सुहाना सफर भाग : ४ Marathi Hot Katha

सकाळीं आठचा सुमारास आम्हा चौघीमुलींना मुलांच्या आधी जाग आल्यावर लक्षात आले आमचे सर्वजणीचे संपूर्ण शरीर ठणकत आहे.उठून लंगडत ठेपाळत चालत वॉशरूम गाठले आणि दोन्हीं दुखर्या भोकातुन सकाळ चा शीशू चा कार्यक्रम आटोल्यानंतर चौघीही एका रूम मधे गेल्यावर रूम service ला कॉल करून पहिले चहा मागवला चहा पीत असताना आम्ही मुलीनी आजच्या दिवसाचे प्लॅन्स वर चर्चा सुरू केली चर्चा करतांना सगळ्याच मैंत्रिणी नी आपल्या भावान सोबतच सगळी सेक्स fantacy पूर्ण करायची इच्छा अनावर झाली आहे असं सांगितल

सर्वानुमते ठरले की आज मुलांची त्यांचात्यांचा क्रश आसलेल्या मुलींला दिवसभर मजा सर्वान सोबतच करून द्यावी मुलंना झोपेतुन उठवून त्या सगळ्यांना तयार व्हायला सांगितलं पण झोपेतून उठल्या बरोबर जी त्याला झोपेतून उठवायला गेली होती तिलाच अंगाखली घेऊन हेपायला सुरवात केली अणि गळाले कारण कालचा गोळी चा असर अजूनही थोडा का होईना शिल्लक होताच मग मात्र आम्ही त्यांना जबरदस्तीने दुर करुन त्यांना अवरून तयार व्हायला लावले त्यांचं आवरून झाल्या वर त्यांचा साठीपण चहा मागवला, त्यांचं चहापान होत असताना सांगितलं आता आपण सर्व एकत्र बाहेर जावून breakfast अणि धोडेफार शॉपिंग sight seeing करुन रूम मधे येवून आपापल्या क्रश असल्यालेल्या मुली सोबत एकाच रूम मधे ग्रूप सेक्स करुया त्यावर मुलांनी एकमताने सांगितलं आता सर्वच सारख्या सुंदर वाटत आहेत कोणीही डावीउजवी वाटत नहीं अणि कोणत्याही दुसऱ्या बद्दल jealousy असूया वाटत नाही

उलट आपण आता आठही जण एकमेकांना चांगलेच समजून घेतलं आहे त्या मुळे गोवा सहल संपल्या नंतर ह्याचा पुढें भविष्यात कोणाकडेही बोलले जाणार नाही पण आता आम्हा मुलांची शेवटची इच्छा आहे की तुम्ही मुलींनी पण त्यांचा मनात असलेल्या क्रश सोबत आमच्या देखतच sex करावा मी ,मंजु म्हळली आमचे चौंघीनचे पण क्रश आहेतः ते कोण ते आज संध्याकाळी कळेल आपण जेव्हा बीच वर फिरायला जावू तेंव्हा बीचवर फिरून आल्यावर आज रात्री आणि उद्यादिवसभर आम्ही आमच्या आपअपल्या क्रश सोबतच मजा करणार आहोत, तेंव्हा आज संध्याकाळ पर्यंत आपण सगळेच एकमेकान सोबत राहूया

स्पेशल कथा वाचा : मित्राची आई पार्ट 13
*********

हाऊस कीपरला आमची रुम साफ करायला येण्याची वेळ झाल्यानं आम्ही सर्वजण बाहेरच ब्रेकफास्ट उरकून फिरायला आणि लंच घ्यायला निघालो

ब्रेकफास्ट झाल्यावर आम्ही जोड्याबदलत फिरत मजा मस्ती करत फिरलो आम्ही मुली आमचे शॉपिंग करीत असताना आम्हा सर्व मुलींना एका ठीकणी थांबून मुलांनी पण त्यांचा आवडीचा वस्तु खरेदी केल्या , फिरून भटकून लंच घेवुन आम्ही होटेलवर परतलो होटेलात परतल्यावर वॉशरूम मधे जावून फ्रेश होवून कपडे बदलून रिलॅक्स होऊन एकत्र आलो आम्ही सर्व एकत्र एका रुम मधे जमल्यावर चारही मुलांनी एकाच प्रकारचा चारचार वस्तू विकत घेतल्या होत्या , आम्हा सर्व मुलींना त्यादेत त्यांना किस करत thanks म्हणले मग निवांत बसून गप्पा मारल्या, पण पंधरावीस मिंटाताच आपल्या बहिणीन समोरच तिघीजणीना आळीपाळीने सावकाश झवून तृप्त केले संध्याकाळी पुन्हा आम्ही शॉवर खाली अंघोळकरून बाहेर बीच वर जाण्या साठी कपडे बदलून तयार झालो, सर्व मुलांची उस्तुक्ता होतीच आपआपल्या बहिणीचे क्रश जाणुन घेण्याची पण आम्ही रूम service ला order केलेला

चहा पिऊन झाल्यावरच आपआपल्या भावांना जवळ घेवुन सांगितलं आता घरी जाउ पर्यंत तु अणि मी एक प्रियकर आणि प्रेयसी चाच भुमिकेत असणारं आहोत त्यांनी पण आमचे खुशीत तोंड जवळ घेवुन एक जोरदार किस करून कबुली दिली चारही जोडपी एकत्र बिचवर ज्यायला निघालो कोणी कमरेत तर कोणी गळ्यात घालत फिरत मधेच पब्लिक प्लेस मधे किसची देवाण घेवाण करत मनसोक्त आनंदात फिरत असताना आम्हा चारही इतर काय करीत होते ते नबघताआम्ही अमचातच romance करीत होतो रात्रीचे डिनर करतांना पण प्रियकरप्रेमिका सारखं एकमेकांस भरवत होतो हॉटेलात परतल्या वर आम्ही सर्वांनी एकाच रूम मधे आपआपल्या बहिणीचीच सर्व fantacy पूर्ण करायचं ठरवले त्याप्रमाणे सर्वांनी लगेच सुरवात केली चार ही बहिण भावाच्या जोडीनं एकमेकांचा अंगावरचे कपडे काढून नागडे झाले , अणि लगेच चुंबाचूबी करायला सुरवात केली,

एकाच रूममधे आपआपल्या भावा बहीणीला झवाझविला सुरवात केली सगळीच जोडी अत्यंत उत्कंथेने एक्साईट होऊन भिडले होते, प्रत्येक जण एकमेकाना तृप्त करायला उत्स्तुक होता दुसरे कोण काय करतेय त्याचाकडे अजिबात लक्ष न देता जो तो अपल्याच जोडीदारात मग्न होता एकमेकांना तृप्त करुन, झाल्यावर नाहीतरी उद्याचा पण दिवसपण आपलाच आहे तेंव्हा आपण बहिणभावाचा प्रत्येक इच्छा fantacy पूर्ण करूनच परवा सकाळी गोवा सोडूया असं ठरवून चारही भाउबहिणी नागडेच एकमेकांचा जवळ चीपकुन झोपले

You cannot copy content of this page