शेजारी गर्लफ्रेंड बरोबर सेक्स

Marathi Sex Stories अनिल आणि रेखा हे दोघेही एकमेकांच्य बाजूच्या घरात राहायचे. दोघांच एक मेकांवर अगदी जीवापाड प्रेम होत. पण ते दोघेही त्यांची घरी त्यांच्या प्रेमा विषयी सांगायला घाबरत असत. कारण दोघांनाही माहित होत कि त्यांच्या कुटुंबातील आपापसातील वादा मुले त्यांच्या प्रेमाला त्यांच्या घरून संमती मिळण शक्यच नवत आणि एवढाच नाही जर त्यांनी घरी जर त्यांच्या प्रेमा विषयी सांगितल तर ते दोघेही त्याचं राहत घर सोडून दुसरीकडे राहायला जातील. आणि म्हणून त्यांनी त्यांच्या घरी त्याचं एकमेकांवर प्रेम आहे हे कधीच सांगितल नवत.

म्हणून ते दोगे लपून छपून त्यांच्या घराच्या जवळच असलेल्या बागेत भेटायचे आणि तिथेच अगदी निर्धास्त पणे तासन तास गप्पा मारत बसायचे. कारण त्या बागेत सहसा कोणी येत नसे. आणि जरी कधी कोणी आलाच तर अगदी लहान मुले येत. म्हणून ते नेहेमी त्याच बागेत एकमेकांना भेटायचे.ते दोघेही गेल्या दोन चार वर्षान पासून एकमेकांवर प्रेम करत होते. पण त्यांनी अजून पर्यंत सेक्स केला नवता. ते दोघेही जेंव्हा बागेत भेटत आणि बाग जेन्वा जवळ जवळ रिकामी असायची तेंव्हा ते कीस करायचे पण गेल्या काही महिन्यान पासून फक्त कीस करून त्यांच्या मनातील वासना संपत नसे. कारण त्यांना आता सेक्स करायचा होता. त्या दोघांच्या मनात एकेम्कांच्या शरीर विषयी जे आकर्षण होत ते आता फक्त कीस ने भागणार नवत.म्हणून त्या दोघांनी एकमेकांशी सेक्स करायचं ठरवल.

पण त्या दोघांची घर शेजारीच असल्याने त्या दोघांना कोण एकाच्या घरी जावून सेक्स कारण जरा अवघड होत. म्हणून ते दोघेही एखाद्या अश्या चान्स च्या शोधात होते कि जेंव्हा त्या दोघांच्या हि घरात ते एकटे असतील. म्हणून बरेच महिने त्यांनी सेक्स केला नाही. पण अखेर त्यांना एक चाचे असा मिळणार होता कि जेंव्हा त्या दोघांच्या घरचे एका दिवसासाठी बाहेर गावी जाणार होते. त्याला कारण होत त्यांच्या इमेर्ती मधील एका मुलीच लग्न. त्या लग्न साठी फक्त त्या दोघांच्या घातलेच नाही तर पूर्ण इमारती मधले सगळे लोक जाणार होते. मग त्या दोघांनी ह्या चान्स चा फायदा घायचं ठरवल. आणि मग शेवटी तो लग्नाचा दिवस आला आणि त्या इमारती मधील सगळे लोक लग्नाला गेले. फक्त हे दोघेच त्या इमारती मध्ये होते. मग रेखा अनिल च्या घरी आली. आणि मग ते दोघे बाजूच्या खोलीत गेले.

Marathi Zavazavi  शेतामध्ये जवण्याची गोष्ट

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *