Bajiwali chya pucchit ghatla maza kaccha kela – 1

Mitrano hi story eka gaccha bahrlelya bahjiwali chi aahe. 40 cross asleli, savli shi, sexsad disnari gavthi bai kanta.
Kanta bai cha porga mazya peksha vayane moth aahe tyach laga jhalay tri ti bahji chi gadi chalavte. Navra riskha driver aahe. Porga kantratdari safai kamgar aahe. Hichi tapri mazya gharchya javal aslyamule maz nehmi yena jan asta. Ti mla olkhte, mazya family la pan olkhte, aamcha mostly udhar chalta sagla tichya kade. Mla kantala niharyla lay aavdta. Tiche latakte mamme me man bharun bagto, konla bhaji detna ti vakte tevha blouse chya gallitun chadrakar disto aaah hai kai sagu. Blouse madhun ticha manuka disat asto clear. Tichya ashya disnya ani dakhvnyamulech ticha dahnda jorat hoto. Mansa lay vel tila bagat bagat nko te pan ghetat, ani ti lavel tya bhavane paise detat. Tila pan he sagla mahit asta ti muddum karte dhanda vahva manun.

Mansa chi gardi vadhli ki ti muddmun sadi var ghete, ghudgha khajvnyachya bahane mandya dakhvte, kadhi swathun padar padte var ghet nai, lokana mansokta majja gheu dete. Pan bai asle samor tr as nai vagat ti, tila mansana chidvayla majja yete lay. Tila mahiti hot me tila bagylach yet asto. Tila aavdaych te koni tri tichya sathi pab yeda aahe. Me aalo ki ti muddmun mazya shi double meaning bolaychi, mla chidvaychi.

Kadhi kadhi ti mala najare daychi samsum asla tr, full sadi var karun mla tichi jhatte dar pucchi dakhavychi, ek side vr karun ticha kala manuka dakhvaychi. Me lajaycho, she she karun bagital nai as natak karycho. Pan aatun me harlun jaycho. Mazya aayushatli pahili jhava jhavi, pahila nude, pahila blowjob je kahi manal sagla tine dila mla. Aaj pan tila aathval ki bulla than than karto, tichyat ji majja aahe ti mazya bayko madhye pan nai.

Aamchi suruvaat ashi jhali hoti, me actually football khelayla khali aalo hoto pan paus suru jhalyamule baki por ghari geli. Me bhijlo hoto, ghari gelo asto tr mummy chya shivya khallya astya. 4 vajle hote, kala kutta dhag aale hote, ratri che 8 vajlya sarkha mahol jhala hota. Me tichya taprit ghuslo, ti basli hoti stool vr.

Kanta :- ala mazya rajkumar, evdha kasa bhijlas, ye ikde dok puste tuz.

Me tichya javal gelo, ti padarane maz dok pusu lagli, naz tond tichya ball la lagat hota.

Kanta :- chokhtos ka.

Me :- kai?

Kanta :- aambe maze. Ras pi.

Me :- she nko,.

Kanta :- ghe ki re, purn jagat ek tuch aahes jyala me evdha bhav dete ani tu mla fatyavar marto, lok martat mazi jhalak bagayla.

Me :- mla laaj vatte as ka boltes tu.

Kanta :- khar tr bolle, ani kas bolaych, mla porgi asti na tr tulach karun ghetla asta me. Detos ka mla ek porgi.

Ti hasu lagli, ti ekdum fatkal tondachi hoti. Tyana tas rahav lagta nai tr lok fayda uchaltat. Pan mla ti manane pan khup changli vataychi.

Me kudkudat hoto, mazya datancha awaaj yet hota karr karrr, thandi vajat hoti. Rasta samsum hota, tine mla bagital ani ticha skarf mla dila. Ang pusyla, pan me nit nai pusla tr tich aali mazya javal. Maza shirt kadhka ani ang pusu lagli.

Kanta :- nit pus nai tr ajari padshil. Thamb me ch karte. Dakhav, chaddi kadhtos ka.

Me :- nko,

Kanta :- are kadh, me ith tavyavar garam karun sukhvte, oli ghalun thevshil tr kahj sutel, gajkarn hoil.

Me :- mla laaj vatttey.

Kanta :- mla kai lajaych, mla sagla mahitye, tuzi chingli bagitliye me.

Ti as bolli me ajuj lajlo, mazi chingli bolli te mla jaan hurt jhal. Tine shegdi vr tava thevla ani shirt tyavar thevun bhaju lagli. Tine shirt baryapeki sukhvun dila mla. Toh garam garam hota, te ghalun pan jara bara vatal. Manun me chaddi kadhu laglo. Me chaddi kadhun tila dili. Pavsa mule maza sota ardh tathla hota, underpant madhye rod sarkha aakar ala hota.

Kantabai :- ag baya, chingli tr bhopla jahaly ki, me tr bhendi samjat hote, yo tr dudhi nighla lamb lachak. De chaddi de ti pan shekte pilun…

Me :- me kai ghalu toh paryant.

Kanta :- sakrf gundal dete lagech shekun.

Me skarf lavun ubha jhalo, ti mazya kade bagun hasu lagli.

Kanta :- ye ikde shgdi javal ubha raha, shek ghe thodi tu pan.

Me tikde gelo, ti ne maza hath hatat ghetla ani donhi hatani ghasu lagli, garami paida karat hoti. Nanter dusra hath ghetla nanter paya var aali potri ghasu lagli, mla majja yet hoti manun me ubha hoto shant kadhi ticha hath var var sarkat gela kalalch nai. Tine maza bulla pakda botan madhye.

Me :- he kai karteys sod na…

Kanta :- thamb garam kartey, kai nai honar…

Tine bulla hatat pakdla ani dabu lagli. Maza sakrf kadhla ani bullya chi skin mage karu lagli, ji easyli jhali.

Kanta :- kai re 61-62 karto kai tu pan.

Me :- te kai asta.

Kanta :- khelto ka yachya sobat. Chamdi mage kashi challiye evdhya sahaj…

Me :- nai.

Kanta :- Barr, kai nai kartat aaj kal saglech tyat kai evdha.

Maza bulla tathu lagla. Te bagun ti kush jhali, tine mazya bullya la tondajaval ghetla ani vaas ghetla, padar ne pusla tyala ani pappi dili.

Me lajen paar pani pani jhalo hoto. Tine blouse tasch var karun ek ball baher kadhla ani maza hath thevla tyavar.

Kanta :- dhar dab kacha kach. Nusta bagatos aaj kar kai karaych te mazi full permission aahe…

Me ticha ball dabu laglo, ticha manuka pirghalu laglo ti mood madhye aali, sadi varun swatachi pucchi khajvu lagli.

Kantabai :- kartos ka.

Me kahich bollo nai, ti swata uthli ani tapri cha shutter band karun aali ani sari sodu lagli. Blouse ani peticoat vr ubhi hoti, sadi pasravun takli khali, peticoat cha nada sodla, tas toh khali padla, uchlun tyala sadi vr takla, kai hoti khakun, mandya bagun me yeda jhalo. Tichya mandya gadgad bharlya hotya. Pucchi ekdum v shape madhye ani jhatte kale kutta bhar bahrun. Aah kai najra hota. Maza sota nala sarkha ubha hota. Tine blouse che button ughdla ani donhi ball mokle kele.

This content appeared first on new sex story .com

Kanta :- ye na chal patkan.

Ti kahli padli ani mazya kade bagu lagli, me tichya javal gelo, tine mla angavar ghetla ani,

Kantabai :- aaah sssshh kiti thandgar padlays, thamb garam karte tula.

Ti mazya angavarun hath phrivu lagli, ball daharat tondat det manali,

Kantabai :- dhar chokh maza mumma, dudh pi jas tyza mumny ch pila asshil lahan pani.

Me tondat bharla ani manuka chokhu laglo. Kaharch khup chav dar hota, manuka chokhayla majja yet hoti.

Kantabai :- aaah sssshhh hmmmm oooffffhhhhhh majja aahe tyza mummy chi, aaah kasla chokhtos, lahan pani pani pani kela asshil tila.

Me :- mla kas kalnar me tr lahan hoto..

Kanta bai :- me sangte na mla kalta sagla. Aaah sssshhh aaahmmm mmmm aaah. Skarf kadh na, karshil kas.

Tine swata skarf khechun kadhla, ani mla halvat maza bula pucchi vr set kela.

Kantabai :- aaah sssshh ghal na aar tuza bulla.

Tine hatane bulla pakdun Pucchi vr lavla, me dhakka dila tas aat gela.

Kantabai :- aaaig uuuffffffhhh aaah. Garam garam aahe bulla, aaha mast vatay bag. Lay divas pasun tadafad hote me.

Me :- aaah sssshhhh aaah me kai bolu kalat naiye, evdhi majja yete as kadhi vichar pan navta kela me.

Kanta bai :- lay majja yete bag, ata roj karu, ghe majja tu, man bharu kar.

Maza navra bevda aahe, tyachya javal ch jau vatat nai, porga jhalyapasun me kashi jagtey mlach mahitey. Ata porach lagan kelay proga pan bayko var dhapa dhap udtay, mla jhop yet nai bag ratrt bhar tadpadat aste. Ata tuch bag mla.

Me :- aaah aaaahe na me, roj karel, pan roj kuth karaych..

Kantabai :- me bagte te.

Aaah aaah kar na, jhav kacha kach bulla ghal pucchit mazya ani jhav mla. Tuzya mummy la jhavtos tas.

Me :- ( achanak ) ag me kuth karto kahi bolets.

Kantabai :- ka karat nai, jhav ki tila pan, bichari mazya sarkhi upashi aahe. Tuza baap purat nai tila.

Me :- kai sangtes, kon bolla.

Kantabai :- tuzi aai bolli mla swata. Thambu nkos karat raha.

Me :- aahh haa, ( dhakke marat ) tula kon bollo, ti mazya kadun gheil.

Kantabai :- ( hasat ) ka asa bulla gharat astana baher kashla tond marel ti. Tu maza porga asta tr me evdhi kal nasti sosli.

Me tila jhavu laglo. Ti mala aavlun gand udvat udvat jhavun gheu lagli. Facha facha jhavtana achanak shuttet vajla.

Kantabai :- kon aahe? Kai havay?

Ek customer hota, tyala saman ghaych hota.

Kantabai :- nai, nanter ye ardha tasane. Ata band aahe. ( Mla bagat ) tu kar na, jhav. Ssssh aaahhh

Me tila parat jhavu laglo.

Kabtabai :- aaah kasla Josh aahe tuza, aaah ekdum oli jhar kelas mla, aaah asla bulla kahychi lay iccha hoti mazi kadhi pasun.

Kacha kach jhavta jhavta me tichya pucchit gala gal galalo. Maz pahilyanda chik nighal hota te pan tichya pucchit.

Kantabai :- aaah aaah aaig aaah garam garam vattay. Aah lay bhari vattay aaah.

Mla ghatta pakdla tine ani gand halvu lagli, bulla aatch hota pucchit, tasch padun rahilo me tichya anagavr.

Kantabai :- jhala ka garam

Me :- haa.

Kantabai :- mla thand kelays bag ( hasat ).

Aamhi uthun kapde ghalu laglo. Tine peticoat ne pucchi pusli ani sari ghalu lagli. Me pan kapde ghatle.

Kantabai :- kas vatal.

Me :- bhari.

Kantabai :- lay lajaychas kar mantal ki, aaj tr mla pani pani kelas.

Me laju laglo.

Kantabai :- lajun kai hotay vay. Ata ash kartoy, mummy la kas jhavshil tuza.

Me :- ( kutuhalne ) ag ka majak kartes.

Knatabai :- ani tula dili tr gheun mla kai deshil.

Me :- bolel te.

Kantabai :- thamb mah majja bag sangte tas karshil tr deil swatahun.

To be continued….. Mitrano pudchya bhagat vacha kas bhajiwaline mla mummy chi pucchi dili.

This story Bajiwali chya pucchit ghatla maza kaccha kela – 1 appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page