सुहाना सफर भाग : 1 Marathi Hot Katha

मी मनी उर्फ मोनिका, माझ्या तीन मैत्रिणी १)मंजू ( मंजीरी) २) सिम्मी उर्फ स्मिता,३) सुमी उर्फ सुमन आम्ही तिघीही शाळकरी वय पासून कॉलेजचा अंतिम वरशापर्यंत एकत्रच राहिलेल्या अगदीं जिवलग मैत्रिणी आणि अमच्या प्रत्येकीला अमचाहून दोन अडीच वरशाने असलेले भाउ जे इंजिनिअरिंगचा शेवटच्या वरशाचे पेपर्स देवुन घरी असलेले अमच्या चौघीनचा पण लास्ट year चे पेपर्स देवुन सुट्टी साजरी करणाऱ्या मुलींचा हल्ली गोळा झाल्यावर एक विषय सारखा चर्चेला यायचा. तो की आपले शिक्षण संपल्यावर आपले लग्न लवून देण्याचा घरचे सिसेमिरा लावणार,

त्या आधी जसी मुले लग्ना आधी बॅचलर्स पार्टी करतात तशीच आपण चौघीनी करायची का एकदोन दिवसांचा चर्चे नंतर नक्कीच केलं आमचा चारीजनीचे भाऊ आमच्याच एक एका मैत्रिणी वर फिदा होतेच, पण घरच्या वातावरणातच आम्ही एकत्र अशल्या मुळे त्यांचे डेरिंग होत नव्हमाझा ते किंबहुना आम्ही त्यात त्या मेत्रीनी ला चिडवत पण असू पण चोघान पैकी कोणीही पुढाकार घेत नव्हते माझा भाऊ समीर उर्फ सम्या, मंजू चा भाऊ दिप्या उर्फ दिपक स्मिता, सिमी चा भाउ योग्या उर्फ योगेश..

अणि सुमन उर्फ सुमी चा भाऊ मंन्या उर्फ मोहन तिघेही एकाच engineering college ला होते पण वेगवगल्या शाखेत ले असच आमच्या बॅचलर्स पार्टी बद्दल आम्ही एकत्र येऊन बोलत असताना मी एक सुचवले आपण चारही मैत्रिणी एक ट्रीपला जायचं ठरवू सोबत सगळ्या जणीमी आप आपल्या भावांना सोबत घेवून गोवा ट्रिप तीनं दिवसांची करायची,

घरी प्रत्येकिने आपण तीनं मत्रिणी अणि सोबत भावाला घेवुन कोल्हापुर गणपतीपुळेला जातोय अणि भावाला ती कोल्हापूर गणपतीपुळला यायाला नकार दिल्यावर त्याला माझ्या सोबात त्याची क्रश पण असणार म्हणून त्याला खुशीत सहलीला यायला राजी करायचे अणि घरच्यांना कोल्हापूर ला जातोय सांगून आपण सर्वांनी गोवा ट्रिप एंजॉय करायची

कारण आपल्या लग्नानंतर अशी संधी मिळणार नाही कधीच अगदीच एकमेकींच्या भावासोबतच हव ते करून घ्यायची, चोघेहो अपल्या बहीनीन सोबतच असल्या मुळे कोणीही भविष्यात काही कोणाला त्रास देणार नहीं आम्ही ह्या आयडिया वर सगळ्याच जणी खुश झालो कारण आम्ही ती जाहेरातील tag line उचारली why boys only should have Fun एकदा आमचा ठराव चारीजणींनी एकमुखाने पास केल्यावर आम्ही सर्व मैत्रिनी कामाला लागलो प्रत्येक जणींनी आपआपला भावाला त्याचा अवडेल्या मैत्रिण आम्हा चोघीन सोबत असणार अस सांगून आईबाबा किंवा मम्मी पापानाकडे कोल्हापूर गणपतीपुळे लार आपअपल्या बहिणी सोबत जायला तयार आहोत अणि आता परीक्षा संपल्या आहेतच तर जावूनद्या अशी गळ घालून सर्वांनी घरच्या परवानग्या मिळवल्या अणि प्रत्येक भावाला त्याचा शिवाय दुसरा कोणताही भाउ नसणार असं खोटेच सांगितले

*********

अमच्या चौघीन पैकी सुमीकडे एक SUV अणि centro अश्या दोन car होत्या, तिचा भाऊ मोहन ऊर्फ मन्याकडे कार driving licence पण होतेच या मुळे आम्ही सुमोवर कारची जबाबदारी स्वीकारली आणि आम्ही सर्वजणी पुढच्या तयारीला लागलो घरच्यांनी पण जास्त खळखळ न करतां सोबत सख्खा भाऊच जात असल्याने आम्हा सर्वांना परवानगी दिली. आम्ही चौघिनी घरच्यान समोर दोन साड्या अणि दोन साधे सलवार कमीज मुद्दाम त्यांना दाखवून ठेवले पण आमचा पसंतीचे T shirts , स्कर्ट leggings सारखे मॉडर्न ड्रेसेस पण बॅगेत टाकले सोबत आठवणीने गर्भनिरोधक गोळ्याचे पाकीट सर्वजणीसाठी पर्समधे ठेवून दिले ठरल्याप्रमाणे एकेदिवशी सात वाजता सकाळी एका जागी थांबून आम्ही सुमी अणि मन्या येण्याची वाट पहात असताना सवासात वाजता सुमी आणि मन्या त्यांची SUO त आले,

स्पेशल कथा वाचा : चौरंगी रिंगण भाग : ७
आल्यावर सुमी मंजुला म्हणली तु पुढें मन्या सोबत बस, मागें बसलीस तर सारखं वळून पाहताना त्याचं पुढें driving वर लक्ष रहनार नहीं बदल्यात मी दीपक सोबत सर्वात मागच्या सीटवर अणि मधल्या सीट वर मंजू सम्या सिमी अणि योगेश बसतील अशी अरेंगेमेट करून आमचा प्रवास सुरु झाला, मस्त हसत खिदळत गाणी म्हणत आम्ही चौघिनी आम्ही चारही मुलांना आमचा गप्पा चेष्टा मस्करी सामील करूनच घेतल, तेपण आमचा एकमेकींच्या भावान ची नावे घेवुन एकमेकींना चिडवत मस्करी करू लागताच मुल पण चेकाळली अणि आपापल्या बहीणी बद्दल होणारी चेष्टा पण खिलाडू वृत्तीने घेवु लागली अणि सर्वांनी एकमताने मंजूर केले की ह्या पुढचा तीनचार दिवस मुक्तपने कोणतीही बंधने न मानता मजाच करायची अणि घरी गेल्यावर सर्वकाही विसरुन जायचे ,

हा ठराव संमत झाल्यावर आम्ही तिघींनी आपल्या भावानची पर्वा नकरता जवळच असेल्या मैत्रिणींचा मोभावानंचे हात स्वत: चे गळ्यात तर कमरेवर ठेवून घेतले मी मंजू, नी दिप्याला ओढुन त्यांचा एक हात खंद्या वर तर दुसरा हात माझ्या हातात घेतला ते बघुन माझ्या योग्याने पण मोनाला ओढुन घेतले मागचा seat वर तर सिमी ने दीपकचा मांडीवरच बसून त्याचा हाताने आपल्या कमरेत विळखा घालून घेतला सुमी ने मन्याला मागच्या सीटवरून ओरडुन सांगितलं दादा तु स्लो lane वरच car चालव तु आणि सुमी दोघे पण पुढच बघा ड्रायव्हिंगवरच लक्ष द्या मागे आमचा सोबतची आता रंगात येऊन जास्तच आमचा बरोबर चोळचोळी करू लागली होती. आम्ही पण त्यांना पेटवत होतोच आम्हाला तिघींना आपआपल्या मांड्यावर बसवून आमच्या T शर्ट किंवा टॉप चा आत हात घालुन कमरेवर पोटावर ब्रावर हाताने कुरवायलायला सुरु केले, आम्ही पण तिघी त्यांच्या मानेवर डोकं ठेवून त्यांचा गालावर गाल घासत चेतवत होतो आमच्या नितंबाला त्यांचे बर्मुडा किंवा शॉर्ट pants मधले कडक लंड ठुस्या मारत घासत होते. ,

आमचा ब्राचा अडसर आणि त्यांचा हातचा पंज्यातला अडसर आम्हालाच नको वाटला म्हणून आम्हीच थोड पुढे वाकून मागे हात घालून आमच्या ब्राचे हुक काढून ब्रा काढून त्यांचा हातने बॉल चोळायला सांगितल त्यांनी पण कुरवाळत दाबत बॉल चिवडणे सुरु केले. अमच्या तिघिंचा सुस्कारा चे आवाज एकून मन्याने मागे वळुन बघण्याचा प्रयत्न करताच पुढें सोबत असलेल्या मंजूने मन्याचां मांडीवर हात ठेवून सांगितलं “तु थोडा वेळ फक्त ड्राइव्ह कर मग आपण दोघेही गाडी थाबमवून मजा करू “

मागे आम्ही leggings, slacks घुद्ग्या पर्यंत खाली केल्या अणि मुलांनी पण ज्याचे त्याचे बर्मुडा शॉर्ट पँट कमरेतून खाली घेत under pant वरच बसून आम्हाला त्यांच्या मांडीवर कमरेतून धरुन बसवले त्यांचे under pant मधले लंड आमचा नितंबान चा फटीत सेट करून त्यांचा एक हात आमचा निकर वर ठेवला ,

त्यानी अमच्या योनीतून पाझरणाऱ्यारसाने ओल्या निकरवर बोट फिरवत एक बोट आमचा चिरेत घालत आणखीनच ओल्या केल्या तर आम्ही पण थोडी गांड उचलून अमच्या निकर दोन्हीं हाताने खाली खेचून पायातून काढून टाकल्या त्यांनी सर्वांनी आमचे इशारे समजून आम्हाला बोटाने झवणे सुरु केले आमचा यौन रसने भिजलेले बोट वास घेवुन चाटू लागले, आम्ही ते बघुन त्याचे बोट आमचा तोंडात ओढुन घेतले आणि आमचा रस चाखला अणि परत आम्हाला त्यांच्या बोटांनी आत बाहेर करत झवणे सुरु केले,

स्पेशल कथा वाचा : माझ्या नवऱ्याची आई… भाग सहावा 6
शेवटी अस्यह होवून म्हलालो बास आता तुमचे सोट घाला आणि झबा आम्ही तिघीही पुढचा सीटवर थोडे उभे रहात हातचा आधार घेऊन कमरेत वाकून उभ्या राहिलो तिघा मुलांनीही आमचा मनोदय ओळखून लगेच त्यांचे under pant खाली करून आम्हला कुत्री सारखं झवून घ्यायचे आहे असं ओळखून आमचा मागे उभे राहून आमचा नितंबाचा फटीतून टाकला आम्ही पण एक हात मागे नेवुन त्यांचा लंड नीट पोझिशनला आणला,

आणि दोन्हीं हाताने कमर पकडुन एका झटक्यात आमचा ओल्या चिंब योनीत टाकला त्यांचा दणक्या ने आम्ही तीघिनिही किंचाळी मारली पण तिघामुलांनी इकडे तिकडे न बघता आम्हाला कुत्री सारखं झवु लागले जोरजोरात झवत त्यांनी आपल्या वीर्यानी आमच्या पुचच्या भरून टाकल्या, आम्ही सर्व जणीनी सकाळीच निघताना गर्भनिरोथक गोळ्या घेतल्या होत्या त्यामुळे आम्ही सर्वजणी निश्चिंत होतो आमचा पहिला कार्यक्रम आटोपून झाल्यावर कपडे घालून झाल्यावर सुमी ने आवाज देवुन सांगितलं “दादा अरे जरा नीट जागा बघुन गाडी रस्ताचा साईड स्ट्रिपवर उभी कर” parking लाईट ऑन करून गाडीचे इंजिन अणि तु पण तापले” असेलच तु bonnet उघडुन मंजूला घेवुन मधला seat वर जरा तापलेली शरीरे गार करा तो पर्यंत आम्ही बाहेर था जरा पाय मोकळे करतो मन्याने पण थोडीफार झाडीझुडपे असलेल्या जागी रस्ताचा कडेला असलेल्या साईड strip वर car उभी करून कारचे बोंनेट उघडे ठेवून बाहेर आला

मग चौघांनी झाडीच्या आडोशाला उभे राहुन मुतून आल्यावर आम्ही चोघी जावून लघवी उरकून घेतली मन्या मंजूला कार मधे मधल्या सीट वर घेवून गेल्यावर आम्ही बाकीची तीनं जोडपी कारचा जवळच उभे राहून गप्पा मारत उभे राहिलो अर्धा तास मंजु अणि मन्या ने मधल्या seat वरचा कार्यक्रम आटोपून झाल्यावर बाहेर आले मग मोनिकाने मन्या सोबत फ्रंट seat वर बसायचे ठरवले अणि मंजू दीप्या शेजारी बसली

सुमी मग सुमी योग्या सोबत मधल्या सीट वर बसली तर सीमी योग्या सोबत मागच्या सीटवर बसली परत आमचा प्रवास सुरु झाला , प्रवासात परत हसत खेळत गप्पागोष्टी करत एंजॉय करत होतो एव्हाना आम्ही सर्व एकमेकांना समजून घेतलं आणि ह्या तीन दिवसांत जमेलतितकी मजा अणि कोणा बद्दलही आकस जेलुसी न ठेवता फक्त मजा करायची आणि मजा द्यायची , पुढे भवीश्यात एकमेकांन पासून कसलीही अपेक्षा करायची नाही अणि एकमेकांच्या fatncy चा मागण्या पूर्ण करायचा आम्ही सर्वानी कबूल केले दुपारी भुका लागल्यावर एका फूड प्लाझा वर कार पार्क करून आम्ही लंच घायला आत शिरलो दुपारी लंचं झाल्यावर आम्ही चौघेही कपल्स वॉशरूम मधून आल्यावर एकमेकांच्या पाठीवर कमरेवर गळ्यात हात घालुन कार जवळ आलो आणि आधी ठरल्या प्रमाणे जोड्या बदलून बसलो पुन्हा अमची मौज मस्ती करत दोन एक तासांनी कार रस्ताचा कडेला साईड strip वर वरदल नसलेल्या भागात उभी करून कार मधेच आपआपल्या शेजारील जोडीदाराचे बर्मुडा शॉर्ट पँट मधले लंड बाहेर काढून तोंडात घेवून चोखायला सुरुवात

केली फ्रंट सीट वर पण मोनिका मन्याचा लंड मजेत चोखत होती आम्ही त्यांचे लंड चोखत असताना मुले पण आमच्या केसांवर पाठीवर प्रेमानें हात फिरवत होते त्यांचा वीर्याने तोंड भरून गिळून टाकल्यावर आम्ही त्यांना चाखवायला त्यांचा तोंडला तोंड लावून चाखायला दिला मग मात्र गोव्याला संध्याकाळी पहोचे पर्यंत दुसरे adventure न करतां पहोचलो..

You cannot copy content of this page