भाऊजीच्या सोट्याची घेतली मस्त मजा – Marathi sex story

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुजाता आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे माझी घराच्या घरी उपभोगायची सोय झाली आणि आज देखील मी त्याचा नियमितपणे उपभोग घेत आहेच.

मी कॉलेज ला असल्यापासूनच खूप चालू स्वभावाची मुलगी होते. मला सेक्स खूपच जास्त आवडत असे. जेव्हा मुली अभ्यास करत बसत तेव्हा मी माझ्या मोबाईल मध्ये अश्लील क्लिप्स बघत असे.जेव्हा त्या मुलांशी बोलायला पण कचरत असत तेव्हा मी त्यांना घेऊन पाहिजे तिथे जात असे आणि मनसोक्तपणे सेक्स करत असे. माझे नाव त्यामुळे सगळ्याच मुलांच्यात असे काही झाले होते कि काही विचारू नका.

मी दिसायला पण देखणी होते. माझी छाती चे मांसल गोळे बघून माझ्या मैत्रिणी पण माझ्यावर जेलस होत असत. माझे गोळे मी चालू लागले कि असे काही खाली वर उड्या मारत असत कि मलाच ते कधी कधी मजेशीर वाटत असत. पण मला जे मजेशीर वाटत होते ते मुलांसाठी मात्र त्यांचे मूठ मारायचे खाद्य होते. ते बघून ते नक्कीच रोज रात्री मूठ मारत असतील हे मला माहीत होते.

माझी गांड पण काही कमी नव्हती बर का. माझ्या गांडीचा घेर असा काही गोल होता कि ते बघून मी नियमितपणे कोणाकडून तरी गांड मारून तर घेत नाही ना असे माझ्या मैत्रिणी मला चेष्टेने नेहमीच विचारत असत. मी जास्तीत जास्त सेक्स करत असल्याने माझी फिगर पण खूपच जास्त भरली होती आणि मी आधी जितकी सेक्सी दिसत होते त्या पेक्षा किती तरी पटीने सेक्सी मी दिसू लागले होते.

मला एक मोठी बहीण होती. तिचे नाव सुनीता होते. ती पण दिसायला चांगली होती. पण माझ्या सारखी ती काही झवाडी अजिबात नव्हती. तिंचे लग्न झाले आणि ती तिला एक खूपच देखणा मुलगा नवरा म्हणून मिळाला. त्याचे नाव राकेश होते.

तो एका मोठया कंपनीत कामाला होता आणि मोठया शहरातील देखील होता.त्यामुळे त्याचे रहाणीमान,बोलणे, वागणे सगळेच कसे एकदम मस्त होते. त्याची उंची सहा फूट होती. त्याने स्वतःला असे काही मेंटेन केले होते कि त्याची बॉडी बघून जेव्हा तो माझ्या बहिणीला बघायला आला होता तेव्हा तर मीच त्याच्या प्रेमात पडले होते. मला तो इतका जास्त आवडला होता कि मी त्याच वेळी जाऊन माझ्या योनीत माझी बोटे घालून माझी खाज भागवली होती. म्हणजे तो किती सेक्सी असेल याचा अंदाज तुम्हाला येईल.

त्यांचे लग्न झाले आणि त्यांचे रुटीन चालू झाले. वर्ष दोन वर्ष अशीच झाली. एव्हाना माझे पण कॉलेज संपले होते आणि माझ्या लग्नाचे चालू होते. पण लग्न काही असे लगेच ठरत नाही ना. त्यामुळे माझी मात्र चांगलीच अडचण झाली होती. कारण माझ्या सारख्या झवाड्या मुलीला असे इतके दिवस सेक्स न करता राहणे म्हणजे रक्ताची चटक लागलेल्या वाघाला उपाशी ठेवण्यातला प्रकार होता तो.

त्याच दरम्यान सुनीता गरोदर राहिली आणि तिची काळजी घेण्यासाठी आणि घरचे काम करायचे म्हणून मला तिच्याकडे पाठवण्यात आले. मी जास्त खुश होते कारण मला राकेश बरोबर राहायला मिळणार होते. मी तिथे गेले आणि आमचे रुटीन चालू झाले. सुनीता ला नीट चालता येत नसे. त्यामुळे ती बसूनच ते तिच्या रूम मध्ये आणि मी सगळे काम करत असे.

राकेश संध्याकाळी ऑफिस मधून आला कि आम्ही सगळे गप्पा मारत बसलेले असू. त्याला बघून माझ्या ज्या भावना पहिल्या दिवशी त्याला बघून झाल्या होत्या त्याच आज देखील होत्या. त्याला बघून माझ्या छातीचे निप्पल्स जसे बाहेर येत असत तसेच माझ्या योनीचे पदर पण आपोआप बाजूला होत असत आणि माझ्या योनीतुन स्त्रव बाहेर येऊ लागला होता. मी वेडी झाले होत त्याच्यासाठी.

त्याचा पण उपवास चालू होताच हे मला माहित होते आणि त्याचमुळे असेल कि तो माझ्याकडे असा काहि त्याची नजर रोखून बघत असे कि काही विचारू नका. तो मला नेहमी म्हणत असे “तुझी फिगर खूप मस्त ग? अशी कशी काय तू इतकी मेंटेन आहेस? नाही तर आम्ही आहे.” असे म्हणून तो माझ्याशी फ्लर्ट पण करत असे.

मी त्याला त्यावर लगेच उत्तर दिले “जीजू वरून तर कोणी पण असेच दिसते जसे तुम्ही स्वतःला बेढब म्हणवून घेता तसे. पण कपडे काढले कि माणसाची खरी बॉडी दिसते आणि तुम्हाला असे बघून तरी वाटत नाही कि तुम्ही बेढब झाला आहात. अर्थात हे आपले आमचे वरून बघून मांडलेले म्हणणे आहे.” असे म्हणून मी पण त्याला डोळा मारला आणि मी हसून निघून गेले.

मुलांना कसे खेळवतात हे मला चांगलेच माहित होते आणि म्हणून तर मी त्याला पण अगदी नीटपणे खेळवत खेळवत माझ्या जवळ घेत होते. तो पण हळू हळू करत माझ्या जवळ येत होता. मी त्याला माझ्या शरीराचे जास्तीत जास्त प्रदर्शन कसे होईल हे बघत होते आणी तो पण माझ्याशी अशी काही लगट करत होता कि त्याचा तो स्पर्श मला जसा हवा हवासा वाटत होता तसाच माझा स्पर्श त्याला हवा हवासा वाटत होताच.

त्या दिवशी तो बाथरूम मध्ये  त्याचे आतील कपडे धुवत बसला होता. तो फक्त शॉर्ट वर होता आणी त्याने निकर घातली नव्हती. मी तिथे माझे कपडे धुण्यासाठी म्हणून जेव्हा गेले तेव्हा तिथे जे मला दिसले ते बघून माझे डोळेच मोठे झाले. तो खाली बसून कपडे धुवत होता खरा पण एका बाजूने त्याचा सोटा चक्क पैकी बाहेर आला होता आणि त्याच्या शरीराच्या हालचाली बरोबर तो इकडे तिकडे हलत होता.

त्याचा सोटा खूपच मोठा होता. तो बघून मी वेडीच झाले आणि त्याच्याकडे काही क्षण मी माझी नजर रोखून बघत राहिले आणि नेहमी प्रमाणे माझ्या भावना जागृत झाल्याचे मला जाणवले. मी आलेले बघून तो मला म्हणला “तुझे काय धुवायचे आहे का?”

“माझे धुवायचे तर आहेच पण त्या आधी तुझे काही झाकायचे आहे का?” मी असे म्हणताच त्याला माझे बोलणे काही समजले नाही. तो मला म्हणाला अग पाहिजे ते झाकले आहे ना? कि तुला तेच बघायचे आहे?” तो असे म्हणताच मी त्याला म्हणाले “अरे जे बघायचे होते ते तर मी केव्हाच बघितले आहे आणि आता पण बघत आहे. फक्त ते पूर्ण दिसले तर जरा जास्त बरे पडेल असे मला वाटते.”

असे म्हणून मी त्याच्या सोट्याकडे माझे बोट केले तेव्हा त्याने खाली बघतिले आणि मग कुठे त्याला काय झाले आहे ते समजले. पण तो काही अजिबात बावरला नाही. उलट तो उभा राहिला आणि त्याने त्याची शॉर्ट खाली केली आणि त्याचा सोटा बाहेर काढला आणि त्याच्या हातात घेऊन तो त्याला हलवू लागला. त्याचा तो भलामोठा सोटा बघून मी पुरी वेडी झाले.

मी त्याच्याकडे गेले आणि मी त्याचा सोटा माझ्या हातात घेऊन त्याला मी जोरजोरात हलवू लागले. मला खूप दिवसांनी सोटा मिळत असल्याने मी तर त्याच्यावर तुटून पडले होते. मी एकसारखा त्याचा सोटा माझ्या हाताने हलवत होते आणि त्याच वेळी त्याच्या तोंडात माझे तोंड घालून त्याच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला होता मी. त्याचा हात माझ्या छातीवरून फिरत होता आणि तो माझी छाती त्याच्या हाताने जोरजोरात दाबत होता.

त्याने माझ्या छातीचे निप्पल्स त्याच्या तोंडात घेऊन त्यांना चोखायला चालू केले आणि मला स्वर्गप्राप्तीचा आनंद झाला. मला असे कोणी तरी किती तरी दिवसांनी करत होते. मी खूप वेळ त्याच्याकडून माझी छाती चोकून घेतली आणि मी खाली बसले. मी त्याचा सोटा पटकन माझ्या तोंडात घेतला आणि तो चोखायला चालू केला देखील.

मी त्याच्यावर तुटून पडले होते. माझे तोंड पूर्णपणे त्याचा सोटा आत घेण्यास सक्षम होते. एकसारखे मी माझे तोंड खाली वर करून मी त्याचा सोटा चोकून काढला. खूप वेळ मी त्याचा सोटा चोकला आणि मग मी बाजूला झाले. माझी बहीण जवळच शेजारच्या रूम मध्ये असल्याने आम्हला फार काही करता येणार नव्हते.

त्यामुळे त्याने माझी निकर काढली आणि मला तसेच पाठमोरे उभे केले. माझ्या योनीत त्याने त्याची बोटे मागून हळूच घेतली आणि हळू हळू करत तो त्यांना आत बाहेर करू लागला. त्याने मग त्याचा सोटा माझ्या योनीत कचकन कोंबला. बघता बघता त्याचा पूर्ण सोटा माझ्या योनीत गेला. त्याने त्याचे दोन्ही हात माझ्या कमरेवर ठेवले आणि तो जोरजोरात त्याची कंबर मागे पुढे करत मला ठोकू लागला.

एकसारखे जवळपास वीसेक मिनिटे तो मला ठोक ठोक ठोकत होता आणि मग त्याने शेवटी त्याचे सगळे वीर्य माझ्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हापासून तो मला रोजच ठोकून काढू लागला होता.

You cannot copy content of this page