Tag «Incest»

बघुन माझं हत्यार मावशी झाली शिकार [ २ ]

सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच कथा वाचत रहा.असेच नेहमी मजा करत रहा.आनंदी रहा. मित्र-मैत्रीनींनो आपल्याला उर्वरीत कथेत पुढे काय काय घडणार याची उत्सुकता लागुन राहीली असेल ना तर आपला अधीक वेळ ना घेता कथेचा उर्वरीत भाग आपल्यासमोर सादर करतोय.चला तर मग पाहुया. मावशी पाठमोरी होउन मला चिकटली होती.माझा बुल्ला …

चुकून आईला बाथरूम मध्ये झवले

हॅलो मित्रानो माझे नाव रमेश आहे. मी १८ वर्षाचा मुलगा आहे. मी सध्या कॉलेज मध्ये जातो. घरी आई, बाबा आणि मी असे. त्यात बाबा गावी गेले होते, त्यामुळे घरी आता आई आणि मी होतो. मला मोबाईल वर pubg गेम खेळायला खूप आवडते. मी गेम खेळायला सुरवात केली तर 3 ते 4 तास न थांबता गेम …

बघुन माझं हत्यार मावशी झाली शिकार [ १ ]

सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच कथा वाचत रहा.मजा करा अन आनंदी रहा. आज आपल्यासमोर एक नवीन कथा घेउन आलोय. ती आपल्याला नक्कीच आवडेल.ही कथा आहे माझ्या मावशी आणी माझ्यात घडलेल्या अनपेक्षित संबंधाची. आपण मागील कथा ” विवाहीत मावस बहीणीला संतुष्ट केलं “वाचलीच असेल.त्यात मावशीच्या मुलीला मी ४-५ दिवस कचाकच …

विवाहीत मावस बहीणीला संतुष्ट केलं. [ ६ ]

सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार.कसे!आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच कथा वाचत मजा करा. आणी आनंदात रहा.  मित्र-मैत्रीनींनो आपण उर्वरीत कथेचा भाग जाणुन घेण्यास खुपच उत्सुक असाल ना ? चला तर  मग पाहुया कथेत पुढे काय घडतय ते. मी सुरभीचापाय अजुनवर उचलुन एक जोरात धक्का मारून राहीलेला आर्धा बुल्ला पुर्ण आत सरकवला. तशी ती …

विवाहीत मावस बहीणीला संतुष्ट केलं. [ ५ ]

सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? आसेच कथा वाचत रहा.मजेत रहा. सदैव आनंदी रहा. उर्वरीत कथेचा भाग आपल्यासमोर सादर करत आहे. आपल्याला ही उत्सुकता लागुन राहीली असेल ना की पुढे अजुन काय घडणार आहे.चला तर मग पाहुया पुढे काय घडतय ते. मी आणी सुरभीने एकत्र बसुन चहा,नाष्टा केला.नंतर सुरभी चहाचे कप …

विवाहीत मावस बहीणीला संतुष्ट केलं. [ ४ ]

सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? अशाच कथा वाचत रहा.असेच मजा करत रहा.अन आनंदी रहा. तर मित्रांनो आपला अधीक वेळ न घेता उर्वरीत कथा आपल्यासमोर सादर करत आहे.आपल्यालाही खुपच उत्सुकता लागुन राहीली असेल ना पुढे काय घडतय!ते चलातर मग पाहुया पुढे काय होतय ते. आमच्या दोघांचही वीर्यपतन झाल्यावर  एकमेकांच्या बाहुपाशात …

विवाहीत मावस बहीणीला संतुष्ट केलं .[ ३ ]

सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना? असेच कथा वाचत रहा अन मजेत रहा.आनंदी रहा. तर मित्र-मैत्रीनींनो उर्वरीत कथेचा भाग जाणुन घेण्यास आपण उत्सुक असालच ना ? तर आपला अधीक वेळ न घेता सरळ उर्वरीत कथा आपल्यासमोर सादर करत आहे.चलातर मग पाहुया पुढे अजुन काय होतय ते. सुरभी माझा ताठलेला बुल्ला तिच्या …

विवाहीत मावस बहीणीला संतुष्ट केलं . [२ ]

सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार !! कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? अशाच कथा वाचत रहा.असेच मजेत रहा अन नेहमी आनंदी रहा. मित्र-मैत्रीनींनो आपल्याला उर्वरीत कथेचा पुढील भाग जाणुन घेण्याची ऊत्सुकता लागली असेलच ना ?चला तर मग पाहुया पुढे काय होतय ते. मित्रांनो मागील भागात आपण वाचलेच असेल की मी मुध्दामच सुरभीला तिच्यापहील्या रात्रीविषयी विचारुन …

विवाहीत मावस बहीणीला संतुष्ट केलं [१]

सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार !! कसे आहात सगळे? मजेत ना? असेच कथा वाचत रहा.अन असेच मजेत रहा.आनंदी रहा.मित्र-मैत्रीनींनो आज आपल्या समोर नवीन कथा घेउन आलोय ती आपल्याला नक्कीच आवडेल. ही कथा काही प्रमाणात सत्य अन काल्पनीक आहे. सदरची कथा सर्व मित्र-मैत्रीनींच्या निखळ मनोरंजन करण्यासाठी सादर करत आहे.चला तर मग पाहुया. मित्र-मैत्रीनींनो आपण मागील कथेत माझ्या …

प्रॉपर्टी नावावर करण्यासाठी बाबानं कडून झवून घेतले – भाग 4

मी आता बाबांच्या मांडीवर बसली होती. साडीचा पल्लू पूर्ण खाली सरकून गेला होता आणि ब्लॉउज दिसत होता. बाबानी तेवढ्यात अचानक कमरेवरचा हात माझ्या दोन्ही बॉल वर आणला आणि जोरात माझे बॉल दाबले. त्यानी बॉल दाबताच माझ्या शरीरातून जणू वीज गेली. बाबा माझे दोन्ही स्तन जोरात पिळू लागले. त्याच्या त्या बॉल दाबायच्या क्रियेने मी गरम झाली. …

You cannot copy content of this page