थंडीची मजा

मी एका मोठ्या कंपनी मध्ये जॉब करत होतो. माझा हुद्दा तास बऱ्यापैकी मोठा होता. माझ्याबरोबर खूप लोक काम करत होते. आमच्या विभागात मुली देखील भरपूर होत्या. मोठ्या कंपनीची एक चांगली गोष्ट चांगली असते ती म्हणजे ते त्यांच्या कर्मचारांना खूप सवलती, ट्रिप इत्यादी देत असतात. त्याच प्रकारे आम्हाला कंपनी ने एका थंड हवेच्या ठिकाणी जाण्याची ट्रिप दिली होती.

आमच्या विभागाचे सर्वजण जाणार होतो. माझ्याबरोबर माझे इतर सहकारी पण खूप खुश होते. त्याचपैकी एक होती वैष्णवी.

वैष्णवी माझ्या पेक्षा छोटी होती. माझे लग्न झाले होते. तीचे अजून लग्न व्हायचे होते. तिचे कॉलेज नुकतेच पूर्ण झाले होते आणि एक वर्षांपूर्वीच तिने कंपनी मध्ये जॉब घेतला होता. तिच्या ऑफिस च्या पहिल्या दिवसापासून मी तिला मदत करत होतो. तिला सगळे समजावून सांगितले होते काम कसे करायचे ते. वर्षभर होऊन गेले तरी अजून तिच्या चुका काही कमी झाल्या नव्हत्या. मी तिला नेहमी सांभाळून घेत असे.

तिला हि गोष्ट चांगली माहित होती. त्यामुळे ती माझे नेहमीच गुणगान करत असे. ती मला नेहमी म्हणायची “पंकज, तुझा स्वभाव खूप चांगला आहे. तू मला किती सांभाळून घेतो. मी इतक्या चुका करते तरीही तू मला कधी ओरडत नाही. यामुळेच तू माझा ऑफिस मधील सगळ्यात लाडका आहेस. आणि कॉलेज नंतर इतक्या चांगल्या पद्धतिने मी कोणास माझ्या गोष्टी सांगितल्या नाहीत. मी तुझ्याशी माझ्या गोष्टी नेहमीच शेयर करते.”

मला हे गुणगान आवडायचे कारण वैष्णवी आमच्या विभागातील सर्वात तरुण आणि देखणी मुलगी होती. उंच, खेळाडू ची पार्श्वभूमी, वयात आलेला छातीचा उभार, कोणाचाही सोटा उभा राहील अशी नजर. अश्या मुलीकडून कौतुक करून घेण्यास कोणाला आवडणार नाही. वैष्णवी ला जसा मी आवडायचो तसेच माळ देखील ती आवडायची. माझी नजर नेहमीच तिच्यावर असायची.

ठरल्याप्रमाणे आम्ही सगळेजण ट्रिप साठी जायला निघालो. आमच्याबरोबर अजून एका कंपनी चा ग्रुप होता. त्या टूर कंपनीने सगळे व्यवस्थित नियोजन केले होते. एकच गोंधळ झाला होता. तो म्हणजे नेमके मी आणि वैष्णवी दुसऱ्या बस मध्ये होतो आणि आमचे बाकीचं सहकारी दुसऱ्या बस मध्ये. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यापासून पूर्ण वेगळे होणार होतो. आम्हाला त्यांच्यासमवेत एक मिनिट पण व्यतीत करता येणे शक्य नव्हते.

ते ऐकून मला वाटले कि वैष्णवी कदाचित नाराज होईल. पण माझा भ्रमनिरास झाला. ती म्हणाली “उलट बरेच झाले. नाही तरी आपल्या विभागातील बाकीचे लोक कसे आहेत माहित आहे मला. सगळे मला पाण्यात बघतात. आपल्याला आता जास्त चांगली मजा घेता येईल”. ते ऐकून मला देखील बरे वाटले. मनोमन मी सुखावलो.

Marathi Zavazavi  ट्रेन मध्ये भेटलेल्या भूमीला जवले

आमचा प्रवास सुरु झाला. जवळपास पंधरा दिवसाची ट्रिप होती ती. सुरवातीस आम्ही जिकडे राहिलो तिकडे सर्वात मिळून एकच हॉल राहण्यास होता. त्यामुळे रात्री मी व वैष्णवी अलग अलग झोपत होतो. सुरवातीस आम्हास काही अडचण नव्हती. पण नंतर त्या गोंगाटाने झोप लागत नाहि अशी सगळ्यांची तक्रार केल्यावर त्यांनी दोघात एक रूम देण्याचे मान्य केले. आम्ही कोणास ओळखतच नव्हतो त्यामुळे मी आणि वैष्णवी एकाच रूम मधे राहू असे आम्ही त्यांना कळविले.

त्याच दिवशी सकाळी आम्ही बर्फाच्या ठिकाणी गेलो. आम्ही खूप मौज मजा करत होतो. वैष्णवी बरोबर माझा वेळ खूप छान जात होता. तीला देखील माझा सहवास आवडत होता. आम्ही दोघांनी थंडी वाजू नये म्हणून खूप उबदार कपडे घातले होते. आम्ही एकमेकांच्या अंगावर बर्फ मारून खेळत होतो. ते चुकवत चुकवत मी तिला हळूच ओढून खाली पाडत होतो.त्यामुळे माझा तिच्या अंगाला स्पर्श होत होता. पण ती काही बोलत नव्हती.

बर्फाच्या घसरती असलेल्या भागातून मी तिला घेऊन पडलो आणि माझ्या अंगावर ती पूर्ण पणे पडली. खेळाचाच एक भाग असल्याने ती देखील त्याचा आनंद घेत होती. त्या उबदार कपड्यातून देखील मला तिच्या उरोजांचा स्पर्श स्प्ष्टपणे जाणवला. माझी छाती धडधडू लागली. मी तिला खाली पडण्याचा बहाणा शोधू लागलो. कदाचित तिला ते समजले होते पण ती काही बोलत नव्हती.

जवळपास आम्ही दिवसभर खेळून सायंकाळी रम वर परतलो. सायंकाळी तिचे अंग अचानक गरम झाले आणि तिला खूप थंडी वाटू लागली. मी लगेच माझ्याकडचे औषध दिले. तासाभरात तिचे अंग शांत झाले पण तिची थंडी काही केल्या कमी होईना. ती सतत रूम मधील शेकोटी समोर बसून होती. एव्हाना रात्र झाली होती. तिने एका डॉक्टर ला फोन केला. “आता खूप रात्र झाली आहे आणि बाहेर बर्फवृष्टी पण चालू आहे त्यामुळे बाहेर रस्ते बंद आहेत.” तो डोसाट्रो म्हणाला.

“अहो पण मला खूप जास्त थंडी वाजत आहे. मी काय करू?” तिने विचारले.

“हे बघा अश्यावेळी एकच उपाय म्हणजे तुमच्या नवऱ्याच्या शरीराची उब घ्या. तुम्हाला बरे वाटेल.” तो म्हणाला आणि फोन ठेवला.

तिने काय झाले आहे ते सांगितले. मी देखील विचारात पडलो. पण मीच मग म्हणालो “हे बघ वैष्णवी, पाहिजे तर तू माझ्या कुशीत थोडावेळ बस. जर तुला काही अडचण नसेल तरच. कारण अशीच बसली तर सर्दी डोक्यात मुरेल आणि काही तरी वेगळे होईल”.

पृष्ठे: 1 2