तहानलेल्या शेजारणीला पटवून जवले

हेलो मित्रानो माझे नाव शंकर आहे आणि ही माझी एकदम पहिली गोष्ट आहे जी माझ्या बरोबर घडलेली एकदम खरी खुरी घटना आहे. आणि आज मी ती तुम्हाला सर्वांना सांगणार आहे आणि मला आशा आहे कि ती तुम्हला खूप आवडेल. तसे मी मागचे काही वर्षे जाली गोष्टी वाचात आलो आहे आणि मला असे करताना खूप मजा पण येते.

मित्रानो मी दिसायला एकदम ठीक ठाक आहे आणि मी खूप गोरा पण आहे माझा लंड ६.५ इंच आहे आणि आत मी सरळ माझ्या गोष्टी कडे येतो आहे. आता सर्व मुलांनी त्यांचा लंड पकडून घ्यावा आणि सर्व मुलीनी त्यांच्या पुच्ची मध्ये बोट घालून बसावे कारण मला माहिती आहे कि तुम्ही सर्व लोक आता तुमच्या वर जास्त वेळ कंट्रोल करू शकणार नाही आहे, मित्रानो ही घटना काही दोन वर्षा पूर्वीची आहे. तेव्हा माझ्या बिल्डींग मध्ये एक खूप होट आणि सेक्सी आंटी राहत होती, तिचे नाव कविता होते आणि ती पण दिसायला एकदम होट होती.

तिच्या फिगर चा आकार ३४-३२-३६ होता आणि ती माझ्या फ्लेट च्या जवळ राहत होती आणि तिचे पती एम आर होते आणि त्यामुळे ते जास्त घरा पासून बाहेर आणि दूर राहत होते आणि तिला एक मुलगा पण होता आणि तो बहुतेक तिसरी मध्ये शिकत होता.

मित्रानो ती जेव्हा मला पाहत होती तेव्हा ती मला स्माईल करीत होती आणि मी माझ्या फ्लेट मध्ये एकदम एकटा राहत होतो. आणि ती कधी कधी मला तिच्या घरी जेवायला बोलवत होती आणि मग मी पण तिने सांगितले म्हणून तिच्या घरी जायचो आणि जेव्हा ती मला जेवण देण्या साठी माझ्या समोर येऊन वाकत होती तेव्हा तिचे बॉल माझ्या समोर येऊन हलु लागायचे आणि मला त्यांचे दर्शन व्हायचे आणि मी ते पाहून खूप मजा करीत होतो.

मग काही दिवसांनी सणाचे दिवस आले होते आणि त्या वेळी सर्व लोक घराच्या कामात व्यस्त होते आणि त्या संधीचा फायदा घेऊन मी दोन तीन वेळा भाभि च्या गांडीला स्पर्श केला होता, पण त्यांनी मला काही सांगितले नाही आणि माझ्या या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले. दिवाळी संपल्यावर सर्व घरातले लोक आपापल्या कामात गुंग झाले. एक दिवस माझ्या घरचे लोक काही कामाने पाहुण्यांच्या घरी गेले होते आणि मी काही कारण सांगून घरीच थांबलो होतो कारण माझ्या मनात काही वेगळाच प्लान होता आणि माझ्या मनात भाभीची जवाजवी करण्यचा प्लान होता.

माझ्या आईने भाभीला सांगून एक दोन दिवसासाठी माझ्या जेवणाची व्यवस्था केली होती. मग भाभी रात्री ८ वाजता माझ्या साठी जेवण घेऊन आली. मी पहिले कि माझी गोड भाभी आज चेहऱ्याने उदास आणि निराश दिसत होती आणि मी तिला विचारले तर मला म्हणाली कि असे काही नाही आणि तुम्ही हे सर्व समजणार नाही.

मग मी तिला म्हणालो कि तुमच्या मनात काय आहे ते मला सांगा जेणे करून तुमचे मन हलके होईल, मग तिने मला तिच्या उदास असल्याचे कारण सांगितले आणि मी ते ऐकून चकित झालो. ती मला म्हणाली कि तुमचा भाऊ मध्ये काहीतरी कमी आहे आणि त्यामुळे मी कधीच आई बनू शकणार नाही. आम्ही खूप प्रयत्न केले आहेत आणि खूप डॉक्टरना दाखवले पण तुमच्या भाउला या औषधांनी काहीच फरक पडला नाही आणि मला ती असे सांगत सांगत खूप जोर जोराने रडू लागली.

मला आता काही समजत नव्हते कि मी आता काय करावे मग मी उठून त्यांच्याकडे जाऊन बसलो आणि मी त्यांच्या खांद्यावर हात ठेवला. ती माझ्या खांद्यावर तिचे डोके ठेवून जोर जोराने रडू लागली. आता मला काही समजत उमजत नव्हते आणि मी काय करावे हे कळत नव्हते. काही वेळ रडल्यावर ती शांत झाली आणि मग तिच्या घरी निघून गेली. मी त्या रात्री तिच्या विषयी विचार करीत राहिलो आणि मला समजलेच नाही कि मला कधी झोप लागली.

Marathi Zavazavi  घर मालकिणीला पूर्ण जवले

दुसऱ्या दिवशी मी भाभीला पहिले तर ती चांगली दिसत होती. ती दुपारी माझे जेवण घेऊन आली तेव्हा बरी दिसत होती आणि मला तिला पाहून समजत नव्हते कि तिला आता काय झाले आहे? मग आम्ही बसून बोलू लागलो आणि काही वेळ बोलून झाल्यावर मी तिला विचारून टाकले कि काल तुम्ही फार उदास होता आणि आज तुमच्या मनाचे वातावरण एकदम बदलले आहे. तर ती एकदम गप्प झाली आणि मग म्हणाली त्याचे असे आहे कि मी आता आई बनू शकेन. मग मी म्हणालो कि वा ही तर खूप आनंदाची गोष्ट आहे कारण मी पण लवकर काका बनेन. ती म्हणाली हो तुझे म्हणणे बरोबर आहे पन मला त्यामध्ये तुझ्या मदतीची गरज आहे, जर तू मदत करायला तयार असलास तर? मी म्हणालो ठीक आहे पण यामध्ये मी काय मदत करू शकतो?

मग ती पटकन उठून माझ्या कडे आली आणि माझा हात तिच्या हातात घेऊन म्हणाली कि शंकर तुला तर माहीतच आहे कि तुझा भाऊ मला कधीच गर्भवती करू शकणार नाही, पण यामध्ये तू माझी मदत करू शकतोस आणि प्लीज मला नाही म्हणू नको, कारण मी खूप विचार करून हा निर्णय घेतला आहे, प्लीज माझी एक गोष्ट आईक. मित्रानो मी तर तिला पहिल्यांदा पहिल्यापासून तिच्या कडून हेच इच्छित होतो पण हे असे घडेल याची मला कल्पना नव्हती.

मग मी तिला पटकन हो म्हणालो आणि म्हणालो कि भाभी खरे तर मी तुमच्या वर खूप प्रेम करतो, तर ती म्हणाली कि मला पण हे सर्व चांगल्या रीतीने माहित आहे कि तू मला लपून छपून पाहत असतोस आणि जेव्हा मी अंगणात जाडू मारत असते तेव्हा तू माझ्या बॉल कडे पाहत असतोस, पण प्लीज तू मला आता नाही म्हणू नको नाहीतर बाकीच्या सर्व बायका मला बिन पोराची म्हणतील आणि माझी खूप चेष्टा करतील, आणि मी हे अजिबात सहन करू शकणार नाही.

मग मी त्यांचे हे काम करण्यासाठी एकदम तयार झालो आणि माझ्या तोंडून हो शब्द ऐकून ती खूप खुश झाली आणि ती मला म्हणाली कि आजच आपले काम पूर्ण करून टाकू. मी आज म्हातारी जोपाल्या वर थोड्या उशिराने जेवण घेऊन येईन तू माझी वाट बघ आणि असेपण आज तुझ्या भाऊची नाईट ड्युटी आहे.

मग मी तीला म्हणालो कि ठीक आहे आणि मी तिची खूप वाट पाहू लागलो आणि मनात ल्या मनात ठोका ठोकी चे स्वप्न पाहू लागलो. मग अंदाजे १० वाजता ती माझ्या साठी जेवण घेऊन आली, वाह मित्रांनो काय जबरदस्त माल दिसत होती माझि सेक्सी आणि सुपरहोट भाभी? तिने त्या वेळी सेक्सी लाल रंगाची मेक्सी घातली होती आणि ती माझ्या कडे येऊन बसली आणि म्हणाली कि अगोदर काय खाणार? आणि तिने मला एक सेक्सी स्माईल दिली.

मी त्यांच्या या बोलण्याचा अर्थ समजून तिच्या वर तुटून पडलो आणि तिच्या ओठा वर माझे ओठ ठेवून तिला कीस करू लागलो आणि तिचे बॉल एक एक करून जोराने दाबू लागलो आणि घासू लागलो आणि पूर्ण खोली मध्ये उम्म्म्म ओह्छ्ह्ह चे आवाज येऊ लागले होते.

पृष्ठे: 1 2