Gayichya bailala ani bayichya

Namskar Mitranno ani Maitrininno (ajkal maitrini Pudhakar Ghetat he baghun Nari Samta Manch walyana aple epsit sadhya zale asech vatat asel) Mi Savan Kumar ww1.in varchya sarv Marathi Lokansathi Mazi ek Khari Ghatna Sangat Ahe.

Atta maz vay 28 ahe va mi Punyat Rahato Mazya Bayako va 1 varshachya Mulasobat. Mi Mulcha Sataryacha eka chotyasha Khede Gavakadcha aslyamule mulatch Mazi Shariryashti ekdam strong ahe. Unchi 5′11″ ani Savala varn asla tari mi sexy disto as mazi bayako mala khajgit Sangate Khartar Zava Zavi Karne hi 1 naisargik gosht ahe pan apalyakade Kulmkulla Karayala vav nahi pan Chorun Matra sarv hech karat Asatat Mhanje Gharat Poli ani Baher Nali. Aaso…

Hi Gost 10 Varsha purvichi, Jevha mi Engg. La hoto. Me 18 varshcha asen. Maza swabhav farcah Shamul ahe tyamule mala Mitra kamich ahet ani Maitrini tar Nhavtyach (atta matr ahet). Tyamule Mala fakt Penalty corner Milayache ani Bhartiya Hockey Sangha pramane Mala Tya Penlty var GOAL Kahi karta yet Navhata. Tyat mi gavakadcha ektach baher Shahrat Shikat Hoto tyamule mazi Gavakadchi Pratima (emage) ekdam Sabhya Shant ashi tyamule tikade kahi ashach Navati. Pan sabhya shant Mansacha Lauda Utat nahi ka? Bayichye aame bhagun tyatla ras chakava as tyala vatat nahi ka? Tyana Kahi echa asu shakat nahit ka?

Varil sarv Goshtinmule mi 15 Varshacha aslyapasun Fhakt Muthach Marat Alo hoto. Pan ata tyacha kantala Ala hota ani khara anubhav ghadava ashi Khup echa hoti pan Marg Sapadat Nhavata.

Pan Tya varshi mala navin dalan Khul Zal hot. Gavakadil mitrankadun Te gura mage gelyavar
(gayi Mhashi geun charayala gelyavar) kay kay kartat he aikal hot. To prayog mi Gharchya Jarshi
Gayi var karayacha Tharval. Enng chya Parikha Ushira hot aslyamule Mazi sutti Jully augast Mahinyat
Asayachi Tyamule Bhau Bhain Shalet Jayche va Aai Baba Ranat (Shetat) Jayacche. Tyamule Mala Ghari gayilachara Pani karnya sathi thevayache. Ek divas mi Gothyacha Pudhache dar bandha Karun atmadhe
Maza Programe chalu kela.

Gayichya Pudhyat Tichya Avdicha Chara takla’ ti shant Pane Khayala Lagli Mag Mi Maza Barmuda ani underpant kadhali. Maza 7″ Baburao kenvapasun Tayar Hota. Mag migayichya javal javun tila Gonjarayala laglo karan Gonjale ki Gay shant Ubhi rahate. Mi Gonjarat Gonjart tichya Magchya bajula gelo va ata maza hat ticya puchivar thevun Halvayala laglo. Mi manatlaya manat gayichya potat asnarya 32 kothi devanchi maphi magitali Mazya Halvanyane tila ekdam kik Basli va ti Fala fala Muthali (Gomantar). Mala asha vatu lagli ki gay mala Zavu deil. Mi Paya khali chota stool ghetala va maza nagoba tichya bilavar tekavala (toparyant sarv plan pramane chale hote) mag mi ek Dhakka dila Maza Dandu Thoda ata gela Pan Tyamule Gayine ekdam Udi Marali ani ti sair bhair zali. Thoda shant zhalyavar mi punha prayatna Chalu Kele Pan ti kay karu det Nhavati. Atta Mala kay pahije he tichya Laxat ale hote Tyamule ti Mazya angavar Dhavun Yenyacha Prayatna Kauru lagali.

This content appeared first on new sex story .com

Tyamule maze sarva prayatna fol tharale va mala parat Muth Marunch Bhagvavi lagali. Nantar
2-3 divsani Aai ne ratrich sangitale ki Gay wheat (Maz) var ali Ahe Tyamule Chara takatana Lambunch tak. Aai ne ase ka sangitale he mazya laxat ale Karan gay mazavar ali ki samor yenrya pranyavar
Mansavar ti udnyacha prayatna karate. Mi ho mhanalo ani khup hkush zalo karan Mala ashecha Kiran disu lagala.

Mazavar alyale Janavar Valu kade nhetat kinva vet.doctor Kadun Simens (Bailache Gothavlele Virya) Bhartat.

Pan Amchi Gay ajun Dudhavar Hoti Tyamule Tila Simense Dhyayache Nhavate. Pan Mazavar alele janawar Valu kade shant ubhe rahate va valula satkaryala sahakaray karte he mi agodhar baghitale hote.

Mag aai baba shetat gelyavar mi maza morch Gothyat valavala. Ya veli mi direct mag gelo ani halu halu gonjaru laglo Maz full aslyamule gay Tonda var gheun hungu lagli. Mag mi thodahi vel vaya na ghalvata Pant chaddi kadun Takali. Paya khali stool Gheun Dandu Tekavala ani dhakka marla. Tichi Pucchi adhich oli aslyamule maza sagla ata gela va mala ata garm sparshane khupach Mazzya ali ani gay ajibat halali nahi. Mi mage pudhe karu laglo Gay hroooo hrooo…

This story Gayichya bailala ani bayichya appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page