Bharalelya sharirachi gavathi gavaran bai – 1

Namskar mi jay, Mi marathvadyatil eka khede gavatil ahe. Tumhala tr mahitich asel marathvadyat nehamich dushkal padat asato. Tyamule sheti pikat nahi. Gavatil ardhe lok ustodani sathi pashchim Maharashtrat pani aselelya bhagat jatat. Kahi lok pune, Mumbai saralhya shaharat kama sathi jatat. Hi zali gavachi mahiti mi yeto atta mazya story var.

Mi 20 varshacha ahe. Unchi 5.8 fut ahe. Gavakadil asalyamule vyayamachi savay ahe. Kadhich talmit n jata matitalya pahilvanasarakhi tambyet ahe. Gharat kayam dudh dhubhat asalyamule sharir banalel ahe. Mi Second year la ahe. Talulyachya thikani. Sheti karata karata college karato. Sheti mhanaje vadil sheti karatat. Mi tyana madat karato. Amachya shejari rahanare haridas nehami ustodisathi jatat. Tyanche ani amache changale sambandh ahet. te Saha mahine ghari ani saha mahine ustodisathi jatat. Tyanchi bayako rekha 35 varshachi asel. Tichi unchi nakki mahit nahi pn 5.7 fut asel. nitambh baher alele ahet. Stanancha ubhar disato. Ti haribhau peksha unch disate. Rangane purn Kali ahe. Chehara kam karun raplela disato. Tiche sharir bharalel ahe. Konatyahi aunty sarake. Tila bhaghun nehamich ti 38-40 vayachi vatate. Karan nehamich kam karun tiche vay jast vatate. akarshit honyasarkh kahi nahi vatat. Karan kama mule ti swatach sharir changale theu shakali nasel. pn assal gavaran mal ahe ti. Purn kasalel sharir.

Shejari rahayala asalyamule amache ani tyanche changale sambandh ahet. He magech sangital ahe. Ekada amachi gay wyali hoti. Tiche kachche dudh ghari jast zale hote. Aaine mala dhudh rekha taichya ghari dyayala laval hote. Mi tila rekha Tai mhanato. Mi dhudh gheun gelo. Hari bhau ghari navhata. Rekha taichi sasu kuthe disat navhati. Jaun avaj dila. Rekha Tai… Avajacha replay ch ala nahi. Daravaja tr ughadach hota. Mala vatal aat asel. gharat hi jaun avaj dila. Gharat hi navhati. Gharat jaun mi khurshivar basalo. Wat bagat basalo. Thodya velane baher jayala lagalo. Tevhadyat darvajyat rekhatai ali. Anghol karun ali hoti. sadi angavar gheun. Ghavakade gharabaher anghol karayala adosa asato. Mi baher jayala ti aat yayala eakach vel aali. Dhadak hota hota rahili. Mala tiche uroj ardhe disale. Tyamadhali fat disali. mi patakan baher alo. Baher Yeun thambalo. Ti sadi ghalun baher ali. Khali man bolat hoti. “ka aala hotas.?”

Mi : “aaine kachch dudh dil aale. aat thevalay”

Ti : “mi anghol karayala karayala gelate. Te pn baher gele ahet.”

Mi : “aai mhanali bhand punha dhil tari adachan nahi.”

Ti : “br.. thamb mi chaha karate, chaha piunacha ja.”

Mi : “nko”

Ti : “ka aamacha chaha nahi ka pyayacha”

Mi : “tas kahi nahi mala aavarun college la jayachay”

Ti : “thamb thoda velach lagel. Lagech banavate,”

Mi : “chalele lavakar banava”

Ti : “ha… Aat ye, toparyant khurshivar bas”

Ti geli aat mi hi magech gelo Ani khurshivar basalo. Mi tichi ughadi chhati baghitali hoti tyamule mazya dolya samor tich yet hoti. Ti chaha banavatana mi tichya kade chorun baghat hoto. Mala kas tarich hot hot. Ti hi ghali man ghalun chaha banavat hoti. Maghachya prasngane ti lajat hoti. tine chaha aanun dila Ani mi chaha piun lagech nighun gelo. mala divasabhar rekha taich aathavat hoti. dolyasamorun jatach navhati.

College Varun aalyanatar rekha tai chya ghri java vatal. Pn vinakaran kas jav mhanun gharich TV baghat basalo. Sandhyakali aai-vadil doghehi shetatun aale. Ghari gaila Kay khayala takale nahi mhanun vadil jara oradale. Aai mazi baju gheun mhanali. Porala kiti abhyas asato. Mi jara galatalya galat hasalo. Thodya velane mi abhyasala basalo. Aai hi swaympak karat hoti. vadil bailana charapani karat hote. Mala kichan madhum avaj aala. Aai shi kon tari bolatay. Mi laksh deun yekal tr rekha tai aali hoti. Sakali mi dilel patel gheun. Mi patakan uthun kichan madhye gelo. Tr aai mhanali “ka re kay zal”

Mi : “kay nahi mala bhuk galali aahe. Kay tari khayala de”

Mala bhuk navhati lagali pn mi asach kahitari karan dil,

Aai : “ajun nahi zal khayala kay thodyavelane ye…”

Rekha tai : “chal amachya yethe jevayala”

( He bolatana rekhataichya cheharyavar vegalech bhav hote kadachit sakalchya prakaranamule )

Mi : “nahi nko, yevhadi jast bhuk nahi lagali”

Rekha tai : “tuzyakade dusar hi kam ahe, balp gela ahe gharatala, navin anala ahe to basavayacha ahe. Hyancha hat purat nahi”

Magech sangital ahe. ki haridas jast unch nahi. Pn rekha tai unch ahe ki javal javal mazyayevhadich ti lavu shakate balb, pn mala kahitari honyachi sandhi vatali mhanun mi gelo. Tevha eka kholit andhar hota. Mi mobail cha flash lavala. Ti hi balp gheun ali. khurshi hi gheun ali.

This content appeared first on new sex story .com

Rekha : “khurshivar ubha rahun balp lav mi kurshi dharate.”

Mi kurshi var ubha rahun eka hatat. Mobile cha flash dharala. Ani eka hatane pahila balp kadhala. Balp dyayala khali bagitala tr rekha Tai cha padar bajula gela hota. Ani tichya aambyamadhil fati disat hoti. Mi kay mahiti uttejit hot hoto. Tyachveli mazya pant madhye valaval janavali. Land ubha rahayala lagala hota. Mi ghabaralo rekha taine bagitale tr kay hoil. Punha aathaval. Kholi madhye tr andhar ahe. Tila disanar nahi. Mg mi nischint zalo. Mi tila hatun balp ghetala ani lavala. Ti batan babayala geli. Mi tila baghanyachya radyat tol jaun khali padalo. Ti mala uthavala ali. Aai g… Mhanun oradoloch hoto.

Rekha la vatal tine khurshi sodalyamule mi padalo. tine mazya dandhala dharun mala uthaval. Mala Kay lagal navhat. Pn maza land thand zala hota.

Rekha : “lagal kay”

Mi : “nahi jast kahi nali lagal”

Rekha : “kuth lagalay dhakhav”

Mala khut lagal navhat pn mi sandhi ale mhanun ticha hat hatat ghetala. ani mazya mandhivar thevala.

Mi : ithe lagale ahe.

Rekha : dukhat ahe ka,

Mi : nahi, jast nahi dukhat.

Mi thasach thicha hat firavayala chalu kela. Ti kay nahi bolali. Mi maza ha ghetya ghadya padalelya tichya potavar nela ani hat firavu lagalo. Rekha tai gapp ubhi hoti. Mi tasach ubha rahilo. Ani tichya aambyana hat lavala. v te cholu lagalo. Ti kahich bolat navhati. Andhar hi hota. Ani tichya chehara kala tyamule mala tichya cheharyavarache bhav samajat navhate. Pn mi ticha hokar gruhit dharunach he sagal karat hoto. achanak mi tiche aambe cholata cholata dabale. Tichya tondun aai g… He shabd nighale.

Rekha : atta nko kon tari yeil. Mazi sasu hi baher ahe.

Mi : mg kadhi karayach.

Rekha : baghut jevha vel bhetel tevha.

Mi : atta thod bagu de na. karat nahi kay.

as bolun mi tichi sadi var keli. Tichya mast majalelya mandhya mi kurvalu lagalo. Jara var hat nela tr. Kesatun tichya yonich bhok disaral. Mi vel n ghalavata tichya yonit bot ghatal. Tichya tondun avaj nighala hmm…. hmm hmm bas kar ki. Kon tari yeil. Mi hi velich savadh houn khel thambavala. aani baher alo. Tine hi light lavali. mazyat ek vegalach atmvishwas nirman zala hota. Rekha tai hi khush disat hoti. Tevhadyat haridas hi ala. Mala mhanala. “Jay aj kas kay rasta chukun alas amachya ghari”

Mi : “rekha tai ne bolaval hot balp lavayacha hota te.”

Haridas : “br, alas tr jevan karun ja”

Mi : “nahi amachya ghari hi banaval asel.

Yevhade bolun mi aamachya ghari alo. Vichar kela lavakar thambala khel te. Nahi tr sapadalo asato.

Rekha tai sarakhi gharandaj Bai itakya lavakar kashi tayar zali. Yavar maza vishwasach basat navhata.

Pudhachya part madhe sangato. Mi rekhataila kas zhavalo te….

Mazi hi pahilich story ahe. story kashi ahe te mala cament madhye sanga. Tumhala avadal tarach pudhil part takanar ahe. Fakt 3 camment alya tari mi pudhil bhag banavanar ahe.

Changala pratisad milala tr assal gavaran, khedyapadyatil, storya gheun yeil. Jya kharya aaatil. Katha kashi vatali te sanga avadali tari sanga. Nahi avadali tari sanga

This story Bharalelya sharirachi gavathi gavaran bai – 1 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page