Gavchya lal matit aai la kela chit pat – 1

Mitrao hi story mazya gavchi aahe, corna chya adich maze baba varle hote. Shikshana sathi me shahrat alo hoto, gavat aai ektich rahaychi, aai badal sangaych jhal tr naav revati aahe, disyala savli, rangdi, bharlelya angachi, shetat kaam karun karun ekdum tic hang kasla gela hota, 4oo shit pan 30 chi vataychi. Ti baki saglya babtit free hoti pan vayam chya babtit ti bilkul hai gai karaychi nai, maze baba ajarane gelya pasune ti mazya magech lagli hoti, mla roj vayam, khurak sagla bagaychi, roj sakali phone karun uthvyachi mla, suttila alo ki kaju, badam, kharik, gul chane asa khurak asaycha maza, tine gharat mage mazya sathi vyayam shala banavlli hoti desi, kusti sarkh lalmatich ringan, tyat dumbel, mudgal asethevla hota, ghari alo ki roj sakali ti mla uthvun maza vyaam ghaychi taas bhar, o paryant me ghamane bhijat nai toh paryant sodaychi nai.
Ya veli jhal as corna mule 3-4 mahine mla ghari rahav lagala, tikdun online college attend karav lagla. Tevha ti roj maza vayam ghaychi, swata pan vayam karaychi thoda thoda, roj roj karun mla kantala yeu lagla hota. Ek divshi tine mla jabardasti tichya sobat kusti khekayla bollii,
Tine sadi gavchya baykan sarkhi ghudgya paryant ghatli, padar khali bandhla tiche ammbe mokle lataklehote, me ughda fatkh langot var hoto, ti aai ani mla dhakka maru lagli, mla ragat aanyach hota tila, sarkh tichi nakh chaiti umaltyamule ya veli jevha tine dhakka dayla hath pudhe kela tevha me tice hath pakdun tila kechla, ti mazya ya dav sathi ready navti, jhatkan mazya angavar aali, thap kan tiche ball mazya chati vr adale. Mla veglach feel jhala manun me sodla tila, te tila aavdal nai, ti parat angavar yeu lagli, tine mla pakdala ani pay takvun padaycha try karu lagli, me ulta jor lavla ani tilach khali padla.
Tichya angavar chadlo, ata position ashi jhali ki tine swatch missionary pose ghetli, pay faklele havet me tichyab avr, maz langot tichya pucchi var ekdum ani me donhi hath ve kele tiche pudhe jhukun jya mukemazi chati tichya chati la chitku lagli. mla kalat hota kai challay, me motha halo hoto, maz sharir sath det navta, bulla tichya saorshanech val valu lagla hota.
Tyat ti ajun khalun gand udvat mla anagavarun uthvaych try karat hoti, tyamule hot as hota ki ti samorun pucchi uchlun uclun langot var ghau lagli, maza langot madhye tambu banala hota, mla jam vegla vatat hota manun me pakaad dhilli karun uthayla gelo tr tine mla lath marun khali padal ani mazya angavar yeun basli.
Baslli tr basil pahile ti potavar basil hoti, pan ti halu hlu mage sarku lagli, mage maza tatha hota, mla tila he kalu daych navta manun me jhatke deu laglo. Tine mazya chati var hath thevla ani gand uchlun dhap kan bullya var mali, tichya pucchi var bulya cha Jabra mar basla aamhi dogh ordlo,
me :- aaiagaaa aahh
aai :- sshh aauch shshh..
tila ata kalal kai hotay, ti jara asvastha jhali pan tine parat pose ghet bulya la pucchit thevla,
aai :- aata thikk aahe na, dab nai padat aahe na, dukhat nai na.
me tila jhatka marla uthayla, toh ekdumtichya danyhavar lagla, tich tond lal jhal hota, tila kalal kai jhalay, tine mmotha shawas ghetla. Mazya chatit tich nakh marla tine, tichya tondavarun kalathota tilakal basil aahe, me te bagun nonstop karu laglo, tine motha aa kela ani chehra asa banavla janu tila vibrator var basval aahe, ghodyavar basyavar jase ride kartat tashi pose hoti tichi, thapa thapa ammbe udat hote. Ti la bekkar kal basat hoti, ti thodi sahil padli tas me uthlo ani tila jhopvun me var chadlo, ya veles me mood madhye alo hoto, me tila sadi varunch dhakke det jahavat hoto, tila pan kalat hota, kadachot ti oli jhali hoti, tila tichyavar control navta rahila, ti fakun mla ghet hoti.

me :- dhakka de ( ata, at akas vattay bol na )
ti kahibolat navti uste mothe mothe shawas ghet hoti, tila sex chadhla hota kadachit tilavatat hotamemasti kartoy, masti masti madhye ti mla n advata enjoy karat hoti, me kacha kach jhavat hoto tila vrun. Maza bulla dukhu lagla hota, achanak mla kal marli sudpyavar.
Me tila sodla ani bulla pakdat bajula padlo ordat, ti uthli, kai jhal bagayla, tine mla uthaval ani hauda lade nela.
Aai :- koni sangital hota evdha udayla, lagla na. khel vatto ka tula, aayush bharach dukhna hoil na, basil ekktach mag radat..

This content appeared first on new sex story .com

As manat ti khali basil, maza langot sodla ani bulla hatat pakdla tine skinmage keli ani hatane cholu lagli,
Aai :- kuth dukhtay ithm ith…
Ti as vicharat hoti, bulla that hota, tine jagat pani gheun thand pani sodayla chalu kela.
Me :- aai aahaag thand lagtay nko nko..
Tine hatane cholayla chalu kela, mala dukhna band jhal hota, tine tevdhyat bulla tondat bharla ani chokhu lagli lollypop sarkh. Me jara schok jhallo kai react karu kalalch nai,
Aai :- pani kadhlyashivay chota nai honar tula dukhatch rahil.
As manat ti mla bagat parat bulla chokhu lagli, eka hatane gotya cholat hoti, ti aavdine chokahat hoti, maza tichya jibechya puche tikav nai lagala maza nighnar hota,
Me :- sshh aah bas bas kai tri hotay, yeil as vattay.
Aai :- ( halvat ) kadh yeu de, tya shivay mokala nai vatnar.
Ti hatane halvu lagli, maz nighnar hot te me tichya smor khali jamini vr galal, shampoo sarkh pandhra ghatta,
Tine jagane bullyavar parat pani marla ani tondat bharla, jibe ne bulla chatayla chalu kela, supdya khalun, madhye jib ghalatchatla sagla, swatache hoth chatat sadi ne bulla psula maza. Ani mazya chikala payane tudvat pani takun dhuvu lagli.
aai :- manun mante vayam karat jaa, thoda kai jahla basla padkun radat, lagana nanter kas karshil, porgi khaun takel tula ubha adava kachha.
Me :- aah as asta ka, me kai shant basel kai?
Aai :- 2 minat nighla tuz, kai karnar ahe stu, roj vayam kar, khurak kha mantla tr ekayla nko. Ata kaivatnar nai, lagna nanter kalalroj bayko jevha maze lagel tevha.
Me :- aahe tevhda me, karel adjust barobar,
Aamhi tithech anghol karu laglo, tine mla sabun lavlun ghas ghas ghasla, bulli pan dhutli mazi hatane, ani maz jhalyaver swata sadi kadhu lagli mazya samor, sadi kadhun nagdi jhali kai ang hota ticha pahilyanda ek kali pucchi bagitli hoti, tiche ball manuke bagun me dangch jhal, ti patavar basil ani angavar pani taku lagli, saban tichya angat disat pan navta, baglet ball chya patiti lapun jaycha, mandit sabun ghalun tine sapa sap hath chalvla pucchi var, mazya samor bot ch takat hoti as samja, uthun chap chap gandi vr hath marat ang pusla, maz towel khechun tayne ang pusu lagli, me hatane bulli lapvu laglo.
Aai :- ( hasat ) lahan ch aahes ajun, sagla tr bagitals maz, me tuz ata lapvun kai fayda.
As, manat ti aat geli ani dusri sadi ghalu lagli, me pan kapde ghatle amcha rojcha dinkarm chalu jhala, tila tyadivsa pasun kacha kach jhavaychi iccha mazya manat yeu lagli, pan tine mla baccha karar dila hota, tila impress karav lagnar hota, asch sahaj nasta dila, ani tilabagunch mla kalal hota metichya sobat 2 min chya var tikanr nai, mla tila radvyach hota, tila dakhavycha hota asli mardana, manun me tharvun tya nusar vagu laglo, kas aamhi parat ekda kusti khello ani ya vels kas me tila vethisa anun ticha kand jirvla he pudhcya part madhye vacha.
Mitrano comment kara next part upload karu ka nko, ata paryant 2-3 story taklyat tyala pan comment karat jaa, comments vachun memotivate hoto stories lihayla.

This story Gavchya lal matit aai la kela chit pat – 1 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page