शेजारच्या म्हतार्याकडून जवून घेतले

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव रेश्मा आहे आणि आमचे तीन लोकांचे लहान कुटुंब आहे. आई पप्पा आणि मी. माझे आई वडील दोघे नोकरी करतात. मी दिसायला सुंदर आहे आणि माझे केस लांब आहेत. मी तुम्हाला माझा अनुभव सांगणार आहे. ही गोष्ट ३ वर्षापूर्वीची आहे. तेव्हा माझे वय १९ होते आणि माझी उंची ५ फुट १ इंच होती आणि फिगर ३२-२५-३२ होते. आम्ही लोक अपार्टमेंट मध्ये राहत होतो. तेव्हा आमच्या शेजारी एक नवीन कुटुंब राहण्यासाठी आले. त्या कुटुंबामध्ये एक जोडपे आणि त्यांचे वडील होते. आणि ते जोडपे नोकरी करत होते.

मग त्या अंकलने सांगितले कि त्यांची आई १२ वर्षापूर्वी वारली आणि त्याची बहिण लग्नानंतर अमेरिकेला असते त्यांचे वडील नोकरीवरून निवृत्त होऊन त्यांच्या बरोबर राहायला आले. मग माझे आईवडील त्यांच्या वडिलांना काका म्हणून हाक मारू लागले आणि मी त्यांना काका, काकी आणि आजोबा म्हणून हाक मारू लागले. दोन महिन्यांच्या कालावधीत आमची कुटुंबे खुप मिळून मिसळून राहायला लागले. एक दिवस दुपारी शाळा संपल्यावर मी घरी यायला बस स्टोपवर थांबले होते आणि तिथेच आजोबा सुद्धा थांबले होते. आजोबा ५ फुट ८ इंच मजबूत बांध्याचे होते, त्यांचे वय ६१ वर्षे होते पण ते ५० वर्षाचे दिसायचे. मग बस आल्यावर आम्ही बस मध्ये बसलो आणि घराकडे येऊ लागलो.

त्यावेळी पावसाचे दिवस होते आणि आम्ही बसमधून खाली उतरताच पाऊस सुरु झाला. पाऊस जास्त असल्याने आजोबा म्हणाले कि आपण झाडाखाली उभे राहू आणि पाऊस थांबण्याची वाट पाहू आणि मी हो म्हणाले. मग आम्ही झाडाखाली थांबलो, तोपर्यंत आम्ही पूर्ण भिजलो होतो. मी त्यावेळी शाळेचे कपडे घातले होते ज्यामध्ये पांढरा शर्ट आणि ग्रे स्कर्ट होती. मी पूर्ण भिजले होते आणि माझा पांढरा शर्ट पारदर्शी बनला होता आणि शरीराला चिकटला होता. मी आतमध्ये ब्रा घातली होती पण शर्ट ओली झाल्याने त्यातून माझ्या बोलचा आकार दिसत होता. मी आजोबांकडे पहिले तर त्यांची नजर माझ्या शर्टातून दिसणाऱ्या बॉल कडे होती.

मग ते असेच बोलू लागले आणि अधून मधून माझ्या बॉल कडे पाहू लागले. जेव्हा ते पहायचे तेव्हा मला मनात भीती वाटायची. मग १५ मिनिटांनी पाऊस कमी झाला आणि आम्ही घराकडे चालू लागलो. चालत चालत आजोबा माझ्या भिजलेल्या शरीराकडे तिरक्या नजरेने पाहत होते, आता मला त्यांचे माझ्या कडे पाहणे चांगले वाटू लागले होते.

मग आम्ही आपापल्या घरी गेलो. आजपर्यंत मी लोक बायकांना कसे वासनेने पाहतात ते ऐकले होते पण मी त्याचा आज प्रत्यक्ष अनुभव केला होता. आज ते मला कसे पाहत होते ते जाणून आनंद होत होता. त्या कोवळ्या वयात मला काही समजत नव्हते आणि मी विसरले होते कि ते ६१ वर्षाचे आहेत आणि मी १९ वर्षाची आहे. या विचारात वेळ कशी निघून गेली कळले नाही आणि संध्याकाळ झाली.

मग मी गृहपाठ करून मी मोकळी हवा घेण्यासाठी गच्चीवर गेले. तेव्हा थोडा थोडा अंधार पडू लागला होता. मी जेव्हा तिथे गेले तेव्हा समोर कोणी नव्हते. मी सगळीकडे पहिले तर एका कोपर्यात आजोबा बसले होते. मी त्यांच्या कडे गेले आणि मला पाहून त्यांना खूप आनंद झाला आणि मी त्यांच्या शेजारी बसले. त्यावेळी मी लोंग स्कर्ट आणि टोप घातली होती. आजोबा माझ्याशी बोलत बोलत माझ्या बॉल च्या फटीकडे पाहत होते आणि मी जाणून बुजून दुर्लक्ष करत होते.

मग काही वेळाने आजोबांनी त्यांचा हात माझ्या मांडीवर ठेवला आणि माझ्या बरोबर बोलू लागले. मी गपचूप बसून राहिले आणि मी त्यांचा हात बाजूला करायचा प्रयत्न केला नाही. मग थोड्या वेळाने ते माझी मांडी कुरवाळू लागले आणि माझ्या बॉल कडे पाहू लागले.

मग त्यांनी माझ्या डोळ्याकडे पाहून एक स्माईल दिली आणि मी पण त्यांना स्माईल दिली. मग मी म्हणाले कि आई वडिलांच्या येण्याची वेळ झाली आहे आणि मी आता घरी जाते आणि मी खाली आले. मग काही वेळाने आई बाबा आले. रात्रीचे ९ वाजले होते आणि मी सोफ्यावर बसून टीवी पाहत होते आणि आई किचन मध्ये काम करत होती. तेवढ्यात बेल वाजली आणि मी दरवाजा उघडला समोर आजोबा उभे होते.

त्यांनी मला पाहताच डोळा मारला आणि हसत आत आले, त्यांना पाहून मला काहीतरी होऊ लागले. मग ते सोफ्यावर माझ्या शेजारी बसले आणि पप्पांबरोबर बोलू लागले. आई किचन मध्ये चहा बनवण्यासाठी निघून गेले. पप्पा लेपटोप वर काम करता करता आजोबांबरोबर बोलत होते, आणि आजोबा माझी पाठ कुरवाळू लागले. मग मी त्यांच्या कडे पहिले तर त्यांनी हसत माझ्या टोपच्या आत हात घातला आणि माझ्या नागड्या पाठीवर हात फिरवू लागले. तेव्हा आजोबा पप्पांबरोबर माझ्या विषयी बोलू लागले.

आजोबा : मुस्कान आता ११ विला आली आहे, तिचा अभ्यास कसा चालू आहे? तू तिला मदत करतोस कि नाही?

पप्पा : नाही आजोबा मला काम जास्त आहे त्यामुळे मी लक्ष देऊ शकत नाही.

आजोबा : अरे काम तर चालूच राहणार आहे पण मुलीच्या अभ्यासाकडे लक्ष दिले पाहिजे

पप्पा : तुम्ही बरोबर बोलत आहात पण काम खूप आहे, तुम्हाला वेळ असेल तर तुमी तिच्या अभ्यास कडे लक्ष द्याल का?

आजोबा : अरे मी दुपारी एकटा बसून बोर होत असतो माझा पण टाईम पास होईल. मग त्यांनी माझ्या कडे पाहून डोळा मारला, आणि मी स्माईल देऊन टीवी पाहू लागले. मग आई चहा घेऊन आली तर आजोबांनी त्यांचा हात माझ्या टोप मधून बाहेर काढला आणि माझ्या कडे पाहून हसू लागले.

आई : काका तुम्हाला काही त्रास तर होणार नाही ना?

आजोबा : अजिबात नाही मला तर आनंद होईल.

आई : मुलगी एकटी असते त्यामुळे मनात भीती वाटत असते, तुम्ही बरोबर असाल तर काळजीच करायला नको.

आजोबा : हो बाळ बरोबर म्हणालीस तू, आई आहेस त्यामुळे तुला काळजी वाटणारच, पण आतापासून मुस्कान एकटी असणार नाही आणि माझ्याकडे येत जाईल, मी तिला अभ्यासात मदत करेन.

पप्पा : थेंक यु काका. मुस्कान तू उद्यापासून शाळेतून घरी येऊन जेवण करून अभ्यास करायला काकांकडे जा.

मी : हो पप्पा.

मग आई किचन मध्ये निघून गेली आणि आजोबांनी परत त्यांचा हात माझ्या टोप मध्ये घातला आणि यावेळी त्यांनी हात स्कर्ट कडे घालायचा प्रयत्न केला पण स्कर्ट टाईट होती त्यमुळे ते घालू शकले नाहीत. मग ती माझी पाठ टोपच्या आतून घासू लागले. मग काही वेळाने ते त्यांच्या घरी जाण्यासाठी उठले आणि मला स्माईल देत म्हणाले कि उद्या तुझी वाट पाहीन, आणि ते निघून गेले.

मग मी सकाळी उठून शाळेसाठी तयार झाले आणि शाळेला गेले. शाळा कधी संपली हे मला समजले नाही आणि मी घरी परत आले. मी जेवण केले आणि आजोबांकडे जायला तयार झाले. मी त्यावेळी टोप आणि स्कर्ट घातली होती.

मी आजोबांच्या घरी जाऊन बेल वाजवली, दरवाजा उघडला आणि आजोबा माझ्या समोर पायजमा घालून उभे होते. मला पाहून त्याच्या चेहऱ्यावर चमक आली.

मी आत गेले आणि त्यांनी दरवाजा आतून बंद केला. मी सोफ्यावर जाऊन बसले आणि मी टेबल वर माझे पुस्तक ठेवले. मग आजोबांनी मला एक ग्लास जूस दिले आणि माझ्या शेजारी येऊन बसले आणि मला अभ्यासाविषयी विचारू लागले आणि मी त्यांना जूस पीत उत्तर देत होते. मग आजोबांनी माझ्या मांडीवर हात ठेवून कुरवाळू लागले.

माझे हृदय जोरात धडकू लागले आणि मी गपचूप डोके खाली करून जूस पिऊ लागले. मग आजोबांनी विचारले कि मी तुला हात लावत आहे याचा काही त्रास तर होत नाही ना? तर मी स्माईल देत नाही म्हणाले. हे ऐकून आजोबांनी त्यांचा हात माझ्या टोप मध्ये घातला आणि माझी पाठ घासू लागले.

मग त्यांनी माझ्या हाताला पप्पी घेतली आणि म्हणाले कि आपण इथे सुरक्षित नाही आहोत आणि ते माझा हात पकडू बेडरूम मध्ये घेऊन गेले. मग आजोबा हसत म्हणाले कि इथे आपण आरामात बोलू शकतो आणि आम्ही दोघे बेडवर बसलो. मग आजोबांनी त्यांचा डावा हात माझ्या खांद्यावर ठेवला आणि त्यांच्या उजव्या हाताने माझा डावा बॉल कुरवाळू लागले. तेव्हा मी त्यांचा हात पकडला, पण मी त्यांचा हात बाजूला करायचा प्रयत्न केला नाही, तर ते माझे बॉल हळूहळू दाबू लागले. मी डोळे बंद केले, तेव्हा त्यांनी दोन्ही बॉल दाबायला सुरुवात केली आणि विचारले कि कसे वाटत आहे? मी म्हणाले चांगले वाटत आहे.

मग ते त्यांचे हात टोपच्या आत टाकून माझे वक्ष ब्रा वरून कुरवाळू लागले आणि हळू हळू दाबू लागले. मी माझे डोळे बंद करून मजे घेत होते. त्यांनी त्यांचे डोके माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि माझ्या मानेला मुका घेऊ लागले. हे सर्व माझ्या बरोबर पहिल्यांदा घडत होते आणि मी पण आता गरम होऊ लागले होते. आजोबांनी माझी टोप पकडून खालून वर केली आणि मी हात वर करताच एका झटक्यात माझी टोप शरीरापासून वेगळी झाली. मग त्यांनी लगेच माझ्या ब्रा चे हुक उघडून तिला शरीरापासून वेगळी केली.

आता मी फक्त स्कर्ट घालून होते आणि वर एकदम नागडी होते. माझे बॉल पाहून त्यांच्या तोंडून वौऊ निघाले आणि म्हणाले वाह्ह्ह काय सुंदर बॉल आहेत ग. मला वाटत आहे कि कच्चे खाऊन टाकू याला, याआधी कोणी तुझ्या स्तनाला हात लावला आहे का? तर मी नकार देत डोके हलवले आणि ते एका भुकल्या लहान मुला सारखे माझे बॉल चोकू लागले आणि त्यांचा हात माझ्या स्कर्ट च्या आत टाकून माझ्या मांडीला घासू लागले. माझी पेंटी तोपर्यंत पूर्ण ओली झाली होती.

मग थोड्या वेळाने आजोबा त्यांच्या हाताने माझी पुच्ची पेंटी च्या वरून कुरवाळू लागले आणि मी माझा हात त्यंच्या पायजम्या वर ठेवला आणि हळू हळू त्यांचा लंड दाबू लागले. तेवढ्यात आजोबांनी पायजमा काढून टाकला आणि आता ते फक्त चड्डी घालून होते. मग ते मला म्हणाले कि मुस्कान तू तुझ्या मित्राला बाहेर काढणार नाहीस का?

असे बोलून त्यांनी माझा हात त्यांच्या चड्डी मध्ये घातला, मला असे वाटत होते कि माझ्या हातात एक गरम बांबू आला आहे. मग मी चड्डी च्या आतून त्यांचा लंड बाहेर काढला. मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच लंड पाहत होते आणि त्याला स्पर्श करत होते. त्यांचा लंड अंदाजे ६ इंच लांब, ३ इंच जाड होता आणि मी त्याकडे एकटक पाहत होते. जणू माझ्या हातात काही जादूची वस्तू लागली आहे. मग आजोबांनी त्यांची चड्डी काढून टाकली आणि माझी स्कर्ट उघडली. आता ते माझ्या समोर पूर्ण नागडे होते आणि मी फक्त एक पेंटी घालून होते.

आता मी त्यांचा लंड हाताने कुरवाळू लागले आणि ते माझे बॉल दाबत दाबत माझ्या डोळ्यात पाहत होते. मग ते हळू हळू माझ्या चेहऱ्याकडे आले आणि माझे ओठ चोकू लागले. मी पण त्यांना कीस करू लागले. मग असेच २-३ मिनिट लीप कीस केल्यावर आजोबा माझ्या समोर उभे राहिले आणि त्यांचा लंड माझ्या समोर एकदम कडक होऊन उभा होता.

मग त्यांनी मला लंड तोंडात घ्यायला सांगितले आणि मी लंड दोन्ही हातांनी धरून तोंडात घेतला. आता ते माझे डोके पकडून माझे डोके लंडच्या आत बाहेर करू लागले आणि मी माझे डोळे बंद करून उम्म्म ह्म्म्म करू लागले. मग मी ३-४ मिनिट त्यांचा लंड चोकत राहिले आणि त्यांनी अचानक एका झटक्यात आहह्ह्ह करत त्यांचे पाणी माझी तोंडात सोडले. त्यांच्या लंडातून निघालेले पाणी चवीला विचित्र होते पण मी ते सर्व पाणी पिऊन गेले आणि मी लंड चाटून स्वच्छ केला.

आता आजोबांनी मला उठवून बेडवर झोपवले आणि माझी पेंटी खाली ओढू लागले, मग हळू हळू माझी पेंटी माझ्या शरीरा पासून वेगळी झाली आणि मी पूर्ण नागडी होऊन बेड वर झोपले होते. मग त्यांनी माझे पाय फासटले आणि आणि त्यांचे डोके माझ्या मांड्याच्या मध्ये ठेवले आणि माझी पुच्ची चाटू लागले. मला असे वाटत होते जणू हजारो मुंग्या माझ्या पुच्चीला चावत आहेत, मला इतके चांगले या आधी कधीच वाटले नव्हते.

मग ते माझी पुच्ची चाटू लागले आणि हळूच त्यांची जीभ माझ्या पुच्चीत टाकू लागले. आता ते माझी पुच्ची चोकू लागले आणि मी त्यांचे डोके पकडून माझ्या पुच्चीवर दाबू लागले. मग ५-६ मिनिट पुच्ची चाटून घेतल्यावर माझ्या पुच्चीतून पाणी बाहेर येऊ लागले आणि त्यांनी माझ्या पुच्चीला तोंड लावून सर्व पाणी पप्राशन केले. पाणी निघून गेल्यावर मला हलके वाटू लागले होते. मग आजोबा माझ्या वर चढले आणि माझ्या बॉल बरोबर खेळू लागले आणि मी त्यांचा लंड माझ्या हातात घेऊन खेळू लागले.

मग २ मिनिटांनी आजोबांचा नागोबा पुन्हा उभा राहून मला सलामी देऊ लागला ते माझ्या दोन्ही पायांच्या मध्ये येऊन बसले. त्यांनी एक उशी घेतली आणि माझ्या कमरेच्या खाली ठेवली, जेणेकरून माझी पुच्ची थोडी वर येईल. मग त्यांनी बेडच्या शेजारी असलेली वेसेलिन क्रीम घेतली आणि थोडी माझ्या पुच्चीवर लावली आणि थोडी स्वतःच्या लंडा वर लावली. मग ते त्यांचा लंड हातात पकडून माझ्या पुच्चीच्या भोका समोर घासू लागले. मग ते माझ्या वर येऊन झोपले आणि माझ्या ओठावर कीस करू लागले. आता मी पण त्यांना कीस करायला साथ देत होते. त्यांनी अचानक त्यांचा लंड एक धक्का देऊन माझ्या पुच्चीत घातला आणि मी खूप दुखत असल्याने चित्कारले, पण त्यांनी माझे ओठ त्यांच्या तोंडात घेऊन बंद केले होते आणि मी त्यांना बाजूला करण्याचा प्रयत्न करू लागले. पण त्यांनी माझी कमर जोर लावून धरून ठेवली होती आणि मी हलु पण शकत नव्हते. मला खूप दुखत असल्याने माझ्या डोळ्यातून पाणी येऊ लागले.

मग आजोबांनी माझे बॉल चोकले आणि मला कीस करत राहिले. थोड्या वेळाने माझे दुखणे कमी झाले आणि ते परत त्यांची कमर हलवू लागले. आता त्यांचा लंड हळू हळू पुच्ची तून आत बाहेर होत होता. मग काही वेळाने मी शांत झाले आणि त्यांनी एक जोरात ठोका मारून त्यांचा पूर्ण लंड माझ्या पुच्चीत घुसवला आणि मला जोरात पकडून कीस करू लागले आणि हळू हळू माझे दुखणे कमी होऊ लागले. ते परत त्यांचा लंड माझ्या पुच्चीत आत बाहेर करू लागले आणि मला ठोकू लागले. काही वेळाने मला खूप मजा येऊ लागली आणि मी माझी कमर हलवून त्यांना साथ देऊ लागली आणि मला पाहून त्यांना जास्त जोश आला आणि ते मला जोर जोरात ठोकू लागले. मग १० -१५ मिनिटांच्या ठोका ठोकी नंतर मी माझ्या पुच्चीतून पाणी सोडले पण त्यांची ठोका ठोकी चालूच होती. मग १५ मिनिटांनी त्यांनी पण त्यांचे वीर्य माझ्या पुच्चीत सोडले. आता आम्ही दोघे ठोकून दमलो होतो. आम्ही दोघे काही वेळ तसेच नागडे बेड वर झोपून राहिलो. मित्रांनो ही होती माझी पहिली सेक्स कथा.

You cannot copy content of this page