेक्स केल्या शिवाय राहू शकत नव्हतो. मी त्यला म्हणालो आज मला पण मजा आली.

खरेच का? असे म्हणत त्याने त्याचे ओठ माझ्या ओठाला लावले.

मी पण त्याला साथ देऊन कीस करू लागलो.

तो आनंदी होऊन त्यची कमर हलवू लागला, आमचे लंड आता जास्त ताठले होते.

मी पण माझी कमर हलवू लागलो.

आम्ही दोघांनी पाणी सोडले.

आम्ही असेच काही वेळ पडून राहिलो. मग मी त्याला माझ्या खाली घेतले आणि मग त्याला चोकू चाटू लागलो.

थोड्या वेळाने माझा परत ताठला, मी माझा लंड त्याच्या गांडी वर ठेवला आणि दोन तीन शॉट मारून पूर्ण आत घुसवला.

त्याला माझा लंड गांडी मध्ये घेऊन आनंद होत होता. मग आम्ही दोघांनी लंड आणि गांड हलवून मजे केले आणि मी त्याच्या गांडीत माझे वीर्य सोडले.

आम्ही जितके दिवस तिकडे राहिलो आम्ही खूप मजे केले.

Pages: 1 2