हरामी भावाची गुलाम बहिण

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव नताशा आहे आणि मी २१ वर्षाची आहे. मी भोपाळमध्ये राहते. मी बी.कॉम शिकते आहे. ही त्या वेळची गोष्ट आहे जेव्हा मी १२वित शिकत होते. माझे अनेक बॉयफ्रेंड होते. त्यावेळी करण माझा बॉयफ्रेंड होता जो माझ्या भावाचा अभिषेकचा चांगला मित्र होता. अभिषेकला माहिती होते कि माझे आणि करणचे काहीतरी चालू आहे.

मी आणि करण खूप पुढे गेलो होतो आणि मी त्यावेळी वर्जिन होते पण मला वाटत होते कि माझी सील करणच तोडेल. आम्ही रोज रात्रभर चेट करायचो आणि फोन सेक्स केल्याविना मला झोप लागत नव्हती. मग मी एक रात्री करण बरोबर चेट करत होते आणि माझ्या पुच्चीत बोट घासत होते. मी पूर्ण जोश मध्ये होते आणि माझ्या पुच्चीतून खूप पाणी निघाले. मग मला केव्हा झोप लागली ते समजलेच नाही.

मला रोज सकाळी आई उठवते पण त्या दिवशी अभिषेक आला. मी तर झोपले होते आणि तो मला पाहू लागला. मग त्याने माझा फोन घेतला आणि माझे चेट वाचू लागला. सर्व वाचल्यावर त्याने मला उठवले. मला त्याच्या चेहऱ्यावर एक विचीत्र हसू दिसत होते, पण मी लक्ष दिले नाही. आता अभिषेक माज्यावर नजर ठेवत होता. मग एक दिवस मला करण चा कॉल आला.

तो: हाय सेक्सी काय करते आहेस?

मी: काही नाही जानू, तुझ्या लंडाला आठवत आहे.

तो: खरे, तू आतच माझ्या घरी ये , खूप मजा करू.

मी: इतकी घाई का आहे माझ्या राजा?

तो:अरे माज्या राणी मी एकटा आहे ये ना घरी.

मी: मी आले तर मला काय मिळणार?

तो: ती मजा मिळेल ज्यासाठी तू जन्म घेतला आहेस जानेमन, मी तुझी सर्व आग शांत करीन.

मी:आहह बास कर करण, तू मला गरम करू नको मी येते.

मग मी त्याच्या घरी गेले तर तिथे कोणीच नव्हते, त्याने मला पाहताच हग केली आणि कीस करू लागला. त्याने मला बेडरूम मध्ये नेले आणि माझे कपडे काढू लागला. त्याने मला पूर्ण नागडी केली आणि स्वतः नागडा झाला. मग मी त्याचा लंड तोंडात घेतला आणि चोकू लागले. तो माझे बॉल कुत्र्या सारखे चाटू लागला. आज माझी ठोकाठोकी ठरलेली होती आणि मी पूर्ण तयार होते. मग मी त्याला म्हणाले मला ठोक प्लीज फक मी फक मी हार्ड बेबी. अआह्ह उमह्छ्ह आम्ही पूर्ण जोशमध्ये होतो.

मग त्या दिवशी त्याने मला खूप जवले आणि माझी आग शांत केली. करणला माझ्या सेक्स इच्छेविषयी माहित होते. त्याने मला झोपवले आणि माझे दोन्ही हात बेडला बांधून टाईट केले आणि माझ्या तोंडात पेंटी घुसवून त्यावर टेप मारून पेक केली. मग त्याने मला टोर्चर करायला सुरुवात केली आणि माझ्या मनुक्यावर पेपर क्लिप लावली. मग त्याने मला बेल्टने खूप मारले, मी ओरडत होते पण माझे तोंड बंद होते. मग तो जळत असलेली मेणबत्ती घेऊन आला आणि त्याने मेण माझ्या बॉलवर, मनुक्यावर, पुच्चीवर सगळीकडे टाकले आणि मला घाण शिव्या देऊ लागला. साली रंडी छिनाल, कुत्रे पुच्चे, लंडाची रांड. मी इतकी गरम पहिल्यांदा झाले होते.

मी त्याच्याकडे भिक मागत होते प्लीज मला ठोक, ठोक मला प्लीज अह्हह मार मला ठोक मला पण माझे तोंड बंद होते त्यामुळे मी आतल्या आत बोलत होते. पण त्या हरामखोराने लंड तर राहिलाच एक बोट पण घातले नाही. मग तो मला बांधलेली सोडून कुठेतरी गेला आणि मी आह्छ्ह उछ्ह प्लीज फक मी करत राहिले. आज तर मी माझ्या बापाचा लंड पण घ्यायला तयार झाले होते. मग काही वेळाने दरवाजा उघडला आणि कोणीतरी आत आले. मला वाटले कि करण असेल म्हणून मी त्याला जवण्याची भिक मागू लागले. तर तो काही न बोलता माझ्या पायांच्या मध्ये आला आणि त्याचा उभा लंड माझ्या पुच्चीत घुसवला. आता मला काही विचित्र वाटले, मला त्याचा लंड जास्त जाड वाटत होता, पण मी सेक्स च्या आगीत जळत होते आणि काही करू पण शकत नव्हते.

मग त्याने मला खूप निर्दयतेने ठोकले, अर्ध्या तासाने त्याने वीर्य सोडले, मी तर दोन वेळा पाणी सोडले होते. मग तो उठला, त्याचा कंडोम काढला आणि माझ्या तोंडावर मारून जाऊ लागला. मला फार विचित्र वाटले, पण मी काहीच करू शकत नव्हते. मग एक तासाने दरवाजा उघडला आणि करण आत आला आणि मला ठोकू लागला. आता तर मी जणू मंदिराची घंटा बनले होते, जेव्हा करण यायचा मला ठोकून जायचा. मला खूप राग आला होता, पण मी बांधलेली होते. यावेळी ठोकून झाल्यावर करण ने मला सोडले. आधी मी त्याला एक जोरात कानपाड मारली आणि विचारले कि दुसरा लंड कोणाचा होता? तो मला रागाने पाहू लागला आणि मी घाबरले.

मग तो एकदम हसू लागला आणि टीवी वर एक विडीयो चालू केला, त्यामध्ये माझी जवाजवी चालू होती. मी तर हैराण झाले कि असा विडीयो कुणी बनवला? त्यामध्ये फक्त माझा चेहरा दिसत होता. मग करण ने विडीयो मागे घेतला आणि जेव्हा मला बांधून ठोकत होता तिथे आणला. त्यामध्ये माजी जोरात जवाजवी चालू होती पण जेव्हा तो दुसरा मुलगा माझ्या समोर आला तेव्हा माझे डोळे फाटून गेले. तो दुसरा मुलगा अभिषेक होता. माझा भाऊ मला ठोकत होता. मी घाबरले कि हे कसे झाले? माझ्या डोक्याने काम करणे बंद केले. मग करणने टीवी बंद केला आणि माझ्याकडे पहिले.

करण: काय रांडे कसा वाटला माझा खेळ? तुला मोठा लंड आवडतो ना? ठोकून घे अजून. कसा वाटला तुला भावाचा लंड?

मी गपचूप ऐकत राहिले. एवढ्यात अभिषेक रूम मध्ये आला आणि हसू लागला. मला समजले कि हा सर्व प्लान याचा आहे.

अभिषेक: जास्त विचार करू नको माझ्या रांडे, तुला गुलाम बनवायची ही प्लानिंग होती. मी जेव्हा तुझे मेसेज वाचले तेव्हा मला समजले कि तू ठोकून घ्यायला एकदम तयार आहेस. मग जेव्हा करणने मला सांगितले कि तो दिल्लीला शिफ्ट होणार आहे तेव्हा मी हा प्लान बनवला.

करण: खरे नताशा, तुझा भाऊ खूप हरामी आहे, मला म्हणाला कि जाता जाता एक रंडीला माझी गुलाम बनवून जा. तर घे अभिषेक आजपासून ही रांड तुझी गुलाम आहे. तुला काय करायचे ते कर आता ही काहीच करू शकत नाही.

मग ते दोघे माझ्यावर हसू लागले आणि मला खूप शिव्या दिल्या. आता मी त्या दोघांची गुलाम रखेल बनले होते.

You cannot copy content of this page