तीन मुलांनी मला रात्रभर जवून सोडले

मित्रनो आता रेहान आणि शहीद माझ्या वर ती एका भुक्या वाघा सारखे तुटून पडले होते आणि मग शहीद आणि रेहान ने माझी पुच्ची आणि गांड एक एक करून चाटली होती आणि मग मी पण त्यांचा लंड तोंडात घेऊन खूप जोर जोराने चोकू लागले आणि मग मी पण त्यांच्या लंड चे गरम गरम पाणी पिऊन टाकले आणि मग मी जेव्हा माझे पाणी काढले तेव्हा ते दोघे मिळून पण माझे पाणी अर्धे अर्धे करून पिऊन गेले. मित्रानो मी पण या च्या मधल्या वेळा मध्ये दोन वेळा पाणी सोडले होते आणि मग आम्ही सर्वांनी आमचे पाणी काढून मग काही दहा मिनिटे आराम केला आणि मग आम्ही सर्वांनी कॉफी पिली पण आम्ही सर्व अजून पण एकदम नागडे होतो.

त्या वेळी रात्री चे १२:३० वाजले होते, पण अजून पर्यंत माझी पुच्ची आणि गांड त्यांनी मारली नव्हती. मग त्या तिघांनी मिळून मला डॉगी स्टाईल मध्ये केले आणि माझे पाय बेड वर ठेवले आणि मग माझ्या पुढ चा भाग खुर्ची वर उशी ठेवून अशी पोजिशन बनवली कि त्यांचे तिन्ही लंड एका वेळी माझी पुच्ची, गांड आणि माझे तोंड जवू शकतील आणि बरोबर माझे बुब्स आणि निपल आणि मग माझी गांड पण दाबून दाबून त्यांची मसाज करू शकतील. मग मला त्या पोजिशन मध्ये तयार करून त्यांनी तेल आणि क्रीम लावून माझ्या सर्व शरीरा ची मसाज केली आणि मग ते तेल आणि क्रीम माझ्या गांडी वर आणि माझ्या पुच्ची वर काही जास्त प्रमाणात लावू लागले होते.

आणि मला त्यमुळे आतून खूप थंड थंड वाटू लागले होते आणि मला थोडी थोडी गुडगुडी पण होत होती आणि थोडक्यात सांगू तर ते मला माझ्या शरीराला तेल आणि क्रीम लावून माझी मसाज करत होते आणि मला ठोकण्या साठी तयार करत होते आणि मग ते माझ्या गांडी मध्ये आणि पुच्ची मध्ये इरफान चा मोठा लंड टाकायची तयारी करू लागले होते. आता मला हे सर्व काही समजले होते आणि मला तर आता फक्त आणि फक्त इरफान चा मोठा लंड आणि त्याच्या लंड चा टोपा सर्व ठिकाणी दिसू लागला होता आणि मग मी हे सर्व विचार करून खूप जास्त जोश मध्ये आले होते. मला तर आता काही पण करून त्या इरफान चा गाढव सारखा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये घ्यायचा होता आणि माजी पुच्ची ची खाज काही दिवस साठी शांत करून घ्यायची होती. मला तर आता त्याचा लंड सगळी कडे दिसू लागला होता आणि मला त्याचा लंड माझ्या गांडी मध्ये पण एकदम आत पर्यंत घ्यायचा होता आणि त्या साठी माझ्या गांडी तून रक्त बाहेर पडले तरी चालेल आधी माझी मना ची तयारी होती कारण कि मी असला लंड माझ्या आयुष्यात कधी पण पहिला नव्हता आणि मला वाटत पण नव्हते कि मला असला मोठा लंड परत कधी पण मिळू शकेल.

मला माझ्या पुच्ची ची काही जास्त काळजी नव्हती, कारण असे पण कोणत्याही पुच्ची मध्ये कोणताही मोठा आणि जाड लंड घेण्याची क्षमता असते आणि ती खूप लवचिक पण असते आणि देवाने ते दिलेले वरदान आहे कि स्त्री ची पुच्ची किती पण लहान दिसत असली तरी त्यातून मग माणसाचे पिल्लू पण बाहेर पडू शकते इतकी ती लवचिक आणि मोठी होऊ शकते. आणि मग रेहान ने पण माझी पुच्ची जवून ९ महिने झाले होते आणि तो पण मला ठोकायची तयारी करीत होता.

आता मी त्यांच्या बरोबर मी स्वतः हून काही पण करत नव्हते कारण मला तसे काही करायचे नाही असे मला रेहान ने आधी सांगून टाकले होते आणि म्हणाला होता कि तू अशी चा पोजिशन मध्ये राहा, तो मला म्हणाला होता कि आता जे काही करायचे असेल ते आम्ही करणार आहोत आणि मी पण माझ्या राजा ची सर्व गोष्ट ऐकत होती आणि त्याला मजा देत होती आणि मी पण खूप मजा घेत होते. मग रेहान ने त्याचा लंड माझ्या तोंडा मध्ये दिला आणि मग इरफान खाली गेला आणि त्याने त्याचा लंड माझी पुच्ची वर घासायला सुरुवात केली आणि त्याचा लंड पुन्हा पुन्हा गांड च्या भोका जवळ जात होता आणि मग शहीद ने माझ्या वर पोजिशन घेतली आणि मग तो माझ्या गांडी च्या भिंती च्या मध्ये घसू लागला होता आणि त्याचा लंड पण घसरून पपरत परत माझ्या गांडी च्या भोका वर जात होता. आणि मग शहीद च्या लंड चा टोपा माझ्या गांडी आणि पुच्ची च्या भोका वर काही वेळ थांबत होता आणि इरफान च्या लंड चा टोपा तर खूप आरामात घसरू लागला होता आणि तो असा घसरत होता कि जणू मार्बल च्या फरशी वर पाणी असेल आणि त्यावर आपले पाय घसरत असतील.

मग दहा मिनिटांनी त्या सर्वांनी त्यांची जागा बदलून घेतली आणि आता रेहान माझ्या खाली आला होता आणि मग शहीद माझ्या वर आला होता आणि मग इरफान माझ्या तोंड समोर आला होता आणि त्यांनी त्यांचे काम चालू केले होते, पण त्यांचे लंड फक्त माझ्या तोंड मध्ये जात होते आणि ते अजिबात पण माझ्या पुच्ची मध्ये आणि माझ्या गांडी मध्ये जात नव्हते आणि रेहान तर जाणून बुजून त्याचा लंड घुसवत नव्हता कारण त्याला आज मला नवीन लंडा ने ठोकताना पहायचे होते, पण तरी रेहान ने माझ्या गांडी च्या भोका वर त्याच्या लंड चा टोपा ठेवून जोराने धक्का मारला आणि तो माझ्या गांडी मध्ये जाऊन अडकला आणि मग त्याने माझ्या गांड मध्ये क्रीम लावली आणि मग मला हळू हळू धक्के मारू लागला आणि त्याने माझी गांड त्या दोघां च्या लंड साठी उघडून टाकली.

मग काही दहा मिनिट झाले असतील आणि त्यांनी परत एक वेळा त्यांची जागा बदलली आणि आता इरफान माझ्या गांडी वर त्याच्या लंड चा टोपा ठेवून जोर लावू लागला पण माझ्या टाईट गांडी मध्ये त्याचा टाईट लंड पण जाऊ शकला नाही आणि मग रेहान ने माझ्या पुच्ची मध्ये त्याचा लंड टाकून ५-६ वेळा घासला आणि मग बाहेर काढून टाकला जेणे करून नवीन लंड साठी माझ्या पुच्ची चे तोंड उघडून जाईल.

मित्रानो मी तुम्हला सांगून टाकते कि रेहान ने माझ्या गांड आणि पुच्ची मध्ये जे ५-६ धक्के मारले होते ते मला जवायला मारले नव्हते पण त्या दोघांच्या लंड साठी माझ्या पुच्ची आणि गांड मध्ये रस्ता साफ करायला मला मारले होते. आता त्या दोघांचे लंड मला जवायला एकदम तयार झाले होते आणि मग इतक्यात शहीद ने चांगला चान्स पहिला आणि त्याच्या लंड चा टोप माझ्या गांडी मध्ये एक झोरदार धक्का मारून आत घातला.

आता मला खूप दुखू लागले होते कारण तो एकदम अनाडी सारखा करू लागला होता आणि तो माझ्या गांडी ची वाट लावून टाकायला बघत होता आणि मग खाली तर रेहान माझी पुच्ची जवत होता आणि त्यामुळे मला थोडा त्रास कमी होऊ लागला होता. मग परत अनाडी अशा शहीद ने त्याचा लंड एकदम माझ्या आत मध्ये ३-४ धक्के मारून आत घुसवला आणि तो माल खुप जोर जोराने धक्के मारून मला जवू लागला आणि त्याचा लंड तर एकदम रेहान सारखा होता, आणि म्हणून मला त्याच्या कडून गांड मारून घेऊन काही पण त्रास झाला नाही.

आता रेहान माझ्या तोंडा जवळ गेला आणि मग माझ्या स्वप्नाचा राज कुमार इरफान माझ्या खाली आला आणि तो त्याचा लंड घुसवून माझी पुच्ची जवू लागला होता आणि माझ्या पुच्ची मध्ये त्याच्या लंड चा टोपा काही करून आत मध्ये गेला नाही. मग रेहान ने माझी जागा बदलली, कारण कि त्याला माहित होते कि मुली ला कसे करून जवले जाते आणि मग त्याने मला सरळ झोपवले आणि माझ्या गांड च्या खाली एक उशी ठेवली आणि मग रेहान आणि शहीद ने माझे दोन्ही पाय वर केले आणि एका बाजूने पसरून टाकले.

आता माझी पुच्ची एकदम उघडी झाली होती आणि मग इरफान त्याचा लंड घेऊन माझ्या पुच्ची च्या वर आला आणि मग त्याने त्याच्या लंड चा टोपा माझ्या पुच्ची वर आधी घासला आणि तो पहिल्या वेळी तो लंड माझ्या पुच्ची च्या भोका वर येऊन थांबला आणि मग त्याने खूप जोरा ने धक्का मारला आणि मग माझी पुच्ची परत फाटून गेली आणि मग खूप दुखत त्याचा लंड चा टोपा माझ्या पुच्ची मध्ये अडकला, आणि त्यामुळे मी त्रास झाल्याने खूप धडपडत होते पण त्या कुत्र्यांनी मला खूप जोराने पकडून ठेवले होते आणि ते थोडा वेळ थांबून मला परत जवू लागले होते आणि मग त्यांनी त्यांची स्पीड पण वाढवली आणि मला पण खूप मजा येऊ लागली आणि मग चांगली संधी पाहून इरफान मला घेऊन उभा झाला याच्या माने मध्ये हात टाकून मी त्याला लटकून त्याच्या बरोबर मजा घेऊ लागली आणि मग तो त्याच पोजिशन मध्ये माझ्या खाली आला आणि मग मी उलटी झाले आणि आता वरून माझी गांड पण उघडली होती.

Marathi Zavazavi  भाभीला दोन मुलांची आई बनवले

आता चांगली संधी पाहून शहीद माझी गांड मारू लागला होता आणि आता माझी दोन्ही बाजूने भयंकर जवाजवी चालू झाली होती आणि मग मी पण रेहान चा लंड माझ्या तोंडामध्ये घेऊन टाकला. मग काही १५-२० मिनिटे माझी जवाजवी चालू राहिली आणि मग मी एकदम वेडी आणि एकदम बेशुद्ध सारखी झाली होती आणि मग मला अचानक वाटले कि मी आता पाणी सोडणार आहे आणि त्या तिघांनी त्यांची धक्का मारायची स्पीड एकदम वाढवून टाकली आणि आता त्यांचे लंड एकदम माझ्या आत पर्यंत जात होते आणि मला तर इरफान चे धक्के सर्वात जास्त खतरनाक वाटू लागले होते आणि मग काही वेळाने त्या तिघांचे एकत्र पाणी निघाले आणि मग माझ्या गांडी मध्ये माझ्या पुच्ची मध्ये आणि माझ्या तोंडा मध्ये एका वेळी गरम गरम वीर्य आले आणि माझे सर्व भोक भरून गेले.

मग मी रेहान चे सर्व पाणी पिऊन गेले आणि मग शहीद चे पाणी माझ्या गांडी मध्ये भरून मला खूप चांगले वाटत होते आणि त्याच मस्ती मध्ये माझ्या पुच्ची ने पण पाणी काढून टाकले जे इरफान च्या लंड च्या टोप्या मुळे आत चा थांबले होते आणि मग आम्ही सर्व पाच मिनिटे या च पोजिशन मध्ये राहिलो आणि मग जसे आम्ही वेगळे झालो तसे इरफान चा टोपा माझ्या पुच्ची तून बाहेर पडताच माझी पुच्ची मधून माझ्या पुच्ची चा रस आणि इरफान च्या विर्याचा लावा बाहेर पडू लागला.

मग मी थोडे हळू हळू रेहान शहीद आणि इरफान चा लंड चाटून चाटून स्वच्छ केला आणि तो पर्यंत रात्री चे २.४५ वाजले होते आणि मी जोर जोराने ठोकून घेऊन खूप जास्त दमले होते. मग आम्ही सर्वांनी ३० मिनिटे आराम करून टाकला मग रेहान उठला आणि त्याने आम्हा सर्वांसाठी चहा बनवला आणि मग आम्ही सर्वांनी मिळून तो पिला आणि मग इरफान माझे डोके त्याच्या मांडी वर घेउन त्याला कुरवाळू लागला आणि मग शहीद पण खूप प्रेमाने त्याच्या मुलायम हाताने माझे शरीर कुरवाळू लागला आणि त्यामुळे मला असे वाटत होते कि त्यांना माझ्या पासून खूप लगाव झाला आहे आणि इरफान तर काही जास्त भावूक झाला होता पण आता आमच्या जवळ ठोकाठोकी करून घेण्या साठी ५ वाजे पर्यंत चा वेळ राहिला होता.

मग चहा पिऊन परत एक वेळा माझी जवाजवी होणार होती आणि मी आता पर्यंत लंड घेऊन पण एकदम भुक्या वाघिणी सारखी त्यांचे लंड घेण्या साठी तयार होते आणि त्या तिघांचे लंड पण एकदम तयार झाले होते कारण आता शहीद ला माझी पुच्ची घ्यायची होती इरफान ला माझी गांड घ्यायची होती. मग आम्ही तेल आणि क्रीम घेऊन एक मेका ची मसाज करणे चालू करून टाकले आणि मग तो त्याच्या लंड ने माझी गांड आणि माझ्या पुच्ची वर क्रीम आणि तेल लावून घासत होते आणि मग मी पण हे सर्व पाहून तेल आणि क्रीम लावून माझे बोट पण त्यांच्या गांडी मध्ये घातले आणि मग महसूस केले कि रेहान आणि इरफान ची गांड खूप टाईट होती, पण शहीद च्या गांडी मध्ये माझे बोट एकदम आरामात घुसून गेले आणि त्याला पण खूप मजा येऊ लागली होती आणि मला असे वाटले कि तो त्याची गांड पण मारून घेत असेल.

पण मला त्याच्या शि काही पण घेणे देणे नव्हते. ती त्याची गांड होती आणि त्याला काय करायचे ते तो तिच्या बरोबर करेल मी त्याला कोण आहे सांगणारी कि त्याला विचारणारी? आणि मी पण तीन तीन लंडा कडून माझी गांड मारून घेत होते. आणि मग असे करता करता सकाळ चे चार वाजून गेले होते आणि आता आमच्या कडे जवाजवी करायला फक्त एक तास उरला होता. मग रेहान ने सुरुवात केली आणि त्याने माझ्या पुच्ची मध्ये त्याच्या लंडाने ८-१० धक्के मारून टाकले आणि मग त्यांने माझी गांड पकडून त्यामध्ये पण ८-१० धक्के मारून टाकले आणि मग इतक्यात शहीद ने माझ्या पुच्ची वर त्याचा लंड टेकवला आणि मग त्यने एक जोर ने धक्का मारला आणि माझा लंड खूप आरामा मध्ये माझ्या पुच्ची मध्ये गेला कारण जिथे इरफान चा टोपा जातो तिथे काही पण राहू शकत नाही पण त्याचा लंड मला खूप त्रास देऊ लागला होता आणि त्याने माझ्या पुच्ची च्या आतल्या भिंतीला त्याच्या लंड ने चांगले घासून टाकले होते.

मग चांगली संधी पाहून इरफान माझ्या गांडी वर सावर झाला आणि आता माझ्या गांडी ची एकदम खरी परीक्षा होती कि त्याचा मोठा लंड चा टोपा आता माझी गांड कसे काय करून सहन करू शकेल. रेहान सर्वान हेल्प करीत होता आणि मग त्याने क्रीम आणि तेल मिक्स करून माझी गांड आणि इरफान च्या लंड वर लावली आणि आम्ही दोघे एकदम वेडे झालो आणि मग त्याने इरफान ने त्याच्या लंड चा टोपा माझ्या गांडी च्या भोका वर ठेवला आणि मग एक खूप जोर लावून एक धक्का मारला आणि मग त्याचा लंड माझी गांड चिरत त्याचा टोपा आत गेला आणि मग माझ्या गांडी मध्ये जाऊन जाम होऊन बसला.

मग रेहान ने पटकन क्रीम लावली आणि खालून माझी पुच्ची ला तो गांडू शहीद जवत होता आणि आता मी त्याला गांडू म्हणू लागले होते कारण तो त्याची गांड पण मारून घेत होता आणि जेव्हा त्याच्या गांडी मध्ये माझे बोट गेले तेव्हा त्याला पण खूप मजा आली होती. मग इरफान ने परत ३-४ धक्के मारले आणि पूर्ण लंड माझ्या गांडी च्या आत घुसला आणि मग तो मला ३०-३५ मिनिटे जवत राहिला आणि आता तर माझ्या गांडी ला आणि माझ्या पुच्ची ला पण खूप जास्त मजा येऊ लागली होती.

मग इरफान ने माझे केस पकडले आणि मला उटली घोडी बनवून टाकली आणि मग माजे केस ओढले आणि माझ्या गांडी वर तो हाता ने मारू लागला आणि मला त्यामुळे अजून पण जास्त जोश येऊ लागला होता आणि अजून पण त्याने माझ्या गांडी ला जवायचे बंद केले नव्हते आणि मग इतक्या वेळा मध्ये संधू पाहून रेहान शहीद च्या खाली घुसला आणि त्याच्या गांडी वर क्रीम लावली आणि मग त्याने त्यच्या गांडी मध्ये त्याचा लंड टाकून दिला आणि शहीद ने आता त्याच्या गांड मध्ये गरम लंड गेल्याने खूप गरम होऊन माझ्या पुच्ची त खूप जोर जोरा ने ठोके मारायला सुरुवात केली.

आता आम्ही सर्व एक मेका कडून जवून घेत होतो आणि मग सर्वांनी अचानक खूप जोर जोर ने धक्के मारायला सुरुवात केली आणि सर्व लोक घामाने भरून गेले होते आणि त्यांचे शरीर एक मेका ला घासत असल्याने आता त्यांचे खूप जोर जोरा ने थप थप थप थप थप थप आवाज निघू लागले होते आणि मग आम्ही सर्व एक एक करून आमचे पाणी बाहेर काढू लागलो. आता रेहान ने शहीद च्या गांडी मध्ये वीर्य सोडले आणि शहीद ने माझ्या पुच्ची मध्ये त्याचे पाणी काढून टाकले आणि ते खूप शांत झालो, पण मी आणि इरफान शांत झाले नव्हतो. मग २०-२५ धक्के लागून आम्ही पण आमचे पाणी सोडले आणि मग तिने मला फिरवले आणि मला खूप जोराने पकडले आणि मग आम्ही अजून ५ मिनिटे असे करीत राहील. मग तिघांनी माझी पुच्ची आणि गांड चाटली आणि मग मी त्यांचे लंड पण चाटले आणि मग मी त्यांचे लंड चाटून एकदम स्वच्छ करून टाकले होते आणि मग त्या तिघांनी एक एक करून त्यांचे सर्व कपडे घालून टाकले आणि मग मी तर अजून पण नागडी होते. आणि ते मला सोडून निघून गेले.

आता इरफान गेल्याने मी जास्त दुखी झाले होते आणि मला कधी झोप लागली हे मला समजले नाही आणि मग ११ वाजता माजी झोप उडाली आणि तेव्हा माझ्या गांडीत नी पुच्ची त खूप दुखत होते. पण मी अजून इरफान ला भेटायला आतुर होते.

रेहान ने मला ९ महिने जवून जवून माझी गांड आणि पुच्ची जरा ढिल्ली करून टाकली होती आणि माझे शरीर पण थोडे जाड झाले होते आणि माझी गांड आता अजून जास्त सेक्सी दिसू लागली होती. मग मी जेव्हा पण माझ्या क्लास साठी बाहेर निघत होते तेव्हा चालताना माझी गांड हलत होती आणि बाकीचे सर्व मुले माझ्या वर कमेंट करीत होते आणि ते खूप घाण घाण बोलत होते. मित्रानो आता तर माझ्या स्वप्ना च्या राजा इरफान आणि ने माझ्या स्वप्नाचा राजा रेहान आणि गांडू शहीद बरोबर मिळून माझ्या गांडी ला फाडून टाकले होते आणि माझ्या पुच्चीला फाडली होती आणि त्यामुळे माझी गांड खूप ढिल्ली झाली होती आणि ते चालताना हखूप जास्त हळू लागले होते.

पृष्ठे: 1 2

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत