रोशनी च्या आईला झवलो 1

नमस्कार मित्रानो हलवत्याना हलवलाच पाहिजेल आणि मैत्रिणींनो बोट घालत्याना घातलीच पाहिजेल. प्रथम तुमचे आभार मागच्या स्टोरी ला तुम्ही खूप प्रतिसात दिला व मला खूप मुला मुलींचे मेल आले त्या बद्धल धन्यवाद.
तर तुम्ही मागची स्टोरी वाचली असेल तर तुम्हला कळल की या पुढे मी रोशनी च्या आईला अशी झालेवली ते ज्यस्त वेळ न घालवता स्टोरी कडे जाऊ. मी रोशनी ला त्या रात्री खूप झवली त्या नंतर आमची झवा झवी मस्त चालली होती कधी तिला माझ्या घरी झवायचो तर कधी तिच्या घरी झवायचो. तर एकदा मी घरी बिप्या बसलो होतो आणि नेमक मला रोशीनी चा कॉल आला आणि मला म्हणाली काय करतोय घरी तर मी म्हणाल काही नाही न्यू विडिओ बगत बसलोय तर ति म्हणाली कसल्या मी म्हणाल झवाझवी च्या तर ति म्हणाली घरी ये आई खाली सिटी मध्ये गेली आपण दोघे लाईव्ह विडिओ बगु आणि तसंच करू तर मी म्हणाल असलोच लगीच आणि मी तसाच गेलो 10 मिनिटात आणि लगीच मेडिकल मधून कंडोम घेऊन तिच्या घरी गेलो. घराच दर ओपन होत मी आत जाऊन रोशनी ला आवाज दिला तर ति बेडरूम मध्ये होती मग मी बेडरूम मध्ये जाऊन बगतो तर काय समोरच नजारा डोळे तृप्त करणारा होता. रोशनी ने पिंक कॉलर चो ब्रा आणि चडी घातलीहोती मला म्हणाली ये आत मध्ये गेलो आणि डायरेकट चालू झलो तर रोशनी म्हणाली अरे दार तरी बंद कर मग माज्या लक्ष्यत आल मी मेन गेट पण न्हवत लावल मी पटकन गेलो आणि मेन गेट लावून तसाच परत चालू झालो आणि बेडरूम च दर लावलच नाही आणि आमच्या एक कट झाला आम्ही विडिओ बगत बसलो आणि मी तिला म्हणाल तू आता चोको घे तर ति माझा बुल्ला मस्त चोकत होती आणि मी मस्त मज्जा घेत होतो.
झाल अस की तिची आई आली आणि तिने दर न वाजवता दुसऱ्या च्याविने मेन गेट उघडल आणि बेडरूम च्या बाहेर येऊन आमच्य काय चालय ते बगत बसली माज्या पण लक्ष न्हवत तिच्या आई कडे पण झाल अस माझा बुल्ल्या फुल्ल ताटला होता रोशनी ला म्हणाल ये बस माझ्या बुल्ल्या वर रोशनी माझ्या बुल्ल्या वर येऊन बसली आणि मी जोरात झवू लागलो तर रोशनी आवाज करत होती आह्हहआआ उउउउउउउउउउउउ तर मी तिच्या तोंडात तोंड घातल आणि किस्स करत करत झवत होतो आणि आच्यानाक माज लक्ष तिच्या आई कडे गेल आणि तिची आणि मी काही बोलण्या आधी तिच्या आणि नि तिच्या तोंडाला एक बोट लावून शांत बसायला लावल आणि इशारा केला की चालू ठेव मग मी पण तसाच केल मी रोशनी ला चांगलीच झालावत होती आणि तिची आई दारात उभी राहून तिची पुच्ची चोळत होति मग नंतर तिनी तिची साडी वर घेतली निकर काढली आणि तिची गोरी गोरी पुची मला दाखवत त्या मध्ये बोट घालू लगली मी रोशनी ला झवता झवता तिच्या आईची पुची पण बगत होतो तेवड्यात माझा चीक निघाला आणि रोशनी बुल्ल्या वर उटायला लागती हे बगुन तिची आई लगीच साईड ला झाली आणि तीतून निगुन गेली मी मनात विचार करत होती की आपल्या ला आजून एक पुच्ची भेटणार झवायला.
मग आम्ही कपडे घातले आणि बसलो ठेवड्यात बेल वाजली मग रोशनी बाहेर जाऊन गेट उगढल तर तिची आई होती मग तिची आई बेडरूम मध्ये आली आणि मला म्हणाली कधी आलास तर मी म्हणाल आतच आलो 10 मिनिट झाल तर तिच्या आईने मला विचारल झाल का काम आणि डोळा मारला तर मी म्हणाल आताच असलोय काकू नाही झाल काम करायच आहे आणि मी पण डोळा मारल आणि रोशनी ने noti sime दिली तर काकू बोलली करा तुमच काम मी आले आवरून तर रोशनी माज्या कडे येऊन म्हणली नाही झाल होय तुज काम आणि हसायला लागली. तर मी तिला म्हणाल झाल ग पिल्लू माझ कम आणि मग काकू आवरू आल्या आणि म्हणल्या काय घेणार दूध का चहा तर मी म्हणाल चहा तर काकू म्हणल्या हा तू तर आताच दूध पिऊन आलास तर मी म्हणाल हो काकू आणि आम्ही हसायला लागलो. नंतर थोडया वेळ गप्पा मारल्या आणि मी घरी निगुन आलो.
घरी आल्या वर मी विचार करू लागलो की आमची झवाझवी चालू होती तेव्हा काकू नि आम्हला बघितल मग काकू ओरडल्या का नाहीत त्यांचा मनात नेमक काय आहे आणि आमची झवाझवी चालू असतांनी त्यांनी पुच्चीत का बोट घातली असे खूप विचार डोक्यत येऊ लागले पण मी मनात म्हणाल जाउदयत आपल्या काय करायच जर काकू ला आवडल नसत तर त्यानी आम्हाल ओरडल्या असत्या पण त्यांचा मनात पण काही तरी चालू अस म्हणनून तर त्या काही बोल्याला नसतील. मग मला पण वाटल जाऊदेत नशिबात असाल तर आजून एक पुच्ची भेटला झवायला.
रात्री च जेवण करून मी सेक्स स्टोरी वाचत बसलो आणि मला 10 वाजता रोशनी चा कॉल आला मग आम्ही 5 10 मिनिट बोललो आणि मी तिला म्हणाल तुजी आई आणि पप्पा कधी झवा झवी करतात तर ति म्हणाली मला नाही माहित. जेवण झाल की ते त्यांच्या रूम मध्ये जातात सकाळीच बाहेर येतात. तर तिला बोललो जर तुजी आई आज अस का बोलत होती आपल्याला तर रोशनी बोलली मला नाही माहित तर मी म्हणाल तिनी बघितल तर नसल ना आपण झवताना तर रोशनी बोलली नाही रे ति कशी भागल आपल्याला मी म्हणाल जाऊदेत मग. मी रोशनी ला बोललो एक विचारू का तुला तर रोशनी बोलली हो विचार ना

मी – जर आपण झव झवी करत असाल आणि तुज्या आई ने आपल्या दोगांना नागड बघितल तर तू काय करशील
रो – काय करणार तिची माफी मगल आणि परत अस नाही करणार.
मी – आणि जर समजा तुजी आई म्हणाली मला पण तुमच्या मधी झवायला घ्या तर…?
रो – बावळट आहेस का तू काय पण कश्याला बोलतोस
मी – अरे बाळा जस्ट विचारल तुला..
रो – hmmm
मी – सांग ना मला तू काय करशील….?
रो – ब्बर बाबा सांगते. जर आई ला तुज्या कडून झवून घ्याला आवडल तर मग आपण तिघे मिळून झवा झवी करू. बस खुश का आत्ता.
मी – हो. पण तुला आवडेल का मी तुज्या आईला तुज्या समोर झवलेल.
रो – जर तिला तिच्या पोरला कोण तरी झवताना बघितलेल आवडत असाल तर मला काय झाल नाही आवड्यला. आणि आम्ही दोघे पण हसू लागलो.
मी – कधी येणार तो दिवस काय माहित? मुलीला आणि आईला एकच बेडरूम मध्ये एकच बेड वर कचा कच झवताना
रो – स्वप्नात पण नाही येणार
मी – का? बर काय झाल
रो – काही नाही जाऊदेत
मी – का काय झाल सांग की??
रो – हो सांगते पण मला प्रॉमिस कर की तू कोणाला सांगणार नाहीस
मी – हो प्रॉमिस नाही सांगणार
रो – माजी आई च्या अंगात खूप मस्ती होती एकदा काय झाल मी भरीक होते तेव्हा आमच्या घरा शेजारी एक मोठा मुलगा होता तो जोर आमच्या घरी यायचा बसायचा आई सोबत जस्त जवळीक करायचा आणि एकदा काय झाल पप्पा गावाला गेले होते ते 2 दिवसांनी येणार होते तर आई ने काय केल त्या पोरा सोबत झवाझवी केली एक रात्री तर आई आणि ति पोरा रात्रत भर नागडेच होते आणि मस्त झवाझवी करत होते आणि आई नुसती ओडरत होती हा झव मला आजून किती मस्त झवतोय तू माझा नवरा पण मला येवढ झवत नाही रात्र भर त्याची झवा झवी बघितली ठेवा मी बारीक होते म्ह्णून मला काही काळात न्हवत. आणि झाल अस त्या रात्री माज्या आईनी मस्त झवून घेतल आणि सकाळी झोपली 6 वाजता तो पण आई शेजारीच नागडा झोपला होता आणि नेमक पप्पा आले अचानक आणि दर वाजल मी जागे होते मी दर उघडल पप्पा डायरेक्ट बेडरूम मध्ये गेले आणी समोर बबगितल तर त्याची बायको एका पोरा सोबत मस्त नागडी झोलपली होती तेव्हा आई खूप मारल पप्पनी आणी त्या पोरला पण आणि आईला शेवढच सांगून ठवेल्या की इतुन पुढे अस काही केल तर तुजा आणी मजा विषय संपला तेव्हा पासून आई काही करत नाही.
मी – होय मग तुजी आई कोणा कडून झवून घेते?
रो – फक्त पप्पा कडूनच.
मी – होय मग नाही इच्छा पूर्ण झाली तर मग?
रो – मग काही पण घालती पुच्ची मध्ये
मी – तुला कस माहित?
रो – मी बघितल्या खूप वेळा आई किचन मधी तिचा गाऊन वर करून आत मध्ये काकडी गाजर काही पण घालती आणि आग शांत करती.
मी – होय ना
आणि आम्ही तोड्या वेळ बोललो आणी तिला बोलल चाल झोपू तर ति म्हणाल ok good night आणि तिनी कॉल ठेवला. मग मी विचार करू लागलो की तिच्या आईला खरच झवाची कारण रोशनी चा बोलण्यात कळत होत की तिला खुप कांड आहे झवायचा आणि तिचा नवरा तिची इच्छा पूर्ण नाही करू शकत. मग मी ठवरवल काही पण होऊदेत रोशनी च्या आईला झावयच कारण तिचे फिगर आणी बोच्य असला भारी दिसत होता ना काय सांगू रोव.
मग 2 3 दिवस मी तिच्या घरी गेलोच नाही आमच्य फोन वरच बोलण होत होत. आणि 4 दिवसा नंतर मला रोशनी बोलली की आम्ही गावाला जाणार आहे तर मी म्हणाल काग तर रोशनी बोलली अरे गावाला घरचा काम चालू केल आहे तर पप्पा म्हणाले मला 3 4 दिवस सुट्टी आहे तर येऊ पिरून मग मी म्हणाल हो का तर मी विचारल कोण कोण जणार आहे तर म्हणाली सगळेच जणार आहे मी म्हणाल ok ok नीट जा तर तर ति म्हणल आता तुला time आहे का आणि तोडीशी शॉपिंग करून येऊ तर मी एक मिनिट विचार केला आणि म्हणल हाच चान्स आहे रोशनी च्या आई कडे जायचा आणि मग रोशिनी बोलली सांग की येतो का तर मी म्हणाल किती वाजता जयचं आणि कधी यायचं तर रोशनी बोलली 12 वाजता जाऊ आणि 4 पर्यंत येऊ तर मी म्हणाल येवढा वेळ नाही तर ति बोलली ok मग मी जाऊन येते आणि म्हणाल हो ये जाऊन जातानी मला कॉल कर.
मी 12 वाजायची वाट बगत होतो आणि मला तिचा चाललं पाहुणे बाराला आला म्हणाली मी चालले मैत्रनीला घेऊन मी म्हणाल हो नीट जा हळू ये आणी निघत नि कॉल कर आणि लव्ह you बोलावून कॉल ठेवला आणि मी सरळ रोशनी च्या घरी गेलो आणि जाऊन रोशनी ला आवाज देऊ लागलो तर आतून काकू बोलल्या आत ये आत मग मी आत गेलो बेडरूम पाशी गेलो तर काकू कपडे धूत होत्या. आणि नजारा बघितला तर काकू ने गाऊन घातला होता आणि गऊंची वरची चैन आर्धी खाली ओडलेली होती त्यातून तात्यांचे मस्त बोल दिसत होते आणि काळे काळे मनुके. आणि गाऊन गुढग्याच्या वर घेतला होता त्यातून त्याच्या गोऱ्या गोऱ्या मांड्या दिसत होत्या आणि आत मध्ये पिंक निकर पण दिसत होती मी तो नजारा बघितला आणि माझा बाबुराव उड्या मारायला लागला आणि काकू म्हणल्या कायरे लबाड कुठे लक्ष्य आहे तर मी म्हणाल काही नाही काकू
मी – कुठे आहे रोशनी?
काकू – का तोचि आई नाही का चालत का फक्त रोशनीच पाहिजे फक्त
मी – तस नाही काकू तुम्ही काय आणि रोशनी काय एकच की ओ
काकू – होय का नको सांगू मला आणि डोळा मारला
मी – का बर काय झाल
काकू – कायरे फक्त रोशनी ची आठवण झाली कि घरी येतो का दुसरी कसली आठवण झाली की येतो?
मला त्यांच बोलण कळलत होत काय म्हणच त्यान
तर मी म्हणाल तस काही नाही ओ काकू
काकू – अरे रोशनी शॉपिंग करायला गेली आम्ही गावाला जाणार आहे
मी – काय कपडे आणायला गेली काय
काकू – तस खास करून कपडे नाही पण तिला म्हणाल येताना कपडे आपण आणि
मी – म्हणजे
काकू – तुला काय करायचे??
मी – सांगा की?
काकू – अरे येडू आहेस तू तुला सांगितल असाल की तिने कसले कपडे आणायला गेली किवा तिला माहिती असाल की तिचे कोणाते कपडे खराब आहेत
मी – नाही माहीत
काकू – म्हणाली मग काय फक्त तिला झवायला एयेतो का? फक्त पुच्ची झवायची आणि निगुन जायच का.
काकू च बोलणं ऐकून मी शॉक झालो मी मनात म्हणाल गाडी चांगलीच गरम झाली
मी – नाही ओ तस काही नाही
काकू – तू नको शिकू आता कस झवतात ते गप. अरे ति ब्रा आणि निकर आणायला गेली
मी – होय
आणि काकू म्हणाली हो आणि म्हणली आईक ना तिथे बेड वर वाकळ आहे ति घेतो का जरा तिला धुवायची आहे तर मी म्हणाल एकट्या कस काय धुणार तर काकू म्हणाली तू थोडी मदत कर तर मी म्हणाल ok आणि तिनी ति वाकळ पाण्या मध्ये भिजत घातली. आणि परत कपडे धूत होती मी म्हणाल किती वेळ लागणार आहे तर म्हणाली झाल थाब जरा 10 मिनिटात होतील आणि तिनी ब्रा आणि निकर धुवायला घेतली आणि मला म्हणाली बग माझ्या पोरीची कपडे फाटले आहेत मी म्हणाल हो आणि म्हणाल तुमची कुठे आहेत आणि डोळा मारला तर काकू म्हणाली मी फक्त निकर घालते आणि तिनी लाल रंगाची निकर हातात घेऊन म्हणाली बग माजी निकर मी म्हणाल येवढ मोठी कस काय तर काकू म्हणाली माझी गांडच ठेवढी मोठी आहे आणि आम्ही हसायला लागलो. आणि मी म्हणाल झाल का तर म्हणाली थाब जरा आपण चहा पिऊन कपडे वाकळ धु मी म्हणाल चालतय आणि काकू तशीच उठली आणि गाऊन कमरेला खोचला आआणि किचन मधी जाऊन चहा बनून आणला आणि चहाहा पित बसलो. काकू माज्या समोर टेबल वर पाय ठेऊन चहा पित होती आणि मी तिच्या कडे बघितल तर तिचा गाऊन पूर्ण वर गेले होता आणि तिची निकर मला स्पष्ट दिसत होती पिंक कॉलर ची माझा तर बुल्ला उठला होता चहा पिऊन झाला आणि काकू म्हाला म्हणाली चाल असता वाकळ धून घेऊ मग आम्ही भाथरूम मध्ये गेलो पण तिथं नीट थांबता येत न्हवत प्यांट ओली होईल तुजी काड्याची असाल तर कडून ठेव तर मी म्हणाल किणी आला आणि बघितलं तर अस तर म्हणाली कोण नाही येत आणि मग मी प्यांट कडून आलो आणि आत बगतो तर काय काकू नि तिचा पूर्ण गाऊन काढला होता फक्त निकर कर होती आणि मला म्हणाली कशी आहे मी. तर मी म्हणालो तुज्या पोरी पेक्ष्या तुच भारी दिसतेस आणि माझा बुल्ला उठ्या मारत होता वाकळ धुताना तिची निकर पण ओली झाली तर ति म्हणाली थाब जरा आणि निकर काढली आसनी माझे पण सगळे कपडे काढायला लावले मला पण तेच पाहिचे होते मी पण तेच केल आसनी ति खाली बसून वाकळ घासू लागली आणि मी तिचे उडणारे बोल बगत माझा बुल्ल्या चोळत होतो तर ति माज्या साईडला आली आणि वाकून घासू लागली आणि मुदाम थोड मग सकरून माझा बुल्ला तिच्या गांडीला घासू लागली मी पण तशाची मज्जा घेतली आणि मग वाकळ पिळून झाली आणि तिनी पाणी नितलायला ठेवली आणि मज्या जावल आली आणि म्हणाली बग तुज्या बुल्ला उठल्या तर मी म्हणल होणा आता तुमची पोरगी असती तर तोंडात घेतला असता तर ति म्हणाली का तिची आई चालत नाही का? मी म्हणाल मला काय करायचे तिच्या आई नि घेऊ नाही तर तिनी घेऊ मला चालल. आणि तिला डोळा मारला
काकू जवळ आली आणि माझ्या बुल्ल्य चोळू लागली अअअअअ असली भारी फिलिंग येत होती काय सांगू रोव चोळत चोळत काकू खाली बसली आणि बुल्ला चोकू लागली चोकताना असा बुल्ला चोखत होती की जस काय कुफी खाती आणि मी तिचे बोल दाबू लागलो आणि एका हातानी तिचे केस पकडून तीच तोंड झवू लागलो 10 मिनिट असच चोखल्या नंतर माझा चीक तिच्या तोंडात गळाला आणि तिनी तो पिऊन टाकला आणि मला म्हणाली वा काय मस्त लागतोय रे तर मी म्हणाल होय ना शिकवा तुमच्या मुलीला पण मग तिनी माझ्या बोच्या वर फटका मारला आणि उठून गुळना केला.
काकू मला म्हणाली तुज तर झाल आणि माझ तर मी लगीच खाली बसली आणि पुच्ची चाटायला लागलो. माझी झिप तिच्या पुच्चीत जशी जशी आत जात होती तस तस तति माझ डोक आत दाबत होती आणि एका हातानी तिचे बोल दाबत म्हणत होती हेअअअअअअअअअअ अण्णा मस्त चाटतोस रे पुच्ची तुजी बायको ची मज्जा आहे बाबा नंतर आणि आजून जोरात माझ डोक आत दाबत होती आणि जोरात ओरडत होती अह्ह्हह्हह्ह उउउउउउउउउउउउउ येस्स्स्सस्सस्स्स्स बेबी होत आलय माझ जोरात चाट अअअअअअअअअअ uuuउउउउउउउम्म्म्म्मआआआ आणि तिनी असच पुच्चीतून पाणी सोडल आणि मला उठून मिठी मारून ठेवली. नंतर आम्ही आंघोळ केली आणि बाहेर येऊन बसलो

You cannot copy content of this page