आईला चुलत भावाने जवले

मित्रांनो आज तुम्हाला एक नवी गोष्ट सांगणार आहे. गुजरात मधून एका वाचकाने त्याची गोष्ट पाठवली आहे ती तुम्हाला सांगतो. माझे नाव प्रवाल आहे. मी तुम्हाला माझ्या बालपणी घडलेली घटना सांगणार आहे. तेव्हा माझ्या वडलांचे वय ३०,आईचे २८ होते, मी आणि माझी लहान बहिण सर्वजण बरोबर एकाच खोलीत राहत होतो. घराची अवस्था बरी होती.

वडील फेरीवाला चे काम करायचे म्हणजे आजूबाजूच्या गावात फिरून समान विकायचे. ते कधीकधी दोन तीन दिवस घरातून बाहेर राहायचे. तेव्हाची गोष्ट आहे आमच्या कुटुंबात एक आजोबा होते, त्यांचा मुलगा रवी परीक्षा देण्यासाठी आमच्या शहरात आला होता आणि आमच्या घरी थांबला, तो २०-२२ वयाचा होता.

घरात येताच त्याने सर्वांना त्याच्या बोलण्याने वेडे केले. तो खूप बोलायचा आणि खूप चतुर पण होता. घरातून चांगले पैसे घेऊन आला होता, आणि मला आणि बहिणीला खूप काही खरेदी करून दिले. तो बहुतेक एक आठवडा आमच्या घरी थांबला. आई आणि वडील पण त्याच्या येण्याने खुश होते, पण मला हे नाही समजले कि त्याने कशी आणि केव्हा माझ्या आईबरोबर सेटिंग लावली. एके दिवशी वडील घरी नव्हते, मी आणि बहिण जेवण करून झोपलो,आई पण आडवी पडली होती आणि तो एकता बसून वाचत होता.

मग रात्री मला जाग आली. मी पहिले कि खोलीची लाईट चालू होती, आईच्या खाटेवर एका बाजूला आई होती आणि दुसऱ्या बाजूला रवी. जेव्हा मी झोपलो होतो, तेव्हा आईने साडी घातली होती,पण आता फक्त पांढरे ब्लाउज आणि पेटीकोट घातले होते. साडी केव्हा निघाली आणि का निघाली मला माहित नव्हते.

आधी आईची पाठ माझ्याकडे होती पण काही वेळाने ती सरळ होऊन झोपली. आईच्या ब्लाउजचे वरचे तीन हुक उघडे होते, तिचे अर्धे बॉल बाहेर दिसत होते आणि तिची ब्रा पण दिसत होती.

मी पहिले कि रवीने त्याच्या हातांनी आईचे दोन्ही बॉल पकडले आणि त्यांना कीस करत होता.

आई म्हणाली- नाही रवी, करू नको,हे चुकीचे आहे, मी मुलबाळ असलेली बाई आहे, तुझी काकी लागते, आणि काकी तर आईसारखी असते. रवी म्हणाला-नाही काकी,तुम्हाला माहित नाही तुम्ही किती सेक्सी आहात, मी तर जेव्हापासून तुम्हाला पहिले आहे मी तुमचा दिवाना झालो आहे, उफ्फ काय मोठे मोठे बॉल आहेत तुमचे, मी यांनी खेळू इच्छितो, काकी ह्यांना बाहेर काढ,मला चोकायचे आहेत.असे म्हणून त्याने आईच्या ब्लाउजचे बाकीचे हुक उघडले.

आई त्याचा विरोध फक्त बोलून करत होती तिने एकदाही रविला हाताने थांबवले नाही. रवीने सर्व हुक उघडले आणि ब्लाउज बाजूला केले.

वाह काकी काय बॉल आहेत तुझे? असे म्हनून रवीने तिचे बॉल पकडले आणि दाबू लागला.’

आई हसत राहिली आणि तिला नको नाही म्हणाली.

मला खूप राग येत होता, पण आईच्या भीतीने गप पडून राहिलो. तो आईच्या पोटावर येऊन बसला,त्याने तिला उभी केले आणि तिचे ब्लाउज काढू लागला.

आई म्हणाली-उफ्फ्फ्फ रवी तू खूप वाईट आहेस,काय करत आहेस,राहू दे,कोणी तरी बघेल.

रवी म्हणाला- आता या अर्ध्या रात्री कोण बघायला येणार?

आई म्हणाली- अरे मुले उठतील.

रवी म्हणाला-कोणी नाही उठणार दोघे झोपलेत, तू मला गपचूप करायला दे.

असे म्हणत रवीने आईची ब्रा आणि ब्लाउज दोन्ही काढले. रवीने आईला परत झोपवले आणि आईचे उघडे बॉल दाबू लागला आणि चोकू लागला. तो मधुन मधून दाताने चावत असेल म्हणून आईच्या तोंडून हळूच आवाज निघायचा.

काही वेळ चोकून रवी उठला आणि त्याने त्याचे कपडे काढले,त्याने चड्डी पण काढली,ती काढताच त्याचा मोठा लंड बाहेर आला. मी तर पाहून चकित झालो कि माझा तर लहान आहे आणि याचा किती मोठा आहे.

त्याने आईला परत बसवले, लंड तिच्या हातात दिला आणि म्हनला चल पटकन तोंडात घे.

आई म्हणाली-उम्म मी हे करत नाही, मला नाही जमणार.

रवी म्हणाला-चल साले, ड्रामा करतेस काय चाल चोक.

आणि आईने खरेच त्याचा लंड तोंडात घेतला आणि चोकायला लागली.

काही वेळ रवीने चोकू दिले, आणि त्याने आईला पण बेडवर उभे केले आणि तिच्या पेटीकोट ची दोरी उघडून तिलाही नागडे केले तो स्वतः खाली झोपला आणि परत तिला चोकायला सांगितले.

आई त्याच्या जवळ बसून त्याचा लंड तोंडात घेऊन चोकू लागली.

मला फार घाण वाटले, ज्याने आपण मूत करतो आई त्याला तोंडात कशी घेत आहे,आणि ती अशी चोकत होती जसे ते लोलीपोप असेल. ती खूप वेळ त्याचा लंड वरखाली इकडे तिकडे चाटत राहिली.

मग रवीने आईला खांद्याने पकडले आणि म्हणाला-चल बास काकी आता खाली ये. ती लगेच खाली आली आणि तो तिच्या वर झोपला. आईने तिचे पाय वर उचलले आणि जेव्हा रवी थोडा खाली वाकला तेव्हा आईने आह्ह आवाज केला.

रवी म्हणाला-काकी तुझी पुच्ची खूप टाईट आहे, एखाद्या वर्जिन मुली सारखी.

आई हसून म्हणाली- चल हट खोटे बोलू नको, मला माहित आहे कि माझी किती टाईट आहे आणि किती ढिली आहे, तू फक्त तुझे काम कर. मग रवी खूप वेळ आईला धक्के मारत राहिला, तो कधी तिचे ओठ चोकायचा तर कधी बॉल.

कधी कधी आई स्वतः तिचे बॉल त्याच्या तोंडात द्यायची, कधी त्याचे तोंड पकडून तिचे ओठ चोकायची.

काही वेळ हे सर्व चालत राहिले. आई पण रविला खूप जोराने पकडून ठेवत होती. दोघे एकदम नागडे आणि एकमेकात घुसत होते.

मला खूप राग येत होता पण काय करणार?मी माझे तोंड दुसरीकडे करून झोपलो. पण मला आता त्यांचे अहह आःह्ह उफ्फ्फ आवाज येत होते. काही वेळाने मला झोप लागली.

सकाळी उठलो तर माझ्या मनात आई आणि रवी विषयी खूप राग होता. काही दिवसांनी रवी पण गेला आणि परत मी कधी त्याचे तोंड पहिले नाही.

काही दिवसांनी समजले कि आमच्या घरी आणखी एक पाहुणा येत आहे, आणि एक दिवस माझा लहान भाऊ आई हॉस्पिटल मधून घेऊन आली, पण मला आजपर्यंत त्या भावावर प्रेम नाही आले.

आज पण मला जेव्हा ती रात्र आठवते तेव्हा माझ्या मनात कडू विचार येतात. पण मी ही गोष्ट कुणाला सांगू शकत नव्हतो. कधी विचार करायचो कि कुणाला सांगून माझ्या मनाचा त्रास कमी करू शकलो तर..

आता मी पूर्ण मोठा झालो आहे. आणि एक दिवस गोष्ट वाचत विचार आला कि तुम्हाला माझी गोष्ट सांगून माझे मन हलके करता येईल.

You cannot copy content of this page