दुधवाली गर्लफ्रेंडचे दुध पिले

हेलो मित्रांनो माझे नाव प्रवीण आहे आणि मी ३६ वर्षाचा आहे, मी माझी पहिली गोष्ट लिहित आहे. मी आतापर्यंत खूप सेक्स केले आहे आणि ही गोष्ट एक खरी घडलेली घटना आहे जी तुम्हाला सर्वांना खूप आवडेल.

मित्रांनो त्या दिवशी मी ऑफिसचे काम करून माझ्या गर्लफ्रेण्डच्या घरी गेलो, तिच्या घरी तिचा नवरा आणि तिचा ३ वर्षाचा मुलगा असतो. माझ्या गर्लफ्रेंड च्या लग्नाला ५ वर्षे झाली आहेत आणि मी अचानक तिच्या घरी पोचलो होतो. मी बेल वाजवली आणि तिच्या नवर्याने दरवाजा उघडला. मला पाहून ती खूप खुश झाली. ती खूप सुंदर होती आणि दिसायला एकदम मधुबाला सारखी आहे आणि मग तिने मला आत बोलवले.

मग मी आत मध्ये गेलो आणि पहिले तर तिचा नवरा कुठे तरी बाहेर जायची तयारी करीत होता आणि मी त्यांना न जाण्यासाठी खूप सांगितले पण तो म्हणाला कि मी माझ्या मित्रांबरोबर बाहेर फिरायला जात आहे आणि रात्री थोडा उशीर होईल, पण तू कुठे जाऊन नकोस मी आल्यावर आपण मिळून आज रात्री पार्टी करू. मग तो निघून गेला आणि माझ्या गर्लफ्रेंडने जेवण तयार केले आणि मला देऊ लागली मग जेवताना तिने मला विचारले कि कसे येणे झाले?

मग मी म्हणालो बस असेच. मग ती मला म्हणाली कि प्रवीण तू दमला असशील तू अंघोळ कर आणि तोपर्यंत मी घरचे काम करते. मग मी अंघोळीला गेलो आणि पहिले तर दरवाजा तुटलेला होता. मी तिला विचारले तर ती म्हणाली तो कालच तुटला आहे आणि तो दुरुस्त करायचा आहे. मग मी लाजत अंघोळ करू लागलो आणि मला मुलाच्या रडण्याचा आवाज आला. तिने मुलाला उचलले आणि जोपवायला लागली, ती माझ्या समोर बसली होती आणि मला पाहत होती, मला खूप लाज वाटू लागली.

मग मी तिच्या तोंडाकडे पहिले तर ती मला पाहून हसत होती. मग मी बाहेर येऊन पहिले तर मुलगा पलंगावर झोपला होता आणि ती मुला बरोबर खेळत होती. तिने मला चहा बनवून दिला आणि ती बाथरूम मध्ये कपडे धुण्यासाठी निघून गेली. मग मुलगा काही वेळाने खेळत खेळत झोपी गेला.

मग मी तिच्या कम्प्युटर वर गेम खेळायला बसलो तेव्हा रात्रीचे १० वाजले होते. मग काही वेळाने ती बाथरूम मधून बाहेर आली आणि मला म्हणाली प्रवीण सोरी ह यार तुला भूक लागली असेल, मी पटकन जेवण बनवते. मग ती किचन मध्ये गेली आणि जेवण बनवत माझ्या बरोबर बोलू लागली. जेवण तयार जाळ्यावर आम्ही दोघांनी जेवण घेतले. मग आम्ही टीवी पाहायला बसलोच होतो कि मुलगा परत रडू लागला, त्याला बहुतेक भूक लागली असेल.

तिने मुलाला खाऊ दिला आणि मी सगळे पाहत होतो. मग काही वेळाने मी मुला बरोबर खेळू लागलो आणि तो खेळता खेळता झोपला. मग मी आणि गर्लफ्रेंड टीवी पाहायला बसलो आणि त्या वेळी एक लव स्टोरी पिचर येत होती. मला या पिचर विषयी काही माहिती नव्हते आणि बघता बघता माझा लंड केव्हा ताठला मला समजलेच नाही. मी तेव्हा केप्री घातली होती त्यामुळे तिने माझा ताठ्लेला लवडा पहिला. मग तिने मला विचारले कि प्रवीण तुला दुध प्यायचे आहे का? आणि ते पण माझे कि म्हशीचे?

तेव्हा मला काहीच समजले नाही आणि मी तिला तुझे दुध म्हणून म्हणालो. मग मी झोपायला गेलो. मित्रांनो मी एका वेगळ्या खोलीत झोपलो होतो पण ती पिचर पाहून माझ्या मनात एक विचार येऊ लागला होता आणि माझी नजर तिला बघताना बदलली होती. काही वेळाने तिच्या खोलीतून काही आवाज बाहेर पडू लागले.

मग मी उठून तिच्या खोली कडे गेलो तर दरवाजा थोडा उघडा होता, मी वाकून पहिले तर ती तिची पुच्ची खाजवत होती आणि काही वेळाने तिने तिचे बोट आत घातले आणि ओरडू लागली अह्छ्ह उछ्छ्ह उम्म्म्म. तिला पाहून माझा लंड परत एक वेळा उभा झाला आणि मी पण तिथे उभा राहून मुठ मारू लागलो आणि त्या गडबडीत माझ्या हातून दरवाजा ढकलला गेला आणि तो उघडला आणि ती पटकन उठली आणि मी पण घाबरून बाथरूम मध्ये गेलो आणि लाघवी करायचे नाटक करून बाहेर आलो. तिने गाऊन घातला होता आणि तिचा गाऊन पुच्ची जवळ ओला झालेला होता आणि माझा लंड केप्रीतून उभा झालेला दिसत होता आणि मी पटकन माझ्या बेडरूम मध्ये गेलो. पण बहुतेक तिला समजले होते कि मी सर्व पहिले आहे. मी सकाळी लवकर उठलो जेणेकरून मी तिला अंघोळ करताना पाहू शकेन. मी लपून तिला पहात होतो, तिने तिचे गाऊन काढून टाकले आणि तिने पेंटी घातली नव्हती आणि मग तिने तिची ब्रा काढून टाकली आणि ती माझ्या कडे पाठ करून अंघोळ करू लागली, काय सुंदर फिगर होते तिचे? मग मी ती माझ्या कडे फिरण्याची वाट पाहू लागलो जेणेकरून मला तिच्या बॉल चे आणि पुच्ची चे दर्शन होतील.

मग काही वेळाने तिने माझ्या कडे तोंड केले आणि मी पण पटकन मागे वळलो. माझ्या रूम समोर बाथरूम होते. मित्रांनी मी तिकडे असल्याची कल्पना तिला आली होती आणि ती जाणून बुजून माझ्या रूम मध्ये आली आणि माझ्या कडे पाहू लागली आणि माझ्या कडे येऊन माझ्या डोक्याच्या केसात हात फिरवू लागली. माझा लंड आता पूर्ण रीतीने परत उभा झाला, मला तिचा स्पर्श एक आनंद देत होता आणि थोडी भीती पण वाटत होती कारण हा माझा पहिला सेक्स अनुभव होता.

मग मी झोपायचे नाटक केले आणि ती काही वेळाने उठून निघून गेली. मग मी अंघोळीला गेलो तर ती माझ्या कडे वेगळ्या नजरेने पाहत होती. मग मी टीवी पाहू लागलो, तिने चहा बनवला आणि मला दिला. मग मी तिला तिच्या नवर्याविषयी विचारले तर ती म्हणाली कि ते २ दिवस येणार नाहीत आणि तिने मला काही वेळ मुलाबरोबर खेळायला सांगितले आणि हसून बाथरूम मध्ये कपडे धुण्यासाठी निघून गेली आणि मग ती जेवण बनवू लागली. मी तेव्हा उठलो होतो आणि मला खूप भूक लागली होती आणि ती पटकन जेवण बनवू लागली आणि तिने मुलाला तिच्या जवळ किचन मध्ये बसवले. ती खूप स्वतंत्र विचाराची आहे आणि तिने एम.बी.ए. केले आहे. ती माझ्या बरोबर बोलू लागली. मग तिने मला विचारले कि तुझी कोणी गर्लफ्रेंड आहे कि नाही? मी म्हणालो नाही आणि ती मला पाहून हसू लागली. मग तिने मला विचारले कि तू आज पर्यंत एखाद्या मुलीला कीस केली आहेस का? मग मी म्हणालो नाही मला पण आज पर्यंत ती संधी मिळाली नाही आणि ती परत हसली. मग मी तिला हिम्मत करून विचारले कि तू काल तुझ्या रूम मध्ये ओरडत का होतीस? ती अजिबात दचकली नाही, कारण तिने मला पहिले होते. मग ती माझ्या कडे पाहून म्हणाली कि अगोदर तू मला वाचन दे कि तु ही गोष्ट कोणाला सांगणार नाहीस, माझ्या पतीला पण नाही. मी पटकन हो म्हणालो. मग ती म्हणाली कि माझ्या काही गरजा आहेत ज्या पूर्ण होत नाहीत. मग मी म्हणालो कोणती गरज? मग ती म्हणाली कि प्रवीण तुला सर्व माहिती आहे आणि मग ती माझ्या कडे आली आणि माझ्या केसात हात फिरवू लागली आणि म्हणाली कि तू खूप खोडकर आहेस.

मित्रांनी ती मला पाहत होती आणि तिचे काम करीत होती तिने मनात ठरवले होते कि ती माझ्या कडून ठोकून घेणार आहे आणि मला पण तेवढेच पाहिजे होते. मग तिने मला अचानक विचारले कि काय विचार करीत आहेस प्रवीण? मी थोडा लाजलो. मग ती म्हणाली कि तू कधी सेक्स केले नाहीस त्यामुळे तुला काय माहित सेक्सची तहान आणि माझा नवरा रोज दारू प्यायला बाहेर जातो आणि ती थोडी उदास झाली. ती माझ्या जवळ येऊन बसली. मग तिने एक बॉल आर्धा बाहेर काढला आणि माझ्या तोंडात टाकला आणि मी तिचे मस्त मनुके जोरात चोकू लागलो आणि यामुळे माझा लंड ताठला.

मग तीची नजर लंडावर पडली आणि ती मला पटवू लागली आणि म्हणाली कि बघ प्रवीण सेक्स करायला कोणत्या नात्याची गरज नसते. एक लंड आणि एक पुच्ची यामध्ये काही संबंध नसतो आई, बहिण, भाऊ आणि ती माझा लंड माझ्या जीन्स वरून कुरवाळू लागली. माझे सर्व लक्ष तिच्या बॉल वर होते आणि माझा लंड केव्हा पूर्ण ताकतीने ताठला मला समजले नाही. मग मी तिला हिम्मत करून विचारले कि तू मला नेहमी या बॉल मधून दुध पाजणार का? आणि ती हसून म्हणाली हो.

मग तिने माझ्या लंडा वर हळूच मारले आणि म्हणाली कि खरेच तू फार खोडकर आहेस आणि मग ती म्हणाली कि चल इकडचे थोडे दुध तू पी जेणेकरून तुझी भूक थोडी कमी होईल. मग मी तिच्या कडे गेलो आणि तिने पटकन तिच्या ब्लाउज चे तीन बटन उघडले आणि दुसरा बॉल बाहेर काढला आणि माझे डोके पकडून माझ्या तोंडात तिचा मनुका टाकला, मी जोर जोरात चोकू लागलो आणि तिचे दुध पिऊ लागलो. तिला थोडे दुखू लागले तर ती म्हणाली थोडे हळू हळू पी मी कुठे पळून जात आहे?

मग मी हळू हळू तीचे दुध पिऊ लागलो. मग तिने विचारले कि कसे आहे माझे दुध? मी गाय आणि म्हशीचे दुध प्यायला नेहमी नकार देतो पण तुझे दुध कधीही प्यायला तयार राहीन. काय मस्त चव आहे या दुधाची? ती हसली. मग तिने तिचा गाऊन काढून टाकला आणि तिने फक्त पेंटी घातली होती. मग तिने मला माझे कपडे काढून टाकायला सांगितले आणि तिनेच माझी पेंट आणि शर्ट काढून टाकला. मग मी फक्त अंडरवियर मध्ये होतो आणि तिचे बॉल एकदम मल्लिका शेखावत सारखे होते. तिला पाहून सर्वांचे मन तिला ठोकायला बघेल.

मग मी तिला चीकटलो आणि तिला कीस करू लागलो. तिने माझे सर्व कपडे काढून टाकले आणि माझा लंड पाहून म्हणाली कि तुझा तर खूप मोठा आहे अगदी गाढवासारखा आहे रे. मग तिने माझा लंड हातात घेतला आणि खाली बसली आणि मला बेडवर बसवले मग ती माझा लंड चोकू लागली, ती म्हणाली तुझा लंड खूप गोड आहे रे आणि मी हसू लागलो.

मग ती लंड जोराने चोकू लागली तर मी तिला म्हणाली कि हळू मला दुखत आहे. तर ती म्हणाली कि प्रवीण काही नवीन शिकायला मेहनत करावी लागते आणि मग ५ मिनिटांनी माझे वीर्य निघाले आणि मी सर्व वीर्य तिच्या तोंडात सोडले. मग मी तिला सोरी म्हणालो तर ती म्हणाली त्यात सोरी म्हणायची गरज नाही, आज तू माझी वीर्य रस पिण्याची इच्छा पूर्ण केलीस, तुला धन्यवाद.

मग तिने गाऊन काढून टाकला आणि ती माझ्या समोर एकदम नागडी होती, काय मस्त फिगर होते तिचे, आणि तिची पुच्ची तर काय सांगू, तिने त्यावर केसाने डिजाईन केली होती. मग ती म्हणाली प्रवीण तू आता माझी पुच्ची चाट आणि माझी दुसरी इच्छा पूर्ण कर.

मी तिच्या वर तुटून पडलो आणि वेड्या सारखा तिच्या पुच्चीला चाटू लागलो आणि माझ्या दोन्ही हातांनी तिचे बॉल पण दाबू लागलो. तर ती सरळ सातव्या आकाशात पोचली आणि खूप सेक्सी आवाज काढू लागली उछ्ह उम्म्म्म येस्स्स उस्स्स्स अह्ह्छ्ह ओह्छ्ह्ह जाआआआआआआआनु.

मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागली, जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो. तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो. ती म्हणाली कि माझ्या नवर्याला हे पसंत नही पण तू मला आज खूप खुश केलेस आणि मी तुला खूप प्रेम करते. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घातले आणि आत बाहेर करू लागलो आणि ती जोरात ओरडू लागली अआछ्छ्ह उम्म्म्म ओह्छ्छह्ह येस्स्सस्स्स बेबीईई डार्लिंग तू मस्त आहेस मग तिने परत एकदा पाणी सोडले.

मग तिने माझा लंड पकडला आणि पुच्ची जवळ नेला आणि मला आत टाकायला सांगितले.

माझा लंड पटकन तिच्या पुच्चीत घुसवला, माझ्या एका झटक्यात माझा लंड अर्धा आत घुसला. ती दुखल्याने एकदम ओरडली आआईईई मेले मीईईइ जरा हळू टाक ना.

मग मी हळू हळू ठोकू लागलो. आता तिला मजा येऊ लागली आणि ती माझ्या ओठावर जोराने कीस करू लागली.

ती माझा जोश वाढवू लागली, मी जोर जोराने लंड आत बाहेर करू लागलो. तिला पण मजा येऊ लागली आह्ह ओह्ह्ह ऊईईई

ती मादक आवाज तोंडातून काढत होती राजा जोरात ठोक मला ठोक मला आज माझी पुच्ची ठोकून फाडून टाक राजा येस्स्स्ससू उम्म्म्मम उफ्फफ्फ्फ्फ

ती खालून तिची गांड जोराने उडवू लागली आणि मी तिचे बॉल जोराने घासू लागलो आणि जोराने ठोकू लागलो. काही वेळाने आम्ही आसन बदलले आणि मी तिला उलटे केले. मग मी मागे जाऊन माझा लंड तिच्या पुच्चीत टाकला आणि तिचे बॉल दाबत जोर जोराने ठोकाठोकी चालू केली. ती म्हणाली –वाह माझ्या राजा खूप मजा येत आहे टाक पूर्ण आत असेच ठोक मला

मी पण स्पीड वाढवली.

फच फच फच फच आवाजाने बेडरूम भरला.

काही वेळाने ती म्हणाली राजा आता मी सोडणार आहे मला जव जोराने आह्छ्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ्फ येस्स उम्म्म येस्स आआआईईई ग्गग्ग

तिचे बॉल जोर जोराने हलत होते.

मी तिची कमर पकडली आणि काही वेळ जोराने ठोके देऊन तिची पुच्ची वीर्याने भरली.

ती म्हणाली वाहः राजा आज तू माझ्या पुच्चीत अमृत वर्षा करून माझ्या पुच्चीची आग शांत केली. तिने मला मिठी मारली आणि जोर जोराने कीस करु लागली.

मग मी तिची वीर्याने भरलेली पुच्ची चाटायला सुरुवात केली आणि ती माझा लंड चोकू लागली. मग तिने माझ्या कडे पाठ करून लंड तिच्या गांडीत टाकयला सांगितले. मी अगोदर तिची गांड जिभेने चाटून ओली केलि आणि मग त्यात माझे बोट टाकू लागलो तिची गांड खूप टाईट होती, तिच्या नवर्याने बहुतेक कधीच तिची गांड मारली नसेल. ती म्हणत होती एस प्रवीण माझी गांड शांत करून टाक आज. तीन चार मिनिट बोट आत बाहेर केल्यावर मी माझा लंड गांडीत ठेवला आणि एक ठोका दिला तर तो अर्धा आत घुसला आणि ती खूप ओरडली आणि मी दुसऱ्या धक्यात पूर्ण लंड आत टाकला आणि ती ओरडत होती.

मग मी हळू हळू आत बाहेर करू लागलो. २०० मिनिटाने मी सर्व पाणी तिच्या गांडीत सोडले. अशा रीतीने मी तिला त्या रात्री ३ वेळा पुच्चीत जवले आणि २ वेळा तिची गांड मारली. मी खूप दमलो होतो, माझे शरीर कापत होते आणि मि तीथेच तिच्या शेजारी जोपलो. ती मला म्हणाली प्रवीण तू चांगली ठोकाठोकी करतोस आणि तू माझ्या सर्व इच्छा आज पूर्ण केल्या आहेस.

मग ती म्हणाली कि आता आपण रोज असे करू आणि मी तिला रोज जवू लागलो. मी तिची एक गोष्ट कधी विसरलो नाही कि सेक्स एक पुच्ची आणि लंड यातील संबंध असतो आणि त्यात नाती नसतात. मग एक महिन्याने ती माझ्या घरी आली आणि मला ओढून दुसऱ्या खोलीत नेले जिथे कोणी नव्हते आणि तिने मला कीस केली, मग ती मला कानात म्हणाली कि तू आपल्या मुलाचा बाप बनणार आहेस, मग ती म्हणाली कि प्रवीण घाबरू नकोस मी हे कोणाला सांगणार नाही कारण मी तिला खूप प्रेम करते. मग मी तिला कीस केली आणि म्हणालो कि तू माझी सर्वात चांगली गर्लफ्रेंड आहेस.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही.

You cannot copy content of this page