रूम वरच्या तिघींनि केली संभोगाची सोय – Marathi sex story

मी तेव्हा कॉलेज मध्ये होते तेव्हाची हि गोष्ट आहे. मी गावातील शिक्षण पूर्ण करून पुढे अजून शिकायचे म्हणून मोठ्या शहरात गेले होते. तिथले वातारवण तर खूपच वेगळे होते. मी कधीच इतके स्वातंत्र्य बघितले नव्हते. सगळ्याच मुली कशा एक से एक देखण्या होत्या. सगळ्याच अगदी वेल मेंटेन. कोणाची फिगर चांगली हे काही केल्या समजत नव्हते आणि त्यामुळे कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे होऊन बसत असे.

तुम्ही म्हणाल पण मला मुली का बघायच्या होत्या. मुले बघायची ना. तर ते पण तुम्हाला मी सांगते. मी पण काही कमी नव्हते जेव्हा मी कॉलेज ला होते तेव्हा. मी दिसायला जरी फार काही देखणी नसले तरी गळ्याच्या खाली माझा हात कोणीच धरणारे नव्हते कॉलेज मध्ये. मी चालू लागले कि माझी ३६-२४-३६ फिगर बघायला सगळे कॉलेज लुटत असे.

मी चालताना माझ्या कमालीच्या गोलाकार उरोजांची आणि जमेल तितक्या गोलाकार गांडीची होणारी वर खाली हालचाल बघून कॉलेज ची पोरेच नव्हे तर सर लोक पण माझ्याकडे वासनेच्या नजरेने बघत असत. मी मात्र आपले काम भले आणि आपण भले असे म्हणून त्याना फार किंमत देत नसे.पण त्याच्यामागे पण एक कारण होतेच. ते म्हणजे मला का कोणास ठावूक पण मला मुले फार कधी आवडलीच नाहीत.

त्यामुळे मी अजूनही उपाशीच होते. पण असे हे फार काही दिवस आपण राहू शकणार नाही हे मला पण चांगलेच माहित होते. मी शहारत कॉलेज ला गेले जेव्हा काही दिवशी हॉस्टेल ला राहिले. पण त्याची फीस जास्त असल्याने मी मग रूम घेऊन राहायचे ठरवले. माझ्या बरोबर अजून दोघीजणी लगेच यासाठी तयार झाल्या. त्यामुळे मी खूप खुश झाले.

त्यांची नावे टिना आणि मोना होती. त्या दोघी पण एकाच गावच्या होत्या आणि एकाच कॉलेज मधील होत्या. त्यामुळे त्या दोघी आधीपासूनच एकमेकींना ओळखत होत्या. पण मी मात्र त्यांच्यासाठी नवीन होते. त्या दोघी पण दिसायला खूप देखण्या होत्या. फिगर असेल कि भरगच्च छाती, गच्च मांड्या असतील कि गोलाकार गांड दोघीना खरोखर तोड नव्हती आणि म्हणूनच मी त्यांच्या बरोबर रहायला तयार झाले होते.

आम्हाला टू बीएचके फ्लॅट मस्त मिळाला आणि आम्ही तिघे तिघे शिफ्ट झालो देखील. आमचे रुटीन चालू झाले. दिवस जातील तसे आम्ही तिघी जवळ येत होतो. आमच्यात खूप छान मैत्री होत होती आणि त्यामुळे मला त्या आणि त्यांना मी खूप साऱ्या खाजगी गोष्टी पण सांगू लागलो होतो.

असेच एकदा मला रात्री अचानक जाग आली. मी बघते तर माझ्या शेजारी त्या दोघी पण नव्हत्या. त्यामुळे सुरवातीला मी थोडी घाबरले. पण मग मला त्याच वेळी दुसऱ्या बेडरूम मधून कसला तरी आवाज येऊ लागला. म्हणून मी उठून हळू हळू अंदाज घेत तिकडे गेले आणि हळूच दार उघडून बघितले तर टिना आणि मोना दोघी पण एकमेकांना किस करत होत्या.

ते बघून मला काय करावे ते समजेना. मी तशीच तिथे उभी राहुन त्या अजून काय करतात ते बघू लागले. टिना थोडी जास्त पुढाकार घेत होती. तिने मोना चा चेहरा तिच्या तोंडात घेतला होता आणि ती तिचे एकसारखे स्मूचिंग करत होती. त्या दोघी पण खूपच वेड्या झाल्या आहेत हे त्यांना बघून लगेच लक्षात येत होते. त्यांना तसे करताना बघून इकडे माझी योनी पण फुगीर होत असल्याचे माझ्या लक्षात आले.

त्या दोघीनी कपडे काढले आणि त्या दोघी एकेमकांवर तुटून पडल्या. आता त्या खूप पुढे गेल्या होत्या आणि त्यांनी पूर्ण संभोग केला आणि मग त्या तिथेच झोपल्या. सकाळी मी उठून बघितले तर त्या दोघी माझ्या शेजारी कधी येऊन झोपल्या होत्या ते माझे मला पण माहित नव्हते. कारण त्यांना बघून मी जेव्हा झोपले तेव्हा मी रात्रभर माझ्या योनीत माझी बोटे घालून माझी खाज मी बघावून घेतली होती.

त्या दोघी खूप वेळाने उठल्या आणि मग आम्ही गप्पा मारत बसलो होतो. त्या अजिबात मला काही समजून देत नव्हत्या. त्यांना किंबहुना मी असे कधी चुकून हा त्यांचा डाव बघेन असे वाटलेच नसेल. त्यामुळे त्या खूप रिलॅक्स होत्या आणि माझ्याशी बोलत होत्या. मी बोलता बोलता एकदम त्यांना म्हणाले “तुम्ही काल रात्री काय करत होता ते मी बघितले आहे. ” मी असे म्हणतच त्या दोघी एकमेकांकडे बघू लागल्या आणि त्यांना काय बोलावे हे समजेना. त्या मला म्हणाल्या “हे बघ असे काही नाही आहे. ते काल रात्री आपले चाकूचा झाले सगळे.”

त्यावर मी त्यांना लगेच म्हणाले “अशी चूक तुम्ही रोज जरी केली तरी मला काही अडचण नाही आणि त्यात मला जर घेतले तर खूपच छान होईल.”

मी असे म्हणताच त्या माझ्याकडे बघून हसल्या आणि त्यांनी मला त्या दोघींच्या मध्ये घेतले. त्यांना एक नवीन माल उपभोगायला मिळणार होता.त्यामुळे त्या खूप जास्त खुश होत्या.

आम्ही तिघी एकमेकींचे चुंबन घेऊ लागलो. त्यांनी मला मध्ये घेतले असल्याने टिना माझ्या पुढे होती आणि मोना माझ्या मागे होती. टिना ने माझे नाजूक गुलाबी ओठ तिच्या तोंडात घेऊन चोखायला चालू केले होते. ती माझे असे काही स्मूचिंग करत होती कि काही विचारू नका.

मोना मागे होती म्हणजे ती काही करत नव्हती असे नव्हते. तिने मागून मला मिठी मारली आणि तिने तिचा हात सरळ माझ्या छातीवर ठेवला. ती माझी छाती जोरजोरात दाबू लागली. कोणी तरी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच किस पण करत होते आणि माझी छाती पण दाबत होते. त्यामुळे मी कमालीची बेभान झाली होती आणि त्याचा आनंद घेत होती.

त्यांनी माझे व त्यांचे कपडे काढले आणि आम्ही तिघी पण पूर्णपणे नग्न झालो. त्यांची सेक्सी फिगर आता मी उपभोगणार होते. त्यांनी मला पाठीवर खाली झोपवले. टिना ने माझ्या छातीला दबवून दाबून तिला खूप मोठे केले. माझ्या छातीचे निपल्स तिने तिच्या तोंडात घेऊन ती त्याला वेड्या सारखे चोकून काढू लागली. तीचे ते चोकने मला अधिकाधिक वेडे करत होते.

ते करून मग ती वर गेली आणी तिने तिचे दोन्ही पाय माझ्या तोंडावरून इकडे तिकडे ठेवले. तिची योनी माझ्या तोंडासमोर येताच ती हळू हळू करत खाली बसली आणि तिने तिची योनी माझ्या तोंडात दिली. मी माझ्या हाताने तिच्या कमरेत मला पाहिजे तशी पोजिशन घेतली आणि तिची योनी मी चाटू लागले. एकसारखे माझी जीभ मी वर खाली करत होते आणी तिची योनी मी चाटून काढत होते.

खाली मोना ने माझ्या योनीचा ताबा घेतला होता आणि ती माझी योनी प्रचंड ताकदीने चाटत होती. तिने तिची जीभ माझ्या योनीत पूर्णपणे घातली होती आणि ती माझ्या दाण्याला पण चोकत होती. खूप वेळ झाला आणि मग त्यांनी जागा बदलली.

टिना खाली गेली आणि मोना वर आली. मोना पाय फाकवुन खाली बसताच मी माझे तोंड तिच्या योनीवर ठेवले आणि तिच्या योनीला चाटायला चालून केले.तिच्या योनीचे पदर मी अलगद माझ्या जिभेने मोकळे करत होते आणि तिच्या योनीच्या आतील मांसल भागाला पण मी चाटून काढू लागले होते. तिचा दाणा जेव्हा मी चाटू लागले तेव्हा ती आह आह आह आह करत त्याचा आनंद घेऊ लागली होती.

मी तिची योनी चाटत असताना टिना ने माझ्या गांडीत तिचे तोंड घातले होते आणि ती तिच्या जिभेने माझी गांड चाटू लागली होती. तिची जीभ ती अशी काही

फिरवत होती कि बघता बघता ते भोक ओले तर झालेच झाले पण ते मोठे पण झाले.

खुप वेळ ओरल करून झाले आणि आम्ही तिघी पण उठून बसलो. आम्ही मी टिनाच्या, टिना ने मोना च्या आणि मोना ने माझ्या योनीवर ठेवला आणि आम्ही आमची बोटे योनीत घालून आत बाहेर करू लागलॊ. आम्ही कामलीचे बेभान झालो असल्याने आमचे ते करणे आम्हाला कमालीचे सुख देऊन जात होते.

खूप वेळ आम्ही बोटे आत बाहेर केली आणि मग आमच्या योनीतुन वीर्य बाहेर येऊ लागले. ते सगळे वीर्य आम्ही मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही शांत झालो. तेव्हा पासून आम्ही रोजच रूम हि मजा घेऊ लागलो होतो. मला जे पाहिजे होते ते मला मिळाले होते. पण ते असे अनपेक्षितपणे मिळेल याचा विचार कधी मी केला नव्हता.

त्या दोघीना पण एक नवीन पार्टनर मिळाला असल्याने त्या तर माझ्या पेक्षा जास्त खुश होत्या. त्यांनी असा कधीच विचार केला नव्हता कि त्यांची नवीन रूम पार्टनर पण त्यांच्या सारखीच असेल आणी त्यामुळे मला त्या अजिबात कपडे घालू देत नसत. सकाळी उठल्या पासून ते ज्या माझ्या शरीराशी मजा करायला चालूं करत ते दिवसभर आम्ही तेच करत असे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

You cannot copy content of this page