ग्रामीण भागातील बायकोच्या शरीराची भूक भाग २

प्रिय वाचकांनो, मी तुम्हाला एका ग्रामीण भागातील संयुक्त कुटुंबातील मावशी, जाऊ आणि त्यांचा भाचा पिंटू यांच्या लैंगिक संबंधाबद्दलची कहाणी सांगत आहे. मागील भागात तुम्ही वाचलं की कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका गावात राहत असलेला नानू कोल्हापुरात चपला जोड्यांच्या कारखान्यात काम करतो. तो एकटाच कोल्हापूरला असतो. त्याची बायको मीनल गावातच असते. घराजवळच नानूच्या भावाचं घर आहे. त्याच्या भावाची बायको म्हणजेच मीनलची जाऊ, तिच्याकडे तिचा भाचा पिंटू येत असतो जो गावातच सायकल पंचर चे काम करून उदरनिर्वाह करतो.

तर ह्या पिंटूचा डोळा त्याच्या मावशीच्या जाऊ वर होता. त्याला माहिती होतं की तिचा पती नानू हा कोल्हापुरात असतो आणि मीनल एकटीच घरी असते. तेव्हा त्याने तिच्या शरीराचा उपभोग घ्यायचा ठरवलं होतं. तो नेहमीच तिच्याही घरी यायला लागला आणि तिला पटविण्यासाठी तिच्यावर जाळे टाकायला लागला. नाही तरी मीनल कित्येक दिवस शारीरिक सुखापासून वंचित राहायची. त्यामुळे तिचंही मन पिंटूकडे आकर्षित व्हायला लागलं होतं. त्या दिवशी तो तसाच तिच्या घरी आला आणि त्याने अशी काही तिच्या मनाची तार छेडली की ती आता पिंटूला परत परत भेटायला आतुर झाली होती. तो भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा: ग्रामीण भागातील बायकोच्या शरीराची भूक भाग १

आता मी समोरील भाग वाचा:

जेव्हा मीनलची वासना तिच्या नियंत्रणात राहिली नाही तेव्हा ती आपल्या जाऊच्या खोलीत गेली आणि तिला विचारलं, “खूप दिवसांपासून पिंटू दिसला नाही. इकडे आला नाही का?” जाऊने उत्तर दिलं, “तो आजच आला तर होता पण परत गेला लगेच. तो घाईत दिसत होता. काय झालं मीनल त्याच्याशी कोणतं काम होतं का तुला?” मीनल म्हणाली, “नाही नाही. मी तर सहजच विचारलं.”

व्यथित मनाने मीनल परत यायला वळली तशी तिची जाऊ म्हणाली, “पिंटू कदाचित उद्या येईल. बोलला तसा तो मला.” आपल्या जाऊचं बोल ऐकून तिचं ह्रदय जोरजोराने धडधडायला लागलं. तिला वाटत होतं की कदाचित पिंटू तिच्यापासून नाराज आहे. त्यामुळेच तो तिच्या घरी येत नाही आहे.

दुसऱ्या दिवशी सकाळच्या वेळी तिचा दरवाजा खटखटला. मीनलने दरवाजा उघडला तेव्हा पाहिलं कि समोर पिंटू उभा होता. पिंटूला पाहून मीनल मनातून फारच खूष झाली. पण तोंडावर आश्‍चर्य दाखवत म्हणाली, “अरे पिंटू तू? कुठं गायब झाला होतास?” पिंटू म्हणाला, “हो मावशी. पण तुम्ही मला पाहून असे का चकित झालात? मला तर मोठ्या मावशीने सांगितलं की तुम्ही माझी आठवण करत होता म्हणून? त्यामुळे मी तुमच्या घरी आलो. सांगा काय गोष्ट आहे?”

पिंटू आत मध्ये येऊन बसला. मीनलने दरवाजा लावला आणि ती पिंटू सोबत बोलायला लागली. मीनलने दोन ग्लास ताक आणलं.

Marathi Zavazavi  बस मध्ये भेटलेल्या आंटी बरोबर सेक्स

पिंटूने विचारलं: मावसाजी आले होते का?

मीनल: हो आले तर होते पण दोन दिवसानंतरच परत गेले.

मीनलने दुःखी मनाने सांगितलं.

मीनल: तुला वाटत असेल की मी तुझ्या मावसाकडून खुश नाही आहे.

मीनल स्वतःच मुद्द्यावर आली होती. त्या संधीचा फायदा घेत तो म्हणाला:

पिंटू: मावशी मला तुम्हाला काहीतरी सांगायचं आहे. पण भीती वाटते की जर तुम्हाला वाईट वाटलं तर?

मीनल: नाही वाटणार काही. तू बोल पिंटू काय बोलायच आहे तर.

पिंटू: मावशी गोष्ट ही आहे की तुम्ही मला फार आवडतात आणि मी मी तुमच्यावर प्रेम करायला लागलो आहे.

पिंटूने एका झटक्यात आपल्या मनातली गोष्ट सांगितली. पिंटूच्या गोष्टीवर मीनल म्हणाली, “आवडायला लागली आहेस म्हणजे तुझ्या म्हणण्याचा अर्थ काय आहे? आणि प्रेम करण्याचा अर्थ तुला माहित आहे? तुझ्या आणि माझ्यातल्या वयाचं तर बघ जरा! वरून नात्यात मी तुझी मावशी आहे.

पिंटू: हो मावशी. पण माझं मन तर तुमच्यावर आलं आहे. माझ्या पूर्ण डोक्यात फक्त तुम्हीच असता.

मीनल म्हणाली: वाटत आहे तू पागल झाला आहेस. जरा विचार करून बघ. जर तुझ्या व माझ्या घरच्यांना माहिती झालं तर माझं काय होईल?

पिंटू आपल्या खाटेवरून उठला आणि मीनल जवळ जाऊन तिच्या गळ्यात हात घातला. मीनलने पिंटूच्या ह्या हरकतीला विरोध केला नाही. त्याने पिंटूची हिम्मत आणखी वाढली आणि त्यानंतर मीनलही स्वतःला रोखू शकली नाही आणि मावशी भाच्याच्या नात्यातील मर्यादा विरळ झाल्या.

वासनेचा ज्वर उतरल्यावर दोघांनाही भान आलं. मावशी भाचा एकमेकांच्या बाहुपाशात नग्न पडले होते. पण जे काही घडलं त्याबाबत दोघांच्याही मनात थोडासाही पश्चाताप नव्हता. पिंटूने आपला मोबाईल नंबर तिला देऊन परत एकमेकांमध्ये मिलिन व्हायचं वचन देऊन तो परत गेला.

त्या घटनेनंतर मिनलंच जसं आयुष्यच बदललं. पण कधी कधी तिला भीती पण वाटायची की जर हे गुपित उघडलं तर काय होईल? पिंटूचं तिच्या घरी येणं जाणं चांगलं सुरू झालं. तो जेव्हा पण यायचा तेव्हा मिनलसाठी काही खाण्यापिण्याच्या गोष्टी आणायचा, तर कधी बांगड्या, टिकल्या घेऊन यायचा.

या दरम्यान एक दिवस नानू अचानक गावात आला. त्याची तब्येत थोडीशी खराब होती. त्या दिवशी मीनल तर वाचली कारण त्यावेळेस पिंटू घरी आला नव्हता. पण मीनल घाबरली होती ती की आता नानू घरी आहे आणि पिंटू आला तर? त्यामुळे तिने पिंटूला फोन करून त्याला सतर्क केलं. काही दिवस थांबल्यानंतर नानू परत कोल्हापूरला गेला. पण मीनलच्या हृदयात भीती बसली होती.

पृष्ठे: 1 2