आकर्षक सेक्स चोरी

Marathi Sex Stories किचेन मध्ये तांब्या घेऊन पाणी पिणार इतक्यात मला बघतच तिथल्या तिथेच क्षण भर गप्प गार मी थर थरत होते. मला बोलायचे सांगायचे भानच राहिले नाही. मला हुंदके येत होते. काका ची धांदल उडाली होती. आपलं नग्न पणाची लाज वाटून त्यांनी एक ताट समोर धरून आपले आकर्षक लिंग ताटाआड लपवले मला हसू आले. काकाला मी देसी सेक्स पहिल्याचा सगळा प्रकार सांगितला व नकळत मी इथे थांबले मला माफ करा पुन्हा मी अशी चूक करणार नाही मला कडी काढून द्या मी घरी जाते. माईला यातले काही सांगू नका असे म्हणाले. तर काका एका अटीवर तुझ्या माईला सांगणार नाही जर तू मला माई सारखे मघाशी जे पाहिलस ते करायला देत असचील तर? हि अट ऐकताच मी मान खाली घालून त्यांच्या सामानाकडे बघत नजर खाली घातली. मला भीती वाटली चोरी सापडली गेली तर.

काका नि मला घट्ट मिठी मारली व माझ्या गालांचे चुंबन घेत माझ्या ओठात ओठ घालून माझे बोलणेच बंद करून टाकले. मी थोडा लटका प्रतिकार करून काका ला बाजूला केले व सांगितले मला सुद्धा हे सुख हवेहवे से वाटते परंतु माई अजून झोपल्या नसतील आणि त्यांनी उठून पहिले तर काय म्हणतील याची जाणीव ठेवा. नंतर गावाहून जावून या मग आल्यानंतर पाहू. असे सांगून क्षणभर मी माझा स्कर्ट मिडी झाडल्या सारखे केले व मला कडी काढून बाहेर सोडा म्हणू लागले तसे काका नि तुझी आठवण म्हणून तुझ्या स्तनांचा पापा दे मगच तुला बाहेर सोडेन. असे म्हणत असतानाच त्यांनी स्कर्ट वर करून माझे स्तन चोखू लागले. त्यावर चोकून चावे घेऊ लागले.

काही दिवसांनी काका गावाहून परत आल्यावर मला अलगद किचेन मध्ये उचलून नेले आणि माझ्या मानेची गालांची पट पट चुंबने घेऊ लागले. आज जे करतील ते मी त्यांना करू देणार होते. माझ्या समोर तो टी.वी. वरील प्रसंग येत होता. काकानि मी विचारात असल्याचे पाहून माझे उरोज रिकामे केले व वेड्या सारखे चोखू लागले. ते पण कमीच म्हणून काय कि माझ्या नीकर मधून दुसरा हात घालून आत मध्ये बोटांनी घासू लागले. मग मी हि मागे हटले नाही काका ची अंडर प्यांट खाली ओढली व त्यांचा लवडा बाहेर काढला त्याला हाताने पकडून चोळू लागले तस तसा त्याचा आकार वाढू लागला. काका नि मला किचेन मधल्या स्टूल वर बसवले व माझी कोवळी मैना दोन हातानी फाकवत आपले कडक झालेले लिंग तिच्या वरून फिरवू लागले. मी म्हणाले काका तुमचे ते फारच मोठे आहे आणि मला तर हा अनुभव नवीनच आहे तेंव्हा जरा हळू करा मला सोसणार नाही. यावर काका म्हणाले काही काळजी करू नकोस उठले व तेलाची बाटली घेऊन त्यातले तेल माझ्या पुचीला बोटांनी आत घालून लावले. पुचित संवेदना होत होत्या व काका चे बोट संपूर्ण आत जात होते बाहेर येत होते.

काका नि लगेच तेलाचा हात आपल्या लवड्याला पुसला व माझे दोन्ही पाय फाकवून पुचीला जरा फाकवून आपले लिंग आत घालू लागले. हळू हळू तेलाच्या सहायाने ते आत जाऊ लागले. असे करत संपूर्ण आत गेले मला काहीच त्रास झाला नाही. नंतर त्यांनी मला दणके मारायला सुरुवात केली. काका चे दणके जबरदस्त होते माझे स्तन दाबत माझ्या तोंडात तोंड घालत ते झवत होते. त्यांचा लवडा पूर्ण आत पर्यंत जात होता. माझी कंबर धरून आपले लिंग पूर्ण घुसवले व दणके देत त्यांनी आपले वीर्य माझ्या पुचित पडले. व मला लगेच खाली उभा राहायला सांगितले तोच माझ्या आकर्षक पुचीतून वीर्य खाली पडू लागले. हा प्रकार माई ने पहिला तिघेही एकमेकांकडे पाहतच राहिलो. कारण देसी सेक्स चोरी सापडली.

You cannot copy content of this page