अंकल च्या समोर आंटीला जवले

हेलो मित्रानो माझे नाव हर्ष पाटील आहे आणि आता मी खूप दिवसा नन्तर माझ्या सर्व रसिक मित्रांना माझी एक गोष्ट सांगायला आलो आहे जी आता काही काळा पूर्वी घडली होती. पण ती गोष्ट चालू करण्या आधी मी जे नवीन वाचणारे आहेत त्यांना मी माझा परिचय देऊन टाकतो. माझे नाव हर्ष आहे आणि मी मुंबई ला राहतो आहे, माझे वय २४ वर्षे आहे आणि मी दिसायला एकदम ठीक ठाक आहे. तुमच्या सर्वांच्या सारखे मी पण मगचे काही वर्षे झाली आहेत मी सेक्सी गोष्टी वाचत आलो आहे आणि मला ते रोज रोज वाचणे खूप आवडते आहे. मी आता पर्यंत खूप सेक्सी गोष्टी वाचल्या आहेत आणि मी माझ्या काही घटना तुमच्या पर्यंत पाठवल्या पण आहेत आणि आज मी एक अशीच मस्त आणि गरम गरम गोष्ट तुम्हाला सर्वाना सांगणार आहे आणि मला पूर्ण खात्री आहे कि ती तुम्हाला खूप खूप आवडेल आणि तुम्हाला ती वाचून खूप खूप मजा येईल.

मित्रानो मी एक दिवस संध्या काळी माझ्या ऑफिस मधून माझ्या घरी साठी बस मध्ये निघालो आणि तेव्हा सर्व ऑफिस सुटायची वेळ झाली होती आणि मी पहिले कि मला ज्या बस मध्ये जायचे होते त्या बस मध्ये खूप खूप जसर गर्दी होती आणि मग मी पण त्या बस मध्ये चढलो आणि काही वेळाने बस सुरु झाली आणि चालू लागली आणि मग मी पहिले कि माझ्या समोर एक आंटी उभी होती. ती दिसायला चांगली होती आणि तिचे वय असेच काही ४२ वर्षे होते पण मी तिच्या कडे आधी काही जास्त लक्ष दिले नाही.

मग मी तिच्या एकदम मागे जाऊन उभा राहिलो होतो आणि बस मध्ये जास्त गर्दी असल्याने माझी अजिबात इच्छा नसून पण माझा हात परत परत तिच्या हाताला स्पर्श करीत होता आणि तिच्या गोऱ्या आणि मुलायम हाता च्या स्पर्श मुळे मला काही तरी होऊ लागले होते. मग मी तिला एक वेळा एकदम बारकाईने पहिले तर मला समजले कि तिची उंची अशीच काही तरी ५.२ इंच होती आणि तिचे शरीर एकदम गोरे गोरे आणि तिचे बुब्स पण दिसायला एकदम सेक्सी होते आणि तिचे बॉल बहुतेक ३४ चे असतील आणि तिची गांड पण थोडी बाहेर निघालेली होती.

आता माझ्या मनात पण तिच्या साठी काही तरी होऊ लागले होते आणि मग मी आता हळू हळू जाणून बुजून माझा हात तिच्या शरीरा ला स्पर्श करू लागलो होतो, पण ती मला काही पण बोलत नव्हती आणि मग मी थोडी हिम्मत केली आणि मी तिच्या कमरे ला हळू हळू माझ्या बोटाने कुरवाळू लागलो होतो तरी ती मला काही पण म्हणत नव्हती आणि तिने मला एक वेळा पण मागे वळून पहिले नाही आणि माझा अजिबात विरोध केला नाही. आणि ती तिच्या समोर उभ्या असलेल्या माणसा बरोबर बोलण्यात गुंग होती आणि मला वाटले कि तो माणूस दुसरा कोणी तरी तिचा ओळखीचा असेल. थोड्या वेळाने आता बस मध्ये हळू हळू गर्दी वाढू लागली होती आणि मग मी पण त्या संधी चा फायदा घेऊन मी हळू हळू तिच्या गांडी वर एकदम बिनधास्त होउन माझा एक हात फिरवत होतो आणि मग तिने काही वेळाने फक्त एक वेळा मागे वळून माझ्या कडे पहिले पण ती काही पण बोलली नाही आणि तिने काही पण मला विरोध केला नाही आणि मला विचारले पण नाही कि तू हे काय करीत आहेस.

मग ती जिथे थांबली होती तिच्या शेजारी बसलेला माणूस काही वेळाने उठून उभा राहिला कारण त्याला आता बस मधून खाली उतरायचे होते आणि आता तिच्या जवळ ची शीट आता मोकळी झाली होती आणि ती पटकन त्या जागे वर जाऊन बसली होती. आता मी तर तिला परत परत हात लावायची एक संधी मिळते का ते पाहत होतो आणि मग मी असे करतो आहे हे त्या तिच्या बरोबर बोलत असलेल्या माणसाला पण समजले होते, आणि आता तो पण माझ्या कडे घुरून घुरून माझ्या कडे पाहत होता आणि मला जरा जरा स्माईल पण देत होता, आणि आता मला त्या मुळे मला आता हळू हळू थोडी थोडी भीती वाटू लागली होती.

आणि मग काही वेळ बास चालली आणि मला काही बसायला जागा मिळाली नाही आणि मग काही वेळाने मला जिथे उतरायचे होते तो स्टोप जवळ आला आणि मग मी उतरू लागलो, तेव्हा माझ्या मागे ती आंटी आली आणि तो माणूस म्हणजे अंकल पण तिच्या मागे होता आणि मग मी बस उभी राहिल्या वर त्यातून उतरलो आणि मग मी बस स्टोप वर उतरून उभा राहिलो. मला पहायचे होते कि ते लोक कोणत्या बाजू ला जात आहेत. आणि मग काही वेळाने ते लोक हळू हळू बोलत बोलत पुढे जाऊ लागले, तेव्हा मला समजले कि तो तिचा नवरा आहे. मग मी पण त्या दोघांच्या मागे मागे जाऊ लागलो आणि मग काही वेळ ते चालले आणि मी त्यांच्या मागे चाललो आणि मला काही समजले नाही कि अचानक ते अंकल काही वेळाने चालता चालता एकदम अचानक खाली पडले आणि मी त्यांच्या मागे होतो आणि म्हणून मी त्यांना पकडायला धावत धावत त्यांच्या मागे गेलो आणि मग मी त्यांना विचारले.

मी : काय झाले अंकल तुम्हाला तुम्ही असे अचानक कसे काय पडलात? आणि तुम्हाला कोठे काही लागले तर नाही आहे ना?

ते : अरे नाही नाही बेटा, मला समजले नाही कि माझा पाय अचानक एकदम कसा काय घसरला आणि त्या मुळे मी खाली पडलो आणि बरे झाले कि तू मला पकडले नाही तर मला खूप काही लागले असते, आणि मला वाटते आहे कि माझा पाय मुरगळला आहे अहः अह्हह मला आता खूप त्रास होतो आहे अहह माम्म्म.

मी : हो मला ते सर्व दिसू लागले आहे.

मग ते हळू हळू उठून उभे होऊ लागले आणि मग ते काही वेळाने चालायचा प्रयत्न करू लागले पण त्यांना चालणे अवघड जात होते आणि त्याणा खूप त्रास होत होता, मग मी त्याना बाजूला केले आणि मग मी त्यांना जरा आधार दिला आणि मग ते मला पकडून हळू हळू कसे बसे चालू लागले आणि मग तेव्हा त्या आंटी में मला म्हणले.

ती : चला आता आपण सरळ सरळ आपल्या घरी जाऊ.

मी : हो अंकल हे एकदम बरोबर राहील, आता तुम्ही तुमच्या घरी जाऊन जरा तुमच्या पायाची मलम पट्टी करा आणि मग काही वेळाने तो एकदम चांगला होईल आणि तुम्हाला पण काही त्रास होणार नाही.

मग मी त्यांना अशी समजूत काढली आणि मग मी त्यांना घरी घेऊन जाण्या साठी एका ओटो वाल्या ला आवाज देऊन त्याला थांबवले आणि मग मी त्या दोघांना त्या ओटो मध्ये बसवून टाकले. पण तेव्हा अचानक ते अंकल मला म्हणाले कि प्लीज तू पण आमच्या बरोबर चल ना बेटा कारण मला पाय खूप दुखत आहे आणि मग तू मला जरा आधार देऊन तू मला माझ्या घरी पर्यंत सोड आणि त्यामुळे मला जरी कमी त्रास होईल आणि मी लवकर बरा पण होईन. मग मी मनातल्या मनात म्हणालो कि हे खूप चांगले म्हणाले अंकल आता त्या कारण ने मला त्यांच्या घरी जायला मिळेल आणि मला काही वेळ त्या आंटी च्या जवळ घालवायला पण मिळून जाईल आणि मग मी त्यांना म्हणालो कि ठीक आहे अंकल तुम्ही म्हणत असाल तर मी येतो आणि मग मी पटकन त्या ओटो मध्ये जाऊन बसलो.

मग ओटो मध्ये बसताना सर्वात आधी मी बसलो मग माझ्या जवळ आंटी बसली आणि मग अंकल बसले आणि मग मी जाऊन बुजून आंटी ला एकदम जास्त चिकटून बसलो होतो आणि हे पाहून आंटी पण त्याच्या गालात हळू हळू हसू लागली होती. मग आम्ही काही वेळाने त्यांच्या घरी पोचलो आणि मग मी पहिले कि ते दोघे दुसऱ्या मजल्या वर राहत होते. मग एका बाजू ने मी आणि एका बाजू ने आंटी ने अंकल ला आमच्या हाता ने आधार दिला आणि मग आम्ही हळू हळू वर चढून त्यांच्या घरी पोचलो आणि मग मी घरी जाउन उभा राहिलो तर आता ती मला म्हणाली

आंटी : चाल बेटा आता तू आत येऊन बस बघू मी तुझ्या साठी आता चहा घेऊन येते आहे.

मी : अरे आंटी काही पण नको आणि मला चहा वगेरे काही पण नको आहे आणि आता मी माझ्या घरी जायला निघतो आहे आणि मग मी परत कधी तरी येईन ना तुमच्या कडे चहा पिण्या साठी, आता तुम्ही अंकल ची काळजी करा आणि त्यांना थोडी मालिश करून द्या, आणि त्याना लवकर बरे होईल, आता त्यांना खूप त्रास होतो असेल.

अंकल : अरे बेटा तू बस ना जरा वेळ आणि मग तू चहा पिऊन मग तू निघून जा. माझा पाय तर हळू हळू बरा होऊन जाईल.

मग मी पण मनात ल्या मनात म्हणालो कि मला पण हे च पाहिजे आहे कि जेणे करून मला या मस्त आंटी बरोबर जास्त वेळ घटवता येईल आणि मग मी मनात ल्या मनात खूप खुश होऊन त्यांच्या सोफ्या वर जाऊन बसलो आणि मग आंटी पटकन किचन मध्ये गेली आणि आमच्या साठी चहा तयार करू लागली. आता मी आणि ते अंकल बोलू लागलो आणि मला तेव्हा खूप तहान पण लागली होती कारण मी त्या अंकल ला वर पर्यंत चढवले होते आणि त्यांचे जास्त वजन माझ्या वर आले होते आणि मला थोडा दम पण लागला होता. मग मी पहिले कि तिथे टेबल वर एक जग ठेवला होता आणि मला वाटले कि त्या मध्ये पाणी असेल म्हणून मी तो उचलला आणि पहिले तर त्यामध्ये पाणी नव्हते आणि मग मी तो परत ठेऊन दिला. मग हे पाहून अंकल ने मला सांगितले कि

Marathi Zavazavi  मावशीच्या पुच्चीला जवले

ते : तू आत किचन मध्ये चालत जा आणि तिथे तुझी आंटी असेल ती तुला पाणी प्यायला देईल, जा ना.

आता मी त्यांनी सांगितले म्हणून पटकन उठलो आणि मग मी किचन मध्ये गेलो आणि मग मी तिथे जाऊन पहिले कि त्यांचे किचन एकदम लहान असे होते आणि मग मी जेव्हा आत मध्ये गेलो तेव्हा तिथे उभी राहून आंटी चहा बनवू लागली होती आणि तिची पाठ माझ्या बाजू ला होती, मग मी हळू हळू तिच्या मागे गेलो आणि मी त्यांच्या केसा च्या सुंगंधाचा वास घेतला आणि तेव्हा माझा लंड एकदम कडक उभा झाला आणि तो अचानक आंटी च्या गांडी ला लागला आणि मग मी आंटी ला म्हणले.

मी : आंटी मला प्यायला थोडे पाणी हवे होते.

मग आंटी ने तिचे डोके फिरवले आणि मग तिने मला सांगितले कि तू पाणी फ्रीज मधून घे आणि मग मी पण माझा लंड हलवत माझा हात पुढे करून फ्रीज मधून पाण्या ची बाटली घेऊ लागलो आणि मग मी ती बाहेर काढून त्यातून पाणी पिऊ लागलो.

मग मी पाणी पीत होतो आणि तेव्हा आंटी पुढे पाहून तिचे काम करत करत मंद मंद हसू लागली होती कारण माझा लंड आता हळू हळू तिच्या गांडी ला स्पर्श करीत होता. आता माझा लंड आंटी च्या फटी मध्ये एकदम फिट जाऊन बसला होता आणि मग इम हळूच तिला पुढे एक धक्का दिला आणि मी असे केले ते आंटी ला पण समजले होते, पण ती मला काही पण म्हणाली नाही आणि तेव्हा अचानक बाहेरून अंकल चा आवाज आला.

अंकल : अरे सरला जरा हर्ष बरोबर माझ्या साठी पण पिण्या साठी पाणी पाठवून दे.

ती : हो ठीक आहे मी पाठवते आहे.

तेव्हा मी आंटी च्या मागे उभा होतो, आणि मग ती मागे फिरली आणि तिने माझ्या कडे पाहून खूप प्रेमाने म्हणले

ती : जा बेटा तुझ्या अंकल ला पण तहान लागली आहे आणि तू त्यांना पण जाऊन हे पाणी दे आणि मी आता तुमच्या साठी चहा घेऊन येते आहे.

मग मी त्यांनी सांगितले म्हणून पाणी ची बाटली घेऊन बाहेर गेलो आणि मग मी अंकल च्या जवळ जाऊन बसलो आणि बोलू लागलो आणि ते पाणी पिऊ लागले आणि मग माझ्या मागे मागे आंटी पण आली आणि तिने आमच्या साठी चहा आणला होता आणि मग तिने ते टेबल वर ठेवले आणि मग एक एक करून आम्हाला दोघांना दिले आणि मग आम्ही पण एकत्र बसून चहा पिऊ लागलो आणि मग ते मला माझ्या घर च्या लोकांविशयी विचारू लागले आणि मग आमच्या मध्ये थोडी इकड तिकड चे बोलणे झाले आणि मग मी काही वेळाने माझ्या घरी जायला निघू लागलो आणि मी उभा राहिलो तर आंटी मला दरवाजा पर्यंत सोडायला आली. तेव्हा मी थोडी हिम्मत केली आणि आंटी चा हात माझ्या हाता मध्ये घेऊन मी म्हणलो.

मी : आंटी मी एकदम खरे खरे सांगतो आहे, मला तुम्ही खूप आवडला आहात आणि तुम्ही खूप खूप सुंदर आहात.

मग मी असे म्हणून लगेच तिच्या हाता वर कीस केली आणि मग आंटी पण मी हे सर्व केले म्हणून एकदम लाजून गेली आणि मग तिने हसून अझ्नी तिची मान खाली करून मला म्हणाली

ती : चल तू माझ्या बरोबर चेष्टा करतो आहेस मी कोठे इतकी सुंदर आहे रे.

मित्रानो मी आता तिच्या अजून पण जास्त जवळ गेलो आणि मी तिच्या डोळ्या मध्ये माझे डोळे टाकून म्हणले

मी : नाही आंटी मी एकदम खरे खरे बोलतो आहे कि तुम्ही खूप सुंदर आहात.

मित्रानो मी माझा एक हात तिच्या मागे घेतला आणि मग मी तिच्या गांडी वर ठेवला आणि मग मी तिला माझ्या कडे ओढून तिला कीस करू लागलो. मग आंटी ने मला दाखवण्य साठी माझ्या बरोबर थोडे नाटक केले आणि मग ती पण मला साथ देऊ लागली आणि मग मी तिला पाच मिनिट कीस करून तिला सोडून दिले आणि मग ती माझ्या कडे पाहून एकदम जरा हसली आणि मग मी तिला बाय म्हणून निघून गेलो.

मग मित्रानो मी दोन दिवसांनी अंकल कसे आहेत त्यांची विचार पूस करायला सकाळी त्यांच्या घरी जायचा निर्णय घेतला आणि मला तर अंकल ला भेटायचे फक्त कारण मिळाले होते आणि मला खरे तर आंटी चे दर्शन घ्यायचे होते. मग मी त्यांच्या घरा च्या जवळ पोचलो आणि मग मी त्यांच्या दरवाजा ची बेल वाजवली तेव्हा काही वेळाने अंकल ने दरवाजा उघडला

अंकल : अरे हर्ष बेटा तू ये ये आत ये.

मी : हो अंकल आता तुमची तब्येत कशी आहे आणि तुमचा पाय आता कसा आहे?

मग मी आणि अंकल त्यांच्या सोफ्यावर बसून बोलू लागलो तेव्हा मी त्याना विचारले कि अंकल आंटी कोठे आहे? तेव्हा अंकल मला म्हणाले कि ती आता बहुतेक अंघोळ करायला गेली आहे, तू बस तरी आणि ती आता थोड्याच वेळा मध्ये बाहेर येइल. मग मी महान्लो कि ठीक आहे आणि मग आम्ही दोघे बसून इकड तिकड चे बोलू लागलो होतो तेव्हा ते अंकल मला म्हणाले

ते : तू बस मी तुझ्या साठी पाणी घेऊन येतो आहे.

मी : अरे नाही अंकल नको मी स्वतः घेऊन येतो पाणी तुम्ही असा त्रास अजिबात घेऊ नका तुमचा पाय अजून दुखत असेल.

मित्रानो त्यांना असे बोलून मी त्यांच्या किचन कडे जाऊ लागलो. आणि तेव्हा मी पहिले कि अचानक आंटी बाथ रूम मधून बाहेर निघाली आणि तिने तेव्हा फक्त टोवेल गुंडाळला होता आणि ती पटकन तिच्या बेड रूम मध्ये घुसली आणि मग मी तिला असे पाहून घेतले होते, अंकल तेव्हा टीवी पाहू लागले होते. मग मी तिथून सरळ तिच्या बेड रूम कडे जाऊ लागलो आणि मी तिथे जाऊन पहिले कि त्याचा दरवाजा आधी पासून थोडा उघडा होता आणि तेव्हा आंटी एकदम नागडी होऊन तिचे केस सरळ करीत होती आणि तिची पाठ पण तेव्हा दरवाजा च्या दिशेने होती.

मग मी हळू हळू चालत तिच्या जवळ गेलो आणि हळूच तिच्या मागून माझा हात टाकून तिला पकडून टाकले आणि मग मी तिची गोरी मान पकडून तिला कीस करू लागलो होतो आणि तेव्हा आंटी ने तिचे डोळे बंद केले होते आणि ती मला म्हणाली.

ती : ओह्ह्ह ओह्ह्ह ओह्ह्ह अह्हह ओह्ह्ह आज काय झाले आहे तुम्हाला कि अचानक इतक्या दिवसांनी तुम्हला तुमच्या पत्नी वर इतके प्रेम येऊ लागले आहे?

मित्रांनो मी तर तिच्या तोंडून हे ऐकून एकदम चकित झालो कारण कि तिला असे वाटत होते कि हे सर्व काम तिच्या बरोबर अंकल करीत आहेत आणि मग मी पण मनातल्या मनात विचार केला कि चला आता आज याच गोष्टी चा फायदा घेऊ आणि मग मी हळू हळू आता आंटी चे बुब्स पण दाबू लागलो होतो आणि मी तिची मान वर पण कीस करीत होतो. आणि आता आंटी पण खूप जोश मध्ये अली होती आणि ती मोन करू लागली होती.

ती : आं हाहःह अह्हह अह्हह आं हाह्ह्ह अह्हह ओह्ह्ह आज तुम्हाला काय झाले आहे हे?

आता माझा हात आंटी च्या सर्व शरीरा वर फिरत होता, आणि मी तुम्हाला सर्वान काय म्हणून सांगू? कि मला किती जास्त मजा येऊ लागली होती ते. मी आंटी ची पूर्ण पाठ चाटून चाटून एकदम ओली करून टाकली आणि आता आंटी पण माझा लंड पकडण्य साठी तिचा एक हात मागे करू लागली होती, पण मी तेव्हा तिला सरळ केले आणि अजून तिचे डोळे बंद होते आणि मग मी माझे ओठ तिच्या ओठ वर ठेवून त्यांना चोकू लागलो आह्ह अह्हह उम्म्म्म आता मला थोडी भीती पण वाटू लागली होती कारण अंकल कधी पण बेड रूम मध्ये येऊ शकत होते आणि मग आंटी ने तिचे डोळे उघडले आणि तिने पहिले तर तीच्या समोर मी होतो.

मित्रानो मी तुम्हाला खरे सांगु तर त्या वेळी आंटी चा एकदम लाल आणि घामाने एकदम लाल चेहरा एकदम पाहण्या सारखा होता कारण ती मला तिच्या शरीरा बरोबर असे करीत असलेले पाहून खूप हैराण झाली होती आणि मग ती मला म्हणाली.

ती : हर्ष तू?

मग मी हसलो आणि तिला एक पप्पी घेतली आणि मग मी तिथून पटकन बाहेर आलो आणि मग मी बाहेर येऊन अंकल च्या जवळ बसलो आणि मग मी खूप निवांत बसून टीवी पाहू लागलो.

पृष्ठे: 1 2