काकी आणि आंटीची ठोकाठोकी

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव फिरोज आहे. मी तुम्हाला एक खरी गोष्ट सांगणार आहे. जेव्हा मी १२ ला होतो तेव्हाची गोष्ट आहे.मला ब्लू फिल्म पाहणे आवडायचे आणि मी खूप फिल्म पहिल्या होत्या आणि विचार करायचो कि मला अशी संधी केव्हा मिळणार? आमच्या शेजारीच एक पती पत्नी राहत होते.त्यांच्या दोन जुळ्या मुली होत्या २ वर्षांच्या आणि मी त्यांना खेळवायला कधी कधी त्यांच्या घरी जात असे. मी त्या आंटीला रुखसाना काकी म्हणायचो. त्यांच्या नवर्याचा घराशेजारीच खूप मोठा स्क्रेपचा बिजनेस होता आणि तिच्या शेजारणीचा नवरा पण रुखसाना काकीच्या नवर्याबरोबर काम करायचा. मग मी जेव्हा तिच्या मुलींबरोबर खेळायचो तेव्हा माजे लक्ष मध्ये मध्ये रुखसाना काकीच्या फिगरकडे जायचे. तिचे मोठे मोठे बॉल कुर्त्याच्या बाहेर दिसायचे..वाह काय दिसायची ती.

मग एक दिवसाची गोष्ट आहे मी कोलेजवरून लवकर घरी आलो आणि त्यावेळी माझ्या घरी कोणी नव्हते आणि तिथे कुलूप लागले होते. तेव्हा मला रुखसानाकाकीने खिडकीतून बोलवले आणि मी तिच्या फ्लेटवर पोचलो. ती मला म्हणाली कि तुझ्या घरचे बाहेर गेले आहेत आणि मला सांगून गेलेत कि त्यांना येताना थोडा उशीर होईल.तर मी उदास होऊन म्हणालो कि तोपर्यंत मी कुठे थांबू?तर ती हसून म्हणाली कि का तू तुझ्या रुखसाना काकीकडे नाही थांबू शकत?तेव्हा मी मनात खुश झालो आणि म्हणालो कि काकांना वाईट तर वाटणार नाही ना? तर ती हसून म्हणाली त्यांना का वाईट वाटेल?आणि असे पन ते येथे नाहीत .. ते दोन्ही मुलींना घेऊन त्यांचा आजीकडे गेले आहेत आणि उद्यापर्यंत येतील.

हे ऐकून मला उड्या मारायची इच्छा झाली.. मग मी काकीला विचारले कि मुली इथे नाहीत तर मी इथे बसून काय करणार?मला कंटाळा येईल. तर ती म्हणाली का टी.वी.पहा आणि माज्याबारोबर बोल..यात तर बोर होणार नाहीस ना?मित्रांनो आज तर माझ्या मनाची इच्छा पूर्ण होत होती आणि मी पण ठीक आहे म्हणून आत जाऊन सोफ्यावर बसलो आणि काही वेळ काकीबरोबर चर्चा केल्यावर मी टी.वी.पाहू लागलो आणि काकी उठून किचनमध्ये गेली. मग काही वेळाने दाराची बेल वाजली आणि मी दरवाजा उघडला तर मी पहिले कि शेजारची आंटी उभी होती. ती मला पाहून चकित झाली आणि मग म्हणाली फिरोज इथे कसा?मग मी काही बोलण्याआधी रुखसाना काकी म्हणाली कि फिरोझचे घरचे बाहेर गेले आहेत म्हणून तो इथे थांबला आहे. तर ती आंटी आत आली आणि रुखसाना काकीबरोबर किचन मध्ये गेली आणि हसून हसून बोलू लागली.

काही वेळाने मला तहान लागली तर मि पाणी प्यायला किचनकडे गेलो. मी तिकडे दाराजवळच थांबलो आणि त्यांचे बोलणे ऐकू लागलो. तेव्हा रुखसाना काकीचे बोलणे ऐकून माजे तर होशच उडाले..मला माझ्या कानावर विश्वास होत नव्हता. रुखसाना काकी त्या आंटीला म्हणत होती कि आज चांगला चान्स मिळाला आहे तू म्हणालीस तर टाकू बेशुद्धीचे औषध. तर आंटी म्हणाली कि आणि कुणाला समजले तर?तर रुखसाना म्हणाली कि चिंता करू नको कुणाला समजणार नाही आणि आपल्याला असा चान्स परत मिळणार नाही.मग मी त्यांचे बोलणे ऐकून बाहेर आलो आणि असा बसलो कि मला काही माहितच नाही.मला एवढे समजले कि काकी आणि आंटी मला बेशुध्धीचे औषध देणार आहेत. पण मला हे नाही समजले कि त्या दोघींना काय हवे आहे माझ्याकडून?

तेवढ्यात रुखसाना काकी माझ्याकडे चहा घेऊन आली आणि मला प्यायला सांगितले.. आधी मी विचार केला कि चहा प्यायला नको म्हणतो..मग विचार केला कि शोधले पाहिजे या दोघी कर करायला जात आहेत.मग मी तिच्याकडून कप घेतला आणि म्हणलो कि मी चहा थोड्या वेळाने पितो. मग काकी किचनमध्ये गेली आणि मी लगेच उठलो आणि चहा चा कप बाहेर बाल्कनीत जाऊन कोपऱ्यात टाकला आणि पटकन येऊन सोफ्यावर बसलो.आणि मग मी बेशुध्द व्हयाचे नाटक करू लागलो आणि हळूहळू सोफ्यावर झोपू लागलो..पण थोडे डोळे उघडे ठेवले. मग मी सोफ्यावर झोपताच किचनमधून काकी आणि आंटी पळत बाहेर आल्या आणि मला पहिले कि मी खरेच बेशुध्द झालो कि नाही. मग मी त्यांचे बोलणे ऐकू लागलो.काकी म्हणाली वाटते बेशुध्द झाला आहे.

आंटी-मला पण असेच वाटते आहे.पण याचे डोळे थोडे उघडे वाटत आहेत.

काकी- अरे कधी कधी बेशुद्ध असताना असे डोळे उघडे राहतात.

काकी-तर मग वाट कशाची?चल लवकर याला उचलून बेडरूममध्ये नेऊ.बेडरूमचे नाव ऐकून मी शहारलो आणि गपचूप पडून राहिलो.मग काकीने माजे हात पकडले आणि आंटीने पाय आणि मला बेडरुममध्ये नेले आणि बेडवर झोपवले.

काकी-काय मग,चालू करायचे आपले काम?

आंटी-हो का नाही खूप दिवस झाले एखाद्या जवान मुलाकडून गांड मारून घेऊन आणि मी आता खूप तहानलेली आहे..आता आज तर हिला शांत करावेच लागेल.

त्यांच्या तोंडून हे ऐकून माझ्या शरीरातून वीज गेल्यासारखे झाले आणि मला वाटत होते कि लगेच उठून दोघींना रंगे हात पकडू.पण मी तसाच राहिलो आणि त्यांचे काम चालू दिले. मग जे झाले ते मी कधी विचारही केला नव्हता.. त्या दोघींनी मिळून माझे कपडे काढायला सुरुवात केली..जशी माझी पेंट-शर्ट उतरली तशी रुखसाना काकी माझ्यावर तुटून पडली आणि माझ्या गालावर आणि छातीवर कीस करू लागली आणि तिच्या जिभेने माझे पूर्ण शरीर चाटू लागली. मग माझा लंड तर लगेच अंडरवियरच्या आत उभा झाला आणि आंटी काकीला म्हणाली कि रुखसाना..याचा लंड तर लगेच उभा राहिला.ह नक्की बेशुद्ध आहे तर ना?

पण रुखसाना काकि पूर्ण मूडमध्ये आली होती आणि तिने आंटीच्या बोलण्याकडे लक्ष दिले नाही आणि म्हणाली कि अरे बेशुद्ध असताना पण माणसाचा मेंदू काम करतो आणि लंड उभा होतो..त्यामुळे या गोष्टीकडे लक्ष देऊ नको आणि तुझे काम चालू कर. मग आंटीने माझी अंडरवियर काढली आणि ती काढताच काकी आणि आंटी एखाद्या भुक्या मांजरीसारख्या माझ्या लंडावर तुटून पडल्या. माझ्या तोंडून शब्द बाहेर पडता पडता थांबला आणि काकी माझा लंड एकदम तिच्या तोंडात घेऊन चोकू लागली आणि आंटी माझ्या गोट्या तोंडात घेऊ लागली आणि आता माझी दशा अर्धमेल्या वाघास्रखी झाली होती..जणू शिकार माझ्या समोर आहे आणि मी काही करू शकत नाही. मी गपचूप पडून राहिलो आणि काही वेळाने काकीने तिचे आणि आंटीचे कपडे काढले आणि एकमेकींना कीस करू लागल्या आणि बॉल दाबू लागल्या आणि मी थोडे डोळे उघडे ठेऊन सर्व पाहत होतो.

मग काही वेळाने रुखसाना काकी माझ्या वर आली आणि माझ्या लंडावर तिची पुच्ची सेट केली आणि हळूहळू दाबली आणि माझा जीव तर गळ्यात अडकला. कारण याआधी मी कधी कुणाला जवले नव्हते..पण मी कसाबसा झोपून राहिलो ..आणि मग काय? काकी माझ्या लंडावर उड्या मारू लागली आणि मी मनातल्या मनात ओरडत होतो.तेवढ्यात आंटीने तिची पुच्ची माझ्या तोंडावर ठेवली आणि घासू लागली. माजे मन करत होते कि जीभेने तिच्या पुच्चीचा रस चाटू..पण मी गप्प राहिलो. मग काही वेळ काकीने माझ्या लंडावर उड्या मारून जवून घेतले आणि मग ती खाली आली आणि आंटी तीची तहानलेली पुच्ची घेऊन माझ्या लंडावर बसली आणि आता माझ्या तोंडावर काकीची पुच्ची आली.

पण यावेळी काकीच्या पुच्चीचा स्वाद जो होता तो आंटीच्या टेस्टपेक्षा चांगला होता..अजून सुद्धा ते आठवून माझ्या तोंडात पाणी येते.

मग एवढे होऊन पण त्या थांबल्या नाहीत..आता काकीने तिची ओळी गांड माझ्या लंडावर ठेवली आणि मला तर आता कंट्रोल होत नव्हता.. पण तिच्या गांडीत माझा लंड जातच नव्हता…तर आंटीने तिला लंडावरून उठवले आणि माझा लंड चोकला पण तरी तो नाही घुसला तर ती उठली आणि त्यावर तेल आणून लावले. मग ती काकीला म्हणाली आता तट्राय कर आणि मग तिने तसे केले आणि यावेळी माझा लंड तेलकट असल्याने काकीच्या गांडीत एकदम सरळ गेला आणि काकीच्या तोंडून एक जोरात आवाज आला आणि माझ्या तोंडातून पण आवाज आला,पण मी मनातल्या मनात आवाज करत होतो. मग काही वेळ गांड मारल्यावर काकी दमली आणि माझ्या लंडाचे पाणी पन तिच्या गांडीत निघाले आणि लंड ढिल्ला झाला आणि तेव्हा काकी माझ्या लंडावरून उठली.

पण एवढे करून पण त्यांना शांती झाली नाही.आंटी अजून माझ्या लंडाला जोरात चोकत होती आणि मग दोन तासानंतर त्या दोघींची आग शांत झाली आणि त्या दोघी खूप दमून घामाघूम होऊन माझ्या शेजारी झोपल्या.मग काही वेळाने माझा लंड पुन्हा एकदा उभा झाला आणि यावेळी मला कंट्रोल झाला नाही आणि मी उठून उभा राहिलो आणि मला शुद्धीवर पाहून काकी आणि आंटीचा जणू जीवच गेला आणि त्यांच्या तोंडून ओरडायचा आवाज निघाला आणि रुखसाना काकी म्हणाली कि अरे फिरोज मग काय एवढा वेळ तू बेशुध्द नव्हतास? तर मी म्हणलो हो काकी मी पूर्ण शुद्धीवर होतो. आणि तुम्ही मला आळीपाळीने माझा लंड मारला आहे आणि मी तुम्हाला आता रंगे हात पकडले आहे आणि मला बक्षीस तर पाहिजे…मग काय होते?’

मग तेच झाले जे मला हवे होते. आयुष्यात मिळालेल्या पहिल्या जवण्याच्या संधीला मी कसा घालवू. मी खूप फायदा घेतला आणि रुखसाना काकी आणि आंटीला जोरात आळीपाळीने ठोकले. आणि मी त्या दोघींना त्या दिवशी सतत ३ तास ठोकले. कधी काकीची गांड मारली तर कधी आंटीला जवले आणि कधी त्यांच्या तोंडात वीर्य टाकले. आणि त्यांनी माझा लंड चोकून स्वच्छ केला आणि परत उभा केला आणि मी त्याची पुच्ची आणि गांड मारून मारून लाल केली. मी त्याना खुप स्टाईल ने ठोकले …कधी घोडी बनवून तर कधी उभे राहून.. मित्रांनो त्या घटनेला आज पाच वर्ष झाले. पण आज पण संधी मिळाली तर दोघींना किंवा एकीला ठोकतो आणि त्यांच्या पुच्चीची आग विझवायचा प्रयत्न करतो…

You cannot copy content of this page