Sundara sakala ka fantasy marathi sex story

सुंदर सकाळ
तो एक सुंदर सकाळ होती. त्या दिवशी मी विचार केला कि मी इथेच जन्माला आलो परंतु आजही मला यथील अर्ध्याच गोष्टी माहित आहेत. त्यामुळे मी माझ्या सोबत आवश्यक गोष्टी घेवून आलो होतो. मग मी माझ्या पत्नी ला विचारले. कि आपण थोडे अजून फिरू शकतो का? तेव्हा ती म्हणाली, कि जर तू इथे थांबणार आहे मग तीन महिनांच्या नियोजानानातरचा हा चान्स मी सोडू इच्छित न्हवतो, आणि मग मी वेगळे होण्यासाठी तयार झालो.
ज्या दिवशी जावयाचे होते मी माझ्या पत्नी सोबत एक सुंदर नि अनोखा सेक्स केला. असा संभोग मी माझ्या दहा वर्षाच्या वैवाखिक जीवनात कधीच केला न्हवता. आम्ही बेड मध्येच ब्रेकफास्ट केला आणि मग तिने तिच्या गोड शरीराने माझे तोंड गोड केले. मग तिने मला विचारले कि ” मी माझे मन बदलू इच्छितो का? कारण मी आता चांगली जीवन शैली सोडून राहणार होतो. पण मला तसेही पाहिजे असेल तर मी तिची ओली पान्ति स्वतासोबत घेवून जावू शकत होतो. म्हणजे जेव्हा मला तिची आठवण येईल तेव्हा मी त्याचा वास घेवून तिला आठवेन. मग सर्व बांधले होते आणि चालले जाण्यासठी
जेव्हा मी माझे घर सोडत होतो .तेव्हा तो सूर्योदयाची वेळ होती. आणि मी तेव्हा टूर वर जाण्यास निघालो. जाण्यासाठी निघालो. मी निघालो होतो मस्त आफ्रिकेच्या सफरीवर. माझ्यासोबत संगीत होते. मग मी शेवटी बोर्डर वर पोहोचलो. मग मी पेट्रोल भरून घेतले. आणि शहराच्या बाहेर फिरत होतो. आणि तेथील स्थानिक लोकांकडून टिप्स घेत होतो. कारण मला तसा अनुभव घ्यावयाचा होता.
जसा दगडाचा खडबडीत रोड आणि खूप सगळी छोटी छोटी घरे पसरली होती. मी जंगलातील सन सेट चा आनंद घेत काम्प फायर पेटवायची ठरविली. माझे जेवण तयार केले. आणि खुल्या आकाशातील ते सुंदर चित्र पाहू लागलो. आता मला जंगलातील सुंदर आवाज सोडून काहीच आईकू येत न्हवते. ती शांतता मला भरून घेण्याची इच्चा झाली. मग खूप वेळ कोणाशीच न बोलल्याने मी घरी पत्नी सोबत बोलावयाचे ठरविले.
मग मी झोपून गेलो. मग सकाळी जेव्हा उठलो. तेव्हा तेथील निसर्ग सौंदर्याने भारावून गेलो. मग परत दिवसभर प्रवास केल्यानंतर, पूर्ण दिवस मावळ ल्यावर मी तेथेच सरहद्दीवर माझी रात्र काढावयाचे ठरविले. मग दुसर्या दिवशी मी आंघोळ घेतली. चांगला ब्रेकफास्ट केला नि पेट्रोल भरून बोर्डर ओलांडली.
मग मी निघालो, आणि रोड पूर्ण खडकाळ होता, माझी कार जोरात आवाज करून थांबून गेली. जेव्हा मी बघितले तेव्हा काही केल्या ती चालू होत न्हवती. मग मी बोनेत उघडून पहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले कि मी रदिएतर पूर्ण जाळून गेला होता आणि त्याने इंजिन मध्ये बिघाड झाला होता. मला ते काही केल्या दुरुस्त करता येत न्हवते. मग मी माझ्या पत्नी ला फोन लावला नि कोणी लोकल पिकप ट्रक असेल तर त्याला पाठविण्यास सांगितले.
मग मी चांगलाच फसून गेल्याचे माझ्या लक्षात आले. माझ्या कडे तसे ३ आठवड्याचे अन्न होते, ते पुरवून एक महिना चालू शकत होते. परंतु मी इतक्या दुर्गम भागात होतो कि मला कित्येक दिवस मदत पोहचू शकत न्हवती. मग मी स्वताच लढवायचे ठरविले नि चालू लागलो. आठ ते दहा किलोमीटर नंतर मला अंधारी आली. आणि त्यानंतर मी जेव्हा जागा झालो तेव्हा एका झोपडी मध्ये डोळे उघडले. माझ्या बाजूला कोणीच न्हवते.
मग मला परत जेव्हा जाग आली तेव्हा मी माझ्या बाजूंला काही जंगली फळे पहिली नि मग दरवाज्यातून एक खूप सुंदर आदिवासी राजकन्या आत आली. तिचे ते सौंदर्य पाहून मी मंत्रमुगध झालो.
मी तिला बरेच वेळा हेलो, हेलो म्हणालो. पण खूप वेळा असे म्हणाल्यावर सुधा तिच्या कडून मला काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. मग आम्हला हे लक्षात आले कि आमची भाषा आम्हाला कळत न्हवती. मग ती माझ्या जवळ आली. तिचे ते जंगलातील शरीर खूप कसलेले होते. तिच्या त्या नग्न शरीराचे दर्शन मला मंत्र्मुघ्ध करून टाकत होते. तिच्या त्या दर्शनाने माझा लंड एकदम कडक झाला मग तिने माझा लंड तिच्या तोंडात घेतला. आणि तो चोखू लागली. माझ्या अंगातून एकदम एक गोड शिरशिरी उठली. मग ती ती उठली नि माझ्या बाजूला झोपली.
मग मी तिला कीस करावयास सुरुवात केली. आणि माझा हात तिच्या नग्न देहावर फिरवू लागलो. आणि तिच्या निपाल्स ला चुरडून कीस करू लागलो. मी असे कीस करत होतो कि जसे माझे आयुष्य त्यावर अवलंबून होते. मग मी एकदा तिच्या डाव्या तर एकदा तिच्या उजव्या स्त्नामधून पिवू लागलो. मग मला अजून अजून तिच्या शरीरावर कीस करावयाची इच्चा निर्माण होत होते. तिच्या शरीराचा तो गंध मला वेद करत होता.
मग मला तो गंध सरळ खाली तिच्या दोन पायांकडे घेवून जात होता. माझी जीभ मध्ये घालत मी तिच्या त्या भोकात घुसत चाललो होतो. मग तिचे चित्कार वाढत चालले होते.अह्छ्छह्ह ………………………. आःछ्छ्छ्छछ्ह. मग अचानकपणे तिने माझे डोके पकडले आणि माझ्या तोंडाला तिचे तोंड लावले नि जीभ माझ्या तोंडात घातली. मला असे वाटले कि जणू मी मध पीत आहे. माझा चेहरा आणि छाती तिच्या त्या रसाने भरून निघाली. तिच्या ओल्या नि उबदार पुसी च्या स्पर्शासाठी मी आतुर झालो होतो. मग तिने माझा लंड तिच्या पुसी मध्ये घेतला नि मला असा अनुभव माझ्या जन्मात प्रथमच येत होता.
मी तो अनुभव शब्दात वर्णन करू शकत न्हवतो. तिच्या पुसी वर माझ्या लांदाचे फटके बसत होते. नि साधारणपणे १५ ते वीस मिनिटांनी माझा लंड बारीक झाला नि त्यातून सर्व जूस निघून गेला होता. मग अजून काही वेळाने आम्ही दोघेही खूप थकून गेलो. नि मग एकमेकांच्या बाजूला झोपून गेलो.
मग मला तशीच झोप लागली. मी जेव्हा उठलो तेव्हा गावात होतो. जेव्हा मी आजूबाजूच्या लोकांना त्या स्त्रीविषयी विचारले तेव्हा त्यांनी मला सांगितले कि ती जंगलातील राणी आहे नि तिनेच मजा जीव वाचविला होता.
मग मी घरी फोन करून माझ्या विषयी खुशाली कळविली. आणि काही दिवस तिथेच राहून पुढच्या प्रवासासाठी निघालो

This content appeared first on new sex story .com

This story Sundara sakala ka fantasy marathi sex story appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page