बाईने मित्राकडून झवून घेतले

मी एक विवाहित तरुणी आहे. मला नेहमीच वाटते की माझे मन कोणाजवळ तरी मोकळे करावे. जसे पुरुष त्यांच्या मनातले सगळे सांगतात तसे महिला करू शकत नाही का? आम्हाला मन आणि शरीर नसते का?

लग्न करायचे आणि कोणताही काळा, गोरा, छोट्या लवडयाचा किंवा हातभर सोटा असणाऱ्याशी लग्न करायचे आणि स्वतः न आवडत्या किंवा आवडत्या नवऱ्याकडून ठोकून घ्यायचे हेच आम्ही करतो. माझ्या लग्नाला २ वर्षे झाली. माझे नाव कामाक्षी आह. माझ्या नवऱ्याचे आणि माझे खास काही भांडण नाही. लग्नानंतरच्या १ वर्षाच्या सहवासानंतर माझ्या नवऱ्याने दुसरी बाई पकडली आहे असे मला समजले.

मग मला खूप वाईट वाटले. तसे पाहायला गेले तर मी माझ्या नवऱ्याला कधी काही कमी केले नव्हते. मी त्याला सर्व प्रकारच्या संभोग आसनात साथ द्यायची. डॉगी, किसिंग, बॉलिंग पाहिजे तितके करू देत असे आणि माझा पुच्चा तर माझ्या नवऱ्याने अक्षरश: सोलून काढला होता. वेगवेगळ्या प्रकारची दवा लवडयाला चोळून तो त्याचा संभोगाचा वेळ वाढवे. पण माझी पुच्ची लालेलाल होत असे.

खाली जोरात ठुकाई आणि तोंडात तोंड, बरोबर माझ्या थान्यांना म्हणजे छातीला तो अश्या पद्धतीने चोळत असे की त्याला मजा यायची पण माझा जीव जायचा.मग मी काय करू? कुठे जाऊ? असे मला वाटे. मोठा लंड असून सुद्धा बाईची तृप्ती होईल किंवा नाही हे सांगता येत नाही.

मला अजून मूळबाळ नव्हते. कारण माझ्या नवऱ्याचा आणि माझा संबंध जेव्हा यायचा तेव्हा मी भीतीने झडायची नाही. मला मुलबाळ सुद्धा हवे होते. मग मी नवीन तरुण पाहायला सुरुवात केला. माझा वर्गमित्र संदीप सुद्धा आता आमच्या शहरात रहायला आला होता.

संदीप एक चांगला मुलगा होता. बळकट नसला तरी तो खूप सुदंर होता. मला १० इंची सोटा नको होता पण मला जीव लावणारा आणि माझी शरीराची मागणी नजाकतीने करणारा मित्र हवा होता. माझा नवरा माझ्यापेक्षा १२ वर्षांनी मोठा होता. मला त्याच्यासोबत झवाझवी करण्यात मजा येत नव्हती.

संदीप आणि मी मंदिराच्या बाहेर भेटले. संदीप आंनदात होता कारण त्याचे लग्न ठरले होते. मी त्याचे अभिनंदन केले. म्हटले तुझी बायको खुशनसीब असेल, तिला तुझ्यासारखा स्मार्ट मुलगा मिळत आहे. संदीप हसला.

मी त्याला विचारले संदीप मला सांग  “तुझी होणारी बायको आणि माझ्यामध्ये कोण सुंदर आहे. संदीप लाजला, आणि म्हणाला एक मैत्रीण म्हणून तू आणि एक बायको म्हणून सुरेखा. मी त्याची मजा घेते आहे असेच त्याला वाटले, पण त्याला काय माहिती मी त्याच्याबरोबर सेक्स करायचा विचार करते आहे.

माझा नवरा त्या दिवशी बाहेरगावी गेला होता. मी संदीपला चहासाठी घरी घेऊन आले. चहा झाल्यानंतर जेव्हा संदीप जायला निघाला तेव्हा मी त्याला म्हटले. संदीप, तू खुप छान आहेस. तुझा स्वभाव, तुझे दिसणे आणि सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे तुझा समजूतदारपणा मला खूप आवडतो. आय लव्ह यू, संदीपचा हात हातात घेत मी विचारले, पण संदीपने माझा हात झिडकारला. तो म्हणाला माझे लग्न ठरले आहे.

मी म्हटले राजा, मीसुद्धा लग्न झालेली बाई आहे. में तुझ्यासोबत येऊ शकत नाही. आपण असेच प्रेम करू. माझी इच्छा पूर्ण कर. संदीप एक चांगला व्यक्ती होता. त्याला माझी दया येत होती. मी माझे मन संदीपजवळ मोकळे की. त्याला कळले की मी सेक्सची आणि हळुवार स्पर्शाची भुकेली आहे.

आधी संदीप आढेवेढे घेत होता. आता मी पेटली होती. माझ्या पायांमधली चीर सुद्धा धगधगत होती. मी संदीपसमोरच माझ्या पुच्चीत हात टाकला आणि पुच्चीत बोटे घालू लागली. मी स्वतः माझे ब्लाउज काढले. कॉलेजमध्ये ड्रेसमध्ये असतांना पाहिलेले माझे उरोज आणि लग्न झाल्यानंतर माझ्या छातीवरचे दोन मोठे-मोठे बॉल पाहून संदीप वेडा झाला होता.

त्यानेसुद्धा त्याचा हात त्याच्या लवडयाला लावला. पण लगेच त्याने लाजत त्याचा हात मागे घेतला. मी म्हणाली राजा, तुझ्याकडून मला हेच अपेक्षित आहे. खोल, तुझ्या लिंगाला मोकळे कर आणि माझ्या योनीला शांत कर. बहुतेक संदीप पहिल्यांदाच कोणत्यातरी बाईला चोद्णार होता. पुरुषाने पहिल्याच वेळी बाईला चोदले तर त्याला खूप मोठे मोठे वाटते.

पण मी एका व्हर्जिन पुरुषाकडून पहिल्यांदाच ठोकून घेत होती. त्याची मला  मजा वाटत होती. मी संदीपच्या ओठांवर ओठ टेकवले. आणि स्वतः त्याचा घालचा ओठ माझ्या दातांनी चावत होते. संदीपला मी पेटवला होता. मला सेक्सचा दोन वर्षांचा अनुभव होता त्यामुळे आता मी संदीपला खेळवणार होती.

मी संदीपचे तोंड तोंडात घेतले होते. मध्येच मी माझी जीभ पुढे करायची त्यावेळी संदीप सुद्धा त्याची जीभ पुढे करायचा. माझे लूसलुशीत, जाड आणि मऊ ओठ संदीप हलकेच चावत होता. संदीप घरी आल्यानंतर मागच्या खोलीत जाऊन मी माउथ रिफ्रेशनर तोंडात मारला होता. आणि संदीपसुद्धा निर्व्यसनी असल्याने आमच्या दोघांची कीस चांगलीच रंगली होती.

मी थोडा वेळ गेल्यावर संदीपच्या तोंडात माझ्या श्वासाची वाफ सोडत असे आणि संदीपला अजून पेटवत असे. संदीपने माझे सर्व अंग ओठाने स्पर्श करायचे ठरवले होते. आता तो एक नर आणि मी त्याची झवाडी मादी होती. माझे पाय, पोटऱ्या, मांड्या, पुच्ची, ओटीपोट, पोट, छाती, मान, पाठ, गांडीचे दोन्ही गोळे, गाल सर्व बाजूंना संदीपची जीभ फिरत होती.

माझ्या तोंडातून आवाज निघत होते. संदीप सुद्धा त्याच्या तोंडातून वेगवेगळे आवाज काढत होता. कामाक्षी, तुझी चव वेगळीच आहे यार. तुझ्या लूसलुशीत ओठांनी आणि मोठ्या बॉलने खूप कमाल  केली. आय लव्ह यू जान. मला ठोकू दे.

आता संदीप खूपच हातघाईवर आला होता. पण मी आता माझी खेळी करणार होती. मी बाजूला सरकले. आणि म्हणाले, संदीप , आता तुला न मागता झवायला मिळाले आहे. का कोणास ठाऊक. उद्या तुझ्या बायकोची पुच्ची घरीच आणि हक्काने मिळायला लागली तर तू मला विसरशील. \

आता आपण पुढे जायला नको. मला माहिती होते की संदीपचा लवडा आता खूप ताठ झाला होता अश्या वेळी पुरुष कोणताही विचार करत नाही. आणि बाईला जर पुरुषांना खेळवायचे असेल तर पुच्ची उपयोगात पडते.

त्यामुळे संदीप म्हणाला, नाही जान. नाही विसरणार तुला. पाहिजे तेव्हा ठोकून देईन. जशी पाहिजे तशी ठोकून देईन. मला आनंद झाला. आता संदीपने त्याचा बुल्ला माझ्या योनीच्या तोंडावर लावला होता. माझ्या योनीची ठुकाई चालू झाली होती. संदीपच्या लवडयाची सुपारी, पुढचे टोक, माझ्या योनीत धमाल मचवत होती.

दोन्हीकडून पाणी सुटले होते. हरामी पद्धतीने माझी पुच्ची वापरून माझ्या नवऱ्याने माझ्या योनीला सैल केली होती. पण त्यामुळे ती संदीपला खूप मऊ वाटत होती. माझ्या केसाळ योनीच्या आतल्या भागात गुलाबी पांढरा मऊ भाग होता.

माझा फडफडणारा दाणा मी संदीपच्या हातात दिला. त्याला सांगितले माझ्या दाण्याला चोळ. मी माझा दाणा त्याच्याकडून चोळून घेतला. त्याचा मुलायम स्पर्श, त्याच्या लिंगाचा अनुभव खूप आनंददायी होता. जवळजवळ एक तासात संदीपने तीन वेळा माझी पुच्ची घेतली

माझ्या ओटीपोटावर त्याचा विर्याचा फवारा त्याने सोडला होता. माझे अंग आज मोकळे झाले होते. संदीपने माझ्या ओठांवर एक चुंबन दिले आणि मला लग्नानंतरसुद्धा झवायचे वचन दिले. नंतर मी संदीपचा लंड चोखून दिला आणि संदीपने सुद्धा माझी योनी कुत्र्यासारखी चाटली. नंतर आम्ही महिन्यातून पाच सहा वेळा भेटू लागलो.

लॉजवर एसीच्या थंडाईमध्ये आम्ही एकमेकांचा वेळ देऊ लागलो. नंतर संदीपपासून मला एक मुलगी झाली आहे. लग्नानंतरससुद्धा आमचे सबंध चांगले आहेत. मी माझ्या संसारावर प्रेम करते आणि संदीप त्याच्या बायकोवरसुद्धा प्रेम करतो. पुच्ची आणि लवडयाचे आमचे नाते विश्वासावर टिकून आहे.

You cannot copy content of this page