दोघांनी एकाचवेळी शेजारी आंटीची गांड आणि पुच्ची घेतली

नमस्कार मी एक लॉ कॉलेज मध्ये शिकणारा २६ वर्षाचा तरूण आहे. मी अंगाने जास्त मजबूत नाही पण रेखीव आहे. मला बायांचे प्रचंड वेडे आहे. पण आतापर्यंत मला जास्त मुली झवायला मिळाल्या नाहीत. मी अठरा वर्षाचा होतो तेव्हा एका आंटीला पहिल्यांदाच घेतले होते, नंतर बारावीनंतर दोन मुलींना घेतले होते. आता मी शेवटच्या वर्षाला होतो. माझे दोन सिनियर मित्र त्यांचे शिक्षण झाल्यानंतर पोटापाण्याला निघून गेले.

आता मी इंदोरला एकटाच राहत होतो. माझ्या रूमवर एक मित्र राहायला आला आणि आम्ही दोघांनी आमच्या शेवटच्या वर्षाचा अभ्यास सुरु केला. माझ्यासारखाच माझ्या मित्राला पोरींचा नाद होता. पण त्याची सेटिंग गावाकडे होती. इकडे त्याला मुठ मारून दिवस काढावे लागत होते. आता दोन झवाडे एकत्र आल्यानंतर गोंधळ होणार होता.

आम्ही जेथे राहायचो ती आंटी मराठी होती. तिचा नवरा इंदोरला खाजगी कंपनीत फिरस्तीच्या नोकरीला असायचा. आंटीला एक लहान मुलगा होता. बऱ्याचवेळा मशीनचा प्रॉब्लेम झाला तर आंटीच्या नवऱ्याला चार / पाच दिवस बाहेर राहायला लागे. इकडे आंटी एकटी आणि आम्ही भुकेले. आता बात बननेवाली थी. एके दिवशी माझा मित्र दोन तीन दिवसांसाठी बाहेर गेला आणि आंटीचा नवरा सुद्धा बाहेर गेला. मग मला एकदम चांगला मौका आला.

मी आंटीकडे गेलो होतो. तिला म्हटले माफ करा मावशी, आज माझी मेस बंद आहे. आणि जरा अंग मोडून आल्याने मला तुम्ही २ पोळ्या आणि भाजी द्याल का?. आंटीला ‘मावशी’ म्हटल्याने राग आला होता. राग चेहऱ्यावर न दिसू देता, आंटी म्हणाली “हो, देते ना’ तुमच्या रूम मध्ये आणून देते. तुम्ही आराम करा’ मी आंटीला मध्येच थांबवत म्हणालो “अहो, आहो जावो काय करता, मी तुमच्यापेक्षा लहान आहे. मला सुनील म्हणा’. आंटी हसली. मला सुद्धा मनात उकळ्या फुटत होत्या. कारण आंटी हाताला आली तर वर्षभर फुकट झवाझवी करायला मिळणार.

मी आंटीच्या उरोजाकडे पाहत होतो. अहाहा, तिचे ते प्रत्येक बाजूचे तीन तीन किलोचे दुध पाहून मी पागल झालो होतो. का कोण जाणे, पण आंटीसुद्धा माझ्याकडे पाहतांना सारखा पदर खाली पाडून मला सिग्नल देत होती. माझ्यासारख्या झवाडयाला तिचा इशारा कळणार नाही असे थोडी होणार होते.

दुपार झाली आंटीचं पोर शाळेत गेलं. आंटी माझे जेवायचे ताट घेऊन आली आणि थोड्या वेळाने जेवण झाल्यांनतर मी ताट धुऊन आणून देतो असे सांगितले. पण आंटी म्हणाली नाही मीच येते. मी भरभर जेवलो. आता आंटी गाऊन घालून आली. माझे जेवण झाले आणि मी ताट धूत होतो.

आंटी अचानक मागून आली आणि मला म्हणाली “चला तुमच्यासाठी मेडिकलमधून गोळी आणली आहे” मला आश्चर्य वाटले, ही बाई आपली फारच काळजी घेत आहे. मामला काय आहे ते कळेना. मी सुद्धा माझ्या बेडवर बसलो आणि ती पाणी आणि गोळ्या घेऊन आली. मला खरे तर काहीच झाले नव्हते. पण तिने अंगदुखीची गोळी आणली आणि मी गप्प खाल्ली सुद्धा.

आता मला तिला मोकळी करायची होती. माझा बुल्ला खूप टाईट झाला होता. तो चड्डीत मावायचे नाव घेत नव्हता. आंटीला माझ्याकडून अपेक्षा होती, ती घुटमळत तिथेच उभी राहिली. आंटी म्हणाली अजून काय?. तुम्ही सिनेमा पाहता का?. आता जास्त बोलण्यात मला इंटरेस्ट नव्हता.

आता मला झवाझवी चालू करायची होती. मी तिला म्हटले अहो जाहो करू नका नाहीतर मी तुमच्याशी बोलणार नाही. ती हसली आणि म्हटली मी तुझे मत पाहत होती राजा. मला तू माझी बेस्ट फ्रेंड समझ. आजपासून मी स्नेहा तुझी बेस्ट फ्रेंड आहे. तू मला आवडला आहेस. मी तुला येथे असतांना मदत करीन. तूपण माझ्या एकटेपणात मला सगळा सगळा सपोर्ट कर. मला ‘सगळा सपोर्टचा’ अर्थ कळला होता.

ती खाली मान घालून लाजली. माझा २६ वर्षांचा सोटा कडक आणि गरम झाला होता. मी पटकन उठलो आणि दार लावले. मी २६ चा आणि ती चाळीशीची आंटी होती. मी तिला पलंगावर झोपवली. ती काही म्हणायच्या आत तिची साडी मी उचकटली होती. तिची नीकर ताणून मी तिला खालून मोकळी केली होती.

‘अरे, हो हो किती तो उतावळेपणा’. ती असे बोलत असतांनाच मी तिच्यावर चढलो होतो. तिला माझा लवडा मागे लावून तिच्या उघड्या गांडीवर मी माझा बुल्ला घासत होतो. एव्हढे मोठे कुल्ले आणि संपूर्ण नंगी बाई पाहून मजा वाटत होती. जे डाएट करणाऱ्या पोरींमध्ये नसते ते आंटीकडे असते हे मला चांगलेच समजले.

आईशप्पथ, माझा लवडा मी जोरदारपणे तिच्या गांडीवर घासत होतो. ती सुद्धा सेक्सची भुकेली होती, पण ती आता काहीही न करता माझा लवडा शांत करायचा प्रयत्न करत होती. तिच्या गांडीवर मी प्रचंड दाब देत होतो आणि ती सगळा दाब सहन करत होती. हा एक कमालीचा मजबूत माल होता. कदाचित अनेक जणांचे लवडे हिने घेतले असतील असे मला वाटले. पण बाई अनेक वर्षांची भुकेली होती.

आता मी माझा लवडा तिच्या संपूर्ण शरीरावर फिरविणे चालू केले होते, तिला मी सुलटे केले. तिचा गळा, तिचे बॉल, तिचा चेहरा आणि ओटीपोटापर्यंत लवडा फिरवला. बऱ्याच दिवसांनी मी बाईला नंगी पाहिली होती आणि लवडा लावला होता.

माझा लवडा ओला झाला होता. आता मी तिच्या तोंडात माझा लवडा दिला. ती मला पूर्ण सपोर्ट करत होती. माझा लवडा चोखून चोखून तिने लवडयाचे पाणी काढले होते, तिच्या तोंडातील गरम वाफा आणि माझ्या लवडयाच्या टोकावर ती सारखी जीभ फिरवत होती. मला खूप मजा येत होती. माझ्या बुल्ल्याने थोडे पाणी सोडले होते.

नंतर मला तिने डायरेक्ट बुल्ला तिच्या पुच्चीत घालायला सांगितले. मी तिच्या पुच्चीत बुल्ला घातला. माझा आठ इंची सोटा तिच्या योनीत गेल्यानंतर ती ओरडली आणि तिच्या तोंडातून स्सस्सस्स असा आवाज आला. तिने तिचे तोंड उघडले आणि जीभ दाखवत म्हणाली ‘चोद, सुनील मला खूप खूप चोद” माझ्या नवऱ्याला माझ्याकडे पाहायला वेळ नाही. आणि त्यांचा बुल्ला डायबेटीस मुळे व्यवस्थित काम देत नाही’ तुला पाहिजे ते देते, तुझा बुल्ला पाहिजे तेव्हडा तोंडात घेते पण माझी फोदी शांत कर. फाडून टाक.

माझी १३ वर्षांची खाज काढ. मीपण जोशमध्ये होतो. तिची फोदी मी बेभानपणे ठोकत होतो. मी २६ चा होतो आणि ती ४० ची तरीपण ती मला चोदायला सांगत होती याचे मला नवल वाटले. मी तिला चोद चोद चोद्त होतो पण तिची भूक मिटत नव्हती. मी माझ्या लवडयाचा रस तिच्या पुच्चीत उडवला. तरी ती थांबत नव्हती.

बहुतेक तिची आग थांबली नव्हती. मला सहकार्य करून ती ५ मिनिटे थांबली होती. आता ती म्हणाली ‘सुनील, आता मी सांगते तसे कर. तिने तीचे दोन्ही पाय फाकवले होते. नंतर तिने माझे केस धरले आणि माझे डोके तिच्या दोन्ही मांड्यात दाबले. मला कळले की या झवाडीला आता तिचा फोदा चोखून पाहिजे होता. आधी मी माझे दोन बोटे तिच्या फोद्यात टाकले आणि तिला गरम केले. तिला सांगतले की फोदा धुवून आण पण ती ऐकण्याच्या मुड मध्ये नव्हती. मी तिच्या फोद्यात माझ्या जिभेची करामत दाखवत होतो. तिने तिच्या पुच्चीत खूप सारी थुंकी टाकायला सांगितली.

माझासुद्धा लवडा दुसऱ्यांदा ठोकायला ताठ झाला होता. आता तिने परत माझा लंड हातात धरला आणि तिच्या पुच्चीत टाकला. तिच्या म्हणण्याप्रमाणे मी तिची पुच्ची शांत करायला घेतली होती. एकंदरीत बाई फडडी होती. तिचा आवाका खूप होता. मी जोरदारपणे तिच्या पुच्चीत लंड टाकून तिला ठोकत होतो. ती आरोळ्या मारत लंडाचा मजा अनुभवत होती. तिची योनी खूपच लुलुशीत होती. मला एका वेगळ्या उंचीवर गेल्यासारखे वाटत होते.

मला तिच्या पतीची कीव येत होती. असा फर्डा माल घरात असतांना त्याला डायबेटीसमुळे सेक्स ला त्रास होत होता. पण मला त्याचे वाईट वाटले कारण एकतर कोणतीही बाई तिची फोदी पुरुषाला तिच्या इशाऱ्यावरच देते. नाहीतर काहीच मिळत नाही. देवाने सुद्धा बाईला दोन पायांमध्ये जी चीर दिली आहे त्यामुळेच बाई पुरुषाला नाचवते. मी इकडे स्नेहाआंटीला ठोक ठोकत होतो. बाईची पुच्ची आता झडणार होती. मी सुद्धा शेवटच्या क्षणी आलो होतो. दोघांच्या घालून झरा निघाला.

शेवटचा शॉट तिच्या ओटीपोटाच्या आतपर्यंत घातला. स्नेहाचा तृप्त चेहरा माझ्या डोळ्यासमोर होता. तिने फॅमिली प्लानिंग चे ऑपरेशन केले होते त्यामुळे तिने माझ्या लंडाचा रस तिच्या पुच्चीत घेतला होता. आधीच्या दोघींनी मला कॉंडमवर ठोकायला सांगितल्याने आतमध्ये फवारा उडवायची मजा काय असते ते मी अनुभवत होतो.

आता आमचा कार्यक्रम आटोपणार तितक्यात माझा मित्र अचानकपणे खोलीत आला होता. माझ्याकडून गडबडीत दार व्यवस्थित लावले गेले नव्हते. स्नेहाने पडद्यामागे जाऊन टॉवेल लावला होता. माझा झवाड्या दोस्त आम्हाला ब्लॅकमेल करायला लागला. तो म्हणाला मी सगळे सांगीन पण मावशीने मला च्युत दिली तर मी कोणाला काही सांगणार नाही. मी या गोष्टीला तयार नव्हतो पण मावशीने सांगितले माझ्या नवऱ्याला कळता कामा नये. आणि मला चोदतांना सुनीलसुद्धा समोर पाहिजे.

आता अशा अटीमुळे मला खूप ऑकवर्ड वाटत होते. पण मी तेथे थांबलो. माझा मित्र, वैभव थोडा काळा आणि दिसायला इतका चांगला नव्हता. पण त्याने त्याचा सोटा बाहेर काढला आणि त्याचा साडेदहा इंची सोटापाहून स्नेहाने डोळे मोठे केले. इकडे वैभवने स्नेहाआंटीची पुच्ची मारायला घेतली. पुच्ची ठोकतांना आंटीला मजा येत होती.

ही आंटी पक्की झवाडी निघाली होती. ती उगाच नाटक करते हा माझा संशय खरा निघाला. वैभव याबाबतीत भरपूर माहिती ठेऊन होता. त्याने मला सांगितले, ‘अशी मारायची असते पुच्ची, तुला मावशीची गांड मारता येईल तर घे हे चॅलेंज’ म्हणून त्याने मला खूप चिथावले. मी माझा लवडा बाहेर काढला त्याला हाताने चोळत मी ताठ केला.

चल आण इकडे तू बाजू हो म्हणून मी त्याला बोललो. वैभव बोलला ‘अरे दोघे मिळून इचा फोदा आणि गांड शांत करू, हा तयार झालेला कडक, मजबूत आणि रापचिक माल आहे.’ मग वैभवने आपल्या कमरेवर तिला उचलले, तिला बेडवर माझ्या अंगावर झोपवले माझा लंड अर्धवटपणे आंटीच्या गांडीत होता. मी माझा लंड हळूहळू काढघाल करायला सुरुवात केली. वैभवने स्नेहाआंटीचे तोंड तोंडात घेतले आणि आपल्या दहाइंची टूलने स्नेहाची पुच्ची खूप ठोकली.

एकाचवेळी गांडीत मी आणि पुच्चीत वैभव अशी ठोकाठोकी चालला होता.. स्नेहाच्या डोळ्यातून पाणी येत होते. अर्थात थोडे दुखल्यावर तिला मजा यायला लागली, वैभव बेफाम झाला होता तो स्नेहांआंटीचे तोंड सोडायला तयार नव्हता. त्याने आंटीचे ओठ खूप चुसले. त्याने आंटीचे बॉल दाबले.

इकडे आंटी गरम होती आणि ती तोंडातून विचित्र आवाज करत होती.  शेवटी मी आणि स्नेहाने पाणी सोडले आणि वैभवने  उभे राहून सत्तर किलोच्या आंटीला कंबरेवर घेतले आणि आपला दांडका पुच्चीत घुसडला, मी थकलो होतो पण मी आणि वैभवने मजबूत आंटीला वैभवच्या लंडावर खालीवर करून नाचवली. आंटीचा जोर आता ढिला झाला होता. तिची खाज दोघांनी मिळून मिटवली होती. शेवटी वैभवने खूप मोठा फवारा आंटीच्या योनीत उडवला.

स्नेहाआंटी आता थकली होती आणि मजेत होती कारण आम्हाला तिघांना आता वर्षभर फुकटात कडक आणि मजबूत पुच्ची वापरायला मिळणार होती.

You cannot copy content of this page