कडक दुधवाल्याने ठोकली माझी ओलीचिंब योनी – Marathi Sex Story

माझे लग्न झाले तेव्हा माझ्या आणि माझ्या नवऱ्याच्या वयात खूपच अंतर होते. मी त्या वेळी होते पंचिवस वर्षाची आणि तो होता चक्क पैकी चाळीस वर्षाचा. आता तुम्ही म्हणाल कि इतके वयात अंतर असताना मी हे लग्न केलेच का. तर याचे उत्तर असे आहे कि एक तर माझे वय झाले होते लग्नाचे. माझ्या घरची परिस्थिती फार काही चांगली नव्हती आणि त्यात माझे शरीर माझे दुष्मनच बनले होते म्हणा ना.

शरीर दुष्मन कसे काय बनू शकेल असा प्रश्न तुमच्या मनात येणे सह्जकीच आहे. तर त्याचे पण उत्तर आहे माझ्याकडे. ते हे आहे. मी दिसायला देखणी होती. तो काही माझा दोष नव्हता. पण परिस्थिती नसलेल्या कुटुंबात अशी देखणी मुलगी जन्माला येणे म्हणजे आई बा च्या जीवाला घोर च असतो. त्यात माझी उंची चांगली साडे पाच फूट होती. माझी तब्येत म्हणजे अगदीच नजरेत भरेल अशी होती.

माझ्या उंचीला शोभेल अशी माझी छाती होती. गोलाकार मांसाचे ते गोळे बघताच क्षणी समोरच्याला घायाळ करत असत. मी चालू लागले कि माझ्या छातीचे टुणटुण करत वर खाली होणारी हालचाल बघून भले भले घायाळ होत असत. मला अजिबात पोट नव्हते आणि त्यामुळे तर माझी छाती जरा जास्तच उठून दिसत असे. त्याला साथ देत होती माझी कंबर. अगदी व्यवस्थित आत गेल्यासारखी होती माझी कंबर.

या सगळ्यावर कडी करत होती माझी गांड. गोलाकार असलेली माझी गांड बघून तर लोक मागे वळून वळून माझ्याकडे पाहिल्याशिवाय अजिबात कधीच पुढे जात नसत. ३६-२४-३६ अशी फिगर असलेली मुलगी होते मी आणि परिस्थिती बिकट यामुळे माझ्या घरच्यांनी माझे लग्न अश्या माणसाशी लावून दिले कि जो आर्थिक दृष्ट्या चांगला होता आणि जो आमच्या ओळखीचा होता.

पण हे करत असताना त्याना हे लक्षात आले नाही कि माझ्या पण काही नैसर्गिक आणि शारीरिक गरजा असतील आणि त्या पूर्ण होणे पण तितकेच गरजेचे आहे. पण त्यांनी याचा विचार कधी केलाच नाही आणि माझ्या मनात नसताना देखील त्यांनी माझे लग्न लावून दिले. सुरवातीस मी कशी बशी राहिले. पण नंतर मात्र मला माझ्या नवऱ्याचा कंटाळा आला. मी नाईलाज म्हणून त्याच्या बरोबर रहात होते. पाच वर्ष झाले तरी मी सुखी नव्हते.

घरी आर्थिक सुबत्ता मात्र भरपूर होती. इतकी कि आम्ही दूध पण पिशवीचे नव्हतो घेत.तर त्या साठी रोज एक दुधवाला त्याची म्हैस घेऊन आमच्या घरी येत आणि आमच्या सम्रोर पिळून दूध देत असे. वयस्क असलेल्या त्या गवळ्याचे नाव सुधाकर होते. तो त्या दिवशी आला आणि मला म्हणाला “भाभी आता मी उद्या पासून येणार नाही. मला आता होत नाही. माझ्या ऐवजी माझा मुलगा राजू येत जाईल तुमच्याकडे”

मला काय कोणी आले तर चालणार होतेच. मला दूध मिळाल्याशी मतलब होता शेवटी. माझा नवरा गेला कि रोज गवळी येत आणि मी थांबून ते दूध घेऊनच आत आत घरात जात असे. त्या दिवशी मग सुधाकर आला नाही. राजू आला आणि त्याला मी पहिल्यांदा जे बघितले ते त्याच्याकडे बघतच राहिले. तो कुठल्याही अँगल ने गवळी वाटत नव्हता. मी आ वासून त्याच्याकडे भारावून बघत होते.

उंचच्या उंच, गोरा गोरा पान, दीप्प्पाड, सरळ नाक आणि समोरच्याच्या नजरेत नजर घालून बोलायची त्याची पद्धत बघून मी वेडीच झाले. माझी योनी फुगीर झाल्याचे मला जाणवले. असे माझ्या सोबत पहिल्यांदाच होत होते कि कोणा पुरुषाला मी बघत आहे आणि माझी योनी फुगीर होत आहे. त्याने मला दूध काढून दिले आणि तो निघून गेला. पण माझा दिवस सगळा त्याच्या विचारातच गेला.

त्या दिवसापासून मी रोज तो येण्याची वाट बघू लागले. तो कधी एकदा येतो आणि कधी एकदा मी त्याचे ते पिळदार शरीर निरखून बघते असे मला होत असे. दिवस जातील तसे तो माझ्याशी चांगलाच मिसळला होता. मी आणि तो चांगलेच जवळ आलो होतो. मी त्याला माझ्या मादक नजरेने घायाळ करायला सुरवात केली होतीच.

त्या दिवशी मी दूध घेताना त्याच्या समोर मुद्दाम अशी काही वाकले कि माझ्या साडीचा पदर सगळा खाली पडला. साडीचा पदर खाली पडताच माझ्या भरदार छातीचे दर्शन त्याला झाले. माझ्या छातीच्या त्या टोकदार उभारांमधून दिसणारी ती फट बघून तो माझ्या छातीकडे एक सारखं टक लावून बघू लागला. त्याच्या हातातील जेव्हा भांडे खाली पडले तेव्हा तो भानावर आला आणि माझ्याकडे रोखून बघू लागला.

माझी आयडिया काम करत होती हे मला समजले. तेव्हा पासून मी पुढे काही दिवस त्याला फुल गरम करू लागले. तो पण माझ्याशी जवळीक आणि लगट करू बघू लागला होता. त्याला गरम करून करून मी हैराण केले होते. त्या दिवशी तो नेहमी प्रमाणे आला आणि मी आत उभी होते. मी अजून बाहेर आले नव्हते हे बघून तो दूध  काढून डायरेक्ट त्याची धार त्याच्या तोंडात धरत होता.

खूप वेळ तो असे करत होता आणि मी आतून त्याला बघत होते. त्याला बघून मी माझ्या छातीवरून हात फिरवू लागले आणि माझी मी छाती दाबून घेऊ लागले. त्याचे अचानक माझ्याकडे लक्ष गेले आणि तो माझ्याकडे रोखून बघू लागला. मी पण मग भानावर आले त्याच्याकडे कमालीच्या मादक नजरेने त्याच्याकडे बघू लागले आणि त्याला म्हणाले “ते दूध काय कोणी पण पिऊ शकते. दम असेल तर हे दुध पीऊन दाखव ना”

असे म्हणत मी माझी छाती जोरजोरत दबून घेऊन लागले. मी असे म्हणताच तो जागेवरून उठला आणि सरळ आत आला. आत येताच त्याने दार लावले आणि तो माझ्याकडे आला.माझ्याकडे येताना तो धिप्पाड देह बघून मी वेडी झाले. तो माझ्या जवळ आला आणि त्याने मला त्याच्या मिठीत ओढले. एका अस्सल पूरुषी मिठीत मी गेल्याने मला खूप आनंद झाला होता.

त्याने माझे चुंबन घेण्यास सुरवात केली आणि बघता बघता माझ्या शरीरावरुन तो हात फिरवू लागला. त्याचा तो राकट हात जसा माझ्या शरीरावून फिरू लागला तसे माझ्या भावना तीव्र होत चालल्या. त्याने माझी साडी झट झट करून फेडून टाकली आणि मला पूर्ण नग्न देखील करून टाकले. त्याचा ड्रेस पण काढण्यास मला फार वेळ लागला नाही. मी त्याला पण नग्न केले.

त्याचा तो धिप्पाड, नग्न पण कामलीचा सेक्सी देह बघून माझ्या छातीचे निप्पल्स पुढे आले आणि माझी योनी कमालीची फुगीर झाली. कधी एकदा त्याचा तो सोटा माझ्या योनीत कोंबून घेते असे मला झाले होते. त्याचा सोटा नाही म्हंटले तरी ९  मोठा असेल. ते भलेमोठे हत्यार बघून माझ्या तोंडातून पाणी पडू लागले होते.

त्याच्या पेक्षा जास्त गरज मला होती. मी झटकन खाली बसले आणि त्याचा सोटा मी माझ्या हातात घेऊन हलवू लागले. एक सारखा त्याचा सोटा मी वर खाली करता इतका वेळ हलवला कि तो खूपच मोठा झाला. त्या मोठ्या झालेल्या सोट्याला मग मी माझ्या तोंडात घेतले आणि चोकू लागले. त्याचा सोटा इतका मोठा होता कि माझ्या तोंडात तो काही केल्या मावत नव्हता.

कसे बसे करून मी तो सोटा शेवटी पूर्णपणे माझ्या तोंडात कोंबलाच. अगदी माझ्या घशा पर्यंत त्याचा सोटा माझ्या तोंडात गेला होता. मी माझे तोंड एक सारखे वर खाली करून त्याचा सोटा चोक चोक चोकून काढत होते. ओला चिंब झालेला सोटा मग खूप वेळाने माझ्या तोंडाच्या बाहे काढला.

आमच्याकडे वेळ खूपच कमी होता कारण त्याच वेळी कामवाली येणार होती.  त्यामुळे तो बाजूला झाला आणी त्याने मला खाली झोपवले. माझी योनी त्याने मोकळी केली. माझे दोन्ही पाय त्याने त्याच्या हाताने वर करून पडकून ठेवले आणि त्याचा सोटा माझ्या योनीत कोंबला. त्याचा तो भलामोठा सोटा एकाच हिसड्यात फक्त अर्धाच आत गेला.

त्याने मग आत बाहेर करत माझ्या योनीच्या भोकाचा आकार मोठा केला. मग थोड्याच वेळात त्याने अजून एक दणका दिला आणि त्याचा पूर्ण सोटा आत कोंबला. मग मात्र त्याने त्याची कम्बर मागे पुढे करत हलवण्यास चालू केली. एक सारखी त्याची कंबर जोरजोरात तो मागे पुढे करत होता आणि माझी योनी मारत होता . प्रचंड वेगाने मला खूप वेळ ठोक ठोक ठोकून झाले आणि मग त्याने त्याचे सगळे वीर्य माझ्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. आम्ही खूप वेळ तसेच  पडून होतो.

अश्या प्रकारे मी शेवटी त्याला उपभोगलेच. तिथून पुढे मी घरातील कामवालीला काढून टाकले. तो रोज दूध देण्यास आला कि मला ठोक ठोक ठोकून काढतो अगदी माझे मन भरू पर्यंत आणि आज देखील आम्ही हे नियमितपणे करत आहे. माझी खाज मला ज्या प्रकारे अपेक्षित आहे तो तशीच भागवत असल्याने मी खूपच खुश आहे.

You cannot copy content of this page