शूटिंग करत उपभोगली नग्न मॉडेल

मला लहानपानिपसूच फोटो काढायचा छंद होता.  सुरवातीस असेलला हा छंद नंतर शूटिंग मध्ये कधी बदलला गेला ते माझे मलाच समजले नाही. मी आधी माझ्या मोबाईल मधून आणि मग नंतर घेतलेल्या एका छोट्या कॅमेऱ्यामधून शूटिंग करत असे. मी कॉलेज ला असतानाच अश्या खूप स्पर्धेत भाग घेऊन बक्षिसे देखील मिळवली होती आणि त्यामुळे मी त्यातच पुढे करियर करायचे ठरवले.

त्या नुसार माझे कॉलेज झाले आणि मी एक मस्त असा शूटिंग चा कोर्स केला. गावात फार काही स्कोप नसल्याने मी  मोठ्या शहारत गेलो जिथे पिक्चर शे शूटिंग नेहमीच चालू असते. मी तिथे खूप प्रयत्न करून एका कडे जॉब मिळविला आणि माझे काम चालू झाले. मी बघता बघता ते काम खुच फास्ट शिकलो. तो अत्याधुनिक कॅमेरा असून पण अगदी सहज मी तो वापरू शकलो, कसे शूटिंग करतात ते पण शिकलो आणि त्यामुळे मला लवकरच प्रमोशन मिळाले व त्यामुळे मी सिरीयल चे शूटिंग स्वतः करू लागलो.

मी तरुण होतो. दिसायला चांगला होतो. उंच होतो. माझी शरीरयष्टी पण चांगली होती आणि त्यामुळे मी समोरच्याना लगेच आवडत असे.सिरीयल मध्ये काम करण्यासाठी खूप मुले आणि मुली रोजच नवीन नवीन येत असत आणि प्रत्येकाला काही त्यात चान्स मिळतच असे काही नाही. त्यामुळे त्यांना काम मिळाले होते ते पण खूप प्रयत्न करून स्वतःचा जॉब टिकवण्याचा प्रयत्न करत असत.

त्यातच एक जण होती जिचे नाव होते सोनाली. ती मॉडेल होती. सोनाली नुकतीच तिथे एका सिरीयल मध्ये लागली होती. तिला आधीच काहीच अनुभव नव्हता. पण ती फक्त दिसायला  देखणी आहे म्हणून तिला घेतले होते. ती गोरीपान होती. उंच होती. तिच्या छातीचे उभार कमालीचे सेक्सी होती. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशी होती. तिला बघून माझा पण सोटा पटकन उभा रहात असे.

तिची कंबर बघून त्यावरून अलगद एखादे गुलाबाचे फुल फिरवावे असे वाटत असे. ती बोलू लागली कि तिच्या त्या नाजूक ओठाच्या होणाऱ्या हालचाली बघून समोरचा वेडा होत असे. ती साडी नेहमीच अशी घालत असे कि त्यातून तिच्या उत्तान शरीराचे पूर्ण प्रदर्शन होत. अर्थात त्याच साठी तर तिची निवड झाली होती. तिची गांड म्हणजे रोज मारून मारून  गोलाकार केली आहे असे वाटत असे.

ती मूळची छोट्या गावातील होती आणि तिला काही पण करून सिरीयल मध्ये काम करायचे होतेच. म्हणून ती खूप स्ट्रगल करून इथवर आली होती. पण इथली स्पर्धा बघून ती थोडी कन्फ्युज देखील झाली होती. ती आणि मी एकाच लेव्हल च्या गावातुन आलो असल्याने माझे आणि तिचे खूप चांगले जुळत असे. ती माझ्याशी खूप मनमोकळेपणाने बोलत असे.

तिच्या रूम वर पण मी खूपदा जात असे. एकत्र दारू पीत असताना ती तिच्या मनातील सगळ्या गोष्टी मला सांगत असे आणि त्यामुळे आम्ही हळू हळू करत का होईना पण जवळ येत होतो. त्या दिवशी शूटिंग चालू होते आणि का कोणास ठावूक पण तिला काही केल्या ते काम त्या दिवशी जमत नव्हते. त्यामुळे तिला डायरेक्टर खूप जास्त ओरडत होता. शेवटी त्या दिवशीचे काम थांबवले गेले.

ती निघून गेली आणि त्या रात्री तिने मला घरी माझा कॅमेरा घेऊन बोलावले. मी तिच्याकडे गेलो तेव्हा ती दारू पीत बसली होती.नको तितकी छोटी शॉर्ट तिने घातली होती कि जेणे करून मला आतील तिच्या जांघे पर्यंत चे सगळे काही नीट दिसेल. तिला बघून मी वेडा च झालो. वर घातलेला टॉप इतका मोठ्या गळ्याचा होता कि तिच्या छातीची फट पण मी नीट बघू शकत होतो.

तिने मला बसायला सांगितले. ती मला म्हणाली “माझे काय चुकत आहे ते मला समजत नाही आणि म्हणून तुला मी कॅमेरा आणायला सांगितले होते. मला बघायचे आहे कि नेमकं काय होते ते.”

मी तिला म्हणालो “हे बघ तुला स्पष्ट सांगतो. हा शेवटी शो बिजनेस आहे. ज्याचे दिसते त्याला घेतात. तुझे दिसत नाही किंवा ते दिसण्यायोग्य राहिलें नाही असे वाटत असेल तर तुला काढून टाकतात.”

“म्हणजे? मला नाही समजले.” ती असे म्हणताच  मी माझा कॅमेरा चालू केला आणि तिला माझ्याकडे काही शॉट्स होते ते तिला दाखवू लागलो. ते तिच्या बरोबर काम करण्याऱ्या मुलींचे होते. ते दाखवून मी तिला म्हणालो “हे बघ हिची छाती कशी गोल आणि उठावदार आहे ते. हिची कंबर बघ किती  मादक आहे ते. हिची बेंबी बघ किती खोलगट आणि सेक्सी आहे. हिची गांड बघ किती गोलाकार आहे ते.”

त्या नंतर मी तिला तिचे शॉट्स दाखवले. “हे तूच बघ आता. म्हणजे तुला यातील आणि तुझ्यातील फरक स्पष्टपणे दिसेल.”

तिने ते बघितले आणि मला म्हणाली “हो कि रे. मी हा विचार केलाच नाही. पण ते कसे असे उठावदार दिसतात त्यांचे उरोज?”

“त्यांचे बॉयफ्रेंड्स आहेतच. त्या दाबून घेऊन तयार करून घेतात त्यांची छाती. हे इकडे खूप सामान्य आहे.” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “पण फक्त दाबून घेऊन हे शक्य आहे का पण?”

“हो का नाही?” मी असे म्हणून तिला पुढे म्हणालो “हे बघ आपण आता तुझा एक शॉट घेऊ आणि मग तुझी छाती दाबून पुन्हा घेऊ. मग तूच फरक बघ.” मी असे म्हणताच ती त्याला लगेच तयार झाली.

मी कॅमेरा चालू केला आणि  तिंचा पहिला शॉट घेऊन तीला दाखवला. पुढच्या शॉट साठी मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिला माझ्या मिठीत मी घेतले. शेवटी काय ती पण एक मुलगी होतीच आणि तिला पण भावना होत्याच. मी तिला जवळ घेताच ती माझ्याकडे तिची नजर रोखून बघू लागली. तिच्या तोंडात मी माझे तोंड दिले आणि आम्ही दोघे पण एकमेकांचे चुंबन घेऊ लागलो.

तिचे ते रसिले ओठ आजवर मी फक्त कॅमेऱ्यात बघिलते होते आणि आज मात्र मी ते स्वतः अनुभवत होतो. त्यामुळे मला खूपच जास्त आनंद होत होता. चोकून चोकून मी तिंचे ओठ खूपच लाल केले. तिच्या छातीवर मी हळूच माझा हात ठेवला. मी हात ठेवायच्या आधीच माझ्या चुंबनाने तिची छाती खूपच मोठी झाली होती.

माझा हात जसा जसा तिच्या छातीवरून फिरू लागला तसे तसे तिचे ते छातीचे गोळे हळू हळू करत मोठे होऊ लागले. तिचा तो टॉप मी झटकन काढून टाकला आणि तिला उघडे केले. तिच्या छातीला मी माझ्या हाताने मग प्रचंड ताकदीने जोरजोरात दाबू लागलो आणि तिला गरम करू लागलो. थोडा वेळ तिची छाती मी हाताने दाबली आणि तिच्या छातीचे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेतले.

तिचे ते निप्पल्स मी एकसारखे चोकू लागलो. चोकून चोकून मी त्यांना इतके पुढे आणले कि जणू काही पूर्ण वाढ झालेले मनुकेच आहेत कि काय असे मला वाटू लागले. ती पण कमालीची वेडी झाली होती. हे करत असताना माझ्या सोट्याचा आकार पण हळू हळू करत मोठा होऊ लागला होता. ती पण  इतकी गरम झाली होती कि तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतून त्याला हलवायला चालू केले होते.

त्यामुळे त्याचा आकार खूपच जास्त मोठा झाला होता. तिला मी तिची ती वाढलेली छाती दाखवायची म्हणून थोडे बाजूला होताच ती मला म्हणाली “ते जाऊदे सोड. तू इकडे ये माझ्याकडे.”असे म्हणून तिने तिचे व माझे सगळे कपडे काढून टाकले आणि आमही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो.

तिचा तो कमालीचा सेसी देह बघून मला काय करू आणि काय नको असे झाले होते. ती झटकन खाली बसली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. तिच्या तोंडात माझा सोटा घेऊन ती त्याला एकसारखे तिचे तोंड  मागे पुढे करत चोकू लागली. चोकून चोकून तिने त्याचा आकार प्रचंड मोठा केला होता. त्याला इतके टणक झालेले मी आजवर कधीच बघितले नव्हते.

तिला मी मग खाली झोपवले. तिचे दोन्ही पाय मी बाजूला केले आणि तिच्या योनीवर मी माझे तोंड ठेवले. तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ सर सर करत खाली वर करून  फिरवू लागलो. तिच्या त्या नाजूक पण कमालीच्या सेक्सी योनीत मी माझी जीभ घातली आणि माझे तोंड मी आत बाहेर करत तिच्या योनीला खाऊ लागलो होतो.

मी मग बाजूला झालो आणि तिच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला.माझा सोटा पूर्णपणे आत गेल्यावर मी माझी कंबर प्रचंड वेगाने जोरजोरात मागे पुढे करू लागलो आणि तिला ठोकून काढू लागलो. माझी कंबर मी अशी काही एकसारखी मागे पुढे करत होती कि त्यामुळे तिच्या योनीचा आकार खूपच जास्त मोठा झाला होता.

एकसारखे तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच तिला तिच्या रूम वर जाऊन ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page