Headmaster aai la jhavlo tichya ch shalet – 5

Mitrano magchya part madhye tumhi vachal kas me mazya headmaster aai la garam karun karun tila maza lavda ghayla bhag padla. Kontya pan bai la lavdyachi garaj aste, eka limit paryantch te sahan kartat, ekda ka pucchi la khaj sutli ki te bagat nai samor je asel tyane khaj bhagavtat. Mazya babtit pan tech jhala hota, gaccha bharleli mazi sadhi bholi aai aatun jamnachi upashi hoti, tine last kadhi lavda khalla hota tich tilach mahit navta. Head master aslyamule tichi ek image banli hoti tyamule ti khup japun vagaychi, pan ata mauka hota, mahol hota ani maza mausla sarakha bulla pan hota, ti jast vel song dharu nai shekli shadhe panach.

Aamhi jhavun ghari alo hoto, ghari alyaver ti bindast dar ughda thevun sadi kadhat hoti, me aat yeun bed var padlo position gheun ekdum maifili la bastar gajara lavun tas, tine sadi kadhli ani blouse ani peticoat var mla bagat lajat kapatun maxi gheu lagli.

Tine blouse ani peticoat kadhla mazya sangnyavarun, tila bra ani panty madhye me dole phadun bagat hoto.

Me :- tu kasli super aahes mahitey, diva aahes, ata pan model manun kaam karu shaktes tu.

Mummy :- hmmm. Ajun kiti maska marshil jhala na bhetla na tula hav te.

Me :- ag khar sangtoy, shahrat tuzya sarkhya figure chya baykancha attitude ani deamand bagshil ma tevha kalel tula.

Tine maz bolna jastch manavar ghetla ani aarysat pose det bagu lagli swatala, tichi gaand perfect vatat hoti chaddit.

Me :- he pan kadh na, as pan tu var vr karu dilays, tula ajun tas bagital naiye me ekda pan.

Mummy :- tas manje?

Me :- nagda nai bagital g. Dakhav na ek jhalak.

Ti lajat maxi ghalat hoti, me uthun maxi kadhun ghetli hatahun, tila jaam manval tevha kuth ti tyaar jhali.

Tine dar lavla ani nagdi ubhi jhali mazya samor, ti khali bagat hoti, tila tas bagun mla rahaval nai, me uthun javal gelo ani ticha ball dabu laglo, khali pucchi la hath lavla, magun gand thapatli tichi, thapa thap mazya hatanche thase umtavle.

Maza tathla hota, me chain madhun baher kadhun halvat tichya javal jaun hatat dila hota, ti halavt hoti, mla jhavaychi iccha jhali hoti bekaar, tila me jhavnar ch hoto pan tine mla thambaval, laksh nastana jhatakn maxi khechli ani ghalu lagli. Me tila manvat hoto pan ti nai ekli.

Toh divas tasch gela, dusrya divshi sakali me tila gheun shalet gelo, tichya soabt cabin madhye baslo hoto, kadhi tila ghetoy as hot hota, table chya palikadun pay takat tichi sadi var karat hoto payane. Tine mla ghari jayla sangitla, tila khup kaam hota aaj, ti manali nehmi sarkh 4 vajta ghayla yeshil tevha ghe kai hav te. Ajun kai hav manun me pan ghari yeun baslo.

4 vajta me gelo, ti kaamch karat hoti, me magun jaum khandyachi malish karu laglo.

Me :- bas kar na kiti kaam karshil.

Mummy :- me nai kela tr kon karel.

Me :- ho pan ekach divshi sagla sampavych ka.

Mummy :- ho mag, tu roj roj karu deshil ka mla kaam.

Me tichi malish chalu thevli, khandyavarun me dokyavar gelo, tila bar vatat hota, tine kaam bajula thevla, me ticha hath pakdun tyachi malish karu laglo.

Mummy :- ho kiti seva karshil mazi, evdha prem aaj kas kai.

Me :- aaj manje, nehmich aahe. As kai nai aajch.

Tila vatal me chidlo manun ti mla savru lagli. Me tichya javal gelo ani tila mithit bharla, basli aslyamule nit mithi marta yet navti.

Mummy :- ek kaam kar hya satranjya tak nit, as kai jamat naiye.

Me table khalun kadhlya ani anthru laglo, tine uthun band kela cabin, khidkya band kelya, ani satranji vr basli yeun. Me tichya bajula baslo ani tila mithit bharla. Ti aaj mood madhye hoti. Ti mla kalvalat hoti.

Me tichya mane var kiss karu laglo. Ti pan mla kiss deu lagli, aamhi doghani ekmekana bagital ani direct dogh ekmekanchya hotavar hoth thevun kiss karu laglo. Ti mazi jib chokhu lagli, me tichi jib chokhu laglo.

Ti aaj laych mood madhye hoti, me ticha padar bajula kela ani blouse ch button kholu laglo. Tine bra navta ghatla aaj.

Me :- bra nai ghatlas aaj.

Mummy :- kal ratri kadhla hota na, tasch sadi ghatli aaj.

Me ticha ball chokhu laglo, pudhun magun chatla ball. Tila aaj bolav pan nai lagla, tine swata blosue kadhla, sadi sodu lagli, peticoat cha nada sodun ti nadgi jhali, ani mla nagda karu lagli.

Mummy :- kai jhala nai karaych ka, mood nai ka tuza.

Me :- nai aahe na, tula me kas nai manel.

Tine mla nagda karun bulla hatat ghetla ani cholu lagli, me ball chokhu laglo, tine mla ball chokhu dile nai jast. Uthli ani kesacha ambada bandhat tine bulla tondat ghetla.

Mazya dolyat dole deun nashet bulla chokhu lagli, supdya la lollypop sarkh chokhu lagli, mla mahit navta ti he pan karte, maza hath aapo aap kesat gela tichya, me tondat jhavu laglo bulla aat baher karun. Ti ne bulla ola kela ani changla tathvla.

Ani swatcha var chadhli, bulla pucchit gheun mazya anagvar chadhli, tuchya mandya bagun me gand udvat tila dhakke det hoto. Tine chati var hath thevla ani tapa tap halat hoti, tila tas bagtana veglach vatat hota, sexy disat hoti ti, mast tond ughdun sexy awaajat swatch tapa tap udun majja ghet hoti.

Mummy :- sshsh aahh sshhh ye var tu mla hot naiye ata.

Ti baju la padli, me tichya var chadhlo ani tila kacha kach jhavu laglo, tine mazya tondat tond dila ani me tila kiss karat jhavu laglo kacha kach. Aamhi doghe sagla bhan harpun jhavat hoto.

Tichya pucchit pani sodla tevha kuth jivat jiv ala, tine uthun sadi ghalayla chalu kela me pan kapde ghatle, me aavru laglo ti bathroom la jaun aali, aamhi ghari yetana pan me chup hoto. Ghari alyavar ti mazya magech lagli.

Mummy :- kai jhal tula, ka as shant shant aahes, bol na.

Me :- kai nai.

Tine jaam force karun vicharal mala, pan kai navtach manun me kai sangital nai, ti ulti naraj jhali mazyavar, dusrya divshi ti chup chup basli hoti, kahi bolli nai mazyashi, me gap tila sodun aalo hoto ghari. Me parat shalet alo tevha ti naraj hoti, mla bagat pan navti.

Me tichya javal jaun tila manvu laglo, tichya ball la blouse var dabu laglo, ti gap basun kaam karat hoti, me tichya blouse ch button kholu laglo, tine bra ghatala hota aaj.

This content appeared first on new sex story .com

Me :- kashla ghatlas, kal sarkh bina bra ch ghalaych na.

Mummy :- rahu de. Sarak sod mla.

Me :- ag kai jhal. Tu ka ashi vagtes, me nai naraj.

Me ticha ek side cha bra var kela ani ball chokhu laglo aat ghusun, ti ssh aah ssh karu lagli. Ticha hath table varun kadhla ani mage kela, dusri side pan var keli ani chatu laglo tila yedya sarkh. Tila uthaval ani blouse kholu laglo. Bra kadhla, ticha hath var kela ani bagal chatu laglo yedya sarkha.

Tine dole band kele ani enjoy karu lagli, me tiche bandhlele kes sodle ani magun pakdun tichya manela chatat tondat tond ghatla, ti mla chitkun mazya tshrit madhye hath ghaluh path cholu laglo, tine maza shirt kadhla angavrun ani chatila chitkavu lagli.

Me tila uchalla ani table bar basval ani sadi vr keli, tine panty ghatli hoti, me panty vr bot lavun tila cholu laglo, ti kalavalu lagli, me basun aat ghuslo ani chaddi varun chavu laglo tila, ti kalvalu lagli.

Mummy :- aaiag sshhh aahh saauu sshhh ssshhh aahb uuffhh ahah khaun takshil kai ata.

As manat ti uthli ani sadi sodu lagli, tine sadi kadhli, peticot ani panty kadhun nagdi jhali jagevarch, dar pan navta lavla, ti evdhi tapli hoto. Tine mazya pant ch bakkal kholayla chalu kela tevha kuth mla athaval. Me dhavat jaun dar band kel, me parat aalyavar tine mla nagdla kel ani bulla hatat gheun cholu lagli. Me til uchalla ani ghasa ghasi karu laglo.

Me :- sshsh aahh tula kadhi sodu shaknar nai me. Ata tuzi nasha jhaliye mla, jhavu vata nusta roj tula jabardast, kacha kach,

Mummy :- sshh haa ka mah kar na me kuthe adavalay, kar kai have te.

Me tila tabale var basvala ani pay fakavle, u ha rahilo, aaj ekdum perfect position gavali hoti. Me tila fakvun bulla pucchit ghusvla direct, aamhi dogh emkenan nashene bagat jhavat hoto. Majja yet hoti, bulla purn aat ghalun baher kadhat hoto me, ti baher nighu det navti, swatch gand pudhe karaychi, ani aat ghusavtana mage vaychi.

Aamchya mandya thapa thap vajat hotya, tiche ball tana tan udat hote. Tiche hath var kele ani bagal chatu laglo, ti evdhi tapli hoti tine bulla pucchitun kadhla ani vakun basli khali ani bulla chokhu lagli hapshya wani.

Me :- sashhh aahhh aahhh aahh oohhh pani kadhshil, bas kar, pucchit sodaych mla.

Me tila uthaval ani table var tichya bochya che thase umatle hote ghamache, ti swatch pudhe houn vakli.

Mummmy :- magun ghal na.

Tine swata bocha fakvla, me ubha rahun magun tila jhavu laglo kambar pakdun, pan table halu lagla, krr karr awaaj yeu lagla, ata tutel asa vatu lagla.

Mummy :- sshs aaata kai karaych lay mood aahe ani table asa awaaj kartoy. Satranji taktos ka.

Me :- nko khali nit karta yet nai, ghudhe dukhtat nanter. Vargat jau chal tithe karu bench vr.

Mummy :- sshh aah chal patkan mood aahe toh parynat.

Tine peticoat ghatla ball paryant ani sadi hatat uchalli, me chaddi ghalun kapde gatat ghetle ani aamhi shalet phiru laglo varg shodhat, chagla table shodhat.

Kopryatla vargat sagle bench ekmekan var thevle hote khidki side la lavun. Aamhi tyat ghuslo, tithla table me sarkavalt kopryat kela konla disu naye asa. Tine dar lavla ani aamhi table javal aalo. Kapdyani table jhatakla.

Evdha sagla karnyat parat bulla chota jhala hota, me tila table var basvala ani vakun tichi oli pucchi chatun tila garam karu laglo,

Mummy :- bulla tathav na, majja yeil karayla.

Me :- tondat geh na ola kar jara tathav.

Me tichya tonda kade gelo ani ti pudhe sarkun vakli ani bulli chokhu lagli, maza bulla tichya chikat ola jhala hota, maza precum ala hota var ti jiben chatu lagli, tine maza sota tathvala mast. Me pan table var chadhlo ani tichya pucchit bulla ghalun jhavu laglo.

Mummy :- sshh me kadhi as kela navta, aayushat pahilyanda ashya thikani kartey.

Me :- haa na me pan, bhari vattay as tula open jhavayla. Purn shalet jhavnar aahe me tula, ek pan kopra sodnar nai.

Mummy :- ( hasat ) kar kar…

Aamhi jhavu laglo parat tevdhycha aavdine, thapa thap, tichya pucchit pani sodla tevha kuth bara vatal. Tichya pucchitun chik khali galat hota, table bharla hota.

Aamhi doghe ubhe jhalo, ti ani me nagde tasech kapde hatat gheun leadies bathroom madhye ghuslo. Ti eka bathroom madhye ghusli ani nal chalu kela, gand dhuvaychya lotyane ti pucchi dhuvu lagli basun, me tila bagat hoto.

Mla mutayla lagli, me bajula mutlo, aamhi doghe nagde ubhe hoto bathroom madhye, hasat ekmekana bagat aamhi kapde ghatle ani hatat hath ghalun baher alo.

Mummy :- nashib changla aahe koni bagital nai, kon navta nai tr maz kai khar navta.

Aamhi cabin madhye aalo tine aavral, ani aamhi ghari alo.

This story Headmaster aai la jhavlo tichya ch shalet – 5 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page