Headmaster aai la jhavlo tichya ch shalet – 1

Mitrano mazya aai ch naav jui aahe, ti ekdum rangdi ahe, gavthi type, unch bandha, bharleli gaccha, rang savala aahe karan gavat rahto manun. Ti nehmi sadi madhye aste, saditun tichi gand uthun diste chaltana, ani samorun kai vatat nai pan side hun bagital tr ball kai distat, blouse madhye perfect tennis ball bharlet as vatta.

Mla aascharya ya ghosthi ch vatta, 40 cross asun pan tiche ball evdhye tavtavit kase kai, janu 32-34 varsachya bai sarkhe. Tichi savli khol bembi bagun tichyat dubki maraycha jiv karto, bembi la bagun tondala pani sutta.

Tichi posting jevha ya gavaat jhali hoti tevha me 6vit hoto ani ti ganitachi madam manun lagli hoti, mazi 10vi jhali, me shikayla baher gavi alo, 12vi nanter degree la admissin ghetla. Ti pan 6-7 varsh tyach gavat aslyamule tila headmaster kela, sarkari naukari, ghar, pagar, sagla changla aslyamule babani talukyatch business takla hota.

Me sutti la ghari yaycho, suttit pan tila shalet jav lagaych, kaam asaychi, me gharat basun bore vaycho manun tichya sobat shalet jaycho, tich office motha prashasta hota, aat kurchya hotya, table hota motha. Ti kaam karat basychi. Divas bhar phirun vaitagun me office madhych yaycho.

Office madhye kam kartana tila bagun bagun mla he sagla vatu lagla hota, ti thoda jari vakun basli tr ball table vr dable jayche, tichi galli bagun me tasa vichar karu laglo hoto.

Tashi tich ani maz nat khup changla hota, aamhi mulga – aai kami friends jast hoto. Me tila lahan pana pasun sagla sangaycho, baba sobat share karyla kas tri odd vataych, even aamhi mothyanche prombels pan ekdum sahaj bolaycho. Me tichya soabt mazya barych privaye ghosthi share kelayat, jas jhatte shave kartana trimmer lagna, kadhi kadhi tikhat khalla ki sakali trass vaycha, ekdum friends sarkh rahaycho amhi. Me jaam kantalo hoto.

Me :- mla jaam kantala yetoy chal na ghari jau.

Aai :- ho kaltay mla, kal kadh jara, he kaam kon karel.

Me uthun tichya javal gelo, angashi chitkun tila trass deu laglo, ti hasat hoti, tine mla tichya mandi var basval lahan bala sarkh, pan sadi mule me ghasrat hoto khali khali.

Me asch ghasarat tichya table khali padaych khot natak kela, ti evdhi hasu lagli mokali houn, ti mla uchlun vr ghenyacha try pan karat hoti. Mech muddmun tichya table khali jaun baslo.

Ti pan mla ignore karat kamat lagli. Me tichya painjana soabt khelat hoto, tine 1-2 vela pay jhatakla pan nanter mla khelu dila. Me payavar gudgudi karat hoto.

Aai :- sshsh sarak kai kartoys he, nit pay dab na, tevdhach mla aaram bhetel. Changal kaam kar kaddhi tri.

Me tich ekdun tiche pay cholu laglo. Sadit hath ghalun ghudghyachya khalich maze hath phirat hote, tichya potrya, pay me dabat hoto man lavun.

Aai :- ssshh ah kiti bara vattay, as sahanya bala sarkh ka nai vagat roj, kiti punya kamvashil.

Maza hath sadit hota, pan me ajun pan ghudghya kahlich hoto. Tyamule kadachit ti besavadh hoti, tila vatal pan nasel me kadhi as kahi karu shakto.

Mla pan toh paryant as kahi vatal navta, me ghudgya var hath phirvat hoto, tine swata khurchi mage keli ani pudhe sarakli, jyamule maza hath aapo aap tichya ghudghya var gela, khalun sadi pan thodi var ali.

Me donhi hatani tichi mandi dabli, ani tichya tondun sexy awaaj nighala, kadachit ticha toh point dabla gela hota, ti pay jhatkat mla uthvu lagli, me pan hath baher kadhle.

Tichya tondavar tension disla hota, he achanak kai jhala as tichya chehryavar disat hota, me pan pahilyanda tichya bharlelya thic mandya dablya hotya, maza pan iman dolun gela hota. Pan ajun me control madhye hoto.

Ti 10-15 min basli ani uthun baher geli, me tasch chair vr baslo hoto, mla vatal phone vaigre karyala geli asel, barayach vel ti aali nahi manun me baher yeun bagu laglo.

Sagle varga na tala hota, me tarrace var jaun bagital, shalech gate pan band hota aatun, sagla bagital manun me ladies bathroom check karav manun sahaj aat ghuslo.

Leadies bathroom tas jun hota, pan prashastha, chan hota, na ghan vaas, na kachra, aarsa lavlela, chanchan ful kahdle hote bhinti vr.

Me pahilyanda leadies bathroom bagat hoto, tikde pan mulana jas mutayla vegla asta tas hota, te bagun me jara schok jhalao, karan mla vatal tyana sandasch asel normle, pan tas navta. 4-5 tase spot hote madhye tiles chi bhint hoti.

Me jevha te bagital me schok jhalo, tithe ardhe camod hote, ho desi sandas asta tasch hote bandhlele, manje tya basun muttat asya line madhye.

Me pudhe pudhe gelo, kopryatla najara bagun hairan jhalo. Koprayat mazi aai fakun basli hoti. Ti ne sadi var keli hoti, nili chaddi eka payat hoti, ticha hath pucchi vr hota, ti bhinti la chtikun swatchi pucchi la cholat hoti dole band karun.

This content appeared first on new sex story .com

Tichi pucchi jhattyani bahrli hoti pan chote chote jhatte hote, tyancha chal chal awaaj yet hota, kadachit ti mutaycha prayatna karat hoti jor lavun, ti pucchit bot ghalat hoti.
Me tila bagat hoto samorun, tichya mandya, kali pucchi pahilyanda bagat hoto me.

Ani faka faka bot ghalun jor lavun tine pucchi cha dhabdhaba chalu kela, sssh phisss karun muttana tichi najar mazya var padli. Tich mut nighaych thambla.

Me ghabrat srry manat baher alo, ani jaun cabin madhye baslo. Thodya velane ti aali chup chap basli kahi bolli nai. Tya divshi purn vel aamhi ek mekana bolo nai, 4 vajta ghari jatana ch bollo, toh divas purn shantatet gela. Dusrya disvhi mla laaj vatu lagli tichya dolyat dole takyala manun me khot bolun shalet janyas nakar dila, ti pan samjun geli hoti.

Tine mla fakth sodyala ani ghayla bolaval, 2 divas asch challa hota, halu halu ti swata samorun bolat hoti, aamhi parat normle hot hota. 4 thya divshi ti mazya mage lagli.

Aai :- tu chal mazya soabt, mala ektila bhiti vatte, karmat nai, purn shalet ektich aahe me. As vatta kon tri bagtay sarkh dokavaun.

Ti ashi karan deu lagli, tyavar me kai bolnar hoto. Mla javach lagla tichya soabt. Ti kush hoti, 1-2 divas me shant eka jagi basun mobile var tp kela. 3rya divshi mla jaam bore hou lagla hota dupari, me tila ghari chal manun mage laglo hoto.

Me uthun tichya javal gelo, ani khandya var hath thevun cholu laglo, ti mla ajun changli massage kar bolu lagli, tila khup aaram bhetat hota, ti nusti “aaahh sshh halu halu aah” as karat hoti. Me tichya blouse chi pin kadhun ticha padar khali kela. Tila kahi kalaychya adhi tichi galli samorun ughdi padli hoti.

Tila kadachit halka halka sex chadhu lagla hota. Maza hath tichya manevarun pudhe phiru lagla hota. Me hath khali net tiche mamme pakdle ani haluch dable.

Aai :- aaauch aaiagh sshhhh hmm.

Ti mla thambvel ya adhi me kacha kacha tiche ball dabayla chalu kela hote, tine reaction khup late dili, tine maze hath pakdun mage jhatakle ani padar angavar ghetla.

Kai jhal he doghana pan kalal hota, ti thand padli hoti, mla kai bolav hech tila kalaat navta. Ti ne mla bagital ani khurchi varun uthun padar nit karat baher geli.

Maza bulla tathla hota. Mla tila sodaych navta. Aaj kai mahit mla as vatat hota ti mla jhavayla deil, tiche dole vachle hote me, tiche dole ordun orudn sangat hote ki “jhav mla kacha kacha”

Me tichya pathi mage leadies bathroom madhye gelo haluch, ti aat jaun kopryat ubhi hoti, eka hatahe sadi pakdali hoti tine potavar ani ek hath ticha chaddit hota. Ti pucchi cholat hoti, kharr kharr awaaj yet hota tichya hatacha ani bangdaycha chaddit. Tiche dole band hote.

Te bagun mala confidance milala. Karan maza guess barobar nighala, ti tapli hoti. Yach taplelya mood madyech tila me jhavu shakat hoto.

Mitrano pudhe kai jhal he next story madhye sangen, kashi vatli story comment karun sanga.

Mitrano mi story jasha suchtat tashya lihto, tumcha response dhilla bhetla ki ti story me continue karat nai, nanter parat tyala mith masala lavun story taknyat kahi majja naste karan tyatla toh krisp, sexyness nighun gele la asto, ugach takaychi manun takat nai me.

Tyamulech kahi stories che next part liht naiye, tya pudhe kahi suchat naiye manun continue hot naiyet tya stories, jas suchel tas takat jail. Traafic madhye mummy la jhavla hi story end jhali aahe, so tyache next part nai yenar srryyy.

This story Headmaster aai la jhavlo tichya ch shalet – 1 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page