वर्षा आंटीचा संभोग

हेल्लो मित्रांनो, मी विशाल पुन्हा एकदा आलो आहे एक नवीन गोष्ट घेऊन. मी या गोष्टीमध्ये वर्षा आंटीला खूप ठोकले. ही एक महिन्य्पुर्वीची गोष्ट आहे जेव्हा मी माझ्या गावाला गेलो होतो आणि आमच्या घराशेजारीच एक कुटुंब राहाते. त्यांची किराण्याची दुकान आहे, त्यामध्ये एक आंटी बसते ज्यांचे नाव वर्षा आहे, ती थोडी जाड आहे. तिचे बॉल आणि गांड पाहून कोणीही वेडा होऊन जाईल. ती दिसते खूप खतरनाक आणि सेक्सी. मी तिच्या बरोबर खुपवेळ हसत बोलत रहायचो, आणि माझी नजर नेहमी तिच्या बॉलवर असायची.

एका रात्री त्याचा नवरा काही कारणाने घरी येऊ शकला नाही आणि वर्षा आंटी घरात एकटी होती तर त्यांनी माझ्या काकाला सांगितले कि विशालला रात्री माझ्याकडे झोपण्यासाठी पाठवून द्या. मला वाटले कि आज माजे नशीब उघडले. मी ठरवले कि काही करून आज तिला ठोकणार. मी रात्री जेवण केले आणि तिच्या घरी गेलो.

मग आंटीने मला आत यायला सांगितले. आंटीच्या घरात एक होल आणि एक किचन आहे आणि हॉलमध्ये एक बेड आहे. त्यावरच ते झोपतात. आंटी मला म्हणाली कि तू इथे बेडवर झोप, मी मनातल्या मनात म्हणालो कि आज तर नशीब उघडलेच. मग आम्ही चादर घेऊन झोपू लागलो. मी माझे सर्व कपडे काढून टाकले आणि अंडरवियर घालून झोपू लागलो. आंटी माझा चेहरा पाहू लागली तर मी म्हणालो कि मला असेच झोपायची सवय आहे, तुम्हाला काही अडचण तर नाही ना? तर ती माझ्या लंडाकडे पाहून म्हणाली काही अडचण नाही. त्यावेळी माझा लंड अंडरवियर मध्ये उभा राहून तंबू बनला होता कारण मला तिचे मोठे मोठे बॉल हलताना दिसत होते. मग झोपताना तिने साडीचा पदर थोडा खाली केला आणि मला तिचे मस्त बॉल दिसू लागले. मग संधी पाहून मी माझे काम चालू केले.

मी माझा एक हात हळूहळू तिच्या पोटावर फिरवू लागलो, पण ती काही बोलली नाही तर माझी हिम्मत वाढली. मी तिची बेंबी कुरवाळू लागलो. हळूहाळू हात वर घेऊन मी तिचे बॉल धरले आणि दाबू लागलो. मी खूप वेळ बॉल घासत राहिलो आणि काही वेळाने ती आवाज काढू लागली आणि मी समजलो कि ती गरम झाली आहे. मग मी तिच्यावर गेलो आणि तिला लीपकीस केली. आधी तर तिने साथ दिला नाही पण ५ मिनिटांनी ती पण मला साथ देऊ लागली.

मग मी तिला बाहुपाशात घेतले आणि तिला वेड्यासारखा कीस करू लागलो आणि ती आवाज काढत राहिली. मग मी खाली आलो आणि तिचे ब्लाउजचे हुक तोंडाने उघडले आणि ब्लाउज काढून टाकला. मी तिच्या ब्राच्या वरूनच तिचे मनुके चोकू लागलो. मी एक हाताने तिची साडी मांडीपर्यंत वर केली आणि हात फिरवू लागलो.

मी पहिले कि तिचे डोळे बंद होते आणि ती हळूहळू आवाज करत होती. आह्छ्ह उम्म्म्म येस्स्स्सस उछ्छ्ह्ह आणि कर माझ्या राजा जोरात. ती माझ्या केसावर हात फिरवत होती. मी हळूहळू खाली आलो आणि तिच्या पोटावर कीस करू लागलो आणि मी तिची साडी पूर्ण काढून टाकली आणि तिचा एक हात माझ्या लंडावर ठेवला. ती अंडरवियर च्या वरूनच लंड घासू लागली. मी तिचा पेटीकोट काढला आणि तिची गोरी चिकनीमांडी चाटू लागलो. मी तिच्या पेंटीवर हात ठेवला तर ती ओह्ह्ह्ह पूर्ण ओली झाली होती.

मग मी पेंटी काढून टाकली आणि मी एक बोट तिचं पुच्चीत टाकले आणि ती अह्हह उछ्ह करु लागली. ती मला धक्का देऊन माझ्यावर चढली आणि माझ्या पूर्ण शरीरावर कीस करू लागली. तिने माझी अंडरवियर काढून टाकली आणि माझा लंड घासू लागली आणि तोंडात घेऊन चोकू लागली. काही वेळाने माझे वीर्य निघाले आणि ती पिऊन गेली. तिने चोकून माझा लंड परत ताठ केला. आता मी तिच्या वर आलो आणि माझा लंड ब्राच्या आतुन टाकून आतबाहेर करू लागलो. मला आणि तिला खूप मजा येत होती.

काही वेळाने मी तिला सरळ झोपवले आणि तिच्या दोन्ही पायांच्या मध्ये बसलो. माझा लंड तीच्या पुच्चीवर घासू लागलो आणि काही वेळाने मी तिला एक धक्का दिला आणि माझा लंड अर्धा पुच्चीत घुसला, तिची पुच्ची उघडलेली असल्याने तिला त्रास झाला नाही. मग मी एक जोरात ठोका दिला तर माझा पूर्ण लंड आत घुसला आणि ती किंचाळली ऊईईईईईईईई आआआईईईईईग्गग्ग मेले थोडा हळू कर.

मी तिला कीस करू लागलो आणि जेव्हा ती शांत झाली मग धक्के द्यायला सुरुवात केली. ती अह्हह उछ्ह्ह उम्म्म्म करत होती जोरात ठोक विशाल ओह्छ्ह्ह एस विशाल जोरात आणि जोरात ठोक मलाआआआआआ उछ्छ्ह. मग सततच्या ठोकाठोकीत तीने तीन वेळा पाणी सोडले आणि मी तिच्या पुच्चीतच पाणी सोडले. मग आम्ही असेच पडून कीस करू लागलो. मित्रांनो आम्ही त्या रात्री चार वेळा संभोगाचा आनंद लुटला, आणि नागडेच एकमेकाला चिकटून झोपलो.

You cannot copy content of this page