झोपेतच चोदले हॉट सुनीता मावशीला – Marathi Hot Mavashi Pranay Katha

Marathi Hot Mavashi Pranay Katha मित्रानो नसमकार माझे नाव सूरज आहे. मी आज तुम्हाला  एक खूपच छान गोष्ट सांगणार आहे ज्यामुळे मी माझ्या मावशीला ठोकू शकलो आणि आज पण तिला मी नियमितपणे ठोकून काढत आहे.

हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मी कॉलेज ला होतो. मी दिसयाला चांगला होतोच पण माझ्या धिप्पाड छाती, पिळदार शरीरयष्टी, मजबूत देह, सरळ नाक अश्या शारीरिक गुणांच्यामुळे मी मुलींच्यात खूपच फेमस होतो. माझ्याकडे काही मुलींची कमतरता अजिबातच नव्हती. त्यामुळे मला पण कॉलेज ला ज्याचे आवडत असे. कोणाला आवडणार नाही म्हणा ना जर का तुम्ही सतत मुलींनी वेढलेला असाल तर. बरोबर ना मित्रानो.

माझ्या घरी मी आणि आई वडील एवढेच राहत होतो. दोघे पण जॉब करत असल्याने सकाळी लवकर गेले कि दिवसभर घरी मी एकटाच असत असे. कॉलेज ला जाऊन आले कि झाले. मग काम ना धाम. मग आपले एकच काम मूठ मारणे.रोज कोणाला ना कोणाला तरी आयटम ला आठवायचे आणि मूठ मारत बसायचे हेच मी करत बसे दिवसभर.

एकदा मी घरी असताना माझ्या घरच्यांनी मला सांगितले “अरे सुरज तूझ्या साठी एक आनंदाची बातमी आहे. सुनीता आपल्याकडे राहायला येत आहे. तिचे ऍडमिशन इथेच कुठे तरी झाले आहे. त्यामुळे ती पण आता आपल्या बरोबरच राहील बरं का”

सुनीता म्हणजे माझी मावशी. जुन्या काली लग्न खूप लवकर होत असत ना त्यामुळे माझ्या आईच्या वयात आणि सुनीता मध्ये खूप अंतर होते. त्यामुळे माझ्या आई ला मी इतका मोठा मुलगा असून देखील सुनीत अजूनही माझ्याच वयाची होती.

सुनीता गावा कडे राहत होती. दिसायला खूपच मादक होती ती. माझे आणि तिचे खूपच जमत असे. तिच्या शरीराची ठेवणं आता एका परिपूर्ण स्त्री सारखी झाली होती. तिला बघताना डोळे मोठे होत असत. तिचे डोळे काळेभोर टपोरे होते. तिची छाती दुभ्यत्या म्हशी सारखी भरलेली आणि भारदस्त होती. तिच्या गच्च मांड्या म्हणजे जणू काही लुसलुशीत मांस एकत्र कापून ठेवल्यातला प्रकार होता. तिची कंबर ३६-२४-३६ अशीच असावी इतकी जबरदस्त होती. तिच्या नितंबाचा घेर बघून त्यात निवांत तोंड घालून बसावे असेच मला वाटत होते.

Marathi Zavazavi  मित्राच्या गर्ल फ्रेंडला बदला घेण्यासाठी जवली

तर अशी हि सुनीता शिक्षणासाठी म्हणून आमच्याकडे राहायला येणार म्हण्टल्यावर मला आनंद होणे स्वाभाविक होते. तिच्या समवेत अधिकाधिक वेळ घालवता येणार होता मला. तसेही खूप वर्षांनी आम्ही भेटत होतो ना. शेवटी तो दिवस आलाच आणि सुनीता आमच्या घरी आली.

तिला बघून मी वेडा झालो. मी जसे शेवटी तिला बघतीले बघतिले होते त्या पेक्षा किती तरी पटीने ती मादक दिसत होती. तिच्या नजरेत तो माडकपणा पूर्णपणे मला जाणवत होता.माझ्य सारख्या सराइत खेळाडू च्या नजरेतून तिची ती मादक नजर सुटणे केवळ अशक्यच होते. तिची फिगर होती त्या पेक्षा पण कमालीची मादक झाली होती. तारुण्याने मुसमुसलेल्या सुनीताला संभोगाची नितांत गरज आहे हे झटकन ओळखले.

तिचे रुटीन चालू झाले. तिचे आणि माझे कॉलेज जवळ जवळच होते. त्यामुळे तिला मी रोज माझ्या गाडीवरून घेऊंन जात असे आणि येताना परत घेऊन येत असे. गादीवर बसली कि तिची छाती माझ्या पाठीला टेकेल अश्या बेतानेच ती बसत होती हे मला समजत होते. तिच्या छातीच्या रोज होणाऱ्या स्पर्शाने मी वेडा होत होतो. शेवटी ती पण वयात आलेली होती. तिला पण हे सगळे हवे होतेच. कुठून आणि कोणाकडून ते मिळणार हे नंतरचे.

आम्ही दिवसभर घरी दोघेच असल्याने खूप दंगा मस्ती करत होतो. त्यातून आमची जवळीक खूपच जास्त वाढली होती. सुरवातीस असलेल्या बालसुलभ गप्पा आता प्रौढ गप्पांकड्डे गेल्या होत्या हे आम्हाला जाणवत होते. अश्लील शेरेबाजी करणे, अश्लील जोक्स पाठवणे, आई बाबा असताना नजरेने एकमेकांना खुणावणे असे एक ना अनेक प्रकार आमचे केव्हाच चालू झाले होते.

घरी असताना ती मोठा फ्रॉक घालत असे आणि त्यातून तिच्या शरीराचे सगळे अवयव उठून दिसत असत. त्या दिवशी दुपारी तिला झोप आली आहे म्हणून ती झोपायला म्हणून तिच्या रूम मध्ये गेली. तिने दार पुढे केले होते फक्त. मी बाहेर सोफ्यावर टीव्ही बघत बसलो होतो. थोडा वेळ झाला असेल आणि ते दार वाऱ्याच्या झुळुकीने थोडे उघडले आणि बारीकश्या फटीतून मला आत जे दिसले ते बघून मी जागचा उडालोच.

पृष्ठे: 1 2