स्टेशनवर भेटलेल्या भाभीला ट्रेनमध्ये जवले

मित्रांनो मी सनी अहुजा आहे आणि मी रोहतक चा आहे, आणि परत आलो आहे एक खरी गोष्ट घेऊन. मला माझ्या कामाने जम्मूला जायचे होते म्हणून मी माझ्या मामाच्या मुलाबरोबर फर्स्ट ए.सी. चे तिकीट बुक केले. पण त्या दिवशी माझ्या मामाच्या मुलाची तब्येत बिघडली आणि त्याने यायला नकार दिला, जाणे आवश्यक असल्याने मी एकटे जायचा निर्णय केला.

स्टेशन वर पोचून मी तिकीट केन्सल करायला गेलो आणि लाईन मध्ये उभा राहिलो माझ्या मागे एक ३० वर्षाची सुंदर भाभी एक म्हातारी बरोबर उभी होती.

ती एकदम जबरदस्त माल होती, तिचे फिगर ३४-३०-३६ होते. इतकी गोरी होती कि विचारू नका.

तिच्या बोलण्यावरून मला समजले कि तिला ट्रेन मध्ये तिकीट पाहिजे होते. मी तिला विचारले तुम्हाला कोठे जायचे आहे?

तेव्हा ती म्हातारी म्हणाली- ही माझी नात आहे आणि हिला जम्मूला जायचे आहे, पण रिजर्वेशन मी मिळाले नाही आणि तिला एकटीला जायचे आहे.

मित्रांनो भाभी चालू दिसत होती. ती फक्त हसत होती. मी तिला माझ्या तिकीट केन्सल करण्याची गोष्ट सांगितली, तर भाभी खुश झाली पण तिला माहित नव्हते कि फर्स्ट ए.सी. काय असते.

ट्रेन ची वेळ झाली होती त्यामुळे भाभी तिची बेग घेऊन माझ्या मागे आली.

मी केबिन मध्ये आलो आणि ती लॉक केली. भाभी मला म्हणाली- मला चेंज करायचे आहे…

मी बाहेर गेलो आणि परत आलो तर तिला पाहून एकदम खुश जालो, तिने टोप आणि स्कर्ट घातली होती.

मी म्हणालो – भाभी तुम्ही खूप छान दिसत आहात.

तेव्हा टीटी आला आम्ही तिकीट दाखवले आणि केबिन लॉक केली. टीटीने लक्ष दिले नाही कि तिकीट काय नावाने आहे आणि कोण बसले आहे, मी विचार केला होता कि तो काही म्हणाला तर पैसे देऊन त्याचे तोंड बंद करायचे पण तसे काही घडले नाही.

ट्रेन चालू होती आणि आम्ही बसलो होतो.

भाभी तिच्या बरोबर आलू पुरी घेऊन आली होती. आम्ही एकत्र जेवलो आणि आरामात बसून बोलू लागलो.

मी तर तिच्या शरीराला पाहत होतो काय मस्त माल होती.

बोलता बोलता भाभी म्हणाली तुम्ही माझ्या बरोबर बाहेर याल का मला वोशरूमला जायचे आहे.

मी तिच्या बरोबर गेलो परत येऊन ती वर जाऊ लागली आणि तिचा पाय घसरला आणि ती खाली पडली. तिला थोडे लागले. मग मी तिला खाली जोपायला सांगितले ती खाली झोपली आणि मी वर गेलो.

मित्रांनो तिथे खूप थंडी वाजत होती आणि ही गोष्ट तिला समजली आणि मला म्हणाली – तुम्ही खाली या … मी वर येते.

आता तिला दुखत नव्हते. मी खाली आलो आणि थोडी जागा करून तिच्या बाजूला झोपलो. थंडी जास्त होती आणि बहुतेक तिला पण थोडी गरमी हवी होती.

मी असा झोपला होतो कि तीचे पाय माझ्या तोंडाकडे होते. माझा लंड पेंटी तून बाहेर यायला धडपडत होता. मी झोपायचे नाटक करू लागलो.

भाभीची स्कर्ट वर झाली आणि माझा हात तिच्या मांडीवर.. ती मस्त होऊ लागली होती..

आता माझे हात तिच्या शरीरावर होते. मी माझा लोवर बाजूला काढून टाकला. भाभी पण जागी झाली होती तिने मला विचारले- हे काय करीत आहेस?

मी म्हणालो- भाभी मला थोडी गरमी पाहिजे.

ती मला पटकन चिकटली.

मी तिचा टोप काढून टाकला आणि पहिले तर तिने ब्रा घातली नव्हती. तिचे मोठे बॉल माझ्या समोर होते आणि मी त्यांना खूप कीस केली. भाभी आह्ह्ह ओह्ह्ह करीत होती. ती पण मला छातीवर पोटावर सगळीकडे कीस करू लागली. ती माझ्या वर अशी चढली कि खूप तहानलेली असेल. भाभीने माझे आणि मी तिचे सर्व कापड काढले आणि नागडे झालो.

मी तिला सगळी कडे कीस केली आणि मग मी तिच्या पुच्चीकडे आलो. आणि तिला चोकू लागलो मग आम्ही 69 मध्ये आलो आणि मग एकमेकाला चोकू लागलो. मी तिच्या तोंडात आणि तिने माझ्या तोंडात पाणी सोडले. तिने माझा लंड तोंडात घेतला आणि तो मोठा होऊ लागला.

ती माझ्यावर आली आणि मला ठोकू लागली तिने मला काय ठोकले वाहः मजा आली.

ती उड्या मारत होती आणि यस्स्स्स उम्म्म्म ओह्ह्ह्ह येस्स्स्सस उम्म्म्म करीत होती आणि मस्त ठोकाठोकी चालू होती.

मी सकाळ पर्यंत तिचे बॉल चोकले आणि लाल करून टाकले. तिने माझा लवडा चाटून चाटून लाल केला होता. मी सकळी ६ वाजता तिला परत ठोकले.

मला तीन दिवस तिकडे राहायचे होते आणि आम्ही तिकडे भेटलो नाही. पण यायचे रिजर्वेशन तसेच केलेले होते त्यामुळे येताना पण तशीच ठोकाठोकी चालली. मग तिने मला तिच्या घरी बोलवले आणि मी तिचे हात पाय बांधून ठोकाठोकी केली.

त्याचे झाले असे कि तिने मला घरी बोलवले काही वेळाने आम्ही नागडे झालो, ती माझा लंड हलवत होती, मी तिला डोळे बंद करायला सांगितले आणि तिला बेडला बांधून टाकले.

मी फ्रीज मधून जेम घेऊन आलो आणि तिच्या पोटावर, बॉल वर आणि योनी वर लावले.

मग मी जेम चाटायला सुरुवात केली आणि ती ओह्ह्ह उम्म्म्म यस्स्स्स ओह्ह्ह उम्म्म येस्स करू लागली .. तिचे शरीर कापत होते..आणि तिचे आवाज पूर्ण खोली मध्ये घुमत होते. मी तिची पुच्ची चाटू लागलो तर ती वेड्या सारखी धडपडू लागली.

ती म्हणाली – प्लीझ सनी मला ठोक आता मला प्लीज ठोक मला आता.

पण मी तिला लगेच ठोकले आणि फोरप्ले केला तिने २ वेळा पाणी सोडले होते. मी तिला उघडले आणि ती झटकन माझ्या वर चढली.

ती मला म्हणाली जान तुला माझी शप्पथ डोळे उघडू नको.

तिने तिचा बदला घेतला आणि माझे हात बांधून टाकले. तिने माझे पाय असे सेक्सी स्टाईल ने चाटायला सुरुवात केली कि मी भान विसरलो.

ती मस्त चाटत होती माझा लंड उभा झाला, ती माझा लंड असा चोकत होती कि आताच खाऊन जाईल.

मग तिने माझे हात सोडले आणि मी तिच्या वर आलो आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीवर सेट करून आत घुसवला.

ती आह्ह्ह अह्हह आवाज करू लागली. मी तिला खाली वर करून खूप जवले खूप मजा आली.

मी सर्व माल आतच टाकून दिला.

मग आम्ही असेच चिटकून झोपलो. माझा लंड बसायला तयार नव्हता. मी तेल घेऊन आलो आणि ते माझ्या लंडावर आणि तिच्या गांडी वर लावले, ती म्हणाली इथे नाही इथे खूप दुखेल.

पण मी ऐकले नाही. मी जेव्हा लंड गांडीत घातला तेव्हा तिच्या डोळ्यातून पाणी आले.

पण काही वेळाने तिला पण मजा आली.

पच पच पच पच आवाज पूर्ण खोलीत येऊ लागले.

त्या रात्री आम्ही २ वेळा सेक्स केले आणि सकाळी ७ वाजता अंघोळ करताना पण आम्ही सेक्स केले.

मग मी माझ्या घरी गेलो, आमची ठोकाठोकी एक वर्ष चालू राहिली.

You cannot copy content of this page