बायको आणि म्हातार्या चौकीदार चे कामसूत्र

हेलो मित्रानो या गोष्टी मध्ये एक म्हातारा चौकीदार जो आमच्या घर च्या समोर बसतो तो माझ्या बायकोला त्याचे प्रेम दाखवतो आणि माझी बायको तिला त्याच्या प्रेमाचे बक्षीस देते. मित्रानो आम्ही दोघे खूप घाण आहोत आणि आम्हाला सेक्स मध्ये काही तरी नवीन करणे खूप जास्त आवडत असते. आमच्या घर च्या समोर एका कॉलनी चा दरवाजा होता, जिथे एक म्हातारा चौकीदार बसत होता, तो रोज रात्री येत होता, त्याचे वय बहुतेक ६० वर्षे असेल आणि आम्हाला त्याच्या वर पूर्ण विश्वास होता.

एक दिवस माझे बाहेर जाण्यासाठी २ दिवसाचे प्लान बनले. मी त्याला म्हणालो कि तो रात्री आमच्या घर च्या समोर थांब आणि लक्ष ठेव, कारण माझी बायको एकटी असेल. तर तो म्हानला कि ठीक आहे आणि मग त्या रात्री तो १० वाजता माझ्या घर च्या समोर येऊन बसला होता.

मग माझ्या बायको ने त्याला रात्री चहा दिला आणि जेवण पण दिले होते, तर तो म्हणाला कि थेंक यु मेडम तुम्ही मला जेवण दिले. आमच्या वर आशी दया कधी कोणी करत नाही आणि तुम्हाला देव खूप भरून भरून देवो. मग ती म्हणाली कि काही हरकत नाही तुम्ही पण इथे आहात आणि तुम्हाला पण भूक लागली असेल, कारण तुम्ही पण एक जिवंत माणूस आहे. मग तो म्हणाला कि मेडम तुम्हाला खोटे वाटणार नसेल तर एक सांगू? ती म्हणाली सांग ना तर तो म्हणाला कि मेडम तुम्ही खूप सुंदर आहात. तुम्ही एकदम एका हिरोईन सारखे आहात आणि साहेबां चे नशीब खूप चांगले आहे.

मग त्या वर माझी बायको त्याला म्हणाली कि थेंक यु पण माझ्या पती ला हि गोष्ट कोण समजावणार? तर तो म्हणाला कि सॉरी मेडम, पण जर असे असेल तर तो मूर्ख माणूस आहे. मग माझी बायको म्हणाली कि थेंक यु जर मला आत मध्ये भीती वाटली तर मी तुम्हाला आत मध्ये झोपयला बोलवेन, माझी तुम्ही स्तुती केली म्हणून थेंक यु, मला हे ऐकून खूप चांगले वाटले. मग तो म्हणाला कि जी मेडम, पण मी काय खरे आहे ते सांगितले आहे. मग माझी बायको हसून आत मध्ये निघुन गेली होती.

आता तो म्हातारा बाहेर बसला होता, मग काही वेळ झाला आणि माझ्या बायकोने त्याला आत मध्ये यायला सांगितले होते कारण तिला भीती वाटत होती तर तो आत मध्ये माझ्या घरी गेला. तेव्हा माझ्या बायकोने नाईटी घातली होती जी तिच्या गुडघ्या पासून वर पर्यंत होती.

मग तो तिला पाहून म्हणाला कि मेडम मला माहिती नव्हते कि तुम्ही अजून पण जास्त सुंदर असू शकता म्हणून, तुम्ही तर एकदम परी सारखी वाटत आहात. मग माझ्या बायकोने म्हणले कि हो माझी स्तुती तू करत राहा, मला वाटते आहे कि तूला पण त्या बदल्या मध्ये काही तरी पाहिजे आहे, तर तो म्हणाला कि काही नाही मेडम मी खरे बोलतो आहे. मग माझी बायको म्हणाली कि नक्की काही पाहिजे नाही का, तर तो म्हणाला कि तुम्ही माझ्या साठी एवढे विचारत आहात तर फक्त एक वेळा माझ्या साठी मागे फिरा.

मग माझी बायको त्याच्या साठी मागे फिरली आणि मग ती म्हणाली कि चला कोणी तरी मला पाहायला सांगितले, माझे पती तर मला पाहत पण नाही आहेत. मग तो म्हणाला कि मेडम ते वेडे आहेत तुम्हाला कोण पहायची इच्छा करणार नाही? तर माझी बायको यावर हसली आणि मग आम्ही दोघे बोलू लागलो होतो.

आता बोलताना आम्हाला समजले कि तो एकदम एकटा होता आणि त्याचे मागे पुढे कोणी नव्हते.. मग माझी बायको त्याचे हे ऐकून म्हणाली कि मी आहे ना तुमच्या साठी, तर तो हसला आणि म्हणाला कि मेडम आता मला खात्री झाली आहे कि मी आता एकटा नाही आहे तुम्ही माझ्या बरोबर आहात. तर माझी बायको म्हणाली कि हो तू स्वतः ला कधी एकटे माणू नकोस. मी मदत करणार.

मग तो म्हणाला कि थेंक यु मेडम, मी तुम्हाला एक सांगू शकतो का? प्लीज वाईट वाटून घेऊन नका, तर माझी पत्नी म्हणाली कि काही नाही वाटणार तू बोल ना काय आहे तुझ्या मना मध्ये ते? तर तो म्हणाला कि मला माहिती आहे कि मी म्हातारा आहे आणि गरीब आहे, पण मी जेव्हा तुम्हाला पहिले तेव्हा पासून मी तुम्हाला प्रेम करू लगलो आहे. मी फक्त तुम्हाला बघायचा प्रयत्न करू लागलो आहे आणि तुमच्या बरोबर बोलायची एक एक संधी मी शोधत असतो. पण माझी नाईट ड्युटी असल्याने मी आज पर्यंत तुमच्या बरोबर बोलू शकलो नाही आहे. आज मला चान्स मिळाला आहे तर मी तुम्हाला माझ्या मनात काय आहे ते सांगून टाकले आहे. तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका. तुम्ही मला म्हणाला होता कि मी तुझ्या बरोबर आहे म्हणून मी तुम्हाला माझ्या मना मधली गोष्ट सांगितली आहे.

Marathi Zavazavi  क्लिप्स बघत ठोकले कामुक चुलत बहिणीला - Marathi Hot Bahin Chudai Katha

माझी बायको म्हणाली कि यामध्ये वाईट वाटून घेण्याचे काही पण कारण नाही आहे. तू पण एक माणूस आहेस आणि मर्द पण आहेस, प्रेम काही पैसे पाहून होत नसते आणि वय लहान असेल कि मोठे काही पण फरक पडत नाही, मोठे वय असलेले लोक असे पण जास्त समजू असतात.

मग तो चौकीदार हे ऐकून उठला नी माझ्या बायकोच्या जवळ येऊन म्हणाला कि तिचा हात माझ्या हाता मध्ये घेऊन म्हणाला कि मी खरेच तुम्हाला खूप प्रेम करतो आहे, मी तुम्हाला कधी त्रास देणार नाही आणि मी तुमच्या मूर्ख पती पेक्षा तुम्हाला जास्त खुश ठेवेन. मला तुम्ही फक्त एक संधी द्यावी. मी तुमच्या पती ला तुम्ही सोडून द्या असे म्हणत नाही आहे फक्त माझे प्रेम तुम्हाला दाखवायची एक संधी द्या जर मी तुम्हाला प्रेम देऊ शकलो नाही तर पुन्हा मी नंतर कधी तुमच्या बरोबर बोलणार पण नाही.

मग माझी बायको त्याच्चे हे बोलणे ऐकून मंद मंद हसली आणि म्हणाली कि मला एकदम नक्की खात्री आहे कि तू मला खूप खुश ठेवशील आणि मला प्रेम पण देशील. ठीक आहे मंजूर आहे. मग तो चौकीदार एकदम चकित झाला आणि मग एकदम पुढे आला आणि माझ्या बायकोला त्याने गळ्याला लावले. आता तो घाण घाण म्हातारा माझ्या गोर्या बायकोला चिकटला होता, त्याने एकदम घाम असेले कपडे घातले होते पण माझ्या बायकोला काही फरक पडत नव्हता. मग ती त्याला म्हणाली कि मला घाम असलेले मर्द जास्त पसंद आहेत.

मग तो तिला म्हणाला कि मेडम तुम्ही विचार पण करू शकत नाही कि मी किती वेळा तुम्हाला गळे भेट करण्याचा विचार केला होता. आता असे म्हणून तो एकदम वेडा होऊन माझ्या बायको च्या सर्व शरीर वर त्याचे हात फिरवत लावत होता आणि म्हणत होता कि मला केव्हा पासून तुम्हाला एकटे भेटायचे होते. मग माझी बायको हे ऐकून हसली आणि म्हणाली कि पहिले ना कि स्वप्न पण कधी तरी खरे होत असते.

मग तो म्हणाला कि हो मेडम माझे तर स्वप्न पूर्ण झाले आहे आणि आता मी तुम्हला गाला वर पप्पी करू का तर माझ्या बायकोने त्याला हो म्हणून टाकले. मग तो घाण म्हातारा चौकीदार माझ्या बायको च्या जवळ गेला आणि मग त्याने त्याच्या घाण तोंडाने माझ्या बायकोच्या गाला वर पप्पी केली होती.

मग माझी बायको म्हणाली कि बस एवढेच का बाबा मी शिकवते तुम्हाला आणि मग माझ्या बायको ने त्या म्हातार्याला आधी एक चिंगम दिली आणि स्वतः पण खाल्ली. मग तिने त्याचा चेहरा तिच्या हाता मध्ये घेतला आणि मग त्याच्या लिप्स वर कीस करू लागली.

आता माझी बायको एका घाण माणसाला कीस करत होती अन इतो पण तिला आता कीस करू लागला होता. आत तो माझ्या बायकोच्या तोंडात त्याची जीभ टाकत होता आणि माझी बायको पण तिच्या जीभे ने त्याची जीभ घासत होती. मग माझी बायको बाजू ला गेली आणि म्हणाली कि बाबा याला कीस केले असे म्हणतात, मग तो म्हणाला कि हो मेडम खूप मजा आली मला, मी एकदम पहिल्या वेळी असे कीस कोणाला तरी केले आहे.

मग माझी बायको म्हणाली कि अजून तर तुला एक लहान गोष्ट शिकवली आहे थोडा वेळ थांब आणि मी तुला पूर्ण कामसूत्र शिकवून देते आहे, हे ऐकून तो चोकिदार हसू लागला. मग माझ्या बायकोने त्याला बसायला सांगितले आणि तो बसला आणि मग ती चेंज करायला निघून गेली होती. आता तो म्हातारा माझ्या बायको ची वाट पाहत बसला होता, मग काही वेळाने जेव्हा माझी बायको पुन्हा आली तेव्हा त्याचे डोळे एकदम उघडे राहून गेले होते.

आता माझ्या बायको ने एक मिनी स्कर्ट घातली होती आणि ती फक्त तिची गांड लपवत होती आणि तिने तिच्या पाया मध्ये एक लांब हिल असलेली काळी सेन्द्ल घातली होती आणि तिने वर एक लहान स्लीवलेस टोप घातले होते. मग तिने सांगितले कि आता मला सांग बाबा मी आता कशी वाटते आहे? आता त्या चे तोंड एकदम उघडे च्या उघडे राहून गेले होते अन तो काही पण बोलू शकला नाही.

मग माझी बायको म्हणाली कि इथे ये माझ्या राजा आणि माझ्या समोर तुझ्या गुडघ्यावर बस आणि मी जसे म्हणते तसे तू कर. मग तो म्हातारा माणूस तिच्या जवळ गेला आणि माझ्या बायको च्या एकदम समोर जाऊन गुडघ्यावर बसला मग माझ्या बायकोने म्हणले कि अच्छ बाबा आता मी जसे म्हणते तसे तुम्ही करा, जर मला एक वेळा पण हात लावायचा असेल तर.

पृष्ठे: 1 2