Aai vr dav takla bhar meeting madhye – 2

magchya bhagat jas tumhi vachal kas meeting madhye gardit me ek dusri bai samjuj mazya aai la cholla hota, ti pan dusra kon manus aahe as samjun mla sath det hoti, me tila aamchyach gharat gheun alo jhavaychya hetune, ti pan laych pisalli hoti. Tine maza bulla hatat pakdla hota, light nasti ali tr chokhayla pan kami nasta kela tine.

Me pahile jara schok jhalo. Aamhi baher yeun parat meeting madhye samil jhalo hoto. Pahile jaam bekaar vatu lagla, pan achanak asa vichar yeu lagla. Ti kiti tapli hoti, mazya pratek step la ti tevhdyach joshat uttar det hoti, ti pan kiti upashi asel, tila pan jhavaych asel.

Hya vicharane maza bulla uthu lagla, aapn jila jhavaych manto ti pan jar samorun tevdhach josh ani utsukta dakhvanar asel tr ajun ch majja yete. 5-10 mintat meeting sampli builder gela parat, baki lok pan gele, gardi kami jhali. Aamchya cahilte tithech thamble hote ani disccusion chalu hota, gossip, bhadan, kon kai bolla magun as paddhatshir sagle ubhe rahun bolat hote.

Me tichya shejarich ubha hoto, ti ani me najar milavali ki ekmekana veglach bagaycho, pan baher aslyamule ti lagech bakichyan madhye mislun jaychi. Aamcha bolna chalu astna parat light geli, tyancha topicg chalu hota, koni light lavli nai, andharat awaaj yet hota tevdha bas hota, tayna vatal 5-10 mintat yeil lagech.

Me tithech ubha hoto, mla kai jhal mahit nai, me tichya hatat hath ghatla, ti pan kahi bolli nai, me hath choltoy, dabtoy ti kahi bolat navti. Me ticha hath var kela ani pappi gheu laglo. Tich madhla boy tondat ghatla ani chokhu laglo lollypop sarkh. Tine 1 min chokhu dila nanter kadhla.

Maza tathu lagla hota, me jaun tichya mage laglo, kambre var hath thevun bulla gandit lavu laglo, ti mla advat hoti. Pan kahi bolat navti. Me tichya kanat jaun bollo haluch.

Me :- sshhh karu de na, awaaj nko karu doubt yeil lagech. Shant ubhi raha.

Ti te ekun shant ubhi jhali, me maze hath pudhe neun ball kuskaru laglo, pappi ghetana muh muh cha awaaj hou naye manun me jib kadhun tichi man magun chatu laglo. Tichya kesat ghanacha vaas gheu laglo. Ball ase cholat hoto janu ti mazi item aahe.

Me ek hath khali aanat tichya legsi var thevla tas tine swata samorun hath khali aanat mla advaycha try kela, me ticha hath pudhe thevun tyavar maza hath thevla ani tichyach hatane tichi pucchi cholu laglo.

5 mintane ekala phone ala manun tyachi light lagli tr me vegla jhalo, tyaveli mag baki che pan mobile kadhun check karu lagle. 3-5 min bolna jhala ani sagle aaplya aaplya ghari jau lagle, me ticha hath pakdla hota ani flash lavun tila gheun yet hoto. Ti kahi bolat navti.

Aamhi gharat alo, me dar lavla, ani mage valat tila uchlun ghetla ghap kan. Ani mithit bharla, ti mithi sodavnyacha try karat hoti.

Aai :- ssh sarak sod mla.

Me tichya mane var kiss karat kanavar, galavar, hotavar, dokyVar kiss karat sutlo.

Aai :- nko sarak, chukich aahe he.

Me :- rahu de, andharat konla disat nai. Maga sarkh karu na. Ye na.

Aai :- nko mantal na, je jhal te visar.

Me :- ka magashi light nasti ali tr ata paryant kai kai jhla asta. Ani tu bhaher chya anolkhichya gharat ghusun tyachya khali jhopayla tyaar ahe pan mla nai det aahes.

Aai shant ubhi hoti, me ticha hath pakdun mazya bullya var thevla.

Me :- ghe na, uthav yala, me nai sangnar konla, tula pan garaj aahe mahiety mla, papa jhavat nai tula pahila sarkh.

Tine 4-5 vela hath jhatakla pan me tri tichya hatat bulla det hoto, shevti tine bulla pakdla ani me tichya javal gelo ani ticha dresa uchlun kadhu laglo. Tine hath var kele ani dress kadhlhavar parat aapo aap maza bulla pakdla tine.

Me ubha rahun ticha ball chokhu laglo. Ti yedi hou lagli hoti, halu halu maza bulla cholu lagli, skin mage pudhe karu lagli, me donhi ball chokhun tichya tondat tond dila, tine bulla ghatta pakdla ani jib deu lagli ani gheu lagli. Ti tapli hoti, me kiss sodli,

Me :- ghe na tondat, chokh na bulla. ( tich dok pakdun vakvat )

Ti lagech khali basli andharat hatane bulla
Pakdla ani ghapakan tondat bharla tine ani adhshya wani chokhu lagli.

Tichiya choknyavarnach kalay hota kiti upashi hoti ti sex chi, me kesat hath ghatala hota ani adhun madhun tichya tondat shot det galayt ghusvaycho bulla. Ti bulla sodaylach magat navtu.

Me :- ssshhh aahahh kai chokhetys, jiv gheshil maza tu. Evdhi bhuki hotis tr gap ghaycha na magashi kashla nakhre karat hotis.

Ti kahi bolli nai, gap chokhi ghet hoti, me tichya kesan sobat khelat hoto. Tiche kes pakdun tila randi sarkh dok phirvat hoto.

Me :- sshhh aahhh ek number aahes tu aai, tuzya samor mothya mothya randya fail aahet. Manla tula.

Me :- bas kar nighal maza tuzya tonadatch ye tu var ata mazi bari, tula jannat chi sair karavto bag.

Me :- nagdi ho na! Kadh na kapde patkan rahavat naiye mla.

Ti kapde kadhu lagli. Me pan nagda jhalo, aamhi ek mekana pakdla andharat ani mitht bharun ghasa ghasi karu laglo. Ek mekanacha hath pakdun aat alo ani bed var jhopaval tila ani me var chadhlo.

Tichya angavar kiss karat me khali sarku laglo, jhanga madhye naak ghatla ani vaas gheu laglo, aah kai vaas hota.

Me tila fakval ani jib tichya jhange var neun chatu laglo.

Aai :- sshshh uuffhhhh haaii sshhhhh.

Me :- mla andharat disat naiye, dok lav pucchi la.

He ekun tine maz dok pakdala ani pucchi javal nela.

Aai :- hmmm, bag jamtay ka tula.

Me jib baher kadhli ani chatu laglo tas tine parat maz dok set kela. Maz dok pakdun tine danyavar nela.

Aai :- aah sshhh uffhh danayavar jib kahli var kar fakth chatu nkos.

Me tasch karu laglo.

Aai :- aaiag mele sahshh uufffhhh aaahhh uuffhhh aahhh…

Me tichya pucchit jib ghatli ti oli jhali hoti,. Tich turat chik chatu laglo me ti ajun ch yedi jhali. Tine mla var odhun ghetla.

Aai :- ssh rahavat naiye mla, jhav ata bas jhala khelna. Ghal na aat.

Me :- disat naiye tuch pakdun ghal na.

Tine hatane bulla pakdla ani pucchi la lavla, me dhakke deu laglo, tashi ti ssh aah ssh karu lagli. Me ticha ball chokhat tila jhavat hoto mast. Mla kadhi swapanat pan vatal navata me mazya aai la jhavel evdhya freely.

Tine mazya kambre la pakdla hota ani gand halvat sath det hoti. Me tila kacha kach jhavat astana light aali. Ticha chehra bagnya sarkha hota mitarno, tila evdhi majja yet hoti ticha chehra ch sangat hota.

Tine mla bagital me tila bagital ani tine dole band kele, me tila jhavat hoto nonstop, light aalyamule ti kai bolatch navti gapp padun danke ghet hoti. Me tichya pucchit galalo. Ani uthlo, tine mla light bad karayla lavli.

Me light band karun padlo bed var, ti uthun morit jaun mutun aali, parat yeun nagdi padli bichanyat. Mla kalal hich ekat man bharla nai, mla pan tech hav hota. Gharat ammhi doghch hoto purn night.

Me :- aali ka majja, kas vatal.

Aai :- hmmm, te sagla jaude pan tula shappat aahe he konla kalal nai pahije.

Me :- ho nai kalnar.

Light ajun aali navti, aamhi nagdech padlo hoto. Me tichya kushit ghusun tichya angashi khelat hoto.

This content appeared first on new sex story .com

Me :- aai tula tr mahit navta me aahe mage, mag tu evdha sahaja sahaji kashi det hotis, tula koni dusra vatal ka. Kon aahe ka ithe jyachaya sobat tu kelaes aadhi.

Aai :- kahi bolshil, tula kai karaych tyashi.

Me :- nai asch vicharal.

Aai :- tas kai nai, mla mahit hota as hoil manun me tula pan det navte.

Me :- ag srry mazya dokayat ala manun vicharla. Parat as nai bolnar kadhi.

Me ticha ball tondat bharla ani chokhu laglo. Ti ragat hoti ajun pan manun me uthun tichya angavar kiss karu laglo, chatu laglo. Me tiche hath var kele ani bagal chatu laglo. Ti halu halu garam hot hoti.

Me :- ssry na g, tu ashi ragavu nkos, mla kas tri vattay, tu aavdils jaam mla. Ashi majja pahilyanda ghetliye me.

Aai :- ( hasat ) chal halkat.

Aai :- pahilyanda, vatat tr nai, baher gardit jasa tuza hath chalat hota, kamre varun direct legis madhye, pahilyanda karnara asa asto ka.

Me :- ho, ag me he sagla video bagun bagun shikloy, tuzya var aajmaval.

Aai :- vah, ajun kai shikalays.

Me :- lay shikloy, karu ka, aavdel ka tula.

Aai :- ( hasat ) nai mantal tr nai karnar ka.

Me :- nai ata tr sodnarch nai me tula.

Tine hasat mla tichya angavar ghetla ani mithit bharla. Aamhi ghasa ghasi karu laglo, ti garam jhali hoti, mazya kanat ssshh aahh karat hoti. Tichya ghamcha vaas mla yeda karat hota.

Me tichya mane la chatu laglo ti ajunch kanu lagli. Me khali yet parat bagal chatat ball chokhu laglo.

Aai :- uuffhhh aahhh sshhh aaiiag ahhh chavu nkos na, manukya var jib ghas, khali var kar tyane ajun nasha chadhte.

Me :- vaah as sanagt jaa mla tula kai aavdat me tasch karel.

Me ticha manuka tondat dharla ani tyavar jib phirvu laglo mage pudhe.

Aai :- sshh aaah aa as askar aaah haa halu halu aah sshh uuffhhh haaii ddaayaa sshh..

Me mazya ghudghya ne tichi pucchi ghasat hoto, ti swata gand khali net ghasat hoti.

Aai :- sshhh laych shiklayas tu, evdhyatch me oli jhaliye.

Me :- ho bindast ho, tula mutavnar aahe me aaj.

Me tila fakaval ani tichya var chadlo ani perfect bulla pucchi var thevla. Ani danyaavr ghasu laglo. Pucchit n ghusvata varun tila jhavu laglo.

Aai :- aaig sshh mele mele me, aah sshh nko na raja, mla kas tri hotay, aat ghal ani jhav na kacha kach.

Me :- ho jhavayla ratr aahe ajun, aata var var chi majja ghe tu.

Me tas gahsu laglo tr ti gand uchlat bulla pucchit ghalaych try karat hoti. Ti radkundi la ali hoti.

Aai :- ghal naa, ka tarsavtoys. Jhav na mla.

Me tila varun sodla ani kahli sarkalo ani tichi bembi chavu laglo, tine maz dok pakdun khali dhakla. Me tichya pucchi cha daba tondat ghetla ani chokhu laglo khechun. Ti jhatek deu lagli hoti. Tine mla lamb kela ani swata botane dana cholu lagli.

Aai :- sshh aaiai aahh sshhh sarak.. sarak mla mutayla lagli aahe.

Ti uthli ani morit jau lagli, me tichya mage gelo. Ti moriy jaun phala phala mutu lagli.

Me :- mutaval na. Bollo hoto na.

Aai :- sshh haa baba ajun thar thartey me.

Tine nal chalu kela. Kadachit pucchi dhuvaychi hoti tila.

Me :- dhuvu nkos, me chatun saaf karto na.

Aai :- shee nko he ati hotay.

Me :- karu de na, pls pls ekda. Bag tr try karun.

Me aat alo ani tila uthaval aamhi dogh parat bed var alo, tila fakval ani me chatu laglo.

Aai :- sshh kas tri vattay mla, nko karu bas kar.

Me purn chatun saaf keli pucchi.

Me :- ulti hotes ka doogy style.

Aai :- kashla?

Me :- ho tr.

Ti uthli ani ulti houn position ghetli tine.

Me ticha bocha fakvala ani naak ghalun vaas gheu laglo. Tila doubt alach hota, tevdhat me jib kadhun bocha chatla. Tas ti pudhe hot padli.

Aai :- kai kartoy, gudgulya hotyat.

Me manval tila kas bas nai bocha fakvun chatu laglo, holat jib ghatli, ti nashet yeu lagli hoti, ti nusti ssshhh aahhhh sshh aahh karat hoti. Tine maza hath padkun kechat ball ve nela, me ticha ball kuskaru laglo, gaiche jas than dabun dudh kadhto tas karu laglo tila.

Me uthun tichya gandit buli ghuvali ani jhavaycha try karu laglo, pan maza tathla navtach. Tila tyata pan majja yet hoti, tine mala ekda pan adaval nai, maza halu halu tathu lagla tas ajun tight jhala ticha hole. Me holat bulla ghalat hoto tri ti nko bolat navti.

Aai :- aaaig sshhh mele me.. aaj kai kahr nai maz… halu halu kar dukhaty…. Tel lavun ghal an jail lavkar.

Ti swata samorun ashi bolli,. Me evdha kush jhalo tichya bochya cha chava ghetla, mobile flash lavun tel aanla, tine telachi batli hatat dharli ani eka hatane bulla halvu lagli.

Me :- ola kar chokh jara.

Tas tine ola karayla tondat ghetla, ekdum tath kela. Tyavar tel takun malish keli lavdyachi.

Aai :- jhala, ghaltos ka.

Me :- hmmm ek try karto ghe position.

Ti doggy style madhye aali, me flash lavun var chadhlo ani tichya bochyat bulla ghalu laglo. Tine gand ajun tight keli, tich hole evdha chota hota bulla jatch navta tyat. Pan me tri holavar bulla marat hoto. Ti tyat pan majja ghet hoti.

Aai :- sshhh aah hot naiye tr pudh ghal na kar ata kiti khelshil.

Me tila saral kela fakvala ani pucchit bulla ghalun jhavu laglo. Ti majene jhavun gheu lagli.

Me :- kon bhari jhavtay me ka papa.

Aai :- tu

Me :- kaa.

Aai :- papa ne kadhi as chata chati nai keli.

Me :- aavdla na tula.

Aai :- hmm khup.

Me tila kacha kach jhavu laglo. Tine mala mithit bahrla ani aavlu lagli, tasch jhavta jhavta maz pani nighal aat madhye.

Aai :- sshhh aahh aaig aah bas kar mazyat takat naiye ata. Padun raha asch aat rahu de.

Me tasch tichya angaavr padun hoto, pucchit bulla thevun. Ratri kadhi light ali kadhi tine mla utrvaal ani jhopaval mla mahit nai.

This story Aai vr dav takla bhar meeting madhye – 2 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page