Gavchya lal matit aai la kela chit pat – 2

Mitrano magchya bhagat tumhi vachla kasmazi gavthi aai ne mla mazi aukaat dakhvli, me tila bagun nustach vaas kadhat hoto, tine mla matiti loalval, angavar chadvun ghetla, evdach nai tr tine mla naga karun bulla pan tondatghetla pan tichya nustya jib chya touch ne me galalo hoto, ti mazya var hasli, tila ekdum rangda gavthi mard hava hota, tine mla bolun pan dakhval hot.
Aai :- he as 5 secandat galal tr kon porgi javal yeil tuzya, sangte vayaam karat jaa ekayla nko tula. Sharat jaun nusta fogshya jhalays pokal aatun baherun.
Tine mazi laykich kadhli hoti, mla jam laglahota manla, tya nanter me tilakadhi kapde badaltana bagacyho nai, kiva ti samor aali tr me uthun dusri kade jaun basycho. Mla jam rag yeta swata var, hostel var rahun halvaychi savay lagli hoti, divsat me 2-3 vela galaycho, 2 min chya var halvu vataych nai, tyachya adich galaycha, tyamule bulla halu halu purn tathaychya adhich galayla chalu jhala hota.
Me roj sakali uthun vyaam chalu kela, matiti gham ghalun ola vaycho purn, khurak pan vadhvla hota, kaccha dudh, dryfruits, chana, gul dabun khau laglo hoto, ti bagaychi mla pan hasnyatch ghaychi, mahina jhala hota mla mazyat farak janvu laglahota, me vyaam chlau kela tevha me 15 mintat thakaycho ata ardha –paun tas jhala tri as vatayach body garam hotey ajun karav.
1.5 mahinyat mazya anagavar farak disu lagla hota, mazi dhilli body tight hot hoti, maze lov handles aat gele hote, he me nai aai nech mla sangital, tila atamazyat intreset vatu lagla hota, ti sakali me vayam karat astana kahi hi kam kadhun mage yeun mla bagaychi.
Vayamjhala ki ti swata kaccha dudh tyat andi ghalun mla aanun deu lagli, me pit astana ti mazya ghamelya chitvar hath phirvu lagli hoti.
Aai :- waahh manla tula. Serious jhalays, mla vatal navta maz evdha manavar gheshil tu. Ata kuth vattay paiwana chya gharcha aahes.
Ti la kadachit ata maz kasat challela ang bagun sex chadhat hota, tine mla maz langot dhuvayla mana keli, ti dhvel baki kapdya soabt as manali, me ekda tila pakdla, me langot kadhun thevaycho, ti kapde dhutana tyala uchlauchi ani pahile nakla lavun vaas ghaychi changla 5 min vaas ghaychi, ag panyat bhijayla takaychi.
Ti halu halu mazya mage padu lagli hoti, ti mazya samor anghol karun yaychi ani nagdi ubhi rahun kapde ghalaychi, tichya tgya mandya, puccichya var jhattyancha kala jhupka bagun jiv jalaycha, ti parkar ghalyala khali vakli ki tiche aambe ase latakte disayche kai sangu.
Bulla tathaycha pan mazya manat bhiti bharli hoti, 2 secandat galel manun me dusra vichar karat bulla dabun shant karaycho. 2 mahine jhale hote, mla janvat hota chaltana, bastana, maze hath aakhdle hote gym walyan sarkha, madi thulthuli navti rahili, tight beduk diycha payacha.
Tine mla ratri pan dudh chalu kela, tyat tine kahi tri powder chalu keli hoti, me vicharal tevha manali ashwagandha aahe, jhop shant lagte yane. Tine mla 21divas dila te. Te 21 divas tine kas kadhle he tilach mahit.
Mla kai farak janvat navta karan me halvana sodla hota, sexual activity navti konti. me nehmi pramane uthun mag kelelya aakhadyat aalo, normle stretching keli ani jor maryla chalu kele. jas me ghamaghum hou laglo tas ti aali parat ya veles.
Gavchya bayka ghaltat tashi sadi ghudgya avr magun bandhun padar potvar khochun blouse madhye aambe kombun aali, chaltana ammbe tana tan halat hote, unat blous emadhun tiche kale draksha saaf disat hote.
Aai :- chal aaj bagte kiti tyaar jhalyas tu, chalel ka? Ka ajun divas havet?
Me :- ( joshat ) me tyaar aahe tu bag 3 mahine jhale ang kastoy tula Jamel ka.
Aai :- tech bagaychy mla, karayche don hath kai mantos.
Ti paya padat ringnat aali, hatat mati uchlun mazya chati var lavat maza gham phusla tine ani mla dhakka dila, mazlaksha navta me tyaar naslyamule me padlo mage.
Aai :- ( hasat ) kai jhal, hi tujhi tyaari aahe ka?
Mla raag ala, me uthlo ani ya veli tiche hath pakdle ani tila mazya kade khechla, tiche ball mazya chaitt dable, me tichya kambre la pakdlaa ani tilahavet uchlla ekdum easily. Ani tila matiti jhopaval. Tichya angavar chadhlo. Ti fad fadu lagli pan hata shivay kai halavta yet navta tila.
Me :- ata, hi aahe mazi tyaari.
Aai :- changli aahe, pan ajun me chit pat nai jhaley.
Tine maza pay asa uchlayla lavla ki machinery postion jhali, mazya donhi payanchya madhye ticha ek pay jyamule sahaj maza langot tichya pucchi var ghasu kagka sadi varun, ti kambar uchlun bullyavar pucchi aaptu lagli, pan maza utathch navta, thodyavel tas karun ti khali bagu lagli. tevha mazya lakshat ala hi tichi trick aahe, ti samor chya dokyat sex ghusavte, mag toh tech vichr karu lagto ani ti daav marte.
Ti tadfadu lagli manun mepakad dhili keli, ti uthat hoti me kambrela pakdun tila ulta dogggystyle madhye basval ani angavar baslo, tevha pan tichi gand maza bulla shodhat hoti, tila jasa mauka bhetel tas to gand bullyavar ghasat hoti.
Me tila jhopaval ani potavar padat donhi pay baher tichya pasun lamb kele, ya gadbadit me tiche donhi ball gachkan pakdle, janu aadharch, ti halu shakli nai ani tine swatch manya kela.
Aai :- aaah ss bas bas jhale me chit pat, sod mla.
Me tichya angavarun uthlo ani nachu laglo ti tasich jaminit padun hoti, tine pay fakvale ani mla ishara karat manali,
Aai :- ajun sampli nai, ye te pan bagu de kiti himmat vadhli aahe.
Me tichya payat aalo, tine mla ekdun var chadvalaa ani swata halu lagli,
Aai :- kai jhal kai hot naiye ka langot madhye, utahycha band jhala ka.
Me te ekdun swatala jara losse kela, me swata ya veli tichya pucchi var bulla ghasu laglo, ti la halu halu maza hardness janvu lagla.
Tine maza hath pakdun ballvar thevla ani dabvala,
Aai :- kar na, kai jhal 3 mahine kela nahiyes na, man nai ka.
Me ticha ball dabu laglo, ti cha chehra bagnya sarkha hota, ti tapli hoti, evdhi sexy awaaj kadhat hoti, bagat hoti, mazapurn tathla hota ani barobar bhikavar lagat hota tichya.
Aai :- sshhh ahahh aahhh aahh kar mar mar sshhh aahh jhala ka, galal ka.
Ti mla galvaylach bagat hoti pan maz kaich hot navta. 5-10 min aamch chalu hota, tine mla uthayla sangital ani swata pan uthli langot varun lund pakdun manali,
Aai :- ajun pan kadak aahe kas kai, sod langot bagu de.
Aamhi langot kadhu laglo, ringnatun baher ytin aamhi shejari hauda javal gelo, tine maza bulla pakdla ani halvu lagli, maza nehmi peksha double tathla hota, supda bagun mlach vishwaas navta hot ki mazch aahe ka.
Aai :- ha khara aahe tuza, samjala halvun halvun kai halat keli hotis yachi, ata bag kasa fana kadhun baslya, jhopaych naav ghet naiye.
Me :- ha kas kai?
Aai :- ha fayda asto vayamcha, khura cha, ani ratri ji me jadi buti dili na tula tyacha.
Tine pata ghetla ani tyvar basil, evl n ghalvta maza bulla tondat ghetla ani chokhu lagli, mla kala basat hotya pan sumaya, ti jam jorat karat hoti, muddmun, tila bagaych hoa maza galtoy ka. Nonstop mazyvar daya n dakhavta ti chokhat hoti, maza dukhu lagla aksharsah.
Me :- sssh ahahh bas bas dukhaty.
Aai :- kai jhal?
Me :- dukhayla lagla, kas chokhteys, bas nko ata.
Me hatat gheun halvu laglo tyala ti bagat hoti.
Aai :- kai karnar aahe, halvunch jhopvashil ka.
Me :- nai
Aai :- ghaltos ka mazyat, karaychi iccha aahe ka.
Me :- tula karacyh asel tr karu.
Tine mazya samor sadi sodyla chalu keli, me tila nagda bagitla, ti mazya javal ali ani maza hath sodvat tine lavdyala hatat ghetla, me ticha ball hatat padla, ticha ball chokhu laglo ubha rahun.
Aai :- ( maza lavda cholat ) sshh ahahh ahahh ssshh aahh….
Me :- as uba rahun karta yet niye nit aat chal na.
Aamhi aat alo, tine chatai takli, ani padli, me tichya angavar padlo, maz ang matine makhla hota na manun ti angavar hath phirvat mati kadhat hoti,
Aai :- bas kar kiti khelshil ghal na aat, jhavnar aahes ka nai.
Tine maza bulla pakdun puchi vr lavla. Me dhakka det khap kan ekach shot madhye sagla aat ghusvla.
Aai :- ssssii aaaiagssss sshhh sshhh aaj vattay at ghetlya srakha….
Me bulla atlya aat val valet hoto.
Aai :- ssshh bhari vattay, aat gud gudya sarkh hotay, karat raha asch thambu nkos.
Ti swata tiche manuke pirghalu lagli, nanter maz dok pakdun ball tondat kombla.
Aai :- sshhh ahh chokh chokh thambu nkos chokhat raha bari bari 2ni.
Me chokhat halu halu tila jhavat hoto, tapvat hoto,
Aai :- sshs aah kas vaatay khar khar jhavtana eka bai la.
Me :- mast vattay.
Aai :- ya sathich vayam karaycha asto, bai jhavna pora dora chakhel nai, tyala dum lagto bullayat. 1-2mintat galnare chakke astat, asli mard bai la vatnivar aantat radavtat tila. Ata kuth tu tya vatevar chalyla chalu kelyas, maz ekshil tr tula purn train Karen me,
Me :- aaha ssh ashi training denar asshil tr ka nai eknar.
Aai :- hoil sagla hoil, aaj maja kar 3 mahine tu ji mehnat ghetliyes tyacha he bakishs aahe, man bharun jhav, swatachya aai la jhatana kas vattay tula sang na.
Me :- bhari vattay, mla jam adhi pasun tula jhavu vataych, tula bagun jhurat hoto me.
Aai :- mahitey mla, baila nusta najretun kalta mansachya manat kai chalu aahe, manun tr pariksha ghetli tuzi, pahilya khepela napas jhalas pan aaj paas jhalyas.
Me speed vadhla, aamchya mandya thapathap vaju laglya ek mekan var.
Aai :- ssshh aaah uuffhh aahh sshh aa….. ssshhh……. halu halu ghai nai, galu nkosssss
Me :- control nai hot aahe,…
Aai :- tech shikaychay tula. Bai lakhhelavta aala pahije tula, halu halu tila tadpavaych ti jo paryant pani pani hot nai toh paryant ghai nai karychi ti bavchalli pahije, tuzya pudhe bhika magitlya pahije thand kar mla tevha mag kadhyacha sagla dum.
Me first time hoto, mla nai sahan jhala, me speed tasch thevla, ti pan pani pani jhali hot, facha fach awaaj tu lagal hota aat.
Aai :- chuklas tu, ghai kelis, kar ata, gal aat…
Me :- ajun galala naiye maza.
Aai :- ssh aah mahiety [an hoil lavkarch.
Me ticha ball dabu laglo ani ti bavchali, tine payachi ghadi ghatli ani mla ghatta pakdu khalun bocha uchlat uthak baithak chalu keli.
Aai :- sshs shant bas ata, me karte kai karych,
Ti mla jhavun gheu lagli, tila sahan navta hot, tine mla bajula khali jhopavala ani mazya var chadhli, bulla pucchit ghetla, chativar hath thevla ani mandya halvu lagli.
Aai :- lavkar jhala aaj, as navta vayla pahije.
Tine pay sara kele ani gand uchlun thapa thap mazya mandi var aaptyla chalu keli, tila udta yet navta tri tikarat hoti, ticha pucchi ne bullya la badhir karun sodla hota, me ticha ball chokhat tila mithi marat ardha havet hoto. ti halat hoti nonstop ordat. Mazya bullya lakal marli anime pach pach karun tichya pucchit sutlo, me glass bhar sutlo ki kai as mla vatal karan 1-2 min nonstop jhatke det me thoda thoda baher kadhatch hoto, sampatch navta chik, mazya chikane ti garam jhali ani jora jorat valvalu lagli, tine ek hath aat ghalat dana cholayla chalu kela 3-5 minatat ti mazya anagavr padli thakun.
Aai :- ssshh aahh ata kuth jhalya sarkh vatal.
Ti uthun bajula padli.
Aai :- maz adhi jhala pahije mag tujh, kadhi pan bait hand jhali pahije pahile lakshat thev. Aajun lay training baki aahe tuzi.
Me :- haaa mla pan vatal lavkar jhala, ajun jhavau vatat hota pan lundane sath nai dili.
Aai :- hmmm hoil halu halu…
Aamhi dogh uthun baher aalo angoli lahauda var, ti mla angholghalu lagli. tine bulla ola kela ani tonadt gheun chatun pusun saafkela. mazya gotya chollya, mast angholghatli mla, swata patyavar basil. tichya pucchi chya aju baju edkumchatta gothelya shamppo sarkh maz chik disat hota, tine pucchit bot ghalun baher kadhala tr as vatat hota batlitun shampoo padtoy 3-4 vela kadhla ani mag panyane dhuvu lagli. tine pan anghol keli ani aamhi aat alo.
Mitrano kasha vattey story coemments karat raha, tumchya sathi vel kadhun lihtoy, tumchya comments motivate kartat lihayla ashyasch navin story, juneche parts have astil tr comment garjeche aahet, bina comments stories che pudhche parts yenar nahit, asha karto tumhi mla bhar bharun tumcha premdyal comments madhun.

This content appeared first on new sex story .com

This story Gavchya lal matit aai la kela chit pat – 2 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page