Aai chya bilat ghusavla maza nagoba – 2

Mitrano magchya bhagat jas me tumhla sangital ki kas me mazya aai la gapchupmaukyavar choka marat jhavlo, tine mla bagital pan khup usher jhala hota tevha, karan ti oli chimb jhali hoti, ticha sex charam sema varpohchlahota, tine gand udvat sath dila hota.
Papa aale hote, me pahate tila jhavun parat jhoplo hoto, papa mla uthvu lagle tevha tinech mla jhopu dile, me ticha bolna ekat hoto, papa parat kamavar gele, me 11 lauthlo, college tr budalch hota, ti kitchen madhyech ubhi kaam karat hoti, pant madhye maza tambu banal hota, me tyala khajvat aat alo, tevha tichi najar mazya bullyavar geli, tine bagun jhatkan najar andaaj kela, mla jara odd vatat hota, manun me bollo nai, morit jaun aavru laglo. Aamhi doghe shant hoto.
Me anghol karun tila towel magitla, ti ne parda sarkavla ani towel dayla mazya kade bagital, me nagda ubha hoto. Tine tevha pan mla dole bharun bagital, me towel lavun baher alo, aavrun baslo, ti nashta gheun aali aamhi dogh nashta karu laglo, nashta kartana tinech boalyala chalu kela, ti asdakhavat hoti ki kahi jhalch naiye, ti mala kai vicharat navti, ordat navti, manun halu halu mazyatli guilt kami jhali.
Aamhi normle bolu laglo hoto. Thodyavel dogh tv bagat baslo, nanter ti uthun jevan karyla geli, mazya aavdicha jevan banval aaj tine. Tine mla chav chakhayla bolaval. Me aat gelo tr vafen ti ghama ghumjhali hoti, dokyavrun gham gharangalat tichya maxit ghusat hota, tichi bagal ghamane chikatli hoti,
Tine mla chav chakhvli tevha eka hatane gham pusat manali,
Aai :- towel aan jara gham yetoy nusta.
Me towel gheun alo, tichya dokyavarun gham pusat mane var alo, man pustana me maxi madhye hath ghatla ani ticha gham pusat ticha ball, bagal varun phirvu laglo, tas tihasu lagli.
Aai :- are kai kartoy bas gudgudya hotyat.
Me towel kadhla ani tichya sammorch nakala lavun vaas ghetla tine te bagitl pan kai bolli nai. Aamhi bahe ryeun baslo tevha tine swata maxi ch button sodle ani fakvat aat fan chi hawa gheu lagli, eka side ne ti mla ticge ball ch dakhvat hoti, tine chakka donhi ball mazya samor baher kadhle.
Aai :- ssshh aa ffffrrrrhh aaha ata kuth bara vattay, thanda hawa lagali ki..
Tiche ball me pahilyanda bagat hoto tiche manuke kai disat hote, aah as vatat hota tutun padav. Tine 2 mintat parat aat ghetle pan mla hav tevdha nit darshan dile tine. Jevtana pan button khulech hote, ball disat hote haltana, jevtana samor basun vakun vakun jevat hoti, mla vadhtana muddmun chati pudh kadhat hoti janu.
Jevan jhalyaver aamhi baslo hoto tv bagat, thodya velane tich manali,
Aai :- aawaaj kami karun bag mla jhop yetye padte jara.
Ti mazya samor kopryat bichana taku lagli, ani padli eka kushi var mla gand dakhavat, 5 mintane ti saral jhali, pay fakvun padli,
Aai :- jhop tu pan thodya vel. Aram kar..
Me basun hoto, ti suru jhali, tine pahile maxit hath ghatla ani ball khajvu lagli, khajavtana tine ek ball baher kela. Ani tasich padli. Nanter parat ticha hath max chya khali phiru lagla, jhangevr, jhang khajvu lagli ti, maxi halu halu var jau lagli tichi, tine maxi jhange var aanli hoti.
Ti samorun evdha mla divchat hoti me bagun taplo hoto, me tv chalu thevun tichya javal jaun padlo. Me padlela tila pan mahiti jhala hota pan tine dole band thevle hote, me haluch maza hath tichya potavr thevla, halu halu var sarkvu laglo. Tich ang thar tharat hota, me pan jara ghabrat hoto, pan jasa maza hath tichya ball var pohchla ani me ticha ball pakdla tevha mazya manatli bhiti udun geli hoti.
Me haluch kui kui spanj ball jas dabto tasa ticha ball dabyala chalu kela. Ti la pan tech hava hota he mlakalal karan ticha virodhch navta, me 5 min kacha kach ticha toh ball dabla, ticha manuka pirghalla tri ti mla advat navti.
Me hath khali jhangevar aanla, maxi var karu laglo, tiche pay halcahl karu lagle hote. Tichi jhang ekdun mau mau ani garam lagat hoti, maza hath tichya pucchi var jaun thambla hota, ti jagi hoti. Me uthun tiche pay fakavle ani madhye padlo ani tond lavun tichya pucchi la kiss karu laglo, jas mi kiss karat hoto tas ti halat hoti. Me ticha dana hotani tondat pakdala tas ti ordli,
Aai :- ssh aahh aaiag sssshhh…
Me tichi pucchi chatu laglo tine mazya dokyavar hath thevla, kesat hath phirvu lagli. me tichi pucchi jiben chatun chatun tila oli keli. Tine mla thambaval ani vr khechla, me uthlo ti mla jhavadya najren bagat hoti, tiche donhi ball baher hote, me kapde kadhle ani tichya samor bulla halavat position ghetli.
Maza bulla tichya pucchi var ghasat hoto, tichya javal gelo dolyat dole ghalunn bulla ghap kana at ghatla, tas tine ek kinchali marli ani mla ghatta mithit aavla. Me tila jhavu laglo halu halu, ti dole band karun jhavun ghet hoti, me tichya galavar kiss karu laglo.
Tine swata samorun hoth pakdun kiss karu lagli. aamhi kacha kach jhavu lalgo, ti varshachi upashi hoti janu, tichi pucchi oli ani garam hoti, ti halun halun bulla ghet hoti maza. Evdhi majja yet hoti kai sangu, me swapnat pan kadhi vichar navta kela as hoil.
Me tichya puchit maz pani sodla tevha kuth bara vatal, tasch tichya anabavar padun hoto, tine mla uthval nai, nanter mich tichya kushit paldo bajula ani ticha ball tondat bharun chokhu laglo.
Aai :- ajun pan man nai bharla ka? Kiti karshil.
Me :- nai na. ajun karu vattay.
Ti hasat mazya kesat hath phirvu lagli.
Aai :- evdhi himmat kuthun aali, pahate kas kai karu vatal tula, bhiti nai vatli ka me marel, naav sangen.
Me :- vatat hoti na, pan tuzya mandya bagun rahaval nai. Ani pucchi cha vaas ghetach tondatun lal padu lagli.
Aai :- ho ka. Ani me papa la sangital asta tr mag
Me :- nasta sangital mla mahitye, tula pan hav hota hech.
Aai :- tula kas kalal.
Me :- ratri chadirt halchal hotana pahili hoti me.
Aai :- kuth kuth laksh asata tuza.
Me ticha hath pakdun bullya avar thevla ti bulla cholu lagli. tyala tathvu lagli. me pan ball chokhayla chalu kele hardly. Maza hath khali neun pucchi chlou laglo.
Aai :- ssshh aahh aahh ssh ya n var ata bas kar…
Maza purn tathlach navta aat jaat navta.
Me :- ajun nai tathla nit purn.
Aai :- tathav na mag, halav..
Me :- halavtoy na tathat naiye.
Ti uthli ani tine hatat gheu halvayla chalu kela, me tichi maxi kadhli ani tila nagdi kela, tina mla angavar ghetla ani ghasa ghasi karu lagli.
Aai :- sssh aahhh yane tathel, baroar taak lagech.
Ti man kan chatu lagli, mazya mane var kiss karu lagli.
Aai :- ssshh jhala ka, tathla na, aaahhsshhh masat aahe bula tuza, tathla ki majja yete ghayla.
Me :- aahh as bolat raha hotay khali kahi tri…
Aai :- hotay kaa, aai chi pucchi maraychi naa, tatahv na mag sotya ka tuzya, aaah sshh jhavaych na mla kacha kacha.
Bulla tatha hota, ti angahalvat hoti, bulla puchhi var ragdat hoti, me jara nem lavla ani dhakka dila tr bulla ghusla aat khap kan.
Aai :- ssshhh gela gela aaatt sshhh… kadak gela…. ata kar halu halu.
Me hatavar uthlo ani tila jhavu laglo, ti mazi chest pirghalu lagli hatane dabu lagli. ti tapli hoti, nusti sssh aah karat hoti, magashi shot jhalya aslyamule ya veli jast vel jhat hota, ti mazya catila pakdun mla lamb dahklat swata gand udvun jhavun ghet hoti.
Aai :- kar naa, jahv jhav aah tas aaaah aah sshh aah jhav jhav jhava ki….
Ti chya bolnyane ajunch josh chadhat hota, me tila kacha kach jhavat hoto, aamhi dogh sagla visrun gelo hoto, me 10min nonstop tila jhavlo, tichya pucchit pani sodat tichya angavar padlo.
Aai :- ssshh ahahh ata kuth vattay kelaya sarkh ssshhhb aahh mast vattay… lay divsni kelay, dukhnar aahe udya mla.
Me :- kai dukhnar.
Aai :- pucchi mazi, kal pasun 3 vela kelay ki, lay divasni kelaki sujati, roj chalu asla tr kai vatat nai.
Me :- roj karat jail mag me
Aai ne hasat mla utraval ani nagdi uthun morit jaun dhuvun ali, maxi uchlun mazya samor ang pusat maxi ghatli ani bichanyat padli.
Aai :- aahh mast dola lagtoy, jhopte me uthav mla thodya velane..
Mitrano ashya prakare me jevha pan maza mood jhala tr tila jhavayla chalu kela, ani kadhi mazya lakshat nasel, mood nasel tr ti muddmun mla divchaychi, samorun pucchi dakhav, gand dakhavaychi ani barobat jhavun ghaychi. Pahile 1 varsh aamhi roj jhavaycho, nanter gap padu lagla. Nanter nanter doghancha mood udat gela hota, lay divas kela nai manun muddmunjabardasti karaycho aamhi, tichi kambar pakdaychi, ghudghe dukhayla lagle hote, tich vay hot challa hota tyamule halu halub aamhi band kela. Pan ek velich majja anubhavli aamhi doghani aayushat.

This content appeared first on new sex story .com

This story Aai chya bilat ghusavla maza nagoba – 2 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page