बॉसच्या सेक्सी बायकोला त्याच्याच घरी चोदले – Marathi Sex Story

मी तेव्हा नोकरी साठी एक मोठया कंपनीत कामाला होतो. माझी कंपनी जितकी मोठी होती तितकाच मोठा  हुद्दा होता. मला सुख सोयी पण तशाच होत्या आणि त्यामुळे मी तसा खुश होतो. मोठ्या कंपनीत काम करायची हीच तर मजा येते. त्यातच मी जिथे कामाला होतो त्या विभागात तर मुलींचा भरणाच होता. त्यामुळे तर माझ्या सारख्या झवाडया मुलाला तर काय करू आणि काय नाही असेच  होऊन बसले नसते तरच नवल होते.

एक से एक आयटेम लोक होते माझ्या बरोबर. कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे होऊन बसत होते मला. सगळेच कसे अगदी टाप टीप राहत असत. खूप जणींना मी जरी ओळखत नसलो तरी त्यांच्यावर मूठ मात्र मी कधी ना कधी तरी मारली होतीच. इतक्या मुली होत्या ना कंपनीत कि मूठ मारून मारून मी थकून जात असे पण मुली  काही संपत नसत.

मी एकदा असेच काम करत बसलो असताना मला माझ्या बोस ने बोलावून घेतले. त्याचे ना राकेश होते. राकेश एक खूपच देखणा आणि हॅन्डसम बॉस होता. त्याला बघताच समोरचा त्याच्या प्रेमातच पडत असे.  त्याची उंची नाही म्हंटले तरी सहा फूट वैगैरे असेलच. तो कुठल्या तरी बाहेरच्या राज्यातील असल्याने तो दिसायला कमालीचा गोरा होता. एखाद्या चित्रपटातील हिरो प्रमाणे तो दिसत होता.

त्याचे इंग्लिश पण कामलीचे भारी होते. तो बोलू लागला कि त्याच्याकडे लोक आ करून बघत असत. असा  राकेश माझा बॉस असलयाने मला त्याला रिपोर्टींग करावे लागत असे. त्याचे सगळे ठीक होते पण एक गोष्ट बेकार होती ती म्हणजे तो खूप उशिरा रोजच रात्री काम करत असे. त्यामुळे तुम्ही कधी पण त्याला विचारले कि तो म्हणे कि तो  ऑफिस मधेच आहे. मला प्रश्न पडे कि तो घरी जातो कि नाही कधी. ते.

काम माझे पण खूप चांगले होते आणि त्यामुळे मी त्याच्या खूपच जवळ आलो होतो . त्याची एक सिक्रेट गोष्ट होती जी त्या विभागात फक्त आणि फक्त मलाच माहित होती. ती म्हणजे त्याचे लग्न झाले होते आणि तरीही एका मुलीसोबत त्याचे अफेयर होते. सगळ्यात महत्वाचे त्याला भेटायला जागा मीच देत असे. मी फ्लॅट वर एकटाच राहत असल्याने तो माझी किल्ली घेऊन तिथेच तिला बोलवून घेत असे.

Marathi Zavazavi  मित्राकडून बहिणीला जवून घेतले

एकदा मी काम करत असताना त्याने मला बोलावले आणि मला तो म्हणाला “महेश अरे मला किल्ली दे आणि हे घरी जाताना माझ्या घरी आंबे दे. घरी सांग माझ्या कि मला येण्यास उशीर होईल. घरी माझी बायको असेल तिला दे. मी तू येणार आहेस म्हणून सांगतो” असे म्हणून त्याने तिला फोन केला आणि मला ते आंबे दिले व माझ्याकडून किल्ली घेऊन तो त्याच्या कामात लागला.

मी माझे काम आवरले आणि त्याच्या घरी शोधतच गेलो.मी कधीच त्याच्याकडे आधी गेलो नव्हतो. मी त्याचे घर शोधले आणि बेल वाजवून त्याची बायको दार उघडण्याची वाट बघत उभा राहिलो. थोड्याच  दार उघडले आणि समोर त्याची बायको आली. तिला बघून मी पुरा पागल झालो. अतिशय देखणी होती ती. तिने मला आत घेतले आणि मला म्हणाली “मी राकेश ची वाइफ. माझे  नाव सोना आहे. तू महेश ना?”

“हो हो मीच महेश. सरानी फोन केला होता ना तुम्हाला? हे घ्या आंबे” असे म्हणून मी तिला आंबे दिले आणि  जाऊ लागताच ती मला म्हणाली “अरे इतकी काय गडबड आहे. थांब इतक्या लांब  आला आहेस. मी कोफी बनवते तुझ्यासाठी थांब” असे म्हणून तिने मला सोफ्यावर बसवले. माझा नाईलाज झाला. तीला मी रोखून बघत होतो. बॉस ची बायको असली म्हणून काय झाले शेवटी ती पण एक बाई च होती ना.

वन पीस गाऊन मध्ये पण तिची ३६-२४-३६ फिगर मला स्पष्टपणे दिसत होती. तिच्या पाठमोरी तिची गोरी पान पाठ बघून मी वेडा झालो. तिची ती गोलाकार गांड म्हणजे एक अद्भुत प्रकार होता. तिच्या कमनीय बांध्याला बघून माझा सोटा वळवळ करू लागला होताच. तिने कोफी आणली आणली ती माझ्या समोर ठेवताना ती खाली वाकताच तिच्या मदमस्त छातीचे दर्शन मला झाले. तिची छाती खूपच गोरी होती. ते बघून मी बघतच राहिलो.

आम्ही कोफी घेताना गप्पा मारत होतो. ती बोलायला तशी चांगली होती. बोलता बोलता ती तिच्यात शरीराच्या हालचाली अश्या काही करत होती कि मला ते बघून अवघडयल्या सारखे होत होते. ती माझ्या सामोर पायावर पाय ठेवून अशी बसली होती कि तिंचे ते वॅक्स केलेले पाय बघून मी वेडा झालो.

पृष्ठे: 1 2