झाडावर चढताना झाली माझ्या योनीवर चढाई

मी मुळात गावाकडची मुलगी आहे. मी गावाकडची जरी असले तरी माझा बाप खूप पैसेवाला तर होताच पण त्याचे विचार पण खूप पुढारलेले असे होते आणि म्हणून तर त्याने मला कॉलेज साठी म्हणून मोठ्या शहारत ठेवले होते. गावी आमची भरपूर शेती होती आणि ते करण्यासाठी कामगार पण खूप होते. एकूणच काय तर आम्ही तिथले एक तसे बडे प्रस्थ होतो.

गावी असताना मी खूप धमाल केली होती. रोज शेतात जायचे मित्र मैत्रिणींबरोबर मनसोक्तपणे खेळायचे. झाडावर चढायचे. विहिरीत पोहायचे असे एक ना अनेक प्रकार मी केले होते. माझे खूप मित्र मैत्रीण होते आणि त्यातीलच एक होता राकेश. लाहनपणी आम्ही दोघे खुप धमाल करत असे. माझे आणि त्याचे जितकै जमत असे तितके कोणाचेच जमत नसे आणि म्हणून आम्ही खूप चांगले मित्र होतो.

मी आता मोठी झाली होते. मी कॉलेज ला जाऊ पर्यंत मी आणि राकेश टच मध्ये होतो. पण नंतर जशी मी कॉलेज ला गेले तसे आमचे कॉन्टॅक्ट बंद झाला. मी माझ्या लाईफ मध्ये आणि तो त्याच्या असे आम्ही बीजी झालो होतो. मी कोलेज मध्ये असताना पण खूप धमाल करत होते. एक तर दुसऱ्या गावी आणि सोबत भरपूर पैसे. त्यामुळे माझ्या चैनीला काही लिमिट राहिले नव्हते.

दारू सिगारेट तर नेहमीचेच झाले होते माझ्यासाठी. हॉस्टेल ला राहून तितके मी शिकले होते नाही म्हणायला. पण म्हणून काही मी वाया गेली होते ते नाही.मी नियमित जिम ला पण जास्त असे. मी स्वतःला खूपच जास्त चांगली ठेवले होते. माझी फिगर मी मेंटेन केली होती. ३६-२४-३६ अशी फिगर होती माझी. माझी गोलाकार छाती, माझी खोलगट बेंबी, माझ्या गच्च मांड्या आणि माझी गोलाकार गांड हे बघून भले भले गार होत असत.

मी पण शक्यतो कोणाला नाराज करत नसे. अगदीच जर कोण दिसायला बेकार असेल तरच. नाही तर मी सगळ्या मुलांना काही ना काही तरी दिले होतेच. मग काही जण फक्त किस करत मला तर काही जण फक्त माझी छाती दाबत असे विविध प्रकार मी केले होते. माझे कॉलेज संपले. सुट्ट्या लागल्या होत्या आणि मी त्यामुळे गावी येणार होते. खूप वर्षांनी मी येणार असल्याने माझे घरचे खूप खुश होते.

मी मग आले आणि माझे स्वागत वगैरे झाले व मी मग तिथे सेट झाले. मी मग राकेश कुठे आहे ते विचारले असता तो शेतात असेल असे मला सांगण्यात आले. मी त्याला सरप्राईज देण्याच्या हेतूने त्याला न सांगताच शेतात गेले. तिथे खूप जण काम करत होते. पण राकेश मला कुठेच दिसत नव्हता. त्यामुळे मी खूप शोधून पण तो मिळत नाही हे बघून मी तिथून बाहेर पडणार तोच मला तिथे एक मुलगा काम करत असलेला दिसला.

साधारण सहा फूट उंच, धिप्पाड पिळदार स्नायू आणि कमालीची कडक बॉडी असा तो मागून मला दिसत होता. अशी बॉडी तर मी जिम मध्ये पण कोणाचीच बघितली नव्हती. त्यामुळे मी तर आधी त्याला बघत राहिले कि कोण आहे हा हँडसम आणि मी त्याला विचारण्यासाठी म्हणून त्याच्या जवळ जाताच तो एकदम मागे वळाला आणि मी बघते तर काय तो राकेश च होता.

आमचे चेहरे जरी खूप बदललेले असले तरी आपण ओळखू शकतोच ना. त्याने मला पण लगेच ओळखले आणि आम्ही दोघे दंगाच करू लागलो. त्याची ती बॉडी बघून मी तर आधीच वेडी झाली होते आणि त्यातच तो दिसायला पण असा काही दिसत होता कि काही विचारू नका. तो गावात होता म्हणूनच नाही तर जर तो शहरात असता तर त्याच्या मागे मुलींची लाईन च लागली असती हे मी चांगलेच ओळखले होते.

त्याने मला पण रोखून एकसारखे माझ्या छातीला बघितले आणि तो मनोमन काय म्हणाला असेल हे मी चांगलेच ओळखले होते. आम्ही खूप वेळ गप्पा मार्ट बसलो होतो तिथे शेतात आणि मग दुपारी मी घरी गेले. तेव्हापासून मग काय मी रोजच त्याच्याकडे जाऊ लागले होते. लहापणानी खेळण्यासाठी म्हणून जात होते आणि आता त्याची ती सेक्सी बॉडी बघायला मिळते म्हणून जात होते. त्याचा सहवास मला आवडू लागला होता.

तो पण माझ्या बॉडी ला रोखून बघत होताच.

आम्ही खूप वेळ शेतात फिरत असू आणि त्या दरम्यान आम्ही हळू हळू करत जवळ येत होतो. एकदा तो मला म्हणाला “उद्या आपण डोंगरावर जायचे का? तिथे खूप छान फुले आणि फळे आहेत. तुला आवडेल ते.”

मी लगेच होकार दिला आणि दुसऱ्या दिवशी आम्ही तिथे जायला निघालॊ. ते अंतर तसे खूप लांब होते. पावसाचे दिवस असल्याने आम्ही एक छत्री बरोबर नाही म्हणायला घेतली होती. पण त्याचा काय उपयोग होणार नाही हे मला माहित होते. आम्ही खूप वेळ चालत चालत तिथे पोहचलो. एका झाडाला बघून त्याला मी म्हणाले “राकेश तुला आठवते लहानपणी आपण कसे झाडावर चढत होतो ते.”

मी असे म्हणताच तो सर सर करत झाडावर चढला देखील आणि मला म्हणाला “असेच चढत होतो बघ.” त्याला बघून मी म्हणाले “तू अजून नाही विसरला. पण मला नाही बाबा आता येणार झाडावर चढायला.”

“का ग? तू काय म्हातारी झाली आहे का?” असे म्हणून त्याने त्याचा हात पुढे केला आणि मी क्षणात माझा हात त्याच्या हातात दिला. कसे बसे करत मी त्या चक्कपैकी झाडावर चढले देखील. ते झाड जरी खूप मोठे असले तरी आम्ही ज्या फांदीवर उभे होतो ती फांदी खूप छोटी होती आणि त्यामुळे मी जेव्हा वर चढून उभी राहिले तेव्हा माझी छाती त्याच्या छातीला पूर्णपणे टेकली होती.

त्याच्या पुरुषी स्पर्शाने मी आणि माझ्या कमालीच्या सेक्सी छातीच्या स्पर्शाने तो असे आम्ही दोघे पण गरम झालो होतो. तोच पाऊस चालू झाला. एका क्षणात पावसाची सर अशी काही मोठी आली कि आम्ही लगेचच पूर्णपणे भिजलो. तो माझ्या त्या ओल्या झालेल्या मदमस्त शरीराकडे रोखून बघत होता. पूर्ण भिजल्याने त्याचे पण शरीर खूपच सेक्सी दिसत होते मला.

त्याने त्याचा हात माझ्या कमरेवर ठेवला आणि त्याने मला जवळ घेतले. मी पण स्वतःला त्याच्या स्वाधीन केले आणि मग आम्ही आमचे तोंड एकमेकांच्या तोंडात दिले. आम्ही एकमेकांवर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. त्या पावसात आणि त्या झाडावर आमचा रोमांस चालू झाला होता. ती अडचणीची जागा आमच्या कामी आली होती आणि त्यामुळे मी त्याच्या जास्तीत जास्त जवळ जात होते.

एक सारखे चुंबन घेत घेत तो माझ्या बॉडी वरून त्याचा हात फिरवू लागला होता. माझ्या कमरेत असलेला त्याचा हात आता हळू हळू करत माझ्या गांडीवर गेला होता आणि तो माझी गांड दाबू लागला होता. खूप वेळ आम्ही स्मूचिंग केले आणि त्याने मग मला खाली उतरवले. तो मला घेऊन एका कोपऱ्यात गेला. गवताची मोठी साठवण होती तिथे. तिथे गेल्यावर त्याने मला त्या गवतावर झोपवले आणि तो माझ्यावर तुटून पडला.

माझे चुंबन घेत घेत त्याने माझ्या छातीला त्याच्या मोठ्या हाताने दाबायला चालू केले. त्याचा तो अस्सल गावरान हात मला खूपच जास्त आवडला होता. त्याने माझा ड्रेस काढला आणि मला पूर्ण नग्न केले. तो माझ्या छातीला असे काही जोरात दाबत होता कि आजवर असे कोणी मला दाबले नव्हते. त्याने माझ्या छातीचे निप्पल्स मग त्याच्या तोंडात घेतले आणि तो त्यांना जोरजोरात चोकू लागला. चोकून चोकून त्याने मला खूप खूष केले.

त्याने मग त्याचे कपडे काढून तो पण पूर्ण नग्न झाला. त्याची ती सेक्सी नग्न बॉडी बघून माझी योनी कमालीची फुगीर झाली. मी खाली बसले आणि त्याचा सोटा माझ्या हातात घेऊन त्याला हलवू लागले. हलवून हलवून त्याला मी खूपच मोठा करून त्याला मी चोकून काढले. तो सोटा इतका मोठा होता कि तो माझ्या तोंडात कसातरीच मावत होता.

त्याने मग माझे दोन्ही पाय फाकवले आणि माझ्या योनीवर त्याचे तोंड ठेवून तो तिला चाटू लागला. त्याची जीभ अशी काही खाली वर माझ्या योनिवरून फिरत होती कि बघता बघता माझी योनी ओलीचिंब झाली.

त्याने मग त्याचा सोटा माझ्या योनीवर ठेवला आणि तो त्याला इकडे तिकडे करून रगडु लागला. खाली वर इकडे तिकडे फिरवून त्याने माझी योनी जास्तच गरम केली आणि मग हळू हळू करत त्याने त्याला माझ्या योनीत कोंबायला चालू केले. बघता बघता त्याचा पूर्ण सोटा माझ्या योनीत गेला आणि मग त्याने त्याची कंबर जोरजोरात मागे पुढे करून हलवायला चालू केली.

एकसारखे प्रचंड वेगाने त्याने मला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी त्याचे सगळे वीर्य त्याने माझ्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हापासून आम्ही नियमितपणे एकमेकांचा आनंद घेऊ लागलो होतो.

You cannot copy content of this page