चुकून ठोकली रघूची गोलाकार सेक्सी गांड

सकाळी मला खूप उशिरा जाग आली. मी बघितले तर राजू अजूनही झोपला होता. इतका वेळ कसे काय तो झोपला आहे म्हणून त्याला मी उठवायला गेलो आणि बघतो तर काय तो राजू नव्हता तर दुसरेच कोणी तरी होते. त्याला बघून मी जगाचा उडालोच. मी म्हणजे मी रात्री ज्याला राजू म्हणून ठोकले होते तो राजू नव्हता तर दुसराच कोणी मुलगा होता. मी त्याला उठवले.

तो जागा झाला आणि माझयाकडे बघून हसला आणि मला म्हणाला “मग कालची रात्र कशी वाटली? कशी आहे माझी गांड?”

“तू आहेस तरी कोण पण? आणि राजू कुठे आहे?” त्याला मी विचारताच तो मला म्हणाला “अरे मी राजुचा मित्र आहे.माझे नाव रघु आहे.  तो तिकडे पलीकडे झोपला आहे. काल आम्ही पण उशिरा आलो होतो आणि फुल दारू पिलो होतो. त्यामुळे मी इकडेच झोपलो होतो आणि तू रात्री आल्यावर माझ्या गांडीशी असे काही खेळू लागला कि मी पण स्वतःला रोखू शकलो नाही आणि म्हणून मी जागा असून देखील तुला मी थांबवले नाही”

त्याचे बोलणे ऐकताच मला सगळे नेमके काय झाले ते समजले आणि त्याच्याकडे बघून मी हसू लागलो. तोच राजू पण तिथे आला आणि त्याला जेव्हा हे सगळे समजले तेव्हा तो पण हसू लागला. आता सगळे झाले होतेच त्यामुळे आता फार काही त्यावर बोलण्यात अर्थ नव्हता.

त्यामुळे मी लगेच त्या दोघांना माझ्या जवळ घेतले आणि दोघांचे पण एक एक असे दीर्घ चुंबन घेतले. मी चुंबन घेताच ते दोघे पण संभोगासाठी लगेचच तयार झाले. त्या दोघांनी मला खाली झोपवले. राजू ने माझ्या गोट्या त्याच्या तोंडात घेतल्या आणि तो त्यांना चोकू लागला. ते बघून मग रघु पण जागेवरून उठला आणि त्याने माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला आणि त्यालाच चोखायला चालू केले.

ते दोघे सकाळी सकाळी माझ्यावर तुटून पडले होते. त्यांना माझा सोटा कमालीचा आवडत होता. ते दोघे बेभान होऊन माझ्या सोट्याला आणि माझ्या गोट्याना चोक चोक चोकत होते. त्यांनी मग मला उभे केले. आता राजू ने माझ्या सोट्याचा ताबा घेतला आणि तो त्याला पूर्ण तोंडात घेऊन चोकू लागला हतोय. इकडे रघु माझ्या गांडीकडे गेला.

Marathi Zavazavi  हॉटेलवर मारली रमेशची गोलाकार गांड - Marathi Sexy Gand Chudai Story

त्याने त्याचे दोन्ही हात मागून माझ्या कमरेवर ठेवले आणि त्याची जीभ माझ्या गांडीत घातली आणि तो त्याचे तोंड आत बाहेर करत माझ्या गांडीचे भोक चाटू लागला. त्याला ते म्हणावे तसे जमत नाही ते बघून त्याने माझ्या गांडीचे काप त्याच्या हाताने बाजूला केले आणि मग कुठे त्याला त्याची जीभ सर सर करत माझ्या गाडीवरून फिरवता येऊ लागली.

खूप वेळ हे सगळे चालू होते.मग मी त्यांना बाजूला केले . माझे हत्यार कमालीचे कडक झाले होते. त्या दोघांना पण मी एकच वेळी गुडघ्यावर बसवले. राजुच्या गांडीत मी माझा सोटा कोंबला आणि त्याच्यावर प्रचंड ताकदीने मी तुटून पडलो. त्याचे सगळे शरीर माझ्या प्रत्येक दणक्याने मागे पुढे होत होते. त्याला त्या दणक्यांची सवय होतीच. खूप वेळ त्याची मी गांड मारली आणि माझा सोटा बाहेर काढला.

आता मी माझा सोटा रघु च्या गांडीत घातला. त्याच्या गोलाकार गांडीत माझा सोटा घालताच मी माझे दोन्ही हात त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि माझी कंबर मागे पुढे करत काच काच त्याच्यावर उडू लागलो. एकसारखे त्याच्यावर पण उडून झाल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि त्याच्या ताब्यात दिला. त्या दोघानी एकच वेळी त्याला चोखायला चालूं करताच त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला.

त्यांनी ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि मग आम्ही शांत झालो. पुढे पण खुप वेळ ते माझ्या सोट्याशी खेळ करत होते. त्यांना माझा सोटा सोडवत नव्हता. चाटून चाटून त्यांनी माझा सोटा साफ करून दिला आणि मग आम्ही कामाला लागलो. तेव्हापासून आम्ही तिघे नियमितपणे हा डाव करू लागलो होतो.

पृष्ठे: 1 2