कडक दुधवाल्याने ठोकली माझी ओलीचिंब योनी – Marathi Sex Story

माझे लग्न झाले तेव्हा माझ्या आणि माझ्या नवऱ्याच्या वयात खूपच अंतर होते. मी त्या वेळी होते पंचिवस वर्षाची आणि तो होता चक्क पैकी चाळीस वर्षाचा. आता तुम्ही म्हणाल कि इतके वयात अंतर असताना मी हे लग्न केलेच का. तर याचे उत्तर असे आहे कि एक तर माझे वय झाले होते लग्नाचे. माझ्या घरची परिस्थिती फार काही चांगली नव्हती आणि त्यात माझे शरीर माझे दुष्मनच बनले होते म्हणा ना.

शरीर दुष्मन कसे काय बनू शकेल असा प्रश्न तुमच्या मनात येणे सह्जकीच आहे. तर त्याचे पण उत्तर आहे माझ्याकडे. ते हे आहे. मी दिसायला देखणी होती. तो काही माझा दोष नव्हता. पण परिस्थिती नसलेल्या कुटुंबात अशी देखणी मुलगी जन्माला येणे म्हणजे आई बा च्या जीवाला घोर च असतो. त्यात माझी उंची चांगली साडे पाच फूट होती. माझी तब्येत म्हणजे अगदीच नजरेत भरेल अशी होती.

माझ्या उंचीला शोभेल अशी माझी छाती होती. गोलाकार मांसाचे ते गोळे बघताच क्षणी समोरच्याला घायाळ करत असत. मी चालू लागले कि माझ्या छातीचे टुणटुण करत वर खाली होणारी हालचाल बघून भले भले घायाळ होत असत. मला अजिबात पोट नव्हते आणि त्यामुळे तर माझी छाती जरा जास्तच उठून दिसत असे. त्याला साथ देत होती माझी कंबर. अगदी व्यवस्थित आत गेल्यासारखी होती माझी कंबर.

या सगळ्यावर कडी करत होती माझी गांड. गोलाकार असलेली माझी गांड बघून तर लोक मागे वळून वळून माझ्याकडे पाहिल्याशिवाय अजिबात कधीच पुढे जात नसत. ३६-२४-३६ अशी फिगर असलेली मुलगी होते मी आणि परिस्थिती बिकट यामुळे माझ्या घरच्यांनी माझे लग्न अश्या माणसाशी लावून दिले कि जो आर्थिक दृष्ट्या चांगला होता आणि जो आमच्या ओळखीचा होता.

पण हे करत असताना त्याना हे लक्षात आले नाही कि माझ्या पण काही नैसर्गिक आणि शारीरिक गरजा असतील आणि त्या पूर्ण होणे पण तितकेच गरजेचे आहे. पण त्यांनी याचा विचार कधी केलाच नाही आणि माझ्या मनात नसताना देखील त्यांनी माझे लग्न लावून दिले. सुरवातीस मी कशी बशी राहिले. पण नंतर मात्र मला माझ्या नवऱ्याचा कंटाळा आला. मी नाईलाज म्हणून त्याच्या बरोबर रहात होते. पाच वर्ष झाले तरी मी सुखी नव्हते.

Marathi Zavazavi  काळ्या साडीवाल्या भाभीची जवाजवी

घरी आर्थिक सुबत्ता मात्र भरपूर होती. इतकी कि आम्ही दूध पण पिशवीचे नव्हतो घेत.तर त्या साठी रोज एक दुधवाला त्याची म्हैस घेऊन आमच्या घरी येत आणि आमच्या सम्रोर पिळून दूध देत असे. वयस्क असलेल्या त्या गवळ्याचे नाव सुधाकर होते. तो त्या दिवशी आला आणि मला म्हणाला “भाभी आता मी उद्या पासून येणार नाही. मला आता होत नाही. माझ्या ऐवजी माझा मुलगा राजू येत जाईल तुमच्याकडे”

मला काय कोणी आले तर चालणार होतेच. मला दूध मिळाल्याशी मतलब होता शेवटी. माझा नवरा गेला कि रोज गवळी येत आणि मी थांबून ते दूध घेऊनच आत आत घरात जात असे. त्या दिवशी मग सुधाकर आला नाही. राजू आला आणि त्याला मी पहिल्यांदा जे बघितले ते त्याच्याकडे बघतच राहिले. तो कुठल्याही अँगल ने गवळी वाटत नव्हता. मी आ वासून त्याच्याकडे भारावून बघत होते.

उंचच्या उंच, गोरा गोरा पान, दीप्प्पाड, सरळ नाक आणि समोरच्याच्या नजरेत नजर घालून बोलायची त्याची पद्धत बघून मी वेडीच झाले. माझी योनी फुगीर झाल्याचे मला जाणवले. असे माझ्या सोबत पहिल्यांदाच होत होते कि कोणा पुरुषाला मी बघत आहे आणि माझी योनी फुगीर होत आहे. त्याने मला दूध काढून दिले आणि तो निघून गेला. पण माझा दिवस सगळा त्याच्या विचारातच गेला.

त्या दिवसापासून मी रोज तो येण्याची वाट बघू लागले. तो कधी एकदा येतो आणि कधी एकदा मी त्याचे ते पिळदार शरीर निरखून बघते असे मला होत असे. दिवस जातील तसे तो माझ्याशी चांगलाच मिसळला होता. मी आणि तो चांगलेच जवळ आलो होतो. मी त्याला माझ्या मादक नजरेने घायाळ करायला सुरवात केली होतीच.

त्या दिवशी मी दूध घेताना त्याच्या समोर मुद्दाम अशी काही वाकले कि माझ्या साडीचा पदर सगळा खाली पडला. साडीचा पदर खाली पडताच माझ्या भरदार छातीचे दर्शन त्याला झाले. माझ्या छातीच्या त्या टोकदार उभारांमधून दिसणारी ती फट बघून तो माझ्या छातीकडे एक सारखं टक लावून बघू लागला. त्याच्या हातातील जेव्हा भांडे खाली पडले तेव्हा तो भानावर आला आणि माझ्याकडे रोखून बघू लागला.

पृष्ठे: 1 2