शिखाची जवाजवी

शिखा माझ्या बरोबर काम करते. ती खूप सुंदर आणि सेक्सी मुलगी आहे. ऑफिस ची सर्व मुले तिच्या वर लाईन मारतात. ती कोणाला सुद्धा लिफ्ट देत नसे, पण ती मला थोडी फार लिफ्ट देत होती. ती मला खूप आवडत होती. तिचे शरीर एकदम सेक्सी आणि मलाई सारखे दिसत होते. मला तिला जवायचे होते. मला माझ्या मनात इच्छा होती कि मी तिच्या बरोबर लग्न करावे आणि तिच्या बरोबर सुहाग रात्र घालवावी. तिचे बॉल खूप मस्त आणि आकर्षक होते.

शेवटी एक दिवस आला आणि ती माझ्या बरोबर सेक्स करायला तयार झाली. मी तिला ऑफिस च्या एका रूम मध्ये घेऊन गेलो. तिच्या हृदयाचे धडधड मला सरळ ऐकू येत होती. मी तीला रूम मध्ये एका बेंच वर बसवले आणि तिचे ओठ चोकायला सुरुवात केली.

तिचे श्वास वाढू लागले. तिने पण मला साथ द्यायला सुरुवात केली. मी तिचे बॉल वरून कुरवाळू लागलो. तिच्या तोंडातून अह्हह उम्म्म्म असे आवाज निघत होते. मी माझा हात खालच्या बाजूला सरकवू लागलो. तिच्या हृदयाची गती वाढत चालली होती. मग मी माझा एक हात तिच्या सलवारी च्या आत घुसवला आणि तिच्या पेंटी वरून तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो. आता ती एकदम गरम झाली होती आणि ती आता जवून घेण्यासाठी उतावळी बनली होती.

मी तिचा सलवार आणि कुर्ता काढून टाकला. आता ती फक्त ब्रा आणि पेंटी मध्ये होती. तिने गुलाबी रंगाची ब्रा आणि पेंटी घातली होती आणि ती खुप सेक्सी दिसत होती. तिचे बॉल ब्रा मधून बाहेर पडायला धडपडत होते. मी तिची ब्रा बाजूला केली. शिखा चे दोन्ही मम्मे वेगळे झाले. तिचे मनुके कडक होऊ लागले होते. मी जसे तिचे निपल तोंडात घेऊन चोकले तिच्या तोंडून स्स्स उम्म्म्म आवाज निघाला. शिखा ने पण आता तिचा एक हात माझ्या पेंटी मध्ये आत टाकला. मी तिचे मनुके वेड्या सारखा चोकत होतो. तिने तिच्या एका हाताने माझा लंड चोळायला सुरुवात केली.

मी तिच्या पेंटी वरून तिच्या योनी चे चुंबन घेतले, ती वेड्या सारखी ओरडली. मी तिची पेंटी काढून टाकली. शिखा तिची पुच्ची तिच्या हाताने लपवत होती, तिला लाज वाटत होती. मी तिचा हात प्रेमाने आणि हळूच बाजूला केला आणि तिच्या पुच्ची चे दर्शन केले आणि मी हैराण झालो. तिची गुलाबी रंगाची आणि बिगर केसा ची पुच्ची खुप सुंदर दिसत होती. मी तिच्या शरीराला तिच्या पाया पासून तिच्या ओठा पर्यंत प्रेमाने चुंबन केले. तिच्या शरीराचे कोणतेही अंग आणि कोणतीही जागा बाकी राहिली नसेल जिथे मी तिला कीस केली नसेल.

मग ती म्हणाली – प्लीज लवकर कर ना माझ्या शरीरा मध्ये आग लागली आहे.

मी म्हणालो – माजी जान इतकी पण काय गडबड आहे. आधी मला तुझी पुच्ची चोकायला दे. आणि मी तिची पुच्ची चोकायला सुरुवात केली. तिच्या तोंडा मधून जोर जोराने मादक आवाज निघू लागले होते. अरे हे काय करत आहेस माझी आआआ आईईइ ग्ग्गग्ग प्लीज हळू मला त्रास होतो आहे आईइ उम्म्मम्म्म स्स्स्सस्स्स आआआ छ्छ्ह थांअआआमबब थांब प्लीज आआःह्ह मी तिच्या पुच्ची मध्ये माझे बोट टाकून आत बाहेर करू लागलो.

ती म्हणाली – प्लीज आता मला तहान सहन होत नाही प्लीज तुझा लवडा माझ्या आत टाकून दे राजा.

मी म्हणालो – आता नाही डार्लिंग.. अजून तर मजा आली आहे. मी तिच्या पुच्चू मध्ये जीभ टाकली आणि आत बाहेर केली आणि तिने माझे डोके तिच्या हाताने जोराने पकडले आणि तिच्या मांडी वर जोराने दाबले आणि तिच्या पुच्ची तून पाणी निघू लागले ती पाणी सोडणार होती. मी जरा वेळ थांबलो आणि म्हणालो – आता तू माझा लवडा तुझ्या तोंडात घे आणि चोक.

ती आधी लाजू लागली पण नंतर तयार झाली आणि माझा लवडा तिच्या तोंडात घेऊन चोकू लागली. तिने खूप वेळ माझा लवडा चोकला आणि मी माझ्या एका हाताचे बोट तिच्या पुच्चीत टाकू लागलो. तिच्या तोंडून फुच्च फुच्च आवाज येऊ लागले होते. आता मी माझा लंड तिच्या तोंडा मधून बाहेर काढला आणि तिच्या पुच्ची च्या ओठा वर घासू लागलो, तिच्या तोंडून उछ्ह स्स्स आवाज निघत होते. ती वेडी झाली होती जवून घेण्यासाठी.

मी माझ्या लंडा चे टोक तिच्या पुच्ची वर ठेवले आणि थोडासा हळूच धक्का दिला, आणि टोक पूर्ण तिच्या पुच्ची मध्ये गेले. तिच्या तोंडून आवाज निघाला आणि ती म्हणाली अरे देवा मी मेले, प्लीज बाहेर काढ तुझा आआईईइ ग्गग्ग.

मी म्हणालो – आता एक मिनिटात तुझे दुखणे कमी होईल आणि तुला मजा येऊ लागेल. मग मी थोडा लंड आत बाहेर केला आणि ती ओरडू लागली आणि म्हणाली प्लीज बाहेर काढून टाक नाही तर मी मारून जाईन. थांब ना जरा प्लीज मला खूप दुखते आहे आता इतकाच आत टाकून जव मला.

तिची सील तुटली होती आणि ती आता माझा लवडा आरामात आत घेत होती.. मी तिला हळू हळू जवायला सुरुवात केली. दोन तीन मिनिटा मध्ये तिचे दुखणे कमी झाले आणि तिला मजा येऊ लागली. ती म्हणाली – थोडे अजून आत टाक आणि अजून जोराने ठोक .. मला.

मी थोडा अजून आत दाबला आणि तो तिच्या पुच्ची मध्ये ४ इंच घुसला. मी माझी गती वाढवली आणि तिला ठोकू लागलो. ती तिची गांड मागे पुढे करून मला साथ देत होती. पाच मिनिटे ठोकून झाल्या वर ती खूप जोश मध्ये आली. मी माझा लंड एका ठोक्यात आत घातला, तिला खूप त्रास झाला आणि तिच्या पुच्ची तून रक्त निघू लागले. ती घाबरू लागली पण काही वेळाने रक्त येणे थांबले.

मग मी हळू हळू धक्के मारायला सुरुवात केली आणि तिला मजा येऊ लागली आणि ती पण तिची गांड हलवून मला साथ देऊ लागली. तिच्या तोंडातून खूप मादक आवाज बाहेर पडत होते. ती म्हणू लागली – प्लीज जोराने धक्का मार आणि सर्व लंड आत टाकून दे मला खूप मजा येत आहे.

मग मी माझा सर्व लंड तिच्या पुच्ची मध्ये घातला. तिच्या तोंडून स्स अह्हह उम्म्म आआ अह्हह उम्म्म्म असे मादक आवाज निघत होते. मग मी माझा सर्व लंड तिच्या पुच्चीत टाकला आणि तिला घोडी स्टाईल ने उभी करून तिच्या पुच्ची मध्ये लंड घुसवला आणि धक्के मारू लागलो. तिला खूप मजा येऊ लागली. तिची गांड मला खूप आनंद देत होती. २ मिनिटात ती तिची गांड उचलून माझ्या धक्क्या ला उत्तर देऊ लागली होती. मी माझी स्पीड अजून वाढवली. मला काही तरी होते आहे. वाटते कि माझ्या पुच्ची तून पाणी बाहेर पडणार आहे. खूप जोर जोराने धक्के मार.

मी समजलो कि ती आता पाणी सोडणार आहे. मी खूप जोराने तिची जवजवी चालू केली. ती म्हणाली अह्छ्ह आईई ग्गग्ग मीईईई आआ आलेएएएएए आणि जोराने तिच्या पुच्ची मधून पाणी बाहेर पडू लागले आणि माझा सर्व लंड ओला झाला. मी पण तिला न थांबता ठोकत राहिलो. मी तिला २० मिनिटे न थांबता ठोकले आणि मग तिच्या पुच्ची मध्ये माझे सर्व वीर्य काढून टाकले. या ठोकाठोकी मध्ये तिने पण ३ वेळा पाणी सोडले होते. माझे सर्व वीर्य तिच्या पुच्ची मध्ये गेल्यावर मी बाजूला जालो.

तुम्हाला जी गोष्ट कशी वाटली प्लीज मला सांगावे.

You cannot copy content of this page