अतृप्त वाहिनीची केली संभोगाची सोय

मित्रांनो नमस्कार. माझे नाव सोनाली आहे. आज मी चाळीस वर्षाची आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या वाहिनीचा उपभोग घेऊ शकले आणि आज देखील मी तिला पाहिजे तेव्हा आणि पाहिजे तसे उपभोगते.

मुळात मी एक लेस्बियन आहे हे आधी तुम्हाला सांगते. मी कॉलेज मध्ये असतानाच मला हि गोष्ट लक्षात आली होती. कारण जसे बाकी मुली वयात आल्या होत्या तसे मी पण आले होते. बाकी मुलींसारखेच माझ्या छातीचा आकार पण गोल आणि कमालीचा सेक्सी झाला होता. माझी पण कंबर अगदी सिंहकटी अशी झाली होती. माझ्या पण बेंबीचा आकार खोलगट होता आणि माझी गांड पण अशी काही गोलाकार होती कि ते बघून मी ती रोज कोणाकडून तरी मारून घेत असेल असे वाटण्या इतपत ती गोलाकार आणि भरलेली झाली होती.

हे सगळे ठीक होते. पण जेव्हा बाकी मुली बॉयफ्रेंड बरोबर फिरत असत, मुलांच्या अश्लील क्लिप्स बघत असत तेव्हा मी मात्र या पासून लांब राहत असे. कारण मला त्यात कधी रस आलाच नाही. मी आपले माझ्या मोबाईल मध्ये लेबसियन सेक्स चे खूप सारे क्लिप्स घेत असे आणि ते बघत बघत माझ्या योनीत मी माझी बोटे घालून घेत असे आणि माझी खाज भागवून घेत असे.

मला मुले बघण्यापेक्षा मुली बघणे खूप जास्त आवडत असे. म्हणून तर मग मी अशी एक मुलगी शोधत होते कि जी माझ्या सारखीच असेल. माझे नशीब या बाबतीत खूप जोरात होते म्हणावे लागेल. कारण माझ्याच कॉलेज मध्ये शिकत असलेली सुनीता माझ्या सारखीच होती. मला ते आमच्या गॅदरिंग च्या  समजले होते जेव्हा ती प्रॅक्टिस करण्याच्या बहाण्याने माझ्या खुपोच जास्त जवळ येत होती.

त्या जवळीकतेतूनच मी आणि ती इतक्या जवळ आलो होतो कि मी तिला रोजच उपभोगू लागले होते. गेले खूप वर्षे आमचे हे चालू होते. पण नंतर मात्र मला  तिचा कंटाळा आला होता कारण ती पहिल्या सारखे काही सेक्स करत नसे आणि म्हणून मी आता एक नवीन पार्टनर शोधत होते.हे सगळे चालू असतानाच माझ्या भावाचे लग्न ठरले आणि झाले देखील.

वहिनीचे नाव मोना होते. ती एका मोठ्या शहरातील मुलगी होती आणि त्यामुळे तिचे राहणीमान देखील तसेच होते. तीला बघताच मी तिच्या प्रेमात पडले होते. ती जवळपास साडे पाच फूट उंच होती. तिचे नाक सरळ होते. ती दिसायला खूपच देखणी होती. तिचा वर्ण गोरापान होता. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशी होती. तिला बघून मी पूर्ण वेडी झाले होते.

लग्न झाले आणि ती बघता बघता त घरी सेट झाली. मीच तिच्या जवळची होते अर्थात आणि त्यामुळे माझे आणि तिचे खूपच जास्त जमत असे. तिला काही पण अडचण आली कि ती मला विचारत असे. मी पण तिला लगेच मदत करत असे. कारण मला त्या निमित्ताने तिचे ते मादक शरीर जवळून बघता येत असे.

ती घरी असली कि नेहमीच साडी घालत असे. पण तीची साडी घालायची पद्धत अशी काही वेगळी होती कि काही विचारू नका. तिच्या ३६-२४-३६ फिगर ला शोभेल अशी तिची छाती होती. तिचा आकार असा काही गोल होता कि ते बघून माझे तर डोळेच मोठे होत असत. त्यामुळे ती जेव्हा जेव्हा खाली वाकत असे तेव्हा तेव्हा मी मुद्दाम तिची छाती बघायचा प्रयत्न करत असे.

तिची बेंबी असेल कि तिची कंबर, तिची छाती असेल कि तिची गांड सगळेच कसे केवळ अप्रतिम असेच होते. मला जर हि मिळाली तर मी हीची योनी राञभर न थांबता अगदी आरामात चाटत झोपेने असे मला नेहमीच वाटत होते. असे हे सगळे चालू असताना मी एकदा माझ्या रूम मध्ये काम करत होते तेव्हा मला तिचा रडण्याचा आवाज आला. म्हणून मी तिच्या रूम मध्ये गेले. घरी आम्ही दोघीच होतो.

“वहिनी काय झाले?” दादा काही बोलला का?” मी विचारतच ती भानावर आली आणि विषय टाळू लागली. पण मी खोदून विचारू लागल्याने मग तिने तिचे तोंड उघडले. ती मला म्हणाली “अग तुझा दादा तर गे आहे. हे कालच त्याने मला सांगितले. लग्न होऊन आज इतके महिने झाले आणि आम्ही एकदा पण सेक्स केला नाही. मी त्याला सतत हे विचारतच होते. पण शेवटी काळ त्याने मला काय ते खरे सांगितले. तो माझ्याशी सेक्स करू शकत नाही आणि मी सेक्स शिवाय राहू शकत नाही.”

“तू माझ्या खूप जवळ आहेस म्हणून तुला सांगते. कॉलेज मध्ये असताना मी खूप मुलांसोबत झोपली आहे. कधी कधी तर मी मुलींना पण उपभोगले आहे. पण आता इथे तर काहीच नाही मला. मी काय करणार हेच आता मला समजत नाही आहे.”

तिचे बोलणे मी शांतपणे ऐकून घेत होते आणि जेव्हा ती म्हणाली कि ती मुलींना पण उपभोगत असे तेव्हा मी लगेच तिला म्हणाले “वाहिनी तू काळजी नको करू. मी जोवर आहे ना तोवर तुला कसलीच अडचण येऊ देणार नाही मी. आता पर्यंत मीच तुला मदत करत आली आहे आणि यात पण मीच तुला मदत करु शकते हे तू लक्षात घे”

असे म्हणून मी माझा हात तिच्या मांडीवर ठेवला आणि हळू हळू करत तिच्या मांडीवरून खाली वर करत फिरवू लागले. ते बघून ती मला म्हणाली “तू पण?”

मी लगेच तिला माझे सगळे आधीचे काय काय होते ते जसे सांगितले तसे ती माझ्यावर खूप खुश झाली आणि तिने मला तिच्या जवळ ओढूनच घेतले. तिच्या जवळ जाताच मी लगेच माझे तोंड तिच्या तोंडात दिला आणि तिचे मी स्मूचिंग करू लागले.

तिचे ते गुलाबी नाजूक ओठ मी चोकून चोकून लाल केले. त्यांना मी असे काही चोकत होते कि तिला काही केल्या तिचे तोंड माझ्या तोंडातून बाजूला काढायचे नव्हते. ती माझ्या स्मूचिंगनेच अशी बेभान झाली होती तर पुढे काय होणार हा विचार मी करत होते. तिच्या छातीवर मी माझा हात ठेवायच्या आधी मी तो हात तिच्या पाठीवर ठेवला नि सर सर करत तो खाली वर करून फिरवू लागले.

तिची ती गोरी पाठ पूर्ण उघडी होती कारण तिने ते मोठ्या गळ्याचे ब्लाउज घातले होते. तिचा पण हात माझ्या बॉडी वरून फिरू लागला होता. तिच्या ब्लाउज ची बटणे मागे होती आणि मी ती हळू हळू करत काढू लागले. बघता बघता तिचे ब्लाउज मी काढून टाकले आणि तिच्या छातीला मी मोकळे केले.तीही छाती जितकी सेक्सी बाहेरून दिसत होती त्या पेक्षा किती तरी पटीने सेक्सी ती आतून दिसत होती.

तिच्या छातीला मी जोरजोरात दाबून दाबून खूपच मोठे केले आणी तिच्या निप्पल्स ना माझ्या तोंडात घेऊन चोकून काढू लागले.तिचे निप्पल्स आधी खूपच छोटे होते.पण असे मी त्यांना चोकू लागले तसे ते खूपच कडक आणि मोठे देखील झाले होते. त्यामुळे तिला माझे ते चोकने आवडू लागले असल्याचे मला समजत होते.

मी मग खाली झोपले आणि तिला मी वरून येण्यास लावले. तिची गांड तिने माझ्या तोंडाकडे केली आणि ती एकसारखी खाली वर करून तिची गांड माझ्याकडून चाटून घेऊ लागली. मी माझ्या हाताने मग तिच्या गांडीला पकडले आणि तिच्या गांडीच्या भोकावरून माझी जीभ मी सर सर करत फिरवू लागले. तिच्या गांडीचे ते भुऱ्या रंगाचे भोक इतके मऊ होते कि मी जसे त्याला चाटू लागले तसे ते लगेच ओलेचिंब झाले.

तिच्या योनीचे पदर मी माझ्या हाताच्या बोटाने हळू हळू करत बाजूला केले आणि माझी जीभ मी त्यात घातली. माझी जीभ आत जाताच मी माझे तोंड एकसारखे खाली वर करत होते आणी तिच्या योनीला मी खात होते. मी तिची योनी जशी खात होते तशीच ती माझी योनी खाली खात होती. माझ्या दाण्याला तिने चाटून चाटून माझी पण योनी ओलीचिंब केली होती.

मी तिला मग बाजूला केले आणि खाली बसवले. तिच्या योनीवर मी माझी योनी ठेवली आणि माझी कंबर मी इकडे तिकडे करून तिच्या योनविरून फिरवू लागले. जसे जसे हे घर्षण होत होते तसे तसे आम्ही दोघी पण अधिकाधिक गरम होत होतो. तिची योनी खूपच सेक्सी असल्याने आणि माझी योनी तिच्या पेक्षा मोठी असल्याने आम्हाला ते करताना खूप मजा येत होती.

खूप वेळ आम्ही तसे केले आणि शेवटी आमच्या योनीतुन वीर्य बाहेर आलेच. ते सगळे वीर्य आम्ही मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघी शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच तिची मजा घेऊ लागले होते. तिला पण माझ्या सारखी घरच्या घरी तिला समाधान देणारी मुलगी मिळाली असल्याने ती पण माझ्यावर खूपच जास्त खुश होती.

You cannot copy content of this page